måndag 30 november 2015

EU: del av den Nya Världsordningen. Kalergiplanen


”Europas nationer bör föras samman i en superstat utan att deras befolkningar förstår vad som sker.
 Detta kan åstadkommas genom stegvisa förändringar, alla förklädda till att ha ett ekonomiskt syfte, men som på sikt och oåterkalleligt kommer att leda till en federation." 
 Bildresultat för Jean Monnet
Jean Monnet, en av grundarna av EU. Läs: EU:s propagandaNedanstående insändare publicerades i Gefle Dagblad den 10 november 2015

På väg mot en global superstat?

INSÄNDARE av Daniel Svensson

Medlemskapet i Europeiska Unionen påverkar dagligen våra liv, men få känner till dess mörka historia och vilka personer och krafter som ligger bakom.

Hela idén till den europeiska superstaten, och nationernas upplösning, finns med i greve Caudenhove-Kalergis manifest Pan-Europa från 1922 samt i hans skrift Adel, som följdes upp med boken Praktisk idealism. De planer Kalergi presenterade uppfattades av många som sjuka och sprungna ur en vansinnig mans hallucinationer, hans skrifter är både rasistiska och destruktiva med den härskande eliten i kontroll av samhället. Inte oväntat tog en liten klick ytterst mäktiga personer Kalergis vision till sitt hjärta.

 Greve Kalergi berättar följande i sin självbiografi: ”I början av 1924 fick jag ett samtal ett telefonsamtal från baron Louis de Rothschild som berättade att en vän till honom, Max Warburg, hade läst mina skrifter och ville skänka 60 000 guldmark för att finansiera idén om ett förenat Europa.”

Även Bernard Baruch och Max’ bror Paul var inblandade i detta skede. Rothschild, Baruch och bröderna Warburg var alla bankirer med enorma möjligheter att påverka utvecklingen i Europa.

Bankiren Jean Monnet, som haft en topposition som fredsförhandlare i Versailles och arbetat som rådgivare åt Franklin D. Roosevelt, är den som officiellt räknas som EU:s grundare och var den som tillsammans med eliten inom bank, politik och storföretag bar Kalergis visioner vidare mot ett förverkligande efter andra världskriget.

Arbetet med att beröva nationerna i Europa deras självständighet gjordes i små målmedvetna steg, alltid förklädda i någon rationell förklaring, och bit för bit centraliserades makten till den svårbegripliga överstatliga modell vi nu lever under. Monnets idé om ekonomiska incitament i små steg är dessutom känd som ”monnetmetoden” och detta gav oss gradvis Kol- och stålunionen med sex medlemsländer (1951) sedan EEC (1957), presenterat som enbart en ekonomisk sammanslutning av suveräna stater. Därefter ströks ordet Ekonomiska ur benämningen och från 1970-talet blev det till den Europeiska Gemenskapen, EG.

1960 kom även EFTA, det Europeiska Frihandelsavtalet. Slutligen 1992 kom Maastrichtfördraget som förvandlade ”gemenskapen” till en union, EG blev EU, och i maj 1998 verkställdes planen att ställa hela unionen under en enda centralbank, ECB, Europeiska Centralbanken. Med Lissabonfördraget i hamn har EU sedan fått en egen armé, president, utrikesminister och andra funktioner som normalt bara finns i en statsbildning. Att ta ifrån de europeiska länderna sina valutor är även det ett led i den så kallade monnetmetoden.

Bland annat hundratals läckta dokument från Wikileaks om den hemliga mötesplattformen Bilderberggruppen visar dess avgörande betydelse vid skapandet av EU.

Här har eliten inom bank, politik och storföretag träffats tre dagar varje år sedan 1954 för att planera Europas och världens framtid, helt utan insyn från allmänheten. Ett dokument visar att Bilderberggruppen redan vid mötet i Garmisch-Partenkirchen 1955 hade den Europeiska Unionen, med en gemensam valuta, på agendan.

I dokumentet står bland annat följande: ”Målet är att nå största möjliga integration på kortast möjliga tid, där första steget är en gemensam europeisk marknad” samt ”…nödvändigheten av att skapa en gemensam valuta”.

Bland de cirka 100 svenskar som enligt dokumenterade möteslistor har deltagit vid Bilderbergmöten är Carl Bildt, Marcus Wallenberg, Stefan Löfven, Fredrik Reinfeldt, Olof Palme, Percy Barnevik, Jan Björklund, Leif Johansson (Volvo), Urban Bäckström (f.d. riksbankschef), Anders Borg, Curt Nicolin, Ola Ullsten, Gunnar Sträng, Herbert Tingsten, Tage Erlander, Kung Carl Gustaf, Thorbjörn Fälldin och Michael Treschow.

Sedan 2003 har USA, Mexiko och Kanada, utan någon offentlig debatt och med liten allmän kännedom, snabbt rört sig mot upprättandet av en kontinental superstat genom NAFTA, det Nordamerikanska Frihandelsavtalet. En African Union och en Pacific Union är redan långt gångna projekt.

I ljuset av de fakta jag presenterat blir det lätt att sätta in det nu förestående Transatlantiska Frihandelsavtalet, TTIP, mellan USA och EU i ett större sammanhang. Finns det kanske skäl att misstänka att TTIP är ett steg på väg mot en global superstat under FN, med Nato som en världsomspännande armé, och IMF eller Världsbanken som global bank där det endast kommer att finnas en enda valuta?
Daniel Svensson”

”3 kommentarer


Jan-Ola Gustafsson

En utomordentlig, komplett men kortfattad beskrivning av det framtida fängelse som redan i grova drag förberetts för oss.
GD har genom att publicera denna viktiga information visat hedervärd publicistisk moral som numera inte finns hos många tidningar. Läs artikeln noga och sök vidare information utifrån de sammanhang som beskrivs i denna artikel. Att människor vaknar och sätter sig in i de beskrivna sammanhangen är att göra både sig själv, men inte minst sina barn och barnbarn en tjänst inför framtiden.

Kalle2

Jag tror att Herr Löfven är ute efter Kalergi priset 2015. 2010 fick Angela Merkel priset.

Frihetsgudinnan

Mycket intressant!
Även det i FN’s Generalförsamling nyss undertecknade Agenda 2030 ligger i de angloamerikanska oligarkernas intresse genom att strypa tillgången till effektiv och billig energi till utvecklingsländerna, något som speciellt Kina, Indien, Brasilien och Indonesien med övriga ”tiger”-grannar kämpar emot. Agenda 2030 flyttar också mycket av makten från de demokratiska forumen (dvs nationella parlament) till en global superregering helt utan demokratiskt mandat och än mindre insyn och påverkansmöjlighet från världens medborgare. De små stegens tyranni …”

Seriösa kommentarer, ingen förlöjligande och osaklig kommentar! Börjar folk kanske undra vad som egentligen händer nu när samhällsraseringen liksom sticker i ögonen på alla som använder desamma?” Cornelia Dahlberg


Läs:

Fr. Snaphanen:
Större hot än Nazi-Tyskland någonsin var
Vid samtal med värden och Breitbart News Network styrelseordförande Stephen K. Bannon, sade Mr Nuttall sade: "Jag har en 5-årig son och jag är rädd att detta århundrade, i vilket vi är på väg in i nu kommer att bli ett våldsam århundrade och största hotet mot världen kommer inte att vara Ryssland, det kommer att vara islamisk fundamentalism 

"Om vi ska kunna skära bort denna cancer från vår värld kommer vi alla att behöva komma tillsammans - som inkluderar oss själv, ryssarna, Förenta staterna, kineserna, indierna, och faktiskt en del av de muslimska staterna eftersom detta är ett hot - ett större hot faktiskt, tror jag, än Nazityskland någonsin var för världen". UKIP Deputy Paul Nuttall On Breitbart Radio – Radical Islam Is a ‘Greater Threat Than Nazi Germany Ever Was (UKIP vice ordförande Paul Nuttall Breitbart Radio - radikal islam är ett "större hot än Nazityskland någonsin var.) Snaphanen

3 kommentarer:

 1. Även Henry Makow, kanadensisk judisk akademiker, har tagit upp Kalergiplanen i en artikel. Här som PDF-dokument:

  Den judisk-illuminatiska planen för Europas folkmord
  http://files.bakom-kulisserna.webnode.se/200000430-6052b61524/kalergiplanen.pdf

  SvaraRadera
 2. Framtidens agenda är här

  SvaraRadera
 3. Fokus måste ALLTID ligga på att det är JUDARNA som störtar oss. Allt annat HJÄLPER judarna.
  Titta in www punkt subvertednation punkt net !

  SvaraRadera