lördag 14 november 2015

Ljungbeck: Efter terrordåden i Paris! Putins uppfattning om Den Nya Världsordningen Regeringens, riksdagens och politikernas förbrytelser mot de svenska medborgarna och det samhälle dessa byggt och vill ha kvar har nu nått sådana extrema proportioner att vi folkrättsligt har rätt att ställa frågan om vi med våld har rätt att tvinga dem bort från makten innan de lagt välfärdssamhället i spillror!Jag hade redan innan dagens terrordåd i Paris bestämt mig för att gå ut på Stortorget i Gävle och demonstrera med min skylt.

Som vanligt när jag gör detta möts jag av såväl negativa som positiva synpunkter. I dag var det stora flertalet positiva och för ovanlighetens skull vågade många stanna och läsa på min skylt samt att prata med mig en stund om det som stod på den.

Något som gjorde mig särskilt glad var emellertid två ungdomar en kille och en tjej som var för sig tog kontakt och pratade med mig en lång stund. Två underbara ungdomar som utstrålade positiv personlighet och visade grundlig kunskap om vårt samhälle. Därför blev jag förvånad när tjejen helt spontant kom fram och sa; "jag gillar vad som står på skylten"! Hon visade i sitt resonemang att hon minst av allt representerade den grupp PK-eliten påstår är representativ för Sverigedemokraterna (SD). När hon  anförtrodde mig att hon var SD-medlem sedan flera år hade jag önskat att  den nämnda "elitens" företrädare hade fått träffa henne. Sannolikt hade de kommit till korta vad beträffar kunskap om dagens samhälle.

Efter ytterligare en halvtimme kom en ung kille som visade sig vara lika påläst. Men också med samma ljusa och positiva personlighet. Även han motsade "PK-elitens” primitiva åsikter om Sverigedemokrater. Också han anförtrodde mig att han röstat på SD i flera år. Som före detta personalchef hade jag kunnat anställa dem enbart på en intervju därför att de inte bara utstrålade, utan visade också förmåga till självständigt tänkande och sann verklighetsuppfattning. Mötet med dessa båda mycket seriösa ungdomar gav dagen en extra krydda.

Det gör däremot inte åsikter och synpunkter som kommer från sjuklöverpartiernas representanter framförallt inte när de kommer från Stefan Löfven. Han lyckas nästan aldrig säga något klokt eller visa att han som statsminister har ett ansvar och ett folk att företräda och värna om.

Fundera på detta yttrande efter terrordådet; "Sverige är berett att ge sitt stöd åt Frankrike vad det än kan gälla". Denne skurk har alltså resurser att ge Frankrike allt stöd han kan - som lämnat sitt land öppet för terrorangrepp i flera år. Och numera saknar poliser för att kunna garantera medborgarna säkerhet!

En "Statschef" som tillåter en obegränsad och oreglerad "invandring" av allt från smågangsters till de grövsta terroristerna!

Säpo gick nyligen ut med att ca 130 jihadister som stridit för IS har återvänt till Sverige! Det minsta vi medborgare har rätt att kräva är att varenda en tas in till förhör och om de verkligen varit enrollerade i IS eller andra terrororganisationer arresteras och därefter ställs inför rätta. I annat fall kan jag inte förstå annat än att Löfven vill ha en terrorattack. För den kommer med säkerhet. Vilken är hans bevekelsegrund att inte ta det ansvar i Sverige som han är beredd ta för Frankrike?

Ett annat uttalande som visar på hans totala brist på ansvar för de svenska medborgarna lyder; ”Vi kan inte i det öppna samhället skydda oss från terror". Nej helt kan vi det inte. Men det får väl inte innebära att vi bjuder in terroristerna att agera helt som de själva vill. För detta är ju vad Stefan Löfven och hans anhang gör.

Jag nämnde de återkommande jihadisterna.

Genom att inte ha minsta identitetskrav på de hundratusental som väller in lägger man ju formligen ut den röda mattan för dem, som vill sprida terror. Ingen kan i dag säga om det med den totalt oansvariga invandringspolitik, som alla sjuklöverpartierna sanktionerar och stöder kommit in hundra eller femtusen reella terrorister.

Och är de inte terrorister så har ett stort antal inte kommit hit för att göra rätt för sig utan för att leva på oss - den arbetande befolkningen. Eller genom kriminalitet skaffa sig det vi genom dagligt arbete gör rätt för.

Men det stannar givetvis inte med detta. Ett stort flertal är kriminella när de kom hit eller blir det därefter och har ingen tanke på att leva ett hederligt liv. Vi har redan sett hur tusentals svenska kvinnor/flickor våldtagits/gruppvåldtagits. Tusentals svenska kvinnor, män, flickor, pojkar utsätts för mord, grovt våld, rån etc etc. Har någon hört någon politiker beklaga sig över något brott en invandrare utfört?

Nu vill man placera unga män som är analfabeter i grundskolans nybörjarklasser. Trots att man vet att den kultur/religion där dessa unga män kommer ifrån endast ser kvinnor/flickor som ett hål att stoppa kuken i. Sedan spelar åldern ingen roll. Den som kommit med detta förslag - Gustav Fridolin - är en minister som i mognad och förmåga att tolka verkligheten
inte nått upp till en tioårings världsbild.

Kännetecknande för denne aningslöse person är att man som partimedlem har accepterat en islamist som därtill fått bli minister - Mehmet Kaplan. Trots att denne dagligen bryter mot en av våra viktigaste värderingar- därtill grundlagsfäst - nämligen lagen om jämlikhet mellan kvinnor och män har han varit riksdagsledamot och nu minister!

Jag tror aldrig detta skulle varit möjligt på Tage Erlanders tid. Lika lite som sjuklöverpartierna värnar om medborgarnas liv, hälsa trygghet och välfärd, lika lite värnar de om de värderingar vi grundlagsfäst eller som svenska folket anser vara grundläggande i ett civiliserat land. Skall vi inte gå tillbaka till ett medeltida tillstånd på detta område måste vi nu stoppa det islamistiska inflytandet på alla områden.

 Stefan Löfven fick en av de finaste och viktigaste upp gifterna en människa kan få, nämligen att verka för lika rättigheter mellan kvinnor och män. Eftersom ingenting hänt -  och inget annat var att vänta - har han som han alltid brukar lagt uppgiften åt sidan eller glömt den.

Om vi skall kunna stoppa Islams förgiftning och rasering av det svenska samhället måste vi omgående agera enligt bl a följande.

Den som inte följer de värderingar som vi lagstiftat om  skall straffas. Sker ingen rättelse skall personen utvisas. Detta skall också gälla religiösa samfund.
Islamiska samfund förbjuds att driva friskolor.
Symboler för kvinnoförtryck som burkha, slöja etc förbjuds.
Inga undantag från vad som gäller svenska skolbarn får göras beträffande invandrarbarn. Det kan gälla  sexualunderdervisning, dans gymnastik, idrott, bad etc.

Könsstympning av pojkar förbjuds. (För flickor existerar redan förbud, men sannolikt efterlevs det inte strikt). Därför bör det vara obligatorium att regelbundet kontrollera
barn på barnavårdscentral till viss ålder.
Inget fritt val av bostadsort för att förhindra parallellsamhällen.
Tvång vad gäller medlemskap i religiösa samfund bestraffas.

Något som borde vara en självklarhet. Person som ej följer eller respekterar lagen om t ex jämställdhet kan inte bli minister eller erhålla offentlig anställning. Bostadsminister Mehmet Kaplan är ett exempel påhur Stefan Löfven, regeringen och riksdagen bryter
mot grundlagen. Detta är ett klart bevis på att sjuklöverpartiernas företrädare är     kriminella eftersom de bryter mot grundlagen.

Endast om Sveriges regering och Riksdag försvarar de svenska värderingarna enligt ovanstående kan vi ha respekt för dem. I annat fall bör vi alla som värnar det samhälle vi gemensamt byggt upp, bekämpa och få bort dagens politiker som - exkl Sverigedemokraterna - inte respekterar vare sig grundlag som de värden vi anser vara omistliga i en högtstående civilisation.

Till slut måste också följande sägas om dagens fruktansvärda terrordåd. Inget skäl finns som kan försvara det.Oavsett vad orsakerna som lett fram dådet beror på eller är en följd av. De som utfört det har med andra ord inget till sitt försvar de är icke mänskliga och måste förgöras.

Men det är också ställt utom allt tvivel att IS m fl terrororganisationer föddes när USA, Nato och vissa Europeiska stater inkl Sverige störtade Saddam Hussein, Muammar al-Gaddafi och nu också försöker störta Assad i Syrien. Hade inte dessa störtats hade dagens terrororganisationer inte fötts. Dessa diktatorer hade slagit ner varje försök av dem att etablera sig. Detta måste bli klart för folken i Europa. Inte för att rättfärdiga terror utan för att hindra liknande vansinne en gång till. Går Sverige med i Nato riskerar vi att dras in i liknande galenskap ånyo.

Nu har det emellertid skett och då måste alla resurser sättas in för att en gång med alla medel slå ut dagens terrorgrupper. Ett första steg i Sverige är att arrestera alla dem som varit anslutna eller stridit för någon terrorgrupp. Detta brådskar.

I morgon kan det vara för sent!

Olle Ljungbeck, Gävle 

Vladimir Putin håller på att förrinta moraliskt och intellektuellt Den Nya Världsordningen

Ja, jag skall ta ner NWO agenter till deras lägsta punkt i tillvaron. Jag har redan avslöjat vad de verkligen är: lögnare, ligister, gangsters, och blodsugare. De kan inte motbevisa det så därför ger de mig öknamn. Om de fortsätter att ignorera moral, lagar och ordning, kommer de inte att bli alltför upprörda om jag strör mer salt i såren” på dem.

Putin fortsätter att släppa politiska bomber om den Nya Världsordningen genom att säga att dess agenter är lögnare, och NWO agenter fortsätter att i hög grad överväldigas,  eftersom Putin har gjort dem så gott som maktlösa, hjälplösa och hopplösa.


Den politiska jordbävningen är redan på plats. Titta i några av de senaste tidningarna, mer specifikt New York Times, och du kommer att se saker som detta:
"Rysslands president Vladimir V. Putin fortsätter att överraska. Rysslands militära ingripande i Syrien, följt av ett ansikte mot ansikte möte i Moskva denna vecka med landets president, Bashar al-Assad, har skrämt hela världen. "

The New York Times verkar vara upprörd eftersom Putin inte tillåter NWO agenter att ta makten från Assad  Times säger att Assad,"flyger högt" på grund av Putin. NWO agenter tycks också uppröras över att  Putin mötte mycket uppskattning från förre presidenten Jimmy Carter, som rubricerar Israel som en apartheidstat.

Det blev ännu intressantare. Gå tillbaka till 2014, när Washington Post publicerade en artikel av en judisk professor, Daniel W. Drezner,  med titeln "Varför Vladimir Putins strategiska begåvning gör mig vettskrämd ”, I denna artikel verkade Drezner likna Gollum, den ambivalenta varelsen från JRR Tolkiens Sagan om Ringen.

Kom ihåg att Gollum älskar och hatar ringens makt samtidigt som han "älskar och hatar sig själv." Drezners artikel hade delvis titeln "Putins strategiska snille”, men han hävdade hela tiden att Putins strategiska begåvning  faktiskt var en katastrof. Drezner kunde helt enkelt inte komma fram till en rationell och konsekvent synpunkt.

Vi räknar med den typen av resonemang från Drezner eftersom han lever i ett irrationellt system, vars kärna är djävulsk. Han placerade en tecknad serie i artikeln som visar Putin som häller blod över ett golv, som uppenbarligen representerar Krim. Men det enkla faktumet är att Drezner inte på allvar kan titta på sig själv i spegeln och se blodet på sina egna händer och ansikte. Serien borde egentligen representera vad Drezners bröder har gjort i hela Mellanöstern."Hela artikeln


1 kommentar:

  1. Putin är den som många länder måste ställa sitt hopp till, speciellt vi i Sverige och övriga Europa. Det känns skönt att Vi i Sverige har SÅÅÅÅÅ klarsynta och framstående personer som Mona Muslim och Säpo som har stenkoll på alla återvändande IS krigare i landet. Jag såg henne i går på SVT och hon var mycket skärpt i sina uttalande bla, bla, bla, bla och åter bla, bla bla. Hon om någon ger verkligen stolpskotten ett ansikte.

    SvaraRadera