torsdag 29 oktober 2015

Indoktrinering av barnen. Sandor Herold skriver till kulturfjanten Per Svensson  Till:

”Sverigeovännerna i SD vantrivs i verkligheten
De kallar sigig ”Sverigevänner”, men hatar och hånar det Sverige de lever i.
Det kan tyckas paradoxalt, men ligger i nationalismens natur. Nationalisten är politikens platoniker. Den nation han varje dag har framför ögonen är falsk, defekt och värd förakt. Den nation han vurmar för är den ideala, den fullkomliga och den finns någon helt annanstans än i vardagsverkligheten. Var?Hela artikeln Sydsvenskan (sigig felskrivet, inte bloggen utan kulturfjanten)

Från:
Sandor Herold, Malmö
Kulturfjanten Per Svensson på Sydsvenskan försöker att vara rolig när han i en artikel ställer frågan vilket Sverige det är som Sverigedemokraterna vill ta tillbaka.

Han radar upp följande förslag på sådant som han tror Sverigedemokraterna vill ha tillbaka :
 
Pudelrock, flygande Jakob,TV 3 på parabol, finansvalpar, gigantiska budgetunderskott, räntechocker, Lasermannen och Stureplansmorden.

Vad det gäller gigantiska budgetunderskott så lär vi få tillbaka det mycket snabbt tack vare den invandrings- och flyktingpolitik som kulturfjanten länge vurmat för och är så stolt över.

Nej du, kulturfjanten,  inget av det du skriver är något som Sverigedemokraterna vill ha tillbaka. Det Sverige de vill ha tillbaka är ett Sverige där vi inte hade följande inslag av eller i varje fall mycket mindre av innan sådana som du lyckades förstöra landet :

 Hedersmord, skjutningar på öppen gata, butiksrån varje dag i ett stort antal, dagliga  våldtäkter, anlagda skolbränder

Anlagda bilbränder, assistansbidragsfusk, svarttaxikörningar, äldrerån, mord.
Tiggeri och ockupering av andras egendomar, självmordsbombare, invasion av s k ensamkommande flyktingbarn, invasion av s k flyktingar som rest genom ett otal länder där man kunnat få skydd innan man kom fram till det förlovade landet.

Invasion av s k papperslösa som har alla rättigheter i Sverige förutom rätten att vistas här, massmedia där journalister ser som sin största uppgift att mörka alla händelser där gärningsmännen är av mångkulturellt ursprung, skolor där svenska barn är i minoritet och där svenska föräldrar p g a detta tvingas att byta skola eller flytta.

Politiker som i första hand ser till andra länders medborgares väl och ve långt före sina egna landsmän och som tillåter primitiva varelser komna från kulturer där man löser allt med våld komma in i landet helt utan kontroll i hundratusental om året.

Kvinnosyn som var på modet på medeltiden samt spridningen av en s k religion som går ut på att alla som inte delar den skall påtvingas att konvertera till denna eller dödas enligt deras heliga bok som kallas för Koranen, återkommande varelser som varit i tjänst hos IS och där med all sannolikhet utfört allt från halsavskärningar till kast med homosexuell från hög byggnad.

Där, kulturfjanten, har du några exempel på saker som inte fanns i det Sverige som Sverigedemokraterna vill ha tillbaka. Och i huvudsak så utförs ovanstående till absolut största delen av s k nysvenskar som har bluffat sig in i landet med falska papper eller inga papper alls och som drar historier om fasansfulla förföljelser och tortyr som de har flytt ifrån. Men som många gånger ändock besöker sitt gamla hemland som turister.

Så, kulturfjanten, jag hoppas att du med detta har fått lite klarhet i vad det är för Sverige  som både Sverigedemokrater och andra svenskar vill ha tillbaka.

 Sandor Herold,Malmö

Mer av kulturfjanten Per Svensson

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar