onsdag 18 november 2015

Allt är ett spel. Nya Världsordningen ska genomförasDagens citat: Åsa Romson

Dagens citat: Maria Wetterstrand

Putin: Vi behöver stöd från Islamiska Staten

Vladimir Putin sade några väl valda ord till Hussein Obama vid deras senaste möte: “Vi erbjöd oss att samarbeta med USA i anti-IS insatser. Olyckligtvis vägrade våra amerikanska partners. De skickade bara ett skriftligt meddelande där det står: 'Vi avvisar ert erbjudande'.” …“Uppenbarligen är deras uppfattning om oss baserad på deras egna begrepp om mänsklig anständighet.” EKP
 
 Vad är Natos mål? Ta Ryssland och Syrien. Läs hela artikeln på Parnassen.

En essä om hur Sverige erövrades – del 2 (Här kan du läsa del 1)

För dem som tror att globalism är en vacker värld utan gränser, så handlar den tilltänkta världsregeringen mer om en fängelseplanet med oligarkiskt styre av monopolmännen i toppen.

Det var också Rockefellerdynastin, tillsammans med andra västerländska storbankirer som under början av 1900-talet finansierade bolsjevisterna — skaparna av Sovjetunionen, en totalitär statsapparat som krävde drygt 20 miljoner liv. Tillskillnad från den etnocentrerade nazismen, var och är kommunismen en internationell ideologi som än idag kräver liv. 

Den totala dödssiffran har beräknats av Stephane Courtois, forskningschef vid Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS) i Paris till över 94 miljoner. På grund av bl.a. Kina så fortsätter dock siffran att stiga, och just det landets kommuniststyre har hittills krävt över 65 miljoner offer. Det är en siffra så stor att alla tankar kring den blir abstrakta, och så omfattande i människotragedi att det för psyket är omöjligt att helt processa.

Samhällsexperimentet i Kina under ordförande Maos ledarskap är ett av de viktigaste och framgångsrikaste i mänsklighetens historia”, sade David Rockefeller  år 1973 1)(Läs om detta längre ner i artikeln). Det är till stor del också denna kinesiska modell som den globalistiska eliten har som framtidsvision för västvärlden, och som de har jobbat hårt för bakom stängda dörrar.

Om den, som fått i uppdrag att för riket förhandla med främmande makt eller annars bevaka rikets angelägenheter hos någon som företräder främmande makts intresse, missbrukar behörighet att företräda riket eller annars sin förtroendeställning och därigenom orsakar riket avsevärt men, döms för trolöshet vid förhandling med främmande makt till fängelse på viss tid, lägst två och högst arton år, eller på livstid.” 19 kap 3 § brottsbalken.

Att många av Sveriges ledare och andra förtroendevalda som tjänat Bilderberg har gjort sig skyldiga till detta, råder det ingen tvekan om.

Tack vare WikiLeaks vet vi nu att Carl Bildt jobbade för främmande makt redan under 1970-talet, då han via en Ronald E. Woods läckte information från hemliga regeringsöverläggningar till dåvarande amerikanske utrikesministern, Henry Kissinger – Bilderbergmedlem sedan 1957 och en av de främsta förespråkarna för den Nya Världsordningen. Informationen som Bildt delade gick därefter vidare till CIA.

För att sätta det i perspektiv var spionen Bildts agerande helt i stil med den dömde landsförrädaren Stig Wennerströms, som å andra sidan läckte till Sovjetunionen. Och precis som den dömde landsförrädaren Stig Bergling, som sålde hemlig information till Sovjet, tog Bildt emot pengar—närmare bestämt 100,000 kronor.

Den som för övrigt rekryterade Carl Bildt var Karl Rove, mest känd som politisk rådgivare och biträdande stabschef under Bush Jr.s tid i Vita Huset; då Irak ”befriades” för att istället bereda mark för islamismens maktövertagande. Låt oss snart återkomma till detta.

Efter rollen som statsminister gick nämligen Bildt vidare till den internationellt prestigefyllda tjänsten som medlare under Jugoslavienkrisen, då Balkanhalvön blossade upp i etnisk konflikt mellan muslimer och kristna. Med andra ord kom Bildt att med egna ögon få bevittna innebörden av ”balkanisering”, ett begrepp synonymt med sekteriskt våld.

Under statsminister och bilderbergaren Göran Perssons regim, misslyckades Bilderberg med att lura in svenskarna i EMU. Dock fick landet FRA-lagen, varpå svepande dataövervakning av befolkningen plötsligt blev lagligt. Detta tack vare USA:s krig mot den s.k. terrorismen, vilket det numera finns klara bevis för att mäktiga intressen inom USA:s elit själva fabricerat, som ursäkt för att skapa krig, orsaka flyktingströmmar, och införa polisstaten.

1) David Rockefellers rapport från resa till Kina 1973
Hans rapport från en Kina-resenär,  belyser de mål som presenteras i FN-rapporter som "The Commission on Global Governance" and UNESCO's Our Creative Diversity

Både fokus på höga ideal som fred, harmoni och enighet i den kommunitära "globala" byn - en vision som kräver absolut kontroll och allmänt deltagande i främjande av små grupper (modelleras genom hierarkin av "sovjeter" eller råd i Kommunistiska länder): "Man blir  omedelbart imponerad av känslan av nationell harmoni ... Oavsett priset på den kinesiska revolutionen har den uppenbarligen lyckats ... att främja hög moral och samhällsändamål. Allmänna sociala och ekonomiska framsteg är inte mindre imponerande.... De enorma sociala framstegen i Kina har haft stor nytta av bildandet av en enda ideologi och syfte….Artikel här

Efter en resa till Kina lovordar David Rockefeller ordförande Maos Slakt av 45 miljoner människorfyra årVår frihet är hotad
Jag har nyligen skrivit sex artiklar här om bakgrunden till klimatlarmen och konferensen COP21 som snart går av stapeln. Där försökte jag identifiera den idag viktigaste makthegemonin – den angloamerikanska oligarkin som är på offensiven för att beröva oss vår frihet på flera plan. Om vi breddar perspektivet skall vi finna att inte bara klimatbedrägeriet hotar vår mänskliga frihet och vårt demokratiska samhälle. Vår frihet är under attack på snart sagt alla fronter.

Grundstenarna i en fri värld är fria suveräna stater och fria samhällen styrda av fria medborgare i fria val. En del av världens länder har någotsånär levt upp till detta, vilket gett alla människor hopp om en fri värld styrd av dem själva via fria val. Vårt land var en gång ett av de friaste och mest demokratiska länderna och människor i andra länder såg upp till oss. Vårt land var en förebild för hur många andra ville ha det i sina länder. Det är således självklart att de makter som vill inskränka folkstyre och människors frihet, i första hand skjuter in sig på att underminera nationalstaten och då är ett destabiliserat Sverige ett attraktivt mål.

…Västvärldens oligarki har gått till offensiven för att säkra sin hegemoni innan det är för sent. Genom att bl.a. med rent bedrägliga metoder skapa bilden av katastrofala klimatförändringar orsakade av den fossila energianvändningen, hoppas man att dels kunna bromsa tillväxten i de folkrika utvecklingsländerna, dels få på plats en global överstatlig maktordning - the New World Order under FN, där man har en stark ställning. Våra politiker och i stort sett hela vår journalistkår har ställt upp som oligarkernas nyttiga idioter. Alla som visar på hur verkligheten ser ut tystas effektivt genom utfrysning och indragna ekonomiska resurser.Läs hela artikeln här


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar