torsdag 13 december 2012

Lucia, feminismen och Täppas Fogelberg
Lucia = ljusbärerska

Den svenska traditionen har sitt ursprung i både förkristna och kristna seder. Enligt folktron var den 13 december en farlig natt eftersom många övernaturliga makter var i rörelse då. Man trodde även att djuren kunde tala under lucianatten. Alla julförberedelser skulle vara klara till luciadagen och det firade man med att äta och dricka lite extra. Även husdjuren fick extra foder.

Lucia är en av de få högtider i de skandinaviska protestantiska länderna som är namngivet efter ett helgon: Sankta Lucia, skyddshelgonet för Syrakusa som dog på 300-talet.Wikipedia

Se vår vackra Ingrid Bergman på Luciafest i Italien.

Fredrik Reinfeldt vedergällning vid Sverigedemokraternas entré i riksdagen var en invandringspolitisk uppgörelse med Miljöpartiet.

SVT visade var skåpet ska stå i årets Luciasändning;
 • (Mörk)choklad-brun Lucia!
 • Svensk-Etiopiska Astrid Assefa!
 • Rappande Generation & Affe Ashkar!
Vad kan vi förvänta oss härnäst..?

En inte alltför vågad gissning skulle kunna vara en SVT/Sveriges Radio-samsändning av Midsommarfirandet, med:
 • Knäböjande kulturberikare runt en minaret, utropande sitt heliga Jihad-krig..?
 •  
 • Halalslaktat vid grillen, istället för korv & bröd..?
 •  
 • Heltäckande burkautstyrsel, istället för blomsterkrans i håret..?  SvT
Den som (över-)lever får se...
//Kenneth Sandberg

Feminister förstör unga pojkars självbild, målsättning och framtid!

EMMA ISAKSSON beskriver i videon nedan "det feministiskt hatiska krig som pågår mot unga pojkar och mot män! Många unga killar som vi hade kunnat rädda tar livet av sig därför att deras problem inte uppmärksammas och inte ens erkänns eftersom det går emot feministiska teorier om 'Könsmaktsordning', 'Patriarkat', 'strukturer'. Feministers Självömkan

Reflektion
Extremfeminismen som blivit statsideologi måste krossas. Män är män. Kvinnor är kvinnor. Vi är jämlika, men olika. Den nu rådande statsfeminismen skadar för generationer både män och kvinnor genom sin perverterade ideologi. Mxp

 Läs mer om statsfeminismen:
----- Original Message -----
Sent: Thursday, December 13, 2012 4:06 PM
Subject: fakta och statistik inte alltid relevant?
Nacka den 13 december 2012

Ring P1:s redaktion
Täppas Fogelberg var i veckan synnerligen noga med fakta och statistiskuppgifter, när det gällde invandrarnas respektive svenskarnas barnafödande och hänvisade med ett gökurs envishet till SCB.

I torsdagens Ring P1 ansåg en lyssnare att alla skall få uppehållstillstånd i Sverige eftersom de ”flyr undan krig och förtryck.”

Varför var programledaren inte lika snabb med att hänvisa till fakta och statistik i det här fallet? I hr Fogelbergs värld är fakta och statistik uppenbarligen bara relevant, när det styrker hans egna åsikter. 

Hr Fogelberg borde givetvis ha informerat lyssnarna om 

att mellan 94,5 och 97,7 procent av dem som får uppehållstillstånd i Sverige saknar flykting- och asylskäl enligt FN:s flyktingkonvention – den s k Genèvekonventionen.

Enligt samma källa - dvs UNHCR - har drygt 1, 3 miljoner utan asylskäl beviljats permanent uppehållstillstånd, PUT, i Sverige sedan 1980.

När invandringen 2008 minskade i övriga EU med 15 procent ökade den under samma period med 84 procent i Sverige enligt EU:s statistikenhet, Eurostat.

I motsats till vad hr Fogelberg tycks tro finns det alltså all anledning att tala om en oansvarig, omdömeslös, verklighetsfrämmande och penningslukande invandringspolitik.

Med vänlig hälsning
Inger-Siv Mattson, f d internationell sekreterare vid ett statligt forskningsråd
Alphyddevägen 55, 131 35 Nacka 

Det finns anledning att upprepa en kommentar på Östra Ölands Fria Horisont, Kurt Lundgren. Tjatigt kanske någon tycker men i alla fall… 

Svenska journalister är ett samhällsproblem

Den danske bloggaren Snaphanen, som kritiskt granskar den svenska mångkulturpolitiken, ser svenska journalister som ett samhällsproblem. Jag håller med honom. Med det perspektiv jag har, genom läsning av både inhemska och utländska bloggar och daglig konsumtion av många svenska och utländsk media, framstår journalistkollektivet i Sverige som särskilt uselt. Favoriseringen, likriktningen, förutsägbarheten och propagandan har dimensioner som jag föreställer mig fanns i forna Östtyskland. Det är speciellt märkbart vid hanteringen av vissa ämnen som invandringspolitiken, Israel, president Bush, kriget mot terrorismen, brottsligheten, Danmark och feminismen för att nämna några. Feministerna behandlas fortfarande med silkesvantar trots att de i den politiska korrekthetens namn i ett decennium prisgav tiotusentals unga invandrarflickor åt hederskulturen.

Lyssna t.ex. på Täppas Fogelberg i Ring P1 så förstår ni vad som menas med journalisten som ett samhällsproblem. 


Värst är alltså de statskontrollerade TV- och radiokanalerna, då dessa dessutom har mage att i annonskampanjer framställa sig som ?Fri?! Fria att göra vad då? Jo, att i åratal ensidigt kritisera det som inte faller dem på läppen samtidigt som man okritiskt köper det som enligt journalistskollektivet är politiskt korrekt.

Den svenske 'journalisten' är den födde anpasslingen, feg och fisförnäm, och vet inte vad fair play är. Behandlas något som inte är politiskt korrekt (PK), finns inga hämningar., precis vad flocken och PK-hannen Guillou förväntar sig. Men det är inte journalistik.!” Östra Ölands Fria Horisont

1 kommentar:

 1. täppas är världelös som programledare, för ring
  p1.han verkar inte förstå så mycket.han ska inte vara med i ring p1.

  SvaraRadera