onsdag 4 mars 2015

En djävulsk plan för de europeiska folkenStatsminister Reinfeldts tal i riksdagen:
”Att hävda att det finns en grupp … som svenskar… visar sig väldigt ofta vara svårt att sedan definiera.”
Reinfeldts folkhemstal 2009:

”Jag är en typisk svensk, sa Fredrik Reinfeldt och fortsatte: Min farfarsfar var frukten av en romans mellan en färgad amerikansk cirkusartist och ett lettiskt hembiträde. Det är svenskt. Blandat."
 
”Riktigt obehagligt att det inte finns folk med annan hudfärg i Piteå” Läs mer

 ”Framtidens människa blir av blandras. För det enade Europa önskar jag mig en europeisk-asiatisk-negroid blandras"”EU ska undergräva etnisk homogenitet” - Peter Sutherland


Bilderbergveteranen och FN:s särskilda sändebud för migrationsfrågor Peter Sutherland menar att EU bör göra allt i sin makt för att splittra medlemsländernas homogenitet. Dessa råd för han fram under ett tal i brittiska Överhuset.” Fria Tider

Fr. Snaphanen i övers. fr. danska och engelska
The Endgame – Vitt folkmord 2015
Om ni tycker att detta låter bombastiskt måste man komma ihåg att folkmord är mycket mer än mord på individer. När de ursprungliga engelsmännen och svenskarna är i minoritet i London och Malmö idag, och det blir många andra europeiska städer i detta årtionde, faller det bekvämt inom flera av de 26 definitioner av folkmord, kan man se här. De har inte bestämt detta utan tillämpats på dem. Från den polske advokaten Rafael Lemkins definition:

Generellt sett behöver folkmord inte nödvändigtvis betyda omedelbar destruktion av en nation, utom när det uppnås genom massmord på alla medlemmar av en nation. Avsikten är snarare att beteckna en samordnad plan för olika åtgärder som syftar till att omintetgöra de väsentliga grundvalarna för livet för nationella grupper, i syfte att förinta grupperna själva. Målen för en sådan plan skulle vara upplösningen av de politiska och sociala institutionerna, kultur, språk, nationella känslor, religion, och den ekonomiska förekomsten av nationella grupper, och förstörelsen av den personliga säkerheten, frihet, hälsa, värdighet och till och med livet för de personer som tillhör dessa grupper. . ..

Svenskarna beräknas med den nuvarande utvecklingen att bli en minoritet i Sverige i mitten av detta sekel. Engelsmän likaså. Bryssel är till största delen  en muslimsk stad inom 15 år. Danmark har inget försvar mot att befinna sig i en "svensk situation" med 100.000 asylsökande per år. Eller 200.000 för den delen.

Politiker fabulerar om att "just nu kommer många asylsökande." Nej, det kommer att bli mer nästa år och nästa igen. När något så extremt kan hända, talar vi om något mer än "mångfald" och "humanism", vi talar om mord på nationer och historiens mest framgångsrika kultur. Att vissa knäppskallar välkomnar det hela bör inte leda oss att tro att detta är vad majoriteten vill. "Intelligentsian" är som vanligt den mest galna, det slår aldrig fel. Den norske sociologen Thomas Hylland Eriksen är ökänd för att ha sagt detta:

Det viktigaste att göra just nu är att "dekonstruera (förändra, bryta ned) majoriteten [populationen] så grundligt att den aldrig kan kallas majoriteten igen."

År 1950 var 32 procent av världens befolkning av europeisk härkomst, det är idag 10 procent nedåtgående. Afrikas befolkning kommer att fördubblas under de närmaste 30 åren, ändå lockar Europa med löften om uppehållstillstånd för hundratusentals afrikaner ut på Medelhavet varje år när en politik som Australien skulle hålla dem hemma och bespara alla drunkningsdöden.

Ändå anser nästan alla europeiska politiker flyktingkonventionen som heligare än Mosetavlorna, även om varje blick på Mellanöstern och Afrika berättar för oss att vi kan förstöra oss själva och den europeiska kulturen under den kommande generationen.

I Danmark ser inga andra än DF framåt 30 år från nu, de har föreslagit att flyktingkonventionen sägs upp, som Ebbe Fischer gjorde i en artikel nyligen. Vem som helst med efterkommande kommer förmodligen föredra någon förebyggande politik nu för sina barn, snarare än när det ändå är för sent. Rädda Europa medan det finns något att spara, Sverige anser jag förlorat för Europa, och tiden arbetar icke för oss.

Inga andra i Folketinget ser så mycket som tio år framåt i tiden, man bör därför inte ens överväga att rösta på dem. Deras ansvarslöshet når upp till himlen. Se närmare om demografin i "Vi förblöder ihumanisternas utnötningskrig"

Läs dessa artiklar nedan – oerhört viktiga dokument:

Coudenhove-Kalergi:s Plan - folkmordet på Europas folk

Förintelsen av Europa – om greve Kalergis paneuropeiska vision


2 kommentarer:

  1. ”Framtidens människa blir av blandras. För det enade Europa önskar jag mig en europeisk-asiatisk-negroid blandras"

    Om en sådan blandras hade varit bättre så hade den redan härskat över jorden för flera tiotusentals år sedan. Människan följer också evolutionens lagar precis som alla andra arter, så det är inte av tillfällighet som civilisationen utvecklades av den vita rasen.

    SvaraRadera
  2. Vi som vill bevara Sverige åt oss nu levande och kommande generationer Svenskar skall fundera över vad vi kan bidraga med när dagen kommer att Hjälten Putin känner sig tvungen att agera på något vis. Putin är värd all uppskattning han kan få.

    SvaraRadera