onsdag 21 oktober 2015

Marine Le Pen och Geert Wilders m.fl. Återta demokratin i Väst. Vikten av nationalstaterVi måste realisera tanken på att få bort den makthavande eliten från makten och ersätta den med människor som har en välvillig inställning till Sverige och vill att det svenska folket även i framtiden ska kontrollera landet. Vi ska göra det till en vänlig, demokratisk och väl fungerande nation där ingen makthavare någonsin i framtiden kan utöva politiskt förtyck mot den svenska befolkningen.Asylkaos

Lite om vikten av att bevara nationalstaten

Nationalstaterna under attack

Vet du vad oikofobi är?

Den brittiske filosofen Roger Scruton anser att nationalstaterna i Europa är under attack både inifrån och utifrån.


Han är mycket kritisk till utvecklingen av de mångkulturella samhällen med globala ambitioner, som framför allt folket på vänsterkanten undan för undan genomför med tvång i Europa. Alla senare försök att omdana nationalstaten till något slags transnationell politisk ordning har, enligt Scruton, alltid slutat med totalitära diktaturer, såsom forna Sovietunionen, eller i jättelika byråkratier, såsom EU.

…Han menar i sin lilla bok, The Need for Nations, att nation och nationalitet är en direkt förutsättning för demokrati och fredlig utveckling 

 "Bara om människor har en stark känsla för vilka de är och inser varför de handlar på ett visst sätt och varför de handlat på rätt eller på fel sätt, då kan individen bli så engagerad i kollektiva beslut att den kan acceptera dem som sina egna", skriver han.

…Stamsamhällets mentalitet finns bra beskrivet i det arabiska ordspråket: ”Jag och min broder mot vår kusin. Jag och min kusin mot världen”. Scruton menar att detta ordspråk på ett tydligt sätt fångar den historiska erfarenheten i det muslimska Arabien. Och det ger en sammanfattande förklaring till varför demokrati aldrig slagit rot i den muslimska världen.”Hela artikeln

Fr. Snaphanen:
Hans Bergström: “Ska Sverige finnas?”
Rubrikens fråga kan synas omotiverad. Ingen säger öppet att den svenska nationalstaten är illegitim och bör avvecklas. Likväl är det tankebanan bakom den präglande svenska migrationspolitiken. Den erkänner inte grunderna för nationalstaten, att ett folk av medborgare bildar ett demos med en balans av rättigheter och skyldigheter samt ett historiskt arv på ett bestämt territorium.

Migrationsuppgörelsen 2011 mellan Alliansen och Miljöpartiet bar det tydligaste uttrycket för denna hållning. Även utländska medborgare som vägrats uppehållstillstånd i Sverige tillerkändes rätt att gå i svensk skola och få svensk sjukvård, på bekostnad av de svenska skattebetalarna. Detta innebar förstås kaos i rättsstaten; medan en myndighet har uppdraget att verkställa utvisning skulle andra myndigheter ha till uppdrag att skydda från utvisning.

Dagens Nyheter argumenterar i en huvudledare (17/3 2013) för att politisk makt i Sverige inte borde begränsas till medborgarna. Även de som vistas illegalt i landet (av medierna eufemistiskt kallade ”papperslösa”) ”har att förhålla sig till en mängd lagar och regler”, noterar DN. ”Även papperslösa påverkas av politiska beslut om sådant som konsumtionsskatter, tillgång till vård och utbildning och annan offentlig service, anslag till brottsbekämpning, bostadsbyggande – ja, en mängd saker som formar vardagen för alla som bor i landet.” Så, ”det kanske inte är medborgarskapet … som ger rätten till demokratiskt deltagande”. Snaphanen  och Magazinet NEO

Läs Hans Bergströms artikel: Dålig idé att avskaffa Sverige

Läs nedanstående artikel:
 Att återställa Europas gränser och suveräna nationer  - 
 European edition of The Wall Street Journal, October 15, 2015
 Geert Wilders, Marine Le Pen, Mateo Salvini and Heinz-Christian Strache
 Europa. Tänk er en värld utan henne. Visst kommer den geografiska enheten alltid fortsätta att existera. Men civilisationen är i fara. Miljontals invandrare anländer för närvarande i Europa. Mer än en halv miljon har redan gjort det. Donald Tusk, ordföranden för Europeiska rådet, säger att den största strömmen av flyktingar och invandrare  fortfarande är att vänta. Ungerns utrikesminister räknar med 35 miljoner människor på väg till Europa. Detta kommer att bli slutet av [kulturella identiteter] som vi känner dem.

Situationen är helt utom kontroll. Alltför många lycksökare, för mycket analfabetism. Några av migranterna är flyktingar, men de flesta kommer av ekonomiska skäl. Våra europeiska ekonomier och sociala skydd kan inte klara av detta. Medierna föredrar att fokusera på familjer och barn, men deras bilder kan inte dölja att asylsökande som dras (flockas) till Europa till övervägande del är unga män. Många är outbildade.

Men det största problemet är att till skillnad från flödet av flyktingar i slutet av andra världskriget, kommer dessa invandrare från länder med en kultur helt annorlunda från EU: s. Massinvandring leder till utspädning av den kulturella identiteten i EU: s medlemsstater.

Dess medborgare ogillar detta. Instinktivt, dessa medborgare är patrioter. De tycker inte om att förlora sin identitet som ett folk. De vill inte ge upp sina länder. Instinktivt förstår de två mycket viktiga sanningar. Först, att utan identitet, finns det inget land. För det andra, att utan ett land, kan det inte finnas något välstånd, ingen rättvisa, ingen demokrati och ingen frihet.

Europeiska unionen har långsamt eroderat Europas nationalstater genom en gradvis nedmontering av sin suveränitet. Den har berövat våra länder rätten att genomföra sin egen nationella asylpolitik. Förra månaden, tvingade EU flyktingkvoter dess medlemsstater och förkastade regeringar som inte samtyckte. Masken har fallit och de europeiska folken har sett EU: s fula ansikte.

Bättre än tidigare, nu inser de att våra nationella parlament har reducerats till falska parlament. Vitala frågor, inklusive de som rör våra nationella identiteter, bestäms inte längre av våra nationella parlament utan av dunkla institutioner i Bryssel. Människor tvingas att ge bort sitt land utan att ens ha något att säga i frågan. Regeringarna i Östeuropa är särskilt känsliga om detta. Det är ingen tillfällighet att det starkaste motståndet mot EU: s obligatoriska migrerande kvoter kommer från länder som Tjeckien, Ungern och Slovakien. Under många årtionden styrdes dessa länder från Moskva utan deras samtycke. De vill inte styras nu från Bryssel utan deras samtycke.

Men migrationskrisen har också oroat folken i Västeuropa. Undersökningar och valresultatet  de senaste veckorna visar tydligt att patriotiska partier såsom våra växer spektakulärt.

Medan regeringarna i Västeuropas huvudstäder klandrar ledare i Tjeckien, Ungern och Slovakien, delar miljontals medborgare i Österrike, Frankrike, Italien, Nederländerna och andra nationer deras oro.

I Wiens regionala val söndagen den 11 oktober vann det österrikiska frihetspartiet en tredjedel av rösterna. I opinionsundersökningar i Nederländerna, har Frihetspartiet blivit lika stort som de två regeringspartierna tillsammans. I Frankrike, visar opinionsundersökningar att Nationella fronten kommer att vinna lokalvalen i december. I Italien för tre månader sedan, gjorde Lega Nord fantastiska valvinster.

Medan miljontals är på väg till Europa, inser miljoner i Europa att de har blivit lurade av den politiska eliten i Haag, Paris, Rom, Wien och andra huvudstäder. Våra parlament har försvagats av Bryssel och är fyllda med politiker som inte längre bryr sig om våra grundläggande nationella intressen. Regeringarna har inget emot förlusten av den nationella suveräniteten och nationella identiteter heller. Alltför ofta, består de av politiker som hoppas att en dag fullfölja en internationell karriär inom EU eller FN- institution efter att deras nationella karriär är slut.

Klyftan mellan medborgarna och de styrande har aldrig varit stor.. Vi måste minska denna klyfta för att återta kontrollen över våra egna gränser. Och vi kan göra det demokratiskt genom att mobilisera folket att rösta på partier som står för den nationella suveräniteten och försvaret av nationella identiteter. Återta demokratin: det är nyckeln till att lösa krisen migration.

Det finns ingen anledning att föreställa sig en värld utan Europas nationer. Det står klart vad som måste hända. Vi måste återerövra vår nationella suveränitet, avskaffa EU: s fördrag som Schengenfördraget och bekräftar de nationella parlamenten överlägsenhet.Läs newenglishreview

Fr. Snaphane:
"Det finns ett stort outtalat raseri


Thilo Sarrazin. Del 2
Die Zeit: Bortsett från det faktum att vi inte tror att miljarder människor kommer att resa från Afrika och om de gjorde så, kan inga staket kunna stänga dem ute.

Thilo Sarrzin: Ja, du borde studera lite militärhistoria. Britterna lyckades i första världskriget - utan radar och, fram till 1916 - utan flygspaning, förseglade de hela Nordsjön mot blockadlöpare. Känn dig fri att fråga mig vad jag skulle göra om jag var chef för Frontex och hade de politiska och ekonomiska medel.

Die Zeit: Så vad skulle du göra?
Thilo Sarrazin: Jag skulle kapa varje fartyg. ..och sätta passagerarna i land på den exakta platsen på den afrikanska kusten där de utgick ifrån och förstöra båten. Du kan vara säker på - efter sex veckor, skulle ingen av dem försöka och det blir inga fler båtflyktingar.

Läsa hela intervjun här och en del här

Stor demonstration i Dresden - Tommy Robinsons tal här på svenska

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar