tisdag 24 november 2015

Ljungbeck: Löfven och sjuklövern förstår ingenting.Sveket mot svenska skolbarn.Hur blir framtiden för dem?

Olle Ljungbeck skriver:

Gå inte på att ett mångkulturellt samhälle, där värdegrunden hos de "inkommande" är så väsensskild från vår egen, är ett fungerande och gott samhälle. De som påstår detta ljuger.

Tro aldrig att islam kan föra med sig något gott för vårt land.
 Har Du denna insikt skall vi gemensamt kämpa för att islam endast blir en tillfällig episod i vår svenska historia.

Nej, Stefan Löfven och övriga sjuklövern. Ni har fortfarande inte förstått. Det räcker inte med att få ned antalet asylsökande och krossa terrorismen.

Vad det i mycket högre grad handlar om - än vad ni vill förstå - är att få muslimerna att lämna sin kulturs värderingar och anpassa sig till de vi grundlagsfäst och lagstiftat om. Med andra ord till en svensk värdegrund och inte en ociviliserad sådan.

Värdegrund är ett begrepp som kan sägas vara ett kollektivs gemensamma etiska grundvalar; exempel på kollektiv är t ex en nation.

Begreppet kan också sägas ha den vidgade innebörden att syfta på de mest grundläggande principerna/värderingarna inom ett land/stat.

I Sverige har vi grundlagsfäst men också genom allmän lagstiftning beslutat om vissa värderingar som medborgarna måste leva upp till. Många av dessa medför straffansvar om de inte följs.

Hit hör t ex frågan om demokrati innefattande åsikts- och yttrandefrihet etc. Men också sådana som jämställdhet mellan könen, agaförbud, alla barns likabehandling inte minst i undervisningen. En stor del av brottsbalken innehåller sanktioner mot de som inte efterlever eller följer dessa värdegrundslagar.

Värdegrunden får anses vara en av de viktigaste kriterier att ta hänsyn till vid invandring från andra länder och kontinenter.

Det har ofta sagts från anhängarna till dagens massinvandring att det här är inget nytt det har vi klarat förr. Men det är inte sant. Invandringen alltsedan medeltiden och fram till l980-talet rörde sig i huvudsak om individer från samma kulturkrets och med samma religion. Men också från stater med relativt väl utvecklade samhällssystem m m.

Dagens invandrare kommer från kulturer som aldrig haft demokrati utan diktatur. Dåligt utvecklade samhällssystem med hög grad av analfabetism där religion och medeltida seder och vidskepelse i stor utsträckning styr individernas handlande. Där öga för öga tand för tand i hög grad styr "rättsystemet". Med andra ord en primitiv och brutal kultur för människor. Men även för djuren.

I motsats till tidigare invandring, som huvudsakligen var europeisk och värdegrunden om inte gemensam så mycket likartad i motsats till vad som gäller dagens invandrare. I dag är skiljelinjerna så enorma att vi i Sverige måste kräva absolut lydnad till de värderingar vi lagfäst.

Odiskutabelt är att Sverige som nation är ett mer högtstående samhälle än de samhällen/länder från vilka huvuddelen av invandrarna kommer i dag.

Med högtstående menar jag då att vår kultur i mycket hög grad i motsats till invandrarländernas vilar på upplysningstidens ideer men också är sekulär varför vi lämnat vidskepelse och medeltida synsätt bakom oss i motsats till flertalet invandrare.

Avgörande om olika samhällen/individer skiljer sig från varandra är utvecklingen på bland annat följande områden.

Demokrati/diktatur, normer, existerande samhällsinstitutioner, fungerande rättsordning, gemensamma grundvärderingar som skapar sammanhållning, fredliga förhållanden inom landet men också med grannstaterna, förhållandet mellan könen (jämställdhet), religion (frihet att utöva och frihet från).

Accepterande att religionen inte får påverka det offentliga samhället och dess institutioner eller får påtvingas enskilda individer. Bildningsnivå (utrotad analfabetism och vidskepelse), individens frihet att själv forma sitt liv utan tvång och påverkan från religion och traditionella sedvänjor. Agaförbud samt lika rättigheter för kvinnor/män, flickor/pojkar. Förbud mot tvångs/barngifte. Rätten för individen att avvika från "normala" normer när det inte skadar andra. 

