måndag 5 juni 2017

Olle Ljungbeck: Vad styr myndigheternas beslut? Sandor Herold: Hårdare tag mot politikerhot!Olle Ljungbeck: 
Personliga känslor och värderingar får inte styra myndigheters beslut!

Vi har i Sverige ett antal myndigheter som skall övervaka och granska den offentliga makten. De som skall granskas och övervakas är; statliga myndigheter, kommuner och landsting. Tjänstemän vid statliga, kommunala och landstingskommunala myndigheter.

De övervakande och granskande myndigheterna är bland annat Justitieombudsmannen (JO), Barn- och Diskrimineringsombudsmannen (BO, DO), Riksrevisionen, Skolinspektionen, Datainspektionen, Socialstyrelsen etc. 

Med hänsyn till hur ofta dessa myndigheter numera överser med brister men också  avstår från diciplinära åtgärder mot de myndigheter och tjänstemän de granskar är påståendet nödvändigt att upprepa.
Läs hela artikeln här

Dags att ta i hårdare mot politikerhot

Till: Sydsvenskans journalister, malmöpolitiker och partiledarna.
Från: Sandor Herold
Malmö4-6-2017

Överskriften i sydsvenskans huvudledare "Dags att ta i hårdare mot politikerhot" borde kortas något. Nämligen med tre bokstäver så att det hade stått "Dags att ta i hårdare mot politiker".

Mot politiker som behandlar sitt eget folk som andra klassens medborgare till förmån för importerade vildar från främst dom s k MENA- länderna som tydligen enbart har kommit hit i avsikt att göra livet surt för dom som står för deras uppehälle genom att mörda, våldta, misshandla , råna , anlägga bränder, skjuta på öppen gata samt att utnyttja dom bidrag som vi trots allt fortfarande har kvar.

Politiker som t ex för skattemedel köper in bostadsrätter och villor och där placerar vildarna så att dessa kan avnjuta ett kostnadsfritt boende som för den egna befolkningen kostar skjortan är inte värda annat än förakt och hat och får finna sig i att ett och annat s k hatmeil dimper ner i datorn. Detta är inget annat än ett sundhetstecken från den egna befolkningen och en signal  att nu får det ta mig fan vara nog med privilegier för bl a s k ensamkommande flyktingbarn där det numera är beviset att en stor del  av dessa inte är annat än vuxna åldersbedragare. Och även andra flyktingbedragare som ljuger om sina identitet och härkomst.

Att som Sydsvenskan skriva ledare som idag finns i tidningen tyder på ett otroligt hyckleri och även, får man verkligen hoppas, att redaktörer och medarbetare på tidningar runt om i landet kanske börjar fatta att tiden börjar närma sig då det är dags att ta ansvar för det som man i åratal har propagerat för och skrivit och omhuldat, nämligen det mångkulturella samhället. Samt att ta konsekvenserna för den censurjournalistik där man har gjort allt för att hemlighålla obekväma sanningar för sina läsare. Och detta gäller särskilt just tidningen sydsvenskan där man så gott som dagligen undanhåller fakta om t ex gärningsmännens ursprung vid grova brott.

Det står i huvudledaren att angrepp på politiker och anställda inom rättsväsendet samtidigt är ett angrepp på demokratin och att detsamma kan sägas om hot och våld mot journalister i deras yrkesutövning.

Till detta vill jag bara säga att vad är det för demokrati där ett parti som Miljöpartiet med sina knappt sju procent i valet och som nu skulle falla ur riksdagen om det vore val idag sitter på ett antal regeringsposter medans ett parti som fick närmare tretton procent och som nu är landets andra parti i storlek uteslut från allt inflytande i riksdag? Är det demokrati värt namnet?

Till demokrati hör också att nyheter presenteras utan censur vilket inte görs på just denna tidning. Och så länge ni censurerar vissa saker och då i synnerhet när det gäller grov invandrarkriminalitet så får ni också acceptera att folk i sin frustation går över gränsen och skickar er s k hatmejl.

Både ni journalister och vissa politiker har gjort er förtjänta av det och ert kverulerande och beklagande  över detta på ledarsidan visar bara ännu mer vad ni går för.

Börjar det kanske att bli obehagligt nu, Heidi Avellan och Pia Rehnquist? Tydligen så börjar det bli det eftersom det verkar som att ni nu förespråkar straffskärpningar för brott som riktar sig mot förtroendevalda och jag förmodar att ni vill detsamma vad det gäller journalister.

Men innan det blir verklighet så borde alla dom politiker som förvandlat detta en gång så fina land till det mångkulturella träsk som det idag är ställas till svars för vad dom gjort.
Och även deras medlöpare inom journalistkåren.
Sandor Herold, Malmö

Här kan du läsa hela artikeln på Sydsvenskan


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar