tisdag 28 februari 2017

Olle Ljungbeck: Sjuklöverpartierna skall betraktas som krigsförbrytare och landsförrädareOlle Ljungbeck:
Till:  statsminister Stefan Löfven, Anna Kinberg-Batra, Annie Lööf, Jan Björklund, Ebba Busch-Thoor, Jonas Sjöstedt, Gustaf Fridolin, Isabella Lövin. För kännedom till Jimmie Åkesson av speciella skäl.

Nedanstående är två autentiska ögonvittnesskildringar från ett land i en av våra världsdelar, som före händelserna nedan var känt och rankat som värdens främsta välfärdsland,  där förutom materiell välfärd jämlikheten mellan män och kvinnor liksom tryggheten var de högst utvecklade i världen.

Landet styrdes och styrs alltjämt av 7 partier som går under benämningen sjuklöverpartierna. Mot dessa står ett parti som vill värna den inhemska befolkningen och minimera invandringen, som genom de sju partiernas totala ansvarslöshet är på väg att föra landet mot en katastrof vad gäller välfärd, rättsstatens upplösning och raserandet av kvinnors rättigheter.

Bakgrunden är att hundratusentals människor flydde från sina hemländer (som visserligen var diktaturer)  när detta land tillsammans med ett antal allierade stater störtade de flyende ländernas diktatorer på grunder som helt strider mot folkrätten. Därför är det ställt utom allt tvivel att detta lands  politiker förutom att ha störtat sitt eget land och folk i fördärvet också enligt folkrätten skall betraktas som krigsförbrytare och landsförrädare men också är medskyldiga till den  flyktvåg som drabbat denna del av världen.

Det kan sägas vara ödets ironi att de nämnda 7 partierna som trots sitt ansvar för flyktingvågen  utropade sig som den humanistiska stormakten och nu även är på väg att förgöra sitt folk. Ja inte nog härmed utan statsministern i landet påstod sig själv vara feminist och ledare av världens enda verkliga feministiska ministär. Ännu mer moralisk låghet visade denne statschef när han av världsförbundets generalsekreterare erbjöds och åtog sig uppdraget att i hela världen verka för jämlikhet mellan kvinnor och män! Trots detta är han på väg att acceptera en utveckling för det egna landets kvinnor och de invandrade som innebär en tillbakagång på över tusen år, dikterad av de inkommande männen vars religion - Islam - förbjuder jämlikhet mellan kvinnor och män.

Att jag tar upp detta med dig Stefan Löfven, Anna Kinberg Batra, Annie Lööf, Lars Björklund, Ebba Busch-Thoor, Jonas Sjöstedt, Gustav Fridolin, Isabella Lövin är för att i tid varna för vad som kan hända i Sverige. 

Jag vet inte om översättaren med flit givit berörda samhällen likartade eller samma namn som orter i vårt land för att varna er för vad som kan komma genom uselt och förrädiskt ledarskap. 

Jag vill nu fråga dig Stefan Löfven, Anna Kinberg-Batra, Annie Lööf, Jan Björklund, Ebba Busch-Thoor, Jonas Sjöstedt, Gustav Fridolin och Isabella Lövin om ni håller med mig i min uppfattning att dessa politiker som så svikit sitt folk och land är moraliska uslingar och landsförrädare. Men också att de borde ställas inför en folkdomstol och dömas till livstid. Jag vill gärna höra era synpunkter.

Olle Ljungbeck, Hanåsvägen 110, 80591 Gävle

Därför lämnar jag Husby

De jag kallar för ”de skäggiga skuggorna” har ockuperat våra offentliga lokaler, skriver Zeliha Dagli.
Under de sista 5-10 år har en fundamentalistisk våg kommit till förorten. Ett klansystem har växt fram i förorterna, bland annat i Husby där jag länge bott. Imamer och klanledare har tagit makten från politiker och myndigheter. Det har blivit tabu att kritisera kulturen från hemländerna, religionen likaså. När jag pratar om integration, aborträtt, rätten att äga min kropp, när jag diskuterar hur våra förorter ser ut, när jag bara vill ta en fika, säger moralpoliser i Husby föraktfullt till mig att jag har blivit för svensk .

De jag kallar för ”de skäggiga skuggorna” har ockuperat våra offentliga lokaler. Fritidsgården har förvandlats till en moské. Kvinnorna har inte längre någon plats i det offentliga rummet, de stängs in i hemmen. Kvinnor kan inte röra på sig i samhället utan kommenterade blickar och moralpoliser som kontrollerar våra liv. 
  
Husby och Järvafältet påminner mig min barndoms upplevelser i Turkiet. Nuförtiden kan inte ens polisen röra sig hursomhelst där. Vi kvinnor, unga som äldre, kan inte länge röra oss fritt utan att motta hat och hot från ungdomar. Det finns mycket elakt skvaller om oss kvinnor i Husby, särskilt från unga män. 

Det har blivit värre och värre i Husby.
För två år sen skrev jag en text om att jag ville söka asyl igen. Jag flydde från religiös fundamentalism i Turkiet en gång tidigare - nu såg jag mig nödd och tvungen att göra det igen. Det blev starten på en intensiv debatt. Allt jag skrev i min artikel bekräftas nu.

Efter upploppet i Husby 2013 arrangerade olika organisationer lokala träffar, seminarier och debatter. Vi bildade nätverket Förortsfeminister 2015, med ett debattforum på Facebook och träffar i Husby första lördagen varje månad. Vi vill att det ska leda till förändring. Vi fikar på fiket i centrum, där det normalt nästan bara är män. 15-25 kvinnor brukar delta. Vi diskuterar hur det ser ut och vad vi kan göra. Hur och var man kan lyfta dessa frågor. Vi vet att problemet inte är unikt för Husby och vi vet att det inte finns enkla lösningar. Men vi måste stå upp för våra värderingar och våra rättigheter, inte minst för nästa generation invandrarkvinnor. Vi märkte att bröder skrämde och kontrollerade sina systrar, att ensamma mödrar styrdes av sina unga söner och inte längre fick eller Inte vågade delta på mötena. Vi anses som farliga. 

Vi fick varningar från vänner som uppmanade oss att vara försiktiga. Nu har jag flyttat från mitt älskade Husby. Jag saknar det mycket, men jag blev less på att ständigt behöva förklara för mig helt självklara saker om mitt privatliv, bli ifrågasatt för att jag inte använder slöja trots att jag är muslim och bli kallad hora.

Vi vet att många av de muslimska länderna styrs av sharialagar. I länder som Iran och Afghanistan kränks kvinnors och barns rättigheter ständigt. Små flickor gifts bort med äldre män de aldrig har träffat, gravida får inte visa sig ute, det anses skamligt. Våldtäkter anses alltid vara kvinnornas fel, orsaken skulle vara att de inte har täckt sig tillräckligt. Hedersrelaterat våld ökar, kvinnor får inte skilja sig. Nu ser jag dessa skrämmande tendenser här i Sverige. 

Många politiker vågar inte ta i detta för de är rädda att det ska ses som rasistiskt.
Men om integration ska fungera måste vi värna om de rättigheter och skyldigheter vi har.
När jag pratar om kulturblandning menar jag inte att vi ska utplåna våra kulturella olikheter. Jag menar att människans val av livsstil, sätt att roa sig och möjlighet att vara sig själv, inte skadar någon. Däremot är hat mot oliktänkande och berövande av kvinnors frihet rent skadligt. 


Zeliha Dagli, Grundare Förortsfeminister. Feminist . Expressen

Järvafältet inte längre en del av Sverige
Vi sitter i ett utrymme som nyttjas som konferensrum ibland. En av många funktioner. Bland datorer som inte använts på säkert tio år men som fortfarande tycks fylla någon form av funktion. På ett av alla de kontor som tillhör Järvafältets olika religiösa, i det här fallet en kristen, församling. Någon mer omfattande renovering har inte skett av lokalen sedan den byggdes men allt är rent och prydlig, om än slitet.

Det är mitt i veckan och mitt på dagen när vuxna människor borde vara på sina arbeten och barnen i skolan, men trots det ser jag på torget utanför ett tjugotal personer, alla män, i olika åldrar driva planlöst omkring i olika grupper. De få kvinnor jag ser hastar snabbt förbi i sina slöjor överbelamrade med matkassar på väg hem får vi anta. Den enda som ser ut att arbeta är en renhållningsarbetare som kör fram sin bil och tömmer papperskorgarna. Skandinav till till utseendet.

De som är sysslolösa eller har någon form av väldigt lång rast i sitt arbete kommer från Nordafrika och Mellanöstern. Rasten varar i varje fall under hela min tid hos församlingsmedlemmen vilket var några timmar.

Personen framför mig har levt i Sverige i mer än tjugo år. Hela tiden har personen bott på Järvafältet och varit aktiv i sin församling men även sökt samarbete med andra. Han bor inte längre på Järvafältet. Något skedde 2012 och den senaste utvecklingen har accelererat det skeendet. Framför allt sedan Ken Ring uppmanade regeringen Reinfeldt (innan Löfven tillträdde) att stoppa mottagandet av nyanlända:

”Varför fyller ni på med fler och fler? Ni kan ju inte ens ta hand om oss som redan kommit”

Jag tänker. Jag kommer på mig att under samtalet se ut genom fönstret. På torget utanför driver samma män fortfarande runt. Röker. Pratar i mobiltelefon. En lång rast. Eller inget att göra. Eller så ser de till att kvinnor och religiösa minoriteter blir påminda om sin plats. Männen dominerar med sin blotta närvaro på torget stämningen. Kvinnorna hastar skyndsamt förbi. Med blicken ner i marken, alla beslöjade på olika sätt.

Vi pratar om klanstrukturer. Vi pratar om kravallerna i Husby, polisen hade ingen kontroll över situationen tills ett par fältassistenter lyckades mobilisera klanledarna och familjeöverhuvudena. De gav  dem en roll att spela. Det är lika förbjudet att elda upp bilar i Bagdad som i Husby och dessa män gav sig ut på gatorna för att ta hem de sina. Inte sällan fick de ungdomar som varit med i kravallerna uppleva klankulturens straff. De hade förnedrat klanen genom att kasta sten på polisen och elda upp grannarnas bilar. Genom detta försvann 80 procent av ungdomarna från gatan och polisen kunde återta kontrollen. Männen, men även vissa kvinnor, som annars befann sig i ett utanförskap hade fått en roll att spela. De fyllde, och fyller, en viktig funktion.

Men det finns en baksida. Oviljan hos klanmedlemmar eller de som kommer från en klankultur att vittna beror inte bara på rädsla. Rättsstaten har fått konkurrens av sedvanerätt samtidigt som de bägge rättssystemen kolliderar med varandra.

Min samtalspartner berättar om hur barn från sju års ålder uppmanas att vandalisera andra religioners lokaler med stenkastning och annat. Hatet mot andra religioner finns i hemmen, uppmaningarna kommer från äldre syskon men ibland även från föräldrar. De vet att Sverige inte har kollektiv straffutmätning samt att minderåriga i praktiken är befriade från straff. Om vi undantar samtalet hos ”Blomsterhattstanten” på socialkontoret när föräldrarna kallas dit. Skulle straffansvar utkrävas tillämpar Sverige, likt de flesta demokratiska länder, individuellt straffansvar. Det vet dessa om. Och inte sällan kommer dessa gärningsmän från kulturer med motsatt syn på straffansvar.
Begår någon klan- eller familjemedlem brott mot annan klan eller familj utkrävs inte sällan kollektivt straffansvar. Ett sätt för att förmå klanen att ta sitt ansvar i relationen till andra. Det är en sida av klankulturerna som nu etableras på Järvafältet. En annan är hedersvåldet mot kvinnor. När Fadime Sahindal ville gifta sig med en svensk så vanhedrade hon familjen i relation till andra familjer och sin egen klan. Kollektivets intresse stod över Fadime Sahindals rätt att enligt svensk lag välja livspartner själv.

Men det regelverket, det kollektiva ansvaret, kan klanerna välja bort i Sverige när det passar dem, den svenska kulturen når inte in. Vid brott som begås i dessa kulturer i dess ursprungsländer straffas hela familjen eller klanen om den inte frivilligt gör bot. Inte i Sverige – där individen är den som skall straffas. Oavsett om hur mycket och i vilken omfattning individen uppmanats eller fostrats i att kasta sten på kyrkor och andra religösa lokaler av sin klan. 
Hade dessa ungdomar och unga vuxna begått motsvarande brott i sina ursprungskulturer som de begår i Sverige hade hela familjen eller klanen straffats. Det är i grunden lika förbjudet att elda upp sin grannes bil i Mogadishu som i Husby. Skillnaden är i straffutmätningen. Här klarar sig gärningsmannen undan. Det gör han aldrig i dessa kulturer där klanen själva tar hand om honom. Denna logik åskådliggör Per Brinkemo bland annat i FOKUS.

Vi återvänder till samtalet. 
”Jag har flyttat härifrån nu. Jag bor två kommuner längre bort. Det gick inte att bo kvar längre med mitt öppna kristna engagemang och mitt arabisk-kristna namn. Efter tredje skadegörelsen mot min bostad och dödshoten fick jag nog. Jag bor ensam utan en familj som kan försvara mig.  Jag har församlingsvänner som inte längre vågar åka hit, även de som bor så långt bort som i Märsta och Upplands Väsby på våra möten och gudstjänster.
Vi är rädda nu”.

Även detta är en del av Sverige. När vi hör före detta utrikesminister Carl Bildt och nuvarande justitieminister Morgan Johansson är det dock inte Sverige. Och kanske är det så som den unga kvinna jag intervjuade för två år sedan sade:

”Varför överger ni oss? Är vi inte svenska nog? Har vi för konstiga namn? Pratar vi fult? Varför överger ni ert eget land”?

Men kanske hon, Carl Bildt samt Morgan Johansson alla har rätt i bilden om Sverige samtidigt. Kanske är det så att Järvafältet håller på att glida ur Sverige och därmed inte skall tas med i Sverigebilden. Tendenserna finns. Står sig trenden är Järvafältet inte längre en del av Sverige om ett par år. I varje fall inte vad avser ett kulturellt perspektiv, inte heller kanske svensk lag gäller allena längre.

I varje fall kommer Järvafältet inte vara en del av det Sverige som regeringen vill stå eller ta ansvar för utåt enligt justitieministern. Och kanske är det därför som SSU Stockholm låter Sveriges Unga Muslimers Rashid Musa föreläsa om separatism. Att det är separatism som är den önskvärda utvecklingen från vissa aktörer. Kanske är det för att vare sig Carl Bildt eller Morgan Johansson längre vill att Järvafältet skall känna sig som en del av Sverige de driver bilden om Sverigebilden så hårt. Att de särskilt utsatta områdena inte längre är Sverige. Ledarsidorna Järvafältet. En dag i februari.
Landsförräderi kan inte preskriberas

Den dagen kanske inte är alltför avlägsen då hela systemet brakar samman.
 Då bör rimligen svenska folket kräva nyval och ge makten åt dem som vill värna vårt land.

Den dagen skall alla de politiker som svikit det mandat vi givit dem ställas till ansvar.


måndag 27 februari 2017

Daniel Pipes: Vita Husets initiativ för att besegra radikal islamInte på mitt kalas

 

White House handplockade vissa nyhetsorganisationer till fredagens presskonferens med Sean Spicer.
NBC, ABC, och FOX var inbjudna liksom CBS.
Men inte CNN, The New York Times, Politico, Buzzfeed och många utländska journalister som i vanliga fall rapporterar från White House.

Associated Press och Time bojkottade det hela.

Konservativa nyhetsförmedlare som Breitbart, The Washington Times, One American Network fick vara med. Ett initiativ från Vita Huset för att besegra Radikala islam. EKP

av Daniel Pipes och Christopher C. Hull
Washington Times
20 februari, 2017
Ursprunglig engelsk artikel: A White House Initiative to Defeat Radical Islam
Översättning till svenska: Ilya Meyer
Vem är fienden? Det har gått mer än 15 år sedan 11 septemberattackerna och denna fundamentala fråga skramlar fortfarande runt. Framstående svar har inkluderat ogärningsmän, våldsamma extremister, terrorister, muslimer och islamister.

Ett exempel på hur man inte skall svara på denna fråga är Obama-administrationens sammankallade 2010 av en Arbetsgrupp för att motverka våldsam extremism, på engelska Countering Violent Extremism (CVE) Working Group. Den inkluderade deltagare som kom med sådana pärlor som "Jihad som heligt krig är en europeisk uppfinning", "kalifatets återkomst är oundvikligt", Sharia (islamisk lag) är "missförstådd" och islamisk terrorism är en självmotsägelse ... eftersom terrorism per definition inte är islamisk". Resultatet? Gruppen producerade propaganda som är till stor hjälp för den (icke namngivna) fienden.

Dåvarande presidentkandidat Donald Trump däremot gav ett kraftfullt tal i augusti 2016 om hur han som president skulle "Göra Amerika säkert igen". Han lovade att "en av mina första handlingar som president kommer att vara att inrätta en kommission om radikala islam". Notera: han sade radikala islam, inte någon eufemism som våldsam extremism.

Målet för kommissionen, sade han, "kommer att vara att identifiera och förklara för den amerikanska allmänheten radikala islams kärnvärderingar och övertygelser, att identifiera varningssignalerna för radikalisering och att avslöja de nätverk i vårt samhälle som stödjer radikalisering". Kommissionens uppdrag "kommer att inkludera reformatörer i de muslimska samfunden" och målet är att "utveckla nya rutiner för lokala poliser, federala utredare och immigrationshandläggare". Hela artikeln här

Mer att läsa av Daniel Pipes och Udo Ulfkotte:

No-go-zoner-Europa

Köpta journalistersöndag 26 februari 2017

Sveriges röda khmerer är de svenska politikerna och vänsterfeministerna.Fredrik Reinfeldt –vem vill se eller höra honom. Den värsta landsförrädaren i modern tid


Sveriges röda khmerer anklagar SD för att ljuga om Sverige

Kommer ni ihåg Kambodjas röda Khmerer och deras folkmord på det egna folket. Hela folket utsattes för brutala övergrepp och ett fruktansvärt folkmord på det egna folket ägde rum. När vi i Väst fick höra talas om det så förfasades vi. Det var nästan omöjligt att förstå att några skulle vilja utrota sitt eget folk. Situationen var så fruktansvärd så grannlandet Vietnam var tvungna att gå in i landet och få slut på det brutala tyranniet.

Det svenska tyranniet mot det egna folket är lika vidrigt och svårt att förstå. Slöddret i riksdagiset för precis likadan politik. De svenska ”khmererna” har delat upp sig i olika partier, men alla för de en folkmordspolitik mot det egna folket, och snart har vi så svåra problem att klara livhanken så även Sverige skulle behöva invaderas av något annat land för att hjälpa oss. Demokratbloggen Kellyanne Conways tal, som varje konservativ kvinna behöver höra


 February 23, 2017.  President Donald Trumps politiska rådgivare Kellyanne Conway talade till deltagarna vid den konservativa Political Action Conference (CPAC) 2017 på torsdag förmiddag, och vad hon sade var omvälvande.

Feminister runt om i världen rullar med ögonen, eftersom Conway fullständigt omdefinierade hela deras identitet - och det var perfekt.

Conway intog scenen.

Hon började med att slå ned på vad modern feminism har blivit och förklarade varför hon inte identifierar sig med begreppet.

Feminister kommer att säga att de definierar sin rörelse som "försvar av kvinnors rättigheter på politiska, sociala och ekonomiska grunder, vad gäller jämställdhet med män."

Som mor till tre unga flickor och en av de mest framgångsrika kvinnorna i den politiska sfären, verkar det som denna definition borde beskriva Conway perfekt.

Men hon ser den sanna definitionen av uttrycket, baserat på de specifika aktiviteter hon och världen har uppmärksammat.

Conway definierade modern, liberal feminism som,"anti-män och pro-abort."

Kvinnornas marsch, en massiv samling av moderna, liberala feminister, fylldes med pro-Planned Parenthood och abort idéer, med uppseendeväckande litet intresse för lika lön för lika arbete.

Conway beskrev en personlig drabbning hon hade för lika lön, och hennes inspirerande berättelse är en som varje kvinna behöver höra.

Hon blev ombedd att hålla ett tal tillsammans med en manlig politisk kommentator när hon var i sena 20-årsåldern. Hon hade aldrig fått betalt för ett tal tidigare, så en ersättning för ett, var inget hon tänkt på tills hon tillfrågades.

“Det låste sig“, förklarade hon, "För mig, var yttrandefriheten inte “the first amendment”, det var" ring Kellyanne, så kommer hon och talar fritt,”(gratis) skojade hon. 

Men vad hon gjorde sedan var storslaget.
I ett modigt exempel på självförtroende, svarade Conway “Jag tar vad han får”. Enligt Conway, var han som ringde förvirrad, men medgörlig. Han sade att mannen hade begärt  $ 3500, så  hon svarade, “Det blir bra”. Hon hängde upp luren och föll till golvet av förtjusning.  

En modigt, djärvt steg för en ung kvinna inom politiken, och bevis för kvinnor överallt , om du tror på ditt eget värde, att vad du kan uppnå är oändligt. The Horn News

I&M – Gruppmoralen

” ..Dagens elitfeminister begränsar sig inte till att kämpa för lika rättigheter utan vill ha ett samhälle med femtioprocentig delning av allt.
 Det manliga kvinnohatet och de patriarkala strukturerna är förklaringen till att kvinnorna inte når målet.”

Det är förstås gruppmoralen som gör att media är så selektiv i sin rapportering, inte främst partitillhörighet, dolda agendor eller ondska.  De ljuger ju oftast inte direkt, men de väljer ut nyheter och artiklar så ensidigt, att resultatet blir en lögn. Det är gruppens ledargarnityr som anför vad som är gruppmoral och media ser sig som en del av denna, Sveriges ledning så att säga. Jag har ofta förvånats över hur snabbt media anammar ett nytt PK-ord, en PK-förklaring eller journalisternas kvickhet med att hänga på drev, hur långsökta de än är. 

Vid närmare eftertanke är antirasismens kärna att man inte ska vara solidarisk med sin egen grupp. Hur sannolikt är det att de nyanlända inte vill hålla ihop sin respektive grupp och vara solidariska inom denna? Uppskattningsvis 0 %. De kommer aldrig att anamma PK-moralen, det vill säga tillhöra ”svenskgruppen”, utom de förstås, som direkt mutas av och betjänar denna. Därför kan rasism och förtryck bara utföras av dem som inte är definierade som offergrupper. 

Problemet idag är att denna gruppmoral är ”feministisk” det vill säga den värnar inte gruppen utan identiteter. Dagens elitfeminister begränsar sig inte till att kämpa för lika rättigheter utan vill ha ett samhälle med femtioprocentig delning av allt. Det räcker emellertid inte att ha makthavarna med sig, att göra de rätta livsvalen och att odla könsbundna intressen för att nå det målet. Detta är bakgrunden till att HBTQ måste lyftas fram samt påståendet att kön inte finns, utan att allt är sociala konstruktioner. Det manliga kvinnohatet och de patriarkala strukturerna är förklaringen till att kvinnorna inte når målet.Läs mer

Musen som röt!
Regeringens storhetsvansinne slår nya rekord när man förklarar krig mot Trump, internationella reportageteam och fria röster på sociala medier som länge insett hur förljugen den vackra bild DÖ-partierna och lydmedia ger av Sverige.
Det påminner om när jag som krigsplacerad i Beredskapsnämnden för Psykologiskt försvar deltog i krigsövningar. Då skulle vi, vid krig, som satt på utlandsavdelningen, skicka fejkad information till fienden och utlandet. Inte godkänna stora förluster utan bara den egna krigsmaktens ”stora framgångar”.
Nu är det myten om den humanitära stormakten Sverige som ska räddas! RuneLanestrand
Sveriges television har utvecklats till en ren propagandaapparat
Om någon fortfarande har minsta hopp kvar om att public service inte är helt i tjänst hos de politiker som skapat den humanitära stormakten Sverige ska de se gårdagens svt:s Opinion live.
Debattledare var den förskräckliga Belinda Olsson som ständigt avbryter när någon har kritik som inte får komma fram. I går var hon alldeles sanslös i en debatt mellan den "politiskt frälste" ledarredaktören Anders Lindberg på Aftonbladet och författaren/journalisten Katerina Janouch.
Belinda Olsson ställde inställsamma frågor till Lindberg som fick prata utan att avbrytas. Janouch avbröt hon gång på gång. På slutet blir hon så frustrerad över Janouch orädda och rättframma kritik att hon helt spårar ur.
Då tar hon på sig debattrollen och argumenterar för fullt med Janouch och faller henne i talet gång på gång. Denna Opinion live torde gå till historien som svt:s värsta.
Vilket inte vill säga lite i denna bedrövliga, politiskt uppfostrande serie vars sammanfattning tycks vara bestämt av redaktionen i förväg. Här kan du se Opinion live:
http://www.svtplay.se/video/12457690/opinion-live/opinion-live-sasong-2-23-feb-22-00?start=auto.Rune Lanestrand

Upprop: En medborgarrörelse måste bildas nu.

Så här skriver Olle Ljungbeck bl.a.

Om de som läser detta är intresserade av att verka för en sådan organisation är de välkomna med intresseanmälan till mig.

Eftersom jag fyller 85 år är jag inte beredd att ställa mig i ledningen men väl att arbeta för en sådan organisations födelse.

 Det har gått för långt. Sveriges regering har inte kontroll över vare sig territorium eller skyddet av de svenska medborgarna. Olle Ljungbeck, Hanåsvägen 110, 80591 Gävle. E-post: olle.ljungbeck@gmail.com Läs mer här och här