söndag 1 november 2015

Ljungbeck: Till de huvudlösa- en av dem Staffan Heimerson på AftonbladetLåt oss slippa tjafsandet om integrationen . Staffan Heimerson i Aftonbladet.
Det är ett jävla tjat om integration.

Vi baserar vår främlingsfientlighet på det luddiga begreppet integration: ”Vi får inte låta flyktingkrisen bli integrationens fall”, heter det i ett debattinlägg. ”Sverige har i dag inte resurser att klara integrationen”, lyder mantrat politiker emellan. 
”Katastrof, utan integration står vår välfärd på spel.”
Integration betyder, enligt ordboken, ”samordnande till ett helt, införliva”. På vardagssvenska: Om vi ska vi ta emot dom, måste dom bli som vi.
Måste dom?”

Till de huvudlösa.

Finns det några medier som har så många huvudlösa som "kvällstidningarna"?
Jo det finns många i de övriga medierna också men "kvällstidningarna" innehar dock rekordet.

En av dessa huvudlösa är Staffan Heimersson. I en artikel i Aftonbladet inledde han med
följande i anledning av kritiken mot massinvandringen.


"Poängen med flyktingmottagning är att invandrarna blir skärvor i ett mångkulturellt samhälle. Naturligtvis ska de genom jobb försörja sig själva så snabbt det bara går. I samtal med arbetskamraterna – till skillnad från påtvingad svenskundervisning – lär de sig svenska. I övrigt får de bli hur mycket eller hur lite svenska de vill. ”Jag sköter mig”, ska invandraren kunna säga, ”låt mig vara den jag är, tack”.".

Denne stackars huvudlöse vill med andra ord påstå att om en invandrare jobbar så får han/hon helt leva och verka i enlighet med sin kultur/religion.

Det innebär bla  att de extrema värderingar Islam är bärare av är OK att överföra på det svenska samhället. Han förordar därmed att bl a att de svenska lagarna ej skall gälla t ex troende muslimer. Det innebär parallellsamhällen. Det får också tolkas så att vi skall accepterar värderingar som behandlar kvinnor som djur, hedersvåld, straff enligt sharia som t ex stening, handavskärning etc. Vidare barngifte, könsstympning. De skall få halalslakta djur utan bedövning. Han anser därmed att muslimer m fl skall få bilda en stat i staten etc och leva sitt eget liv utan hänsynstagande till varken svensk grundlag eller andra allmänna lagar. "Huvudsaken de arbetar sen får de leva som de vill" . Med andra ord verka för återgång till ett medeltida samhälle. Jag kan helt enkelt inte tolka hans förenklade synsätt på annat vis.

Jag har ständigt förvånat mig över hur man i nämnda medier lyckats rekrytera   så många enfaldiga personer, som totalt lider brist på analytisk förmåga och verklighetsseende. Men tyvärr består merparten av pk-journalisterna av dessa stora tänkare.

När jag skriver detta påminner jag mig den socialdemokratiske ministern Torsten Nilsson som var en stor begåvning men också en stor skämtare.

Det berättas att Torsten Nilsson en gång blev inbjuden av nazisterna (nazisten Birger Furugård var partiets ordförande) att hålla ett kort anförande vid ett av deras möten trots att Torsten Nisson var socialdemokrat och stark motståndare till nazismen. Nazisterna avsikt med detta var att därmed låtsas vara för yttrande och åsiktsfrihet. När Torsten Nilsson fått ordet och talat en stund yttrade han följande; "Det vill jag säga ärade åhörare, att om man högg huvudet av Birger Furugård så skulle han vara precis samma tänkare som nu". Det slutade med att Torsten Nilsson blev utkastad.

Olle Ljungbeck, Gävle
1 kommentar: