fredag 31 oktober 2014

Manipulation av medborgarna. EU-migranter. Den politiska korruptionenLikriktning - Politiker, medier och myndigheter har satt i system att manipulera och ljuga för medborgarna.
Politiker har väl alltid sökt nå politiska vinster genom att manipulera och förvränga sanningen.

Det som gör dessa omoraliska handlingar ännu allvarligare i dag är att det har bildats en enhetsfront från politiker, medier och myndigheter i deras strävan att lura och vilseleda medborgarna i för dessa väsentliga frågor. Sett till den närmast abnorma och sjuka likriktningen som politiker, medier och myndigheter ger uttryck för i dag inom vissa områden, är det inte överdrift att påstå, att svenska medborgare har förlorat rätten att  få diskutera åsiktsskillnader oavsett ämne. Denna  möjlighet är en nödvändighet om vi skall kunna behålla demokratin och vi inte skall betraktas som det sjuka landet i Europa.  

Under min ganska långa levnad (82 år) har jag aldrig varit med om något som tillnärmelsevis kan jämföras med dessa aktörers konsensusbeslut. För en sådan total likriktning vore omöjlig om man inte träffat någon form av överenskommelse om att inget får diskuteras eller debatteras som strider mot nämnda aktörers ställningstagande om att verkligheten inte får beskrivas som den är - sanningsenligt.

Den mest extrema förljugenheten gäller givetvis dagens massinvandring. Kostnader, brottslighet etc är totalt tabu. Men även andra områden omfattas av denna förljugenhet. Så gott som alla medier och politiker spelade med i den fars som försvaret framförde inför folket nyligen.

Eftersom inga kritiker fick uttrycka sig i medierna så lyckades supportrarna för höjda försvarsanslag och anslutning till NATO höja förhållandet mellan de som vill stå utanför NATO och de som vill att vi skall gå med till 36-37. Sannolikt blir resultatet snart det omvända när medborgarna insett att det hela var en PR-kupp och inget annat.

Men de som vill manipulera och ljuga för oss medborgare når aldrig moralisk mognad utan fortsätter sina lögner.

Sålunda står det i rapporten från Utredningen om Sveriges internationellaförsvarspolitiska samarbete följande ....:

Sverige förväntar att i händelse av konflikt bli uppfattad på annat sätt än NATOs medlemsstater. Det vill säga att reducera risken att bli indragen i en konflikt, framstår som alltmer löst grundad.
I stället ökar risken för svensk del eftersom vi inte har någon del av det kollektiva, solidaritetsskyddet".

Den sista meningen är ren lögn.

I Lissabonfördraget finns nämligen inskrivit att om någon stat inom EU blir anfallen etc så har samtliga EU-stater skyldighet att ingripa mot inkräktaren. Många av EU.s stater är också NATO-stater. Eftersom man knappast i dessa länder kan särskilja de olika försvarsstyrkorna kommer såväl enskilda staters försvarsorganisation som NATO-trupper att ingå i försvaret av den stat som anfallits.

Detta gjordes det stor propaganda av när Lissabonfördraget skrevs under. Då använde man klausulen för att  påvisa vilket förnämligt skydd man lyckats förhandla fram! Helt plötsligt skulle det inte vara något värt utan Sverige skulle stå utan bundsförvanter!/Olle Ljungbeck, Gävle

  Malmö 23-10-2014

 MALMÖ ÄR EN ROLIG STAD

När man i morse öppnade Sydsvenskan så fick man sig ett gott skratt!
Visserligen så har man upplevt det mesta när det gäller eftergifter här i kommunen gentemot andra länders medborgare och detsamma gäller mesiga och naiva kommunpolitiker som inte vågar ta ett beslut när det gäller att ta tag i ett problem förorsakat av i detta fallet s.k EU-migranter.

Men det som stod i tidningen denna morgon torde vara ett nytt rekord i ynklighet och förtjänar endast ett gapskratt.

Sedan ett bra tag tillbaka har ett femtiotal s.k EU-migranter ockuperat en ödetomt  i centrala Malmö där man har slagit upp tält och skrotfärdiga husvagnar.Tomten som ägs av Granen Fastighetsutveckling AB ser ut som en veritabel sopstation och naturligtvis så används den också som toalett i det fria av ockupanterna. Har med egna ögon sett svineriet som pågår där och det är minst sagt en ynkedom av politikerna i staden att detta har kunnat hända så gott som mitt i stan.

Och nu till det som föranledde ett gapskratt och som klär av både politiker och myndigheter in på bara kroppen.

Tydligen så har frågan om hur man skall hantera detta delikata problem tagits upp för behandling i kommunens miljöförvaltning som har skickat ärendet vidare till tomtägaren som har begärt vräkning hos Kronofogden varifrån man tydligen skickade ut två modiga män med två brev till två av EU-migranterna som innehöll en text där dessa båda herrar anmodades att samla ihop sina tillhörigheter och dra inom en veckas tid. Det var enbart dessa herrar som fick brev eftersom man bara kände till namnet på de här två. Det går alltså bara att vräka dessa som man känner namnet på. Helt otroligt fantastiskt! Och tillika väldigt roligt!

Nu var dessa båda herrarna inte anträffbara så de två modiga kronofogdemännen satte fast kuverten med breven på en parkeringsautomat i närheten. Faktiskt ännu roligare! Något så roligt och samtidigt ynkligt förfaringssätt kan nog bara hända i Sverige! Är det någon som tror att dessa båda herrar kommer att gå bort till parkeringsautomaten och öppna kuverten och åtlyda uppmaningen?

Människor som kommer hit från ett annat land och försörjer sig på tiggeri, kriminalitet och sitter i gathörnen i snart sagt varenda stad i landet och tigger och ockuperar andras egendomar och svinar ner där genom att använda denna egendom som en friluftstoalett och sopstation och när man sedan drar vidare lämnar sin avföring och sitt skräp som andra får städa upp efter dem skall inte visas någon som helst respekt i form av skrivelser från kronofogden.

Dessa respektlösa individer skall utan förvarning köras bort från ockuperad mark och deras läger vare sig det är i form av tält eller husvagnar rivas eller föras bort. Personerna i fråga skall sedan med omedelbar verkan lämna landet!

De är välkomna tillbaka när de beter sig och uppför sig som man bör göra och inte som svin när man vistas i främmande land, d v s man sitter inte i gathörnen och tigger och finansierar sitt uppehälle på det viset

Man ockuperar inte andras ägor. Man uträttar inte sina behov där. Man använder inte andras mark som sopstation.

Kan inte dessa  s.k EU-migranter rätta sig efter dessa för oss andra elementära regler så har dom inte här att göra och bör inte heller släppas in i landet. Sedan må deras hemländer var medlemmar i EU så mycket de vill.

Att vi sedan har ynkryggar och allmänt sinnesslöa politiker i vårt land som aktivt "arbetar" för att dessa s.k EU-migranter i princip skall ha samma rättigheter som befolkningen i övrigt när det t ex gäller sjukvård, försörjningsstöd, skolgång för barnenoch tak över huvudet i form av härbärgen för ju bara med sig att man lockar hit ännu fler. Fortsätter våra politiker på detta sätt så kommer situationen att bli än mer ohållbar än den är idag.

Att dessa människor har det fattigt i sina hemländer är bara att beklaga men tillika är det inte svenska skattebetalares skyldighet att lösa deras problem.

Likaledes så bör inte heller någon lägga pengar i deras muggar när de sitter och tigger. Så länge det finns naiva och blåögda personer som gör detta så har vi problemet kvar. Har någon dåligt samvete över dessa s.k EU-migranters situation i deras hemländer så var vänlig och hjälp dem på plats i form av att ge bidrag till sådana organisationer som engagerar sig i dylik verksamhet.

Nu finns det säkert ett antal s.k godhetsapostlar som mer eller mindre gör i brallan när de har läst ovanstående hemska,  rasistiska, hatiska, omänskliga, grymma, okänsliga,vedervärdiga rader.

Till dessa vill jag bara säga följande :

Jag har varit i de flesta länder i Europa och jag har även rest i andra världsdelar .Jag har finansierat mitt uppehälle där av egna icke på plats eller någon annanstans ihoptiggda pengar. Jag har aldrig utfört mina naturbehov på andras tomter.Jjag har heller inte använt andras tomter som sopstation och jag har heller aldrig parkerat en husvagn eller slagit upp ett tält på någons ägor.

Jag förväntar mig samma sak av dessa s.k EU-migranter när de besöker mitt land.
Jag tycker inte att det är för mycket begärt och har heller inte dåligt samvete för det.
Eller borde jag ha det?/Sandor Herold,Malmö

 
”Till Morgan Johansson 
Angående problemet med unga "nysvenskar" som beger sig till bl. a Syrien för att bli s.k. jihadister, så har jag en mycket enklare och bättre lösning på detta än ditt förslag om att införa en lag som förbjuder "svenskar" att delta i krig utomlands. En lag som dom troligtvis kommer att följa precis som man följer andra svenska lagar, d v s inte alls.” Läs mer

Politisk korruption hotar demokratin

”När man följer sociala media och kommentarfält från debattartiklar tecknar sig ett tråkigt mönster. Väldigt många människor i vårt samhälle känner idag en stor frustration över sin egen maktlöshet och över vad de uppfattar som en politik som saknar en genuin folklig förankring. Den svenska demokratin är på väg in i en förtroendekris som vi inte upplevt tidigare. Inte minst visar det gångna valet att det är så. Ett vildvuxet missnöjesparti har på två val gått från ingenting till det med råge tredje största partiet. Jag törs tippa att det efter nästa val kan vara det näst största.
 … Förfallet började med att socialdemokraterna kollektivanslöt LO:s medlemmar och tvingade alla oberoende av övertygelse att vara med och finansiera partiet. Men det olyckligaste beslutet som fattats inom svenskt partiliv, var när den politiska eliten beslutade att vi skattebetalare skulle vara med och betala alla partiers verksamhet. Det har inneburit att jag via min skattsedel är med och finansierar partier vars ideologi är för mig helt motbjudande som t.ex. det gamla kommunistpartiet.
… I avsaknad av engagerande frågor som man vågar diskutera i den poliska debatten har flera partier valt att torgföra fullständiga stolligheter för att dra till sig uppmärksamhet. Det fenomenet är speciellt tydligt när det gäller Miljöpartiet och Fi men även gamla kommunistiska Vänsterpartiet utmärker sig. Nu sitter i praktiken två av dessa partier i regeringen och vi vanliga medborgare kommer att få betala dyrt för det. Men inte heller övriga partier går fria, den löjeväckande marknadsföringen av Sverige som en humanitär stormakt är ju inget annat än ett sätt för de politiska adelsmännen att marknadsföra sig själva bland dem som delar ut välarvoderade förläningar inom EU- och FN-systemen.


Bristen på verklighetsförankring är även slående, Åsa Romson t.ex. hävdar att Sverige kan skära ner på försvaret eftersom vårt godhjärtade fredsarbete har skapat en position där det skulle medföra ett väldigt högt politiskt pris att angripa Sverige.
Problemet när vi får politiker av den här beskrivna typen är att de hela tiden sneglar på var de feta arvodena finns. Det är inte så konstigt att hela det politiska etablissemanget är EU-vänligt, med tanke på alla pengar som EU använder för att köpa den politiska klassen i medlemsländerna.

Politiska beslut att sätta helt inkompetenta och obildade människor utan yrkeserfarenhet på ansvarsfulla poster och betala dem mångmiljonlöner är inget annat än korruption. Den korruptionen är på väg helt underminera det folkliga förtroendet för vårt samhälle.”Antroprocene och Tungsamhällsdebattör – Sverige går sönder

Lite om stolpskottet Åsa Romson
Åsa Romson – vi i Miljöpartiet hatar via män


Åsa Romson versus Björn Söder –i debatt om försvaret -  10.000 tyska bögarÅsa Romson - drogpåverkad eller allmänt förvirradtisdag 28 oktober 2014

Marcus Birro om svenska komikers hat mot Jimmie Åkesson. Svenska skolan en katastrofBirros bloggpost om Åkesson rekordsprids


Över 22 000 har gillamarkerat och drygt 80 000 unika läsare har tagit del av Marcus Birros bloggpost på Världen idags sajt om SD-ledaren Jimmie Åkessons sjukskrivning.

Författaren Marcus Birro, som bloggar och skriver krönikor i Världen idag, skrev i lördags ett blogginlägg med anledning av de hån som riktats mot Sverigedemokraternas partiledare Jimmie Åkesson. Detta efter att Åkesson tillkännagjort sin sjukskrivning till följd av utmattning.

På bara några dagar toppar bloggposten Världen idags lista över mest delade artiklar genom tiderna. I skrivande stund har den fått fler än 22 000 gillamarkeringar på Facebook och över 80 000 unika läsare.

Marcus Birro menar att de höga siffrorna för det här inlägget vittnar om den rörlighet läsare och mediekonsumenter har. Han tycker sig se att trots att han numera är publicerad mer sällan i Expressen så hittar läsare den skribent de vill följa på de plattformar han eller hon finns, i större utsträckning än tidigare.


- Ingen tidning tog den där texten. Det säger något om likriktningen. Å andra sidan är det alltså så att folk hittar texten ändå. Det är en stor demokrativinst, skriver han i ett mail till Världen idag.

- Sedan handlar detta också om den etablerade ordningens, politikens, medias, syn på SD och det är sällsynt att någon "etablerad" vågar ha en avvikande eller annorlunda ingång.

"Det är givetvis rimligt och nödvändigt att bemöta och kritisera Åkessons politiska uppfattningar. Den debatten är livsviktig. Men den dräneras helt på alla former av anständighet när man fortsätter att jaga en människa som hissat vit flagg.", skriver Marcus Birro i bloggen där han riktar hård kritik mot vissa svenska komiker som han menar stundtals ägnar sig åt mobbning.

Han undrar hur de som skämtat nedlåtande om Åkesson känner sig. "Hur känns det att trakassera en psykiskt utmattad medmänniska som är nere för räkning?" Världen idag

Ni borde skämmas
Kanske kunde man hoppas på att det hårt uppskruvade debattklimatet kunde stilla sig lite när en av partiledarna tvingas sjukskriva sig efter att ha varit under hård press, förföjd av hat och hot, under så lång tid.

Tyvärr blev det inte så.

Sverige kryllar av mobbare.
Några av de värsta hukar under humorns täckmantel. Av någon anledning lyfts dessa människor in i den kulturella värmen. Redaktörer och producenter ger de fritt utrymme. De hyllas och ställs fram som exempel på mod och engagemang. Många, som A Schulman, M Betner och andra har byggt sin karriär på att håna och hata. De stora tidningarna applåderar dem så länge de lockar människor att klicka och länka, dessa två nya Gudar i den massmediala skymningszonen.
… Empati, någon? ”Läs hela Marcus Birros inlägg

Citat från Hans Bergström- Bluff om Pisa

Hans Bergström 25 december 2010

"Antalet beviljade uppehållstillstånd har gått från 21.000 i snitt under 1980-talet till drygt 59.000 i snitt under 2000-talet, 76.000 i snitt de senaste fem åren. Det rör sig om en tredubbling på kort tid, unik för Sverige, därtill med allt högre andelar från länder som Irak och Somalia. Alla som känner verkligheten i svenska skolor vet de enorma problemen med att hantera denna situation.

Ungdomar utan skolbakgrund, som varken kan svenska eller engelska, sätts plötsligt i svensk skola. Hemma har de regelmässigt arbetslösa föräldrar. Professor Jan Ekberg vid Linnéuniversitetet visar att nu bara hälften av utomeuropeiska invandrare har arbete. Den öppna arbetslösheten bland invandrare från Afrika var andra kvartalet i år 27,5 procent, mot 5,1 procent för inrikes födda. Enligt en SCB-studie avseende 2008 var då 76 procent av alla invandrare som kommit till Sverige de senaste fem åren arbetslösa. Enligt en studie från Linköpings universitet är endast 20 procent av somalier i Östergötland i arbete."  Feminix

Den svenska skolan

Till: Emma Leijnse HDSydsvenskan;
Re:svensk skola?

Hej!
Angående din artikel om Värner Rydenskolan så undrar jag varför det inte med ett enda ord nämns att det är en Rosengårdsskola?

Läsare boende i Malmö känner nog till det men övriga läsare då?
Är det en medveten undanhållning av fakta eftersom det tydligen för tidningen är känsliga negativa fakta som då skulle komma fram?

På första sidan så står det att stök och otrygghet ofta förekommer på svenska skolor. Den skola som artikeln handlar om är knappast en svensk skola.

Hur många svenska elever går det där t ex?(S Herold

From: emma.leijnse@sydsvenskan.se
To: sandorherold@hotmail.com
Subject: Re: svensk skola?
Date: Fri, 24 Oct 2014 08:29:30 +0000

Hej Sandor,
tack för ditt mejl.
De fyra tjejerna jag träffade var oroliga för att deras skolgång blir sämre på grund av situationen på deras skola. De var arga för att de missar kunskap. När ett barn har kommit så långt att han/hon blir upprörd, inte glad, när lektionen ställs in, det tyder på en mognad och en medvetenhet om hur viktig skolan är och vad den betyder för barnets framtida liv. Den insikten kan jag bara uppmuntra.

Jag struntar i vilken eventuell etnicitet de här tjejerna har. De finns här i Malmö, och det är samhällets skyldighet att ge dem bästa möjliga utbildning. Precis som det är elevernas skyldighet att ge tillbaka till samhället senare i livet. Så är det för oss alla, oavsett vem vi är. 
Jag skulle kunna ge dig ett formellt skäl att vi inte skrev Rosengård, och det är att Rosengård inte längre är en stadsdel i Malmö. Men det är ju löjligt, och så tänkte jag inte heller. Jag tänkte på tjejerna som tjejer, skolan som en skola, och skrev utifrån det.

/Mvh Emma Leijnse

-------------------------------
Emma Leijnse
emma.leijnse@sydsvenskan.se
+46-40-28 12 62
070-378 10 04

Följ gärna det jag skriver på
https://www.facebook.com/EmmaLeijnseSydsvenskan

Sydsvenskan
205 05 Malmö

Till: Emma Leijnse HDSydsvenskan;
Från: <sandorherold@hotmail.com>24 okt 2014 kl. 09:59 skrev "Sandor
Malmö24-10-2014

Om inte Rosengård är en stadsdel i Malmö vad är det då?
På sätt och vis har du rätt i ditt påstående för Rosengård är mer likt en stadsdel i Bagdad,Kabul,Mogadishu,Damaskus,Beirut eller Gasaremsan osv.....

Erik Ullenbob:


- 600 00 invandrare går till jobbet, varje dag.

Igår kunde vi på Rapport och Aktuellt ta del av att det fuskas oerhört med hur etableringslotsarna som skall ge nyanlända (nyspråk) arbete fungerar.

Fråga: Vilken skyldighet har Sverige att ge nyanlända arbete (min anm.)

Till: Avpixlat
Från: Kenneth Sandberg
Kopia: Mattias Karlsson;Jimmie Åkesson;Björn Söder;Ted Ekeroth;Richard Jomshof;

 En dag var arton av Värner Rydénskolans lärare sjukskrivna. Juan Cuneyd hade tröttnat på att ha ständiga vikarier och frågade varför så många var borta?

Lärarna svarade att många känner sig hotade, säger hon.
......

Den största delen av de “600 000 invandrare som går till jobbet varje dag” - och vars “jobb” inte utgörs av deltagande i kravaller, vandalisering á la Husby, kriminalitet och assistansbedrägerier, etc - är sysselsatta/gör välbetalda karriärer någonstans inom invandringsindustrin. En verksamhet som växer så det knakar, till skillnad från de flesta av Sveriges övriga näringar och verksamheter där det istället handlar om nedskärningar och nedläggningar.

Och apropå det Sverige som successivt håller på att eldas upp och de skolor där undervisning och betyg sjunker i samma takt som lärarna flyr för sina liv, så står landets samlade PK-medier för bortkollrandet av svenska folket:
  • Uppmärksamhet avleds från den absolut viktigaste frågan gällande Sveriges överlevnad (se ovan) genom massiva mediala bevakningar och skådespel gällande “ryska ubåtar” och teatraliserade budget-“debatter” (om något tio-tal miljarder kr/någon procentenhet hit eller dit på olika områden – vilket inte på något avgörande sätt har betydelse för Sveriges och svenskarnas framtid).
  • Samtidigt smygs den hittills kanske mest okamouflerade skriften om Sveriges och svenska folkets definitiva avveckling ut i en liten “diskret” bilaga till Dagens Samhälle (DS)..! Tidskriften som i första hand adresseras till politiskt förtroendevalda i landets alla kommuner. D v s där ute i samhället som man just nu upplever den största flaskhalsen, eftersom t o m de “egna” politikerna – som har svårare att distansera sig från verkligheten – börjar hesitera.

Inledningsvis:
* Migrationsverkets GD, marionetten Anders Danielsson (anders.danielsson@migrationsverket.se), vars uppgift är att verkställa PK:iternas utbyte av svenska folket:
- Vi tjänar som föredöme internationellt och har ett asylsystem som FN:s flyktingorgan rankar som ett av de bästa i världen. Det är jag stolt över. Just nu står behoven hos människor som tvingas på flykt i fokus/.../men de flesta vill komma hit för att förenas med anhöriga, forska, studera eller bidra med sina kunskaper på arbetsmarknaden (sic).

Därefter:
* Migrationsverkets rättschef, Fredrik Beijer (fredrik.beijer@migrationsverket.se) (en av de många f.d kollegor till undertecknad, som under 90-talet ännu var handläggare och beslutsfattare – men som i takt med omsorgen om sin egen privatekonomi och invandringens eskalering har gjort karriär som regiondirektörer eller chefer för olika enheter).
- Vi ska vara stolta över möjligheten att ge skydd. Den 3 september 2013 fattade Sverige ett beslut/.../att alla syrier som sökte asyl i Sverige skulle beviljas permanenta uppehållstillstånd. Det ledde till att 8000 syrier fick sina tillfälliga uppehållstillstånd omvandlade till permanenta, samt rätt att även ta sin närmaste familj till Sverige. En generös nyhet som blev en stor nyhet världen över (surprise, surprise, min anm).
- Den stora skillnaden mellan oss och de andra länderna är att man i Sverige tagit bort det politiska beslutsfattandet från det juridiska. Det gör att vi snabbt kan fatta beslut, vilket hände med konflikten i Syrien. Även om 1500-2000 asylsökande kommer hit varje vecka löser vi den situationen.
- Efter 23 år på Migrationsverket har jag insett att det är de här frågorna jag kommer att arbeta med: Att slå vakt om möjligheten att ge människor skydd – det är något vi kan vara stolta över i Sverige.

 Sedan följer: ett dussintal exempel på de många ur- och nysvenskar som runt om i landet via skattefinansierade verksamheter försäkrat sig om försörjning och popularitet (läs journalisternas hyllande) inom invandringsindustrin:

* Shara Robayo (shara.robayo@migrationsverket.se), mottagningshandläggare i Jönköping:
- Jag tycker om att vi är en myndighet med fokus på människan, och i mötet med de jag träffar får jag inblick i den världen (sic) vi lever i och som sträcker sig utanför våra (sic igen) gränser.

* Ganimeta Osmani (ganimeta.osmani@migrationsverket.se), mottagningshandläggare i Vänersborg:
- Vid  migrationsverket utvecklas man ständigt. Det allra bästa är dock att jag får träffa så många underbara människor från hela världens alla hörn som gör starkt intryck på mig.

* Ludwig Lindberg (ludwig.lindberg@migrationsverket.se), handläggare av anknytningsärenden i Örebro:
- Att jag får träffa människor från hela världen gör mitt arbete väldigt spännande och omväxlande.

* Karolina Lindholm Billing (karolina.lindholm-billing@unhcr.org), regionchef på UNHCR i Stockholm.:
- Sverige leder den kärntrupp som arbetar för att bidra med platser för flyktingar från Syrien. Förhoppningarna är stora om att UNHCR och gruppen ledd av Sverige ska kunna överskrida det ursprungliga målet och kunna erbjuda minst 130 000 ett nytt hem genom att påverka politiker och tjänstemän i en mer flyktingvänlig riktning och ge fler flyktingar legala vägar att utöva sin rätt att komma till Europa och söka asyl.

* Evie Wimmer (evie.wimmer@migrationsverket.se), projektledare för SMAK – samordning för mottagande av kvotflyktingar:
- Huvudsyftet med projektet SMAK är att ta fram en strategiskt arbetsmodell som ska kunna fungera i hela Sverige för mottagande av kvotflyktingar. I Gävleborgs län har samarbetet varit en stor framgångsfaktor.

* Lars Blomqvist (lars.blomqvist@lansstyrelsen.se), Länsstyrelsen i Gävleborgs län:
- Jag är stolt över att länet ligger i topp vad gäller att ta emot kvotflyktingar. Men genom att fördela ansvaret tror jag att fler kommuner kan hjälpa till och ge flyktingar ett bra mottagande.

* Dick Qvarnström (dick.qvarnstrom@boras.se) / lars-Åke Johansson (lars-ake2.johansson@boras.se) / Dzenan Ganic (dzenan.ganic@borasregionen.se); BREC – kommungemensam organisation för flyktingmottagande:
- Vi ställde frågan: hur kan vi bli bättre på att ta emot flyktingar och ge dem en bra start i vår region.
- Vår verksamhet vilar på fem ben: möjlighet till arbete, god utbildning, bra bostäder, trygghet, demokrati och delaktighet. Faller någon av dessa ben får inte människor som kommer hit från andra länder möjlighet att ta sig in i det svenska samhället. (Undertecknads undran: hur många svenskar får (överhuvudtaget - inte bara gratis) åtnjuta dessa “nödvändiga förutsättningar”..?)

* Theresa Karlbjörn (theresa.karlbjorn@migrationsverket.se), handläggare anhöriginvandring:
- De flesta som vill flytta till Sverige för att bo tillsammans med en familjemedlem kommer att få uppehållstillstånd.
- Vid årsskiftet går vi in i en ny organisation, vilken kommer att påverka anhöriginvandringen så att vi kan ge ännu bättre service.

* Ronnie Magnusson (ronnie.magnusson@migrationsverket.se), expert på ensamkommande barn:
- Förra året kom 3852 ensamkommande asylsökande barn till Sverige. När vi träffar barnen (sic) vid utredningstillfället har de ofta haft en lång, tuff resa bakom sig – då gäller det att barnen får ett bra mottagande.
- Migrationsverket har höjt sin prognos över hur många barn (sic, igen) som väntas i år från 4400 till 6500.

* Thomas Mariedahl (thomas.mariedahl@abf.se), verksamhetschef ABF – Klondyke i Boden:
- När nya asylsökande kommer till Boden introduceras de till mötesplatsen Klondyke.
- Den dagliga driften sköts av ABF-anställda handledare som består av en mix svenskar och personer från länder som exempelvis Afghanistan och Eritrea.
- De utländska medarbetarna är väldigt viktiga för verksamheten.

* Carina Mörk Lidgren (carina.mork-lidgren@skelleftea.se), handläggare för ensamkommande barn vid socialförvaltningen i Skellefteå:
- Vi ser ungdomarna som en stor resurs för kommunen.
- i Skellefteå är de ensamkommande barnen en efterfrågad resurs på företagen.

* Ann-Christine Vösu (ann-christine.vosu@oskarshamn.se), kommundirektör Oskarshamn:
- Invandringen är en fantastisk möjlighet för kommunen. Vi har alla mycket att vinna på att ta emot nya invånare (menar kommundirektören som på bilden sitter tillsammans med Mohammed Khafaja, Sangrun Johansson och Moafak Al-Shakir vid Lernias restaurangutbildning...)

* Anneli Wirtén (anneli.wirten@lansstyrelsen.se), samordnare av flyktingmottagande och integrationsfrågor i Jönköping:
- Ofta uppmärksammas bara de höga flyktingtalen och initiala kostnader. Men vårt land behöver fler medborgare, inte minst för att klara behovet av arbetskraft och kompetens (.!?, min anm).

O s v, o s v..!

//Kenneth Sandberg