tisdag 28 februari 2012

Codex Alimentarius - vad är det?

Boken om livsmedel

Codex Alimentarius är ett hot mot människors frihet att välja naturlig läkning och alternativ medicin och näringstillskott.

FN / EU:s-plan för att förstöra det ekologiska jordbruket och att utrota kompletterande alternativ medicin.

Skriven av Ian R Crane

Codex Alimentