måndag 26 oktober 2015

Sverige pilotprojekt om mångkultur. Olle Ljungbeck: Svenska politikers moraliska förfallFramtidens värld


“Det finns en plan och Sverige är pilotprojektet
……..De första spåren kunde skönjas under FN:s möte i Rio 1992, då Agenda 21 klubbades igenom. Men först måste naturligtvis Sverige omvandlas för att kunna vara pilotprojekt för övriga världen. Invandringen har varit en viktig del av detta. Vi ska visa att mångkultur fungerar, trots att de globala erfarenheterna visar på raka motsatsen.

Migrationen påskyndas genom att annonser i tredje världens tidningar uppmanar till invandring till Sverige, bidragsnivån till invandrare blir världens högsta, invandrare ges förtur till befattningar i kommuner och statliga ämbetsverk och bostäder skall snabbproduceras utan kommunal vetorätt. Läs hela artikeln

Olle Ljungbeck:
"Erst kommt das Fressen, Dann kommt die Moral."

Ovanstående citat ur Tolvskillingsoperan av Bertholt Brecht har citerats många gånger. Jag vet inte om alla uppmärksammat att han använder det "djuriska" fressen i stället för essen. Självklart är det en medveten handling. Han menar helt enkelt att människan liksom djuren först tillfredsställer hungern (de djuriska behoven). Därmed vill han också ha sagt att människan ofta inte höjer sig över djuren i moraliskt hänsynstagande.

Det finns många exempel på att det är så. Går vi till dagens politiker och journalister så föredrar de lögnen framför sanningen. De kompromissar hellre för brödfödans skull (anställning, lön, pension etc) än håller sig till sanningen. För brödfödans skull är de beredda att ljuga, vilseföra och manipulera människorna, som de skall tjäna eller skriver för.

Det finns nog knappast någon tid i historien där detta satts så i system som i dag av dessa grupper.

Man kan tala om ett generellt moraliskt förfall bland de nämnda. De (journalister) som skall bevaka makten (politikerna) gör inte detta i rädsla för att förlora sina jobb och trygghet. Men också av servilitet.

Ett skräckexempel på detta är i dag är hur man spelar med när Sveriges statsminister gjort lögnen till sitt viktigaste redskap. Man inte bara tolererar hans lögner utan visar honom t o m respekt trots att ingen tidigare minister missbrukat sanningen som han gör.

Om inte denna rädsla funnits skulle de självklart använda hela sin journalistiska "begåvning" för att få bort honom från regeringsmakten. Av samma skäl borde partiernas representanter agera men eftersom alltför många är samma "andas barn" märker de inte det moraliska förfallet.

Tyvärr möter vi i dag samma brist på moral och heder också i många andra sammanhang. Det kan gälla ärliga och sanna redovisningar om massinvandringens konsekvenser. Om vad en Natoanslutning skulle innebära.

Vem eller vilka som i verkligheten orsakat den enorma flyktingkatastrofen.

Brotten mot grundlagen och demokratin etc. Men också hur man avstår från att sanningsenligt beskriva den kriminalitet som följer av invandringen.

De som kanske främst på grund av sin profession borde ha en lidelse för sanningen sviker i stället totalt och angriper i stället det fåtal, som inte i första hand vill ha garantier för att kunna "äta sig mätta" utan att riskerar sin ställning, sina materiella förmåner därför att de fortfarande sätter moralen först. Därmed visar de också att de lämnat den djuriska nivån.

Det moraliska förfall och den självgodhet som är utmärkande för politiker och journalister i dag kan de inte dölja genom att som en papegoja upprepa att de är världens största humanister.

Olle Ljungbeck, Gävle

Till:
ju.registrator@regeringskansliet.se;info@fredrikreinfeldt.se;daniel.suhonen@katalys.org;daniel.sestrajcic@riksdagen.se;pia.rehnquist@sydsvenskan.se;heidi.avellan@sydsvenskan.se;asikter@sydsvenskan.se;aktuella@sydsvenskan.se;andreas.schonstrom@malmo.se;anders.rubin@malmo.se;anders.danielsson@migrationsverket.se;cecilia.borin@migrationsverket.se;cecilia.wikstrom@ep.europa.eu;fredrik.beijer@migrationsverket.se;fredrik.bengtsson@migrationsverket.se;inger.lagerstrom@migrationsverket.se;migrationsverket@migrationsverket.se;mikael.ribbenvik@migrationsverket.se;katrin.stjernfeldt-jammeh@malmo.se;carina.nilsson.ks@malmo.se;hanna.thome@malmo.se;martina.skrak@malmo.se;nils.karlsson@malmo.se;magnus.olsson@malmo.se;olle.lonnaeus@sydsvenskan.se;Malmö

Från: Sandor Herold
25-10-2015

 ETT TILL SVENSKT OFFER

För knappt en vecka sedan så fick vi ett till svenskt offer för den bedrivna invandrings och flyktingpolitiken.

Den jag tänker på är då Anton Lundin Petterson som i sin desperation och frustation över  all den diskriminering och alla orättvisor som drabbar den svenska befolkningen i Sverige tog sig in i en skola i Trollhättan och där högg ihjäl och skadade ett antal personer där tydligen samtliga var av utländsk härkomst.

Precis som Anders Breivik i Norge så är händelsen ett resultat av en vansinnig invandringspolitik som den senaste månaden har tagit sig än värre proportioner.
Och tydligen kommer att bli ännu värre!

 Det som dessa båda personer har gjort är oförsvarbart men ändå till viss del förståelig så till vida att man kan fråga sig hur mycket orättvisor ett lands befolkning skall tåla innan någon reagerar på ett eller annat sätt? Hur länge skall svensken finna sig i att hans intressen kommer i sista hand och att han behandlas som andra klassens medborgare i eget land?

Skall en svensk svälja all den förnedring i form av att föräldrar t ex anser sig behöva byta skola åt sina barn därför att deras barn är den enda kvar i klassen som är svensk och där barnet riskerar att hemfalla åt något som i varje fall i min hemstad Malmö kallas för Rosengårdssvenska?

Skall svensken på sin ålderdom behöva acceptera att ålderdomshemmet där han bor skall stänga därför att den omvandlas till boende för s k flyktingar?

Skall svenska skattebetalare behöva finna sig i att fritidsanläggningar där hans barn har spelat tennis eller fotboll förvandlas till boende för s k ensamkomna barn som troligtvis har passerat 20-årsåldern för länge sedan?

Skall svensken behöva acceptera att hans egna barn inte kan flytta hemifrån p g a bostadsbrist och skyhöga bostadspriser medans boenden för andra länders medborgare skapas till vilka priser som helst och där man t om hyr villor till somliga?

Det finns till och med exempel på att svenskar tvingas från sina hyreslägenheter därför att hyresvärden tjänar mer på att hyra ut huset till Migrationsverket som tydligen är den enda myndighet i landet som inte behöver tänka på kostnader eller besparingar.

Ovanstående är bara några få exempel på diskrimineringen av den svenska urbefolkningen kontra dom s k flyktingarna som påstår sig ha flytt hit. Listan skulle kunna göras hur lång som helst men jag orkar inte skriva ner allt där svensken är diskriminerad. T ex har jag inte nämnt sådana områden som sjukvård och tandvård där folk som inte ens har rätt att vistas i landet har rätt att söka vård när det gäller akuta fall och detta givetvis utan att behöva betala en enda krona.

Hur förnedrande är det inte att som svensk t ex  behöva konstatera att när en asylsökande eritrean vid namn Abraham Ukbagabir får avslag på sin visumansökan mördar två personer på IKEA i Västerås därför att de ser ut som svenskar och inte ett ord av medkänsla eller medlidande kommer över landets statsministers läppar angående detta.

Men när mångkulturella gangsters i Göteborg skjuter ihjäl varandra så åker Stefan Löfven dit med en gång precis som han gjorde nu till Trollhättan och håller tal och beklagar sig över rasistiska dåd. Men när två svenskar mördas och där dådet verkligen kan hänvisas till att vara rasistiskt då är det knäpptyst från hans sida.

Med bara denna skillnad i reaktion från våra makthavare när det gäller mördade svenskar kontra invandrare så anser jag det inte vara konstigt att folk bränner ner fastigheter som är på väg att omvandlas till flyktingboenden och att troligtvis psykiskt labila personer i sin vanmakt t om gör sådant som hände i Trollhättan.

Jag försvarar det inte men jag har faktiskt viss förståelse för det och de ytterst skyldiga till att sådant händer är de politiker som driver en totalt fientlig politik mot sina egna landsmän.

Samt att inte förglömma, svenska journalister och massmedia! Anton Lundin Petterson var namngiven redan dagen efter sitt dåd både i press och TV  medan t ex eritreanen Abraham Ukbagabir så vitt jag vet till dags dato inte har nämnts vid sitt namn annat än i det som av massmedia benämns som "rasistiska" bloggar. Detta är bara ett exempel på alla de otaliga händelser där gärningsmän inte namnges ens efter fällande dom p g a av  utländsk härkomst.
Detta är ännu ett exempel på diskriminering av svenskar på så vis att massmedia medvetet kör med censur för att dölja dom obehagliga effekterna av ett mångkulturellt Sverige för den inhemska befolkningen.

Men tack och lov så har vi de "rasistiska" bloggarna att tillgå.

Anton Lundin Petterson är som sagt ett offer för den bedrivna svenskfientliga invandringspolitiken. Likväl är hans anhöriga och efterlevande också offer för detta eftersom de måste leva med vetskapen att han dödat och skadat ett antal personer.

Nu reagerar säkerligen ett antal personer som läser detta över att jag inte nämner eller visar deltagande mot de som dödades och deras efterlevande.

Medvetet gör jag inte det eftersom landets statsminister tydligen inte anser att två mördade svenskar vid IKEA i Västerås behöver nämnas med ett enda ord så anser jag på samma sätt att jag inte heller har några skyldigheter att nämna eller beklaga personer av utländsk härkomst som mördats av en svensk.

Se det som en protest mot landets statsministers och andra politikers svekfulla beteende mot sina egna landsmän.

 Sandor Herold, Malmö
 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar