lördag 14 november 2015

Hur Sverige erövrades - del 1AP-fonderna kan tvingas sälja av för flera hundra miljarder och dörren riskerar att öppnas för klåfingriga politiker. Den varningen kommer från de statliga pensionsfonderna, om det nya pensionsförslaget går igenom. Läs hela artikeln på Bakom kulisserna.


För några dagar sedan gick jag en kommentar på min blogg som var intressant. Det är en lång artikel och jag har därför delat upp den i flera delar.

En essä om hur Sverige erövrades – del 1

Det var för drygt två årtionden sedan som oron i Sverige var stor över att tyskarna i samband med EU skulle invadera och köpa upp alla sommarstugor, och värst av allt, förstöra kulturlandskapet genom att hissa deras ”fula flagga”.

20 år senare är all numera befogad oro för en potentiell folkinvasion synonymt med rasism, och helst av allt skall den svenska flaggan med sitt kränkande kors inte längre firas. Denna utveckling har vi politikerna och deras propagandaavdelning, massmedia, att tacka för.

In i det längsta har svenskarna som anat oråd önskat tro att politikerna inte vetat vad de har sysslat med, och att journalisterna enbart är blödande hjärtan med missriktat rättspatos.

Gradvis har dock denna godtrohet börjat ge vika för den grymma verkligheten: Sveriges politikeradel och den lojala intelligentsian som kontrollerat opinionsbildningen via utbildning och media, har medvetet tjänat andra intressen än svenskarnas, med resultatet att inte bara Sverige, utan hela västvärlden håller på att förvandlas till en dystopi.

Planen att införa den så kallade Nya Världsordningen sträcker sig långt tillbaka. För Sveriges del började resan sannolikt i mars 1966, då mäktiga internationella representanter ur bankvärlden, näringslivet, det globala politiska etablissemanget samt media och professorer inom utbildningsväsendet, möttes i hemlighet i västtyska Wiesbaden för det årliga Bilderbergmötet. Enligt dokument som läcktes till alternativmedia år 2013, framgår det tydligt att dessa globalister då klargjorde att nationalism var farligt för deras intressen, nämligen att skapa en världsregering. Medverkande vid mötet var självaste Tage Erlander, Sveriges dåvarande socialdemokratiske statsminister, samt finansmogulen Marcus Wallenberg.

Nio år senare antogs i Sverige den socialdemokratiska regeringens ”Proposition 1975:26”, under bilderbergaren Olof Palme (1965). I den fastställdes de nya riktlinjerna för landets invandringspolitik; ”Invandrarna och minoriteterna bör ges möjlighet att välja i vilken mån de vill gå upp i en svensk kulturell identitet eller bibehålla och utveckla den ursprungliga identiteten.”

Detta blev startskottet för det så kallade mångkulturella Sverige; den globalistiska elitens nödvändiga redskap, tillika politiska vapen för att tillintetgöra all betydande form av (inhemsk) nationalism.

Vad som föranlett detta beslut var i mångt och mycket journalisten David Schwarz drivande kamp på Dagens Nyheters sidor; en av många tidningar som ägs av Bonnier AB. Hur allieratBonnier är med Bilderberg går med sannolikhet bäst att avgöra genom att bedöma vad som skrivs och inte skrivs i deras tidningar, bl.a. Expressen och Kvällsposten.

Bortsett från Jonas Bonniers medverkan år 2012, så representerades koncernen vid Bilderberg redan 1994, via DN:s dåvarande politiske redaktör, Hans Bergström. Denne har för övrigt på senare år blivit medlem i regeringens Globaliseringsråd, som har till uppgift ”att bistå Sverige i att anpassa sig till globalisering.”

 1994, då Bergström deltog, var också året då Sverige genom folkomröstning beslutade sig för att gå med i EU. Sverige hade sedan 1990 upplevt en djup finanskris. Argumenten att ett medlemskap skulle vara bra för ekonomin var sålunda mycket lockande.

Dock informerades inte folket om att EU-medlemskapets absoluta förkämpe i Sverige, dåvarande statsminister Carl Bildt, via sitt deltagande vid Bilderberg 1992 i själva verket var med i samma klubb som George Soros—finansmogulen och bilderbergaren (1990) som genom sina aggressiva spekulationer bar stort ansvar för den svenska valutans fall.

  

Verklighetens EU var inte den utopi som lovats, utan istället ett redskap för att förskjuta makten ytterligare från folket. År 2009 släppte WikiLeaks dokument från Bilderbergmötet i Västtyskland, 1955. I dessa avslöjades gruppen som upphovsmännen bakom det som vi idag kallar för den Europeiska Unionen.

Amerikanske bankdespoten David Rockefeller, en av Bilderbergs grundare, sade vid deras årsmöte 1991 att världen numera var ”mer sofistikerad och förberedd på att marschera mot en världsregering.” Han bekände sig också för övrigt på sidan 405 i sina memoarer som en s.k. internationalist, d.v.s. globalist.” Hela artikeln NyanserLäs:
Carl Bildt – en politisk sol och vårare

Regeringensproposition 1975:26

George Soros,FN och knarket

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar