lördag 17 juni 2017

Olle Ljungbeck: När tar svenska folket lagen i egna händer? Rädda oss från politiker som är psykopater!Så här skriver bl.a. Olle Ljungbeck i sitt inlägg nedan:

Hur länge till skall folket i detta land vänta med att ta lagen i egna händer? Eller skall de passivt se sina barn dödas, sina kvinnor och flickor våldtas och kränkas och aldrig en stund känna trygghet för liv och lem?

Men hur detta lands politiker och myndigheter liksom medierna kan tas på allvar när man systematiskt jagar en grupp på ca 300 nazister och helt utestänger det enda parti som har de egna medborgarnas trygghet och välfärd som främsta drivkraft medan tusentals våldsbenägna extremister får gå fria och tom får ekonomiskt understöd kan endast förklaras med psykopati eller galenskap.

Du som läser detta skall veta att denna beskrivning kunde varit hämtad från ditt eget land.

En psykopat har alltid de egna behoven och karriären som främsta mål. Men hans duperingsförmåga gör att många tror att han sätter deras behov främst.

En psykopat har alltid egennyttan som främsta mål. Men hans duperingsförmåga får omgivningen att tro ett det är deras behov han sätter främst. Brist på empati och distans till andra till förmån för att uppnå sina egna mål är ett utmärkande kännetecken.

Historien har många exempel på där individer med en helt abnorm känslomässig personlighet tagit sig upp till samhällets högsta poster. Dit har de kommit på grund av sin enastående duperingsförmåga.

Detta gäller i hög grad politiska ledare som statschefer etc. Jag skall här ge en bild av en sådan från en av Europas stater.

Denna person kommer från arbetarklassen vilket automatiskt fått många att tro att han därmed är en allmänt god människa. Detta synsätt är lika felaktigt som motsatsen att alla rika personer skulle vara onda.

När någon som denna person arbetar/arbetat för en grupp människor vars intresse han har som uppgift att företräda blir tron på hans godhet ännu  större. Ingen tänker på att hans strävan att företräde denna grupp helt och hållet kan bottna i en egoistisk inställning att göra karriär.

Den bild som dessa personer speglar utåt kan vad beträffar deras godhet och oegennytta vara helt falsk.

Denne europeiske statschef  besitter i hög grad en sådan duperingsförmåga.

När han tillträdde sin uppgift som statschef och bildade regering var det första han lät basunera ut högt och tydligt att han nu företrädde den första riktiga feministiska regeringen och att han själv var en stor feminist. Detta gjorde givetvis intryck på alla dem som bara tar emot och sväljer påstående utan minsta analys.

Han var också snabb att acceptera världssamfundets generalsekreterares erbjudande om att i hela världen leda arbetet med att arbeta för kvinnors och mäns lika rättigheter. Självklart antog han detta för att framstå som en idealist vilken han inte är. I stället har han visat en cynism i dessa frågor som är skrämmande och snarare försämrat kvinnors ställning. 

När han t ex besökte ett av världens mest kvinnoförtryckande land i sällskap med ett flertal av sina kvinnliga ministrar brast den feministiska bubblan till förmån för hans cyniska strävan att först och främst agera så att det gynnar honom själv. I denna strävan krävde han av de kvinnliga ministrarna att de skulle avsvära sig sitt lands grundlagsfästa värdegrund om kvinnors och mäns jämlikhet och ta på sig slöjor för att han därmed själv skulle vinna fördelar.

Denna cynism och simpelhet visar han dagligen mot alla de skändade, våldtagna och förtryckta kvinnorna i det egna landet för att därmed stå väl med de individer utifrån som nu och i framtiden när de blivit medborgare är beredda att garantera honom regeringsmakten.

Sannolikt är han den av partiledarna som trots innehav av premiärministerposten och skrytet om sin feminism uträttat minst för att ge kvinnorna trygghet ochsamma rättigheter som männen. Hans avståndstagande från detta, som borde vara hans ovillkorliga skyldighet får närmast betraktas som patologiskt. 

När den stora flyktingvågen från menaländerna exploderade såg han åter en chans att med sin duperingsförmåga nå personlig ryktbarhet. Att han själv var delaktig i flyktingkatastrofen genom att hans land med initiativ från honom själv deltagit i krigen att störta härskarna i de länder varifrån flyktingarna kom och därmed skapat det kaos som ledde till massflykten mörkar han givetvis totalt.

Nej i stället gick han ut demonstrativt och förklarade att hans land som genom honom var världsmästare i humanism skulle ta emot hundratusentals av de flyktingar och asylsökande - som bl a han var upphovet till. Detta gjorde han utan att höra sitt folk eftersom han ansåg sig stå över dessa moraliskt. Det lät han ske helt planlöst och oorganiserat utan att ta reda på om de som släpptes in verkligen  var i behov av skydd.

Någon kontroll på eventuell kriminalitet och våldsbenägenhet förekom givetvis inte. Det gällde ju för denne man att för världen visa sin överlägsna humanism.

När detta skrivs har mycket riktigt kritikerna av detta vansinniga inflöde av individer alltifrån analfabeter, grovt kriminella och terrorister fått mer än rätt.

landets säkerhetspolis visar nu i en färsk rapport att tusentals våldsbenägna extremister "legalt" tagit sig in i landet. Om det rör sig om tvåtusen eller tiotusentals framgår inte av rapporten.

När han nu för världen framställt sig som en stor humanist börjar verkligheten att  ge sig till känna på ett sätt som hotar hela befolkningen. Några initiativ för att förhindra en kommande katastrof redovisar han inte eftersom han inte vill stöta sig med de invandrargrupper han i framtiden tänker bygga sin makt på. Av detta skäl sviker han det egna folket till förmån för sin egen karriär. Ett typexempel på hur en psykopat alltid sätter den egna nyttan först.

De problem som han nu står inför hade kunnat - om han tacklat dem rätt - ge honom epitet som ansvarsfull, ärlig och modig. Men verkligheten visar  istället på en cynism som kännetecknar en psykopat.

De människor som han i sin ensidiga och egoistiska strävan hoppats att bli betraktad som godhetens apostel av visade sig löna gästfriheten mot medborgarna i det nya landet på ett minst sagt vidrigt sätt.

För landets egna medborgarna fick massinvandringen närmast karaktären av ockupation. Och då inte från en god makt utan ondskans. De inkommande lönar sålunda gästfriheten från landets befolkning med grovt våld, mord, våldtäkter, rån, misshandel och kränkning liksom förstörelse av materiella värden som bilar, fastigheter mm.

Man skulle nu trott att den person som själv för världen pekat ut sig som godhetens apostel skulle skyddat sitt eget folk och sett till att de invandrade och asylsökande barbarerna bestraffats och därefter utvisats. Men också att han på olika sätt tagit parti för det egna folket inte minst genom att välja sida.

I stället har han tagit parti för dem som är på väg att skapa ett helvete för hans eget folk. Det finns i dag ingen statistik på hur många kvinnor och flickor som  fått sina liv förstörda eller till och med tagit livet av sig i förtvivlan över att inte orka leva längre på grund av det fruktansvärda de utsatts för.

Däremot finns det statistik på att 25 procent av landets egna kvinnor/flickor inte vågar gå ut i rädsla för att bli våldtagna. 35 procent säger i enkäten att de alltid känner sig otrygga numera. Sålunda finns det i dag många tiotusentals av landets egna medborgare som fått sitt liv krossat och förstört som en följd av denne statschefs "humanistiska" egennytta.

Aldrig någon gång har han gått ut till dessa offer och bett om ursäkt för sitt handlande och lovat att det skall bli slut på de invandrade barbarernas härjningar. Orsaken är givetvis psykopatens bevekelsegrund - från vilken grupp får han mesta stödet för sin karriär.
Sålunda finns det ingen plats för moraliskt ansvarstagande när det gäller den egna karriären.

I stället ger han dessa förstörare av ett av världens tryggaste och främsta välfärdssamhälle möjlighet att fortsätta sin förödelse och terror mot landets egna befolkning.

Men inte nog med detta. De premieras ekonomiskt så att de har en bättre standard än de av landets pensionärer som har lägst pension. Terrorister som anslutit sig och krigat för några av världens värsta terrorgrupper får komma tillbaka och får i många fall ekonomiskt stöd, bostad etc. Trots deras ofta verifierade grymhet skickas de inte tillbaka varifrån de kom eftersom de då kan utsättas för dödsstraff! 

Men den risk det egna folket utsätts för genom att dessa barbarer får stanna kvar och vara på fri fot berör inte denne stora humanist det allra minsta. Det viktiga för honom är att ge sken utåt vilken god  människa han är så att den egna glorian växer. Det egna folket är ointressant eftersom det inte ser hans "storhet " och därför inte är beredda att ge honom framtida stöd. Stora delar av landets välfärdssektor är i dag hotad.

Men om detta bryr sig inte denne kallhamrade individ om så länge han kan suga ut det min-
sta för egen del av sådant som kan främja hans patologiska självhävdelsebehov för vilken ingen moralisk gräns finns.  

Beträffande uppgifterna från landets säkerhetspolis att det nu finns tusentals våldsbenägna extremister i landet borde få varje medborgare att kräva utvisning omedelbart av dessa element. Om inte kommer en våldsepidemi vara ett faktum inom en snar framtid. Enligt landets press lär det trots detta finnas en partiledare som tom förespråkar en invandring på upptill 35 miljoner!

Landet lär tom tillåta muslimska/islamistiska skolor som vi med kännedom om de som finns i vårt eget land är regelrätta utbildningsanstalter för terrorism. Trots detta lär ju landets skolinspektion och domstolar liksom i vårt eget land tillåta dem!

Men hur detta lands politiker och myndigheter liksom medierna kan tas på allvar när man systematiskt jagar en grupp på ca 300 nazister och helt utestänger det enda parti som har de egna medborgarnas trygghet och välfärd som främsta drivkraft medan tusentals våldsbenägna extremister får gå fria och tom får ekonomiskt understöd kan endast förklaras med psykopati eller galenskap.

Hur länge till skall folket i detta land vänta med att ta lagen i egna händer? Eller skall de passivt se sina barn dödas, sina kvinnor och flickor våldtas och kränkas och aldrig en stund känna trygghet för liv och lem?

Du som läser detta skall veta att denna beskrivning kunde varit hämtad från ditt eget land.

Olle Ljungbeck, Hanåsvägen 110, 80591 Gävle 


En parabel om landet i högan Nord
Det var en gång långt uppe i högan Nord ett land där nästan allt var välordnat och fungerade bättre än någon annanstans i hela världen. Landet var stort till ytan och där bodde många människor. Nej inte så väldigt många, men rätt många. Bland dem en man och en kvinna som levt länge tillsammans, hade välartade barn och var lyckliga med varandra. Inte för att de tänkte så mycket på sin med åren alltmer opassionerat vardagliga lycka. Eller pratade om den. Som bekant tiger hälsan still.
Åren gick, som de ju alltid gör, och de började bli gamla. I synnerhet mannen, som var äldre än kvinnan. Så antog makthavarna i landet i högan Nord en politik som innebar att människor från hela världen var välkomna att bosätta sig där. Landets invånare fick veta att i andra länder fanns det många människor som led nöd. Väldigt många led en alldeles förfärlig nöd. Så många som möjligt av dem borde väl få komma till det nordliga landet och erbjudas ett bättre liv.
De flesta av medborgarna ropade ja och javisst, därför att politikerna förklarade så övertygande och känslostarkt, och vi människor måste hjälpa varandra. Nej, så var det inte riktigt. Politikerna var inte särskilt övertygande och inte så många ropade ja. Men ändå rätt många. De andra protesterade inte. De brydde sig inte om politik, därför att det mesta fungerade som sagt väldigt bra. Läs mer av inlägget
Hur kom vi att bli det sovande folket?

Ett gigantiskt skäl till att det svenska folket är ett “sovande folk” beror på att generationsöverförandet av kunskaper är avskaffat, och totalt förbjudet, och jag om någon ser det mycket tydligt.

Redan för tio år sedan erbjöd jag mig att köpa två grannhus i ett mindre samhälle, och placera en ung barnfamilj i det ena och mig själv i det andra, men redan då var det “ute” att ha nån morsafigur ens i närheten.

De senaste sju åren har jag kommit att vara ofta i Asien.

En av de första saker som händer mig då jag dyker upp på norra Cypern eller i Indien är att unga rusar mot mig och ber mig berätta, och aktivt ber mig meddela om jag ser just faror. Unga ringer t.ex. sina föräldrar där minst en gång om dagen hela livet.

Tala med den lättkränkta generationen går inte För en tid sedan informerade jag två killar från Kongo om en lokal viktig regel på Cypern, och de tackade tre gånger, och har frågat om de får bjuda mig på mat, och sen dess “tittar de till” mig dagligen om jag är på min terrass.Läs hela artikeln på Rädda Sverige nu


2 kommentarer:

  1. När ska vi/folket säga stopp? Vill inte de styrande göra rätt för sig , så ta tag i det! Otacksamma utifrån och vår usla regering gör livet till det sämre för Svenskar. Först "skallePer" sen "svetsaren" och hans svans. Lite till folket(vi) mer till skäggiga kidds och deras följe. Det är Sverige. Strax dags!

    SvaraRadera
  2. Snart är det nog! Löven och svansen kan bli i Kina!

    SvaraRadera