måndag 19 oktober 2015

Ljungbeck: Tro inte på sjuklöverpartierna. Nedbrunna asylboendenSnart i en stad nära dig: Desperata migranter i kö utanför ett socialkontor i Berlin. EKP


 Regeringens, riksdagens och politikernas förbrytelser mot de svenska medborgarna och det samhälle dessa byggt och vill ha kvar har nu nått sådana extrema proportioner att vi folkrättsligt har rätt att ställa frågan om vi med våld har rätt att tvinga dem bort från makten innan de lagt välfärdssamhället i spillror! Bör sjuklövern tvingas bort?

Olle Ljungbeck:
Medborgare - tro dem inte!

Nu sker en successiv förändrad inställning till den förda immigrationspolitiken hos flera av 7-klöverpartierna. Men tro dem inte. Det är en omvändelse under galgen.

Är det någon som verkligen tror på Anna Kinberg Batras "nya" invandringspolitik? I så fall är denne person lurad - igen. Batra har bara en avsikt - nämligen att hindra flödet av väljare till Sverigedemokraterna (SD).

Samma gäller övriga partier. Utan anpassning till SD.s invandringspolitik blir förändringen inte ens en halvmesyr. Och man har ju hela tiden sagt sig ej vilja närma sig denna. 

Men det räcker inte med en förändrad invandringspolitik för att 7-klöverpartierna skall bli rumsrena.

Nej. De har så tydligt visat sin brist på demokrati och är mera att likna vid nazisterna, fascisterna och kommunisterna när dessa startade sitt förräderi mot de egna medborgarna.

Samma brott mot demokratin, mot åsikts- och yttrandefriheten som dessa ideologier stod för är det som kännetecknat 7-klöverpartierna alltsedan 2006 då massinvandringen tog sin början.

Med bakgrund utifrån det förtryck de svenska medborgarna utsatts för av sjuklöverpartierna från denna tid kan vi inte godta deras smärre förändringar av invandringspolitiken när den inte är ideologisk utan en omvändelse under galgen.

De skador av ekonomisk karaktär de orsakat det svenska samhället långt framöver (om de överhuvudtaget går att "reparera") är så omfattande att de som är ansvariga måste betraktas som kriminella.

Det lidande de svenska medborgarna med dessa politikers goda minne utsatts för är så fruktansvärda att såväl regeringarna som riksdagsledamöterna (utom SD) alltsedan 2006 bör ställas inför riksrätt och bestraffas. Dessa lidanden utförda av invandrare utgörs av mord, våldtäkter/gruppvåldtäkter, grovt våld, rån, förstörelse av allmän egendom till miljardtals kronor etc. Med en reglerad invandring skulle inte konsekvenserna blivit så fruktansvärda som de blivit.

Dessa brott mot det svenska samhället och de svenska medborgarna kan man inte påstå har skett utan att sjuklöverpartierna skulle kunnat förhindra dem. Deras sjuka och brottsliga invandringspolitik grundas på ett förakt (samma som de nämnda nazistiska och kommunistiska ideologierna) för demokratin och medborgarnas vilja. Precis samma övermänniskofilosofi som nazister och kommunister står för. När de därför på alla sätt söker utmåla Sverigedemokraterna som odemokratiska är detta inte sant utan syftar i första hand till att dölja sina egna brott.

Vi får därför inte gå i fällan och tro att sjuklövern plötsligt blivit demokrater med omtanke om sitt eget folk. Så är det inte. De är motståndare till demokrati och åsikts- och yttrandefrihet. De har visat detta tydligt genom att inte låta medborgarna folkomrösta om den viktigaste frågan någonsin - nämligen den om att de svenska medborgarna verkligen frivilligt vill bli en minoritet i sitt eget land och överlämna makten till folkgrupper som är helt främmande för och motståndare till vår kultur, värderingar och levnadssätt.

De har drivit sin odemokratiska och nazistiska/kommunistiska politik under påståendet att de är världens mest humanistiska partier. Det har de gjort trots att andra länder som är mer demokratiska än dessa sju partier hela tiden ifrågasatt deras politik.

Nu när sanningens minut närmar sig allt mer (omvändelsen kan tyvärr ha kommit för sent) försöker de rehabilitera sig och föreslå mindre förändringar i sin katastrofala politik. Men det är en omvändelse under galgen. Tro dem därför inte.

De har medvetet förändrat Sveriges styrelseskick från att vara en  utvecklad och reell demokrati till att i dag vara enbart formell där medborgarna fråntagits allt inflytande trots portalparagrafen i Grundlagen; "All offentlig makt utgår från folket".

De har för att kunna tysta medborgarna skattefinansierat medierna och därigenom köpt flertalet dagstidningar för sina egna intressen. Det är därför ett helt sant påstående att medierna bildat symbios med makten. Den tredje statsmakten existerar därmed inte längre. Detta har resulterat i att de som kämpar för demokrati, yttrande- och åsiktsfrihet helt tystats precis som skedde i Hitlertyskland, Sovjetunionen och DDR.

De har på alla sätt försökt tysta de som velat spegla verkligheten och ge medborgarna en sann bild av denna. I stället har de förfalskat och förvanskat verkligheten på precis samma sätt som de nazistiska och kommunistiska propagandaorganen en gång gjorde. Denna period kommer i en framtida historieskrivning framstå - vad politiker och medier beträffar  - som lika usel och rutten som de värsta perioderna under nämnda ideologiers tid vid makten.

När nu sjuklöverpartierna med Anna Kinberg Batra i spetsen söker kom ma tillbaka till makten genom en omvändelse under galgen får vi och SD inte gå i fällan. Rimligtvis borde inte SD stödja någon regeringskoalition med de i dag främsta partiföreträdarna. Om Sd skall stödja dem måste de ställa hårda krav. Ett sådant är att säga nej till demokratimotståndare som Batra, Björklund, Lööf, Ullenhag etc.

Att släppa fram Allianspartierna med de små förändringar i invandringspolitiken som nu Moderaterna föreslagit skulle i stort sett innebära status quo. Alltså en fortsatt massinvandring.

Därför måste SD ställa bla följande krav;

1. Omgående stängda gränser för invandring i avvaktan på folkomröstning, alternativt en av alla partier godkänd invandringsnivå.

2.Alla som fått avslag på asyl skall omgående utvisas.

3.Invandrare som begått brott innebärande fängelse utvisas.

4.Personer som påträffas med vapen utan licens utvisas.

5.Polisen får ökade befogenheter att gripa gängmedlemmar och neutralisera personer som bär vapen eller hotar dem med sådana.

6.Personer som inte inom tre år lärt sig språket eller har arbete utvisas.

7.Personer som klart bryter mot grundlagsfästa och i allmän lag reglerade  värderingar som jämlikhet mellan könen etc utvisas.

8.Skolor i muslimsk regi förbjuds. Förbud mot religiös klädsel (slöja etc)på barn under 18 år.

9.Inga skattemedel till religiösa samfund och religioner. Enda undantag är statliga bidrag till svenska kyrkor som ur kulturell synpunkt bör bevaras. Inga böneutrop.

10.Parallellsamhällen splittras. Invandrare äger inte rätt att välja bostadsort. Förhindrar uppkomsten av parallellsamhällen.

Särskilda utredningar;

Grundlagsutredning. Skall bl a syfta till fler möjligheter till folkomröstning.

Etthundratusen röster skall räcka för folkomröstning. Dessa skall vara beslutande om deltagande ligger över en viss procent. I grundlagen skall tydliggöras vikten av att medborgarna får tydliga redovisningar före val om tänkta åtgärder av riksomfattande betydelse för medborgarna. Uppkommande behov av beslut rörande viktiga frågor för samhälle och medborgare under mandattid skall endera senareläggas till nästa val, alternativt skall folkomröstning ske.

Invandring skall alltid underställas medborgarna liksom anslutning till internationella organisationer av alla slag etc.

Grundlagen skall också tydliggöra Regeringens, Riksdagens och Myndigheternas roller.

Exempelvis skall inte en myndighetschef kunna utfärda "permanenta uppehållstillstånd".

Ej heller skall det vara polisens sak att avgöra om gränserna skall stängas.

Ledamot av riksdagen skall kunna återväljas högst en gång.

Statsråd som i fallet Mehmet Kaplan vilken ej följer stiftad grundlag skall ej kunna inneha politiskt eller statligt, kommunalt uppdrag.

En värdig ordförande för utredningen skulle vara Anne-Marie Pålsson, författare till "Knapptryckarkompaniet".


Vi som älskar vårt land, dess värderingar, dess traditioner, dess kultur dess skogar, jordar, sjöar och fjäll får inte sluta kämpa.

Så ideologiskt fastlåsta som 7-klöverpartierna är i sitt motstånd mot demokrati, åsikts- och yttrandefrihet och värnandet av det som majoriteten av svenskarna håller högt är deras ändrade attityder inte ärliga. Därför tro dem inte förrän Du ser sanna och genomgripande förändringar i deras sinnen och handlingar.

Olle Ljungbeck, Hanåsvägen 110, 80591 Gävle

Nedbrunnet asylboende

Malmö 18-10-2015

Till kommunchef Roland Eiman, Ljungby
roland.eiman@ljungby.se;info@ljungby.se>;
 Från: Sandor Herold

Såg dig i Rapport igår där du beklagade att skolan i Kånna utanför Ljungby har brunnit ner. Troligtvis så är branden anlagd.

Jag vill påpeka att det inte är skolan som har brunnit ner utan det är asylboendet som var planerat i skollokalerna som brann ner.
Hade ni inte planerat ett asylboende i lokalerna så hade dessa säkerligen stått intakta idag.

Det är naturligtvis beklagligt att byggnader bränns ner men om vi nu utgår ifrån att branden var anlagd så måste jag ändå säga att detta inte är något annat än ett sundhetstecken på att svenska folket börjar att reagera på att behandlas som mer eller mindre boskap i sitt eget land av sina egna politiker.

Och att det tydligen händer i Ljungby är i stället för att beklaga er något som ni kan känna er stolta över. Ni kan känna er stolta över att ni tydligen har innevånare i er kommun som istället för att knyta nävarna i byxfickorna reagerar över att snart allt som finns inom den kommunala verksamheten när det gäller fastighetsbestånd förvandlas till flyktingboenden. Gymnastiksalar, äldreboenden, förskolor och till och medhyresfastigheter därifrån de boende svenskarna tvingas att flytta förvandlas till flyktingboenden. Det är väl bara en tidsfråga innan svenskar även tvingas att ta emot asylsökanden i sina egna villor också.

Den anlagda branden hade i varje fall ett gott syfte, nämligen att visa att nu är det nog med diskriminering av urbefolkningen.

Roland Eiman, jag vet inte hur många anlagda bränder på skolor och förskolor som har skett i min egen kommun Malmö och det i princip så gott som uteslutande i stadsdelar där majoriteten av de boende är s k flyktingar och invandrare.

Dessa bränder har inte haft något annat syfte än att ställa till skada och åsamka kostnader för kommunen, alltså totalt meningslösa. Om man nu inte tycker att det är meningsfullt att utsätta både brandkår och polis för stenkastning när dessa kommer till platsen. Anlagda bilbränder i dessa stadsdelar skall vi bara inte tala om. Och märk väl, här skriver jag bara om bränder för hade jag skrivit om alla skjutningar, rån, misshandel, väskryckningar, sprängningar och till och med som i huvudsak utförs av s k nysvenskar så hade jag fått sitta vid datorn en mycket lång stund.

Men när sådana här illdåd utförs så är det vad jag vet inte en enda kommunpolitiker som har beklagat sig i massmedia. Men det räcker med att ett planerat flyktingboende bränns så är politiker ute och beklagar det hela.

Så Roland Eiman, jag är övertygad om att en stor del av Sveriges befolkning sympatiserar med den eller de personerna som äntligen, om på ett något drastiskt sätt, reagerade på det som pågår i vårt land.

Det var som sagt inte skolan som brändes ner, det var det blivande asylboendet.
 
Sandor Herold, Malmö

Läs
1 kommentar:

  1. Kortfattad analys av artikeln. Nu återstår oss bara kriget.

    SvaraRadera