tisdag 13 juni 2017

Olle Ljungbeck: Rövslickaren Anders Lindeberg. Är Sjuklöverns politiker psykopater? Landsförrädaren Reinfeldt får nytt jobbOlle Ljungbeck: Nedanstående; ”Löfven är äkta”, är skrivet av Anders Lindberg!

 I min ungdom kallade vi sådana personer som Lindberg för rövslickare. De saknar för det första självrespekt.

Dessutom är de intellektuellt svaga och mycket omogna. Sådana personer är beredda att slicka den person i röven vars ynnest de därigenom kan få.

Oftast en person som har högre ”rang” än de själva och som de genom sitt rövslickeri kan få förmåner eller gillande av. Kännetecknande för denne stackare är att han aldrig håller sig till fakta utan hans ”skrivande” är alltid påstående som nästan aldrig har någon faktabakgrund. Beträffande Stefan Löfven så är han sannolikt den störste brottslingen jämte Reinfeldt Sverige vi någonsin haft. Båda kommer att gå till historien som de vilka förstörde Sverige. Deras kanske ojämförligt största brott är att de förde kvinnors rättigheter minst hundra år tillbaka i tiden. Läs mer


Olle Ljungbeck: Psykopater erkänner aldrig en skuld hur tydlig och bevisbar den än är.

Så här skriver bl.a.Ljungbeck:
Den cynism som vi dagligen möter från ledningarna för sjuklöverpartierna  är så grym och hänsynslös att den går utanför vad som kan anses normalt och därför måste anses vara patologisk hos de som bär ansvaret för dagens katastrofala situation rörandet tillståndet i Sverige.  

Utredningar som gjorts om psykopati visar att det bland  regeringsmedlemmar och politiker på högre nivå, det alltid finns några procent psykopater.

En psykopat erkänner aldrig ett brott hur grovt det än är utan söker i stället misstänkliggöra sina motståndare  för brottet, eller på annat sätt kompromettera denne.

Tydligare kan detta inte åskådliggöras genom sjuklöverns  och framförallt dessa partiers ledare såsom Stefan Löfven, Jan Björklund, Annie Lööf, Jonas Sjöstedt,Anna Kinberg Batra agerande mot Sverigedemokraterna (SD). 

Trots att det de mistänkliggör SD för ligger långt tillbaka i tiden och knappast kan åberopas för dagens ledare inom SD drar de ständigt fram det. Deras egen mörka historia är de noga med att hemlighålla. 

Inte heller att de sedan 2006 genom en helt oreglerad massinvandring omskapat det svenska samhället så att landet och dess medborgare står inför en katastrofal situation, som aldrig tidigare förekommit.

De har genom att för omvärlden  söka framstå som de mest humana av alla - av ren egoism och självförhärligande - skapat en situation för sitt eget folk där ordet katastrof inte räcker till för att beskriva dagens tillstånd för medborgarna.

Den svenska kvinnans ställning vad gäller självständighet och jämställdhet med männen liksom trygghet till liv och lem har sjuklövern fullständigt raserat.

I dag visar offentligt framtagen statistik att 50 procent av sexualbrotten svarar utomeuropeiska män för. De som sjuklövern oreserverat släppt in i landet trots rimligtvis vetskap om hur dessa män ser på kvinnor.

De svenska kvinnornas situation är med andra ord återförd, inte endast hundra år tillbaka utan den är så fruktansvärd att något liknande aldrig förekommit sedan Sverige blev en nation.

Aldrig tidigare i historien har någon statsledning eller med denna allierad politisk grupp (de röd-gröna jämte alliansen) begått sådana grova brott mot landets etniska befolkning som dagens.

I stället för att erkänna sina grova förbrytelser letar de hela tiden tillbaka i historien för att söka orsaker att misskreditera det parti som ensamt kämpar för sitt folks befrielse från massinvandrarnas grova våld som mord, våldtäkter, rån, förstörelse av bilar och fastigheter etc.

Individer som så förnekar de värsta förbrytelser som  någonsin förekommit i vårt land och vars ansvar går att leda i bevis, istället gör andra helt oskyldiga ansvariga, måste tillhöra den procent som forskare ger benämningen psykopater.

Men inte endast politikerna agerar på detta vis – att söka andra syndabockar än de själva. Samma gör merparten av svensk media. Hade det endast funnits ett fåtal av dessa som förmedlat en sann bild av dagens verklighet skulle sjuklövern för länge sedan förlorat den politiska makten.

Jag vill nu fråga er om ni erkänner ansvar för följande.

Detta blir en mätare på om ni är psykopater eller ej.

Jag frågar följande;
-  Tar ni ansvar för massinvandringen?
-  Tar ni ansvar för de konsekvenser denna lett till  för Sveriges medborgare och etniska befolkning?
-  Tar ni ansvar för just nu 23 utanförskapsområden, där kvinnorna oavsett nationalitet förpassats till en situation där de lever under en enorm otrygg het och förtryck?
-  Tar ni ansvar för hedersvåldet?
-  Tar ni ansvar för våldtäkterna mot kvinnorna?

-  Tar ni ansvar för morden?
-  Tar ni ansvar för rånen, stölderna och misshandeln?
-  Tar ni ansvar för bilbränderna?
-  Tar ni ansvar för bränder av fastigheter?
-  Tar ni ansvar för barn- och tvångsäktenskap liksom kvinnlig könsstympning?

-  Tar ni ansvar för de muslimska friskolor där flickor systematiskt förtrycks och förnedras?
-  Tar ni ansvar för att svenska skolflickor numera  aldrig kan känna sig trygga i skolan eller på platser utanför hemmet?

Ifall ni erkänner ert ansvar för bl a ovanstående som finns bekräftat i offentlig statistik och genom ett fåtal hederliga journalister skall jag stryka ordet psykopati. Ovanstående är sålunda en verklighetsbild av det svenska samhället i dag.

Förnekar ni denna sanna bild av Sverige i dag och förnekar ni ert ansvar för denna utveckling då är diagnosen psykopat självklar. Den ni då i nutid närmast kan jämföras med är Anders Behring Breivik som också förnekar sitt ansvar trots tydliga bevis på hans fruktansvärda råhet.

Erkänner ni ert ansvar frias ni från benämningen psykopat men är däremot fortfarande lika skyldiga till den katastrof som ni orsakat vårt land, dess folk och framförallt kvinnorna.

Kan ni efter ovanstående beskrivning av ert med ansvar förstå och erkänna att ert agerande och svartmålning av dagens Sverigedemokrater inte på något sätt står i proportion mot det fruktansvärda lidande, otrygghet, råhet och materiell förstörelse ni åsamkat svenska folket, men också tillåter ske mot invandrarkvinnor och sålunda är ansvariga för detta.

Kom inte med bortförklaringar som, "människors lika värde", etc. Den tesen är inte bara osann eftersom ni verifierar detta varje dag genom att ständigt trampa på den.

Jag håller till och med  det inte för osannolikt att det inom Sverigedemokraterna finns fler människor som på ett uppriktigt sätt kämpar för demokrati än det finns i ett flertal av sjuklöverpartierna.

Jag hade först inte tänkt göra jämförelsen med Breivik men när jag i dag läste att 150 tusen invandrarkvinnor kan vara könsstympade fick jag nog. En stor del lär nämligen ha genomgått denna sadistiska tortyr sedan de kom till Sverige. Jag har själv arbetat emot detta fasansfulla ingrepp men av myndigheter och politiker mötts av likgiltighet och kallsinne.

Den cynism som vi dagligen möter från ledningarna för sjuklöverpartierna  är så grym och hänsynslös att den går utanför vad som kan anses normalt och därför måste anses vara patologisk hos de som bär ansvaret för dagens katastrofala situation rörande tillståndet i Sverige.  

Olle Ljungbeck, Hanåsvägen 110, 80591 Gävle 

Läs:

Den värste landsförrädaren Sverige haft får nytt jobb - Dagens gigantiska spottloska mot svenska folket; fredrik reinfeldt ska leda kommission i arbete med brottsförebyggande frågor i Sverige.En stor och växande del av svenska folket har helt tappat förtroendet för PK-medierna. I länken ovan framgår med största tydlighet hur den vidrige Jan Helin, programdirektören för SVT och tidigare chefredaktör för Aftonbladet, ljuger TV-tittarna rakt i ansiktet. Ställd mot den intellektuellt hederliga Alice Teodorescu i SVT´s nyhetsstudio tappar den förstnämnde totalt sitt ansikte ännu en gång.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar