söndag 29 november 2015

Nya Världsordningens plan sedan länge - förstöra nationernas homogenitetFolkpartiet är nog det fånigaste partiet och har nu bytt namn till Liberalerna

”Vi kallade alltid dyckertspik för folkpartispik hemma i Hammerdal på grund av att bägge var huvudlösa.” Fr. Rune Lanestrands blogg

Här är en huvudlös
 ”Personer med lägre utbildningsnivå”  - ”Invandrare som kommer till Sverige  är ofta ”  ja, har en lägre utbildningsnivå”
 Jan Björklund P! Morgon

Peter Sutherland: EU bör undergräva nationell homogenitet

EU bör "göra sitt bästa för att undergräva homogenitet" av dess medlemsstater har FNs särskilda representant för migration sagt. Peter Sutherland berättade för sina lyssnare att det framtida välståndet för många EU-länder är beroende av om de blir mångkulturella. Han sade ytterligare att den brittiska regeringens invandringspolitik inte har någon grund i internationell rätt.
Peter Sutherland, som är icke-arbetande styrelseordförande i Goldman Sachs International och före detta ordförande för oljejätten BP. Nu leder han det Globala Forumet för Migration och Utveckling, som samlar företrädare från 160 nationer för att dela med sig av sina politiska idéer. Han berättade att House of Lord's migrationskommitté var en viktig dynamik för ekonomisk tillväxt i vissa EU-länder, men hur svårt kan det inte vara att förklara för dess medborgare i dessa stater.” Bakom kulisserna”
En essä om hur Sverige erövrades – del 5 

GMO är enligt bevis inte endast cancerframkallande, utan skapar också sterilitet i den tredje generationen av användare. Företagen som ligger bakom dessa produkter representerar också den globalistiska agendan, som inte bara förespråkar en världsregering utan dessutom massiv avbefolkning av planeten.

Det är därför mycket förståeligt att Anna Maria Corazza Bildt, hustru till Sveriges motsvarighet av Dick Cheney, i Brännpunkt på bilderbergsblaskan SvenskaDagbladet fick utrymme att ljuga för folket, ”Forskningsläget visar entydigt att gentekniken inte innebär några större risker än traditionell växtförädling.”

Allahu Akbarf

Om man skall sätta en etikett på genetiskt modifierad mat så kan man lika väl märka det med en dödsskalle”, sade dock Norman Braksick redan 1994. Han var för övrigt direktören av Asgrow Seed Company, ett dotterbolag till GMO-giganten Monsanto. Bortsett från genmanipulerad mat så har Monsanto på sitt samvete också bekämpningsmedlet Agent Orange, vilket användes i Vietnamkriget för att avlöva träden. Än idag där det besprutades råder en mardrömslik epidemi av fosterskador.

Att Ryssland å andra sidan helt plötsligt utropats till fiende nummer ett, har egentligen ingenting med Ukraina att göra, utan snarare att Putin inte är lojal mot den Nya Världsordningen, dvs. globalisterna. Ryssland föredrar självbestämmanderätt, och har t.ex. förbjudit GMO-grödor. Det är därför inte undra på att Bildt har utmålat Ryssland som det nya stora hotet mot omvärlden. Rysshotet tjänar också som en god förevändning för att lura in svenskarna i ett officiellt NATO-medlemskap; den Nya Världsordningens militärmakt.

Efter sin post som utrikesminister gick Bildt över till ännu ett styrelsejobb, denna gång för International Crisis Group — ägt av George Soros, som häromåret bl.a. finansierade kravallerna i Ferguson, USA och som har begärt att IMF skall stå för lånen under ett krig mot storhotet i Öst — om än att Ryssland mest bara är ett hot för globalisterna.

För inte ens i Ryssland försöker Putin helt avskaffa kontantsamhället, vilket dock Bilderberg gör i Sverige — vilket innebär att eliten då kommer ha full kontroll över individen. Inga ekonomiska transaktioner skall med andra ord längre vara helt privata. Tyvärr verkar dock Sverige vara alltför upptaget med Melodifestivalen och att peka finger på varandra för att orka bry sig även om detta.

Svenska Psyopsförbandet, vars fokus är på informations- och psykologisk krigföring, utbildades för övrigt av USA. Det stora landet i väst, där distraktionen från sanningen är nästintill fullkomlig, visar tydligt i vilken riktning lydstaten Sverige är på väg.

CIA-chefen William Casey sade, ”Vi kommer veta att vårt desinformationsprogram är komplett när allt den amerikanska allmänheten tror är falskt.” Hans företrädare, William Colby, som tidigare tjänstgjort i Stockholm gjorde själv följande uttalande, ”CIA äger alla av betydelse inom massmedia.”

År 2014 avslöjade tyske Udo Ulfkotte, tidigare redaktör för Frankfurter Allegemeine Zeitung i rysk tv att CIA mutat honom och andra företrädare inom västvärldens press.
CIA är i själva verket en verkställande gren av inte bara USA:s regering, utan framförallt bankväsendets, vars intressen också representeras av Bilderberg.

Att Sverige nu hotas av TTIP, ett handelsavtal som ger storföretag rätten att stämma regeringar tycks inte vara värt att uppmärksammas av massmedia i någon större skala. När man googlar ”TTIP Sverige” är de första träffarna från alternativmedia. Svenska Dagbladet, som representant för etablissemanget, hamnar på 7:e plats, med rubriken ”TTIP öppnar nya möjligheter för Sverige”. Och näringsminister Mikael Damberg, bilderbergare av årgång 2015, är positiv: ”Särskilt små och medelstora företag har mycket att vinna på TTIP.”

Samtidigt håller de svenska mjölkbönderna på att gå under tack vare mejeriimporten. Detta är globalismens sanna ansikte. Helst skall ingenting längre vara lokalt producerat eller ägt av småföretagare.

Att tro på Bilderbergs representanter är likställt med att gräva sin egen grav. Det kvittar om man kommer från Mellanöstern och är muslim, eller är svensk nationalist — i slutändan befinner vi oss i samma båt. Globalismen har som ändamål att erövra världen, och huvudstrategin för detta är att söndra och härska. Islamismens framfart är verktyget, och som sådant så pass viktigt att globalisterna understött rörelsen med logistik, finanser och vapen. Sökord: Benghazi.

 Syftet är att skapa det kaos som krävs för att kunna införa polisstaten, och för Sveriges del NATO-medlemskap — för att på så sätt få befolkningen att självmant stiga in i fängelset. För det kommer nämligen inte finnas något bättre alternativ; såvida inte allmänheten vaknar upp och agerar medan det ännu finns tid.

Den 1 januari 2015 omorganiserades Säkerhetspolisen så att rikspolischefen inte längre blev den högste chefen, och istället svarar SÄPO nu direkt till bilderbergregeringen i Rosenbad. Det är bara en tidsfråga innan sanningssägare kommer att utmålas som en samhällsfara, kanske rent av terrorister, och arresteras. Så går det nämligen alltid i diktaturer.

Det är dags för revolution. Låt den bli fredlig. Våga alltid säga sanningen.
Länge leve yttrandefriheten!


”Kontrollerar du oljan,
kontrollerar du nationer.
Kontrollerar du livsmedlen,
kontrollerar du människorna.”
Henry Kissinger

Här kan du läsa en recension av Pia Hellerz angående boken ”Hotet mot livet”
 
Vår frihet är hotad
Jag har nyligen skrivit sex artiklar här om bakgrunden till klimatlarmen och konferensen COP21 som snart går av stapeln. Där försökte jag identifiera den idag viktigaste makthegemonin – den angloamerikanska oligarkin som är på offensiven för att beröva oss vår frihet på flera plan. Om vi breddar perspektivet skall vi finna att inte bara klimatbedrägeriet hotar vår mänskliga frihet och vårt demokratiska samhälle. Vår frihet är under attack på snart sagt alla fronter.

 Grundstenarna i en fri värld är fria suveräna stater och fria samhällen styrda av fria medborgare i fria val. En del av världens länder har någotsånär levt upp till detta, vilket gett alla människor hopp om en fri värld styrd av dem själva via fria val. Vårt land var en gång ett av de friaste och mest demokratiska länderna och människor i andra länder såg upp till oss. Vårt land var en förebild för hur många andra ville ha det i sina länder. Det är således självklart att de makter som vill inskränka folkstyre och människors frihet, i första hand skjuter in sig på att underminera nationalstaten och då är ett destabiliserat Sverige ett attraktivt mål.

Maktförskjutningen från av folket valda nationella institutioner till en elit inom globala och andra överstatliga organisationer är väldigt tydlig. Vi upplever var dag ett växande demokratiskt underskott, allt fler beslut fattas över våra huvuden som aldrig varit föremål för demokratisk prövning. Den här förändringen försvaras som en naturnödvändighet i framväxten av en global värld och påstås av de som vill kapa makten vara en förutsättning för att säkra en fredlig utveckling.”Antropocene

Läs: 

2 kommentarer:

  1. Björklund ger verkligen fjanten ett ansikte och Bildtakärringen ger fanatikern ett ansikte.

    SvaraRadera
  2. Förklarar en hel del:

    http://unbequemewahrheit2014.wordpress.com/2014/11/26/das-merkel-regime-01-zionistin-mit-il-pass-zerstort-deutschland-2008-2014/

    SvaraRadera