Utgår vi från ovanstående står det klart att vår och de inkommandes värdegrund är helt oförenliga och innebär därför att de senares måste ge vika för vår. Något annat vore att svika
vårt land, våra förfäder och fäder. Men också att gå tillbaka till ett barbarsamhälle som idag till stor del utgörs av analfabeter. Men också av stater som inte antagit eller anslutet sig till FN.s deklaration om de mänskliga rättigheterna. 

Stora skillnader mellan mottagande samhällen och de samhällen från vilka invandrarna kommer, inte bara hindrar integration utan skapar allvarliga konflikter (ja t o m inbördeskrig).

En studie från vilka samhällen/stater dagens invandrare kommer visar på enorma värdegrundsskillnader. Det allvarliga är att detta förbises av dagens politiker och journalister. Om "de styrande" inte i tid tänker om, kommer uppvaknandet att bli många gånger värre än när Stefan Löfven säger att "vi har varit naiva".

Det finns i dag många exempel på att "låtgåfilosofin" redan gått för långt. Några exempel.

-  Godtagandet av islamisten Mehmet Kaplan som minister. Det innebär rent faktiskt att Stefan Löfven bryter mot grundlagen och trampar på de mest grundläggande värderingar som gäller. Genom att Kaplan är "utövande" muslim är  han också motståndare till våra grundlagsfästa värderingar. 

 Ögonen är själens spegel!!

Han bryter sålunda dagligen mot dessa inte minst vad gäller lagen om jämställdhet mellan kvinnor och män. Att regeringen och sjuklöverpartierna med ett stort antal "feminister" kan negligera den kanske viktigaste värdegrunden är oförsvarligt och oförståeligt. Det gör att de totalt diskvalificerar sig som riksdagsledamöter och ansvariga för att grundlagen följs.

-   Muslimska friskolor där moskeerna är "huvudmän" och ledarna och lärarna är imamer. Hur går detta i hop med att skolan skall vara konfessionslös. Självklart är de inget annat än koranskolor där integration i det svenska samhället helt mot arbetas.

 -  Fortfarande utestängs invandrarflickor från sexualundervisning, gymnastik, simning etc etc. I många fall får de inte deltaga tillsammans med pojkar. I vissa fall accepterar myndigheterna att flickor skall ha kläder när de badar!

-   Fortfarande sker kvinnlig könsstympning och förövarna bestraffas inte. Jag har själv fått beskedet från en åklagare att man inte vill "röra" i det för att inte irritera ledare i dessa invandrargrupper.

-   Parallellsamhällen som är en tickande bomb. Många invandrarkvinnor har länge varnat för uppväxten av dessa, där redan i dag många fungerar som ett islamskt samhälle med samma förtryck av framförallt kvinnor/flickor som i de samhällen de kommer från.

-   Den enorma invandringen av män vilka till en mycket stor del måste betraktas som potentiella våldtäktsmän.

-   Vi måste inse att  islamism och "moderat" islam utgår från samma källa - Koranen. De "moderata" anhängarna tar sällan avstånd från islamism. Det som predikas i moskeerna och dit flertalet moderata muslimer går, handlar i mycket stor omfattning om avståndstagande från och bekämpning av det västerländska samhället. Även dessa s k "moderata" muslimer
 har samma inställning som islamisterna - nämligen avskaffa det västerländska samhället och införa ett som har Koranen och sharialagarna som värdegrund. Detta förmår eller vill inte naiva och obegåvade individer som Stefan Löfven och övriga sjuklöverrepresentanter inse. Gör de inte detta kommer de om låt oss säga fem år inte bara bli överraskade utan bli tvingade att ta till våld om de vill rädda vårt land. Om de verkligen vill detta! Hittills har de mera varit kopior av Vidkun Quisling varför jag tvivlar. Det blir nog i stället svenska folket som i likhet med forna tiders "räddare" måste än en gång rädda vår frihet.

När jag skriver detta har Stefan Löfven och Åsa Romson just  avslutat presskonferensen om "skärpta" asylregler. Romson lyckades utan att vara trovärdig trycka fram krokodiltårarna för att övertyga sina orealistiska och naiva medlemmar om att hon gjorde detta under galgen.
 Bildresultat för Åsa Romson gråter på presskonferensen
 Löfven hann som vanligt med (vilket verkar vara det viktigaste) att som vanligt först tala om att han är världens störste humanist innan han kom fram till saken. Och visst var  det en hel del vettiga saker man tänkte genomföra. Men när han på en reporters fråga, när förslagen skulle träda i kraft, meddelade att tidigast förste april kunde detta ske, förstår ju vem som helst att det inte är något annat än ett aprilskämt. I dag har vi över 16 veckor till 1 april. Med låt oss säga. Lågt räknat 5000 pr vecka, gör 90000 tusen asylanter tills förslaget trätt i kraft!
   
Senare får jag på nyheterna höra av en tjänsteman från något EU-organ att den svenska skolan redan innan invandringen befinner sig i fritt fall. Men, menar denne tjänsteman, med de nya invandrarna får vi räkna med kollaps. De svenska  föräldrarna åser med andra ord sina barns totala utslagning utan att ingripa. Har de hjärntvättats på dagis att aldrig sticka 
ut hakan och våga stå upp för sina barn?

Skall vi klara framtiden även om invandringen minskar betydligt, måste vi stå upp för den värdegrund vi gemensamt står för. Inte invandrarnas och asylanternas kultur och religion. Inte för invandrarnas värdegrund utan för vår egen. Vill de inte leva med denna skall vi visa dem på dörren.

Gå inte på att ett mångkulturellt samhälle, där värdegrunden hos de "inkommande" är så väsensskild från vår egen, är ett fungerande och gott samhälle. De som påstår detta ljuger.

Tro aldrig att islam kan föra med sig något gott för vårt land. Har Du denna insikt skall vi gemensamt kämpa för att islam endast blir en tillfällig episod i vår svenska historia.

Olle Ljungbeck. Gävle

Varför?
Först väljer vi våra politiker och sedan gör de sitt bästa för att byta ut oss mot människor från andra delar av världen.
Vi anförtror våra politiker större delen av våra inkomster, i tanken att de ska bygga upp trygghetssystem och se till att det blir en rättvisare fördelning mellan svaga och starka i landet. Men istället skänker de bort en hög procent av våra pengar till människor som inte varit med om att arbeta ihop dem, som aldrig tidigare ens besökt Sverige. 

Vi vill att politikerna ska tala om för oss vad massinvandringen kostar, men istället försöker de slå i oss att den är lönsam.

När de höga kostnaderna för massinvandringen står där svart på vitt, försöker de lugna oss med att det inte är nu, utan på sikt, som invandringen är lönsam.” Mörkläggning
En månads islam och mångkultur i Sverige: oktober 2015
av Ingrid Carlqvist    23 november, 2015
I Stockholm öppnades vad man tror är världens första våldtäktsmottagning för män. Allt fler män i det mångkulturella Sverige utsätts för homosexuella våldtäkter, 2014 uppges 370 sexuella övergrepp mot pojkar och män ha registrerats, men det verkliga antalet tros vara mycket högre.
Sveriges strategi tycks vara att hålla gränsen öppen och därefter distribuera ut de asylsökande till de länder inom EU som har en helt annan migrationspolitik än Sveriges öppna gränser och generösa välfärdssystem. Det återstår dock att se om andra EU-länder vill avlasta Sverige.
Interna polisdokument visar att 70 procent av dem som fått avslag på sin asylansökan i Sverige struntar i beslutet och stannar kvar illegalt.
Kommunalrådet menade att man måste få prata om allt, så länge det är sant. Två dagar senare tvingades han be om ursäkt och bedyra att han inte är rasist.
Svenska myndigheter bryr sig mer om mördarens framtid i sitt hemland Eritrea än om risken att han tar livet av fler svenskar.
Vapensmugglarna har räknat ut hur de ska göra för att kunna göra igenom tullen utan risk för att bli gripna. Tullarna har nämligen order om att aldrig stoppa bilar med fler personer än det finns tullare på plats, enligt Lokaltidningen.
De unga männen våldtog flickan, misshandlade och tog strypgrepp på henne. Eftersom männen tros vara under 18 år dömdes de till ungdomsvård. Om sex respektive nio månader är de ute i Stockholmsnatten igen. Gatestone
Läs:
Pat Condell The religion of fear


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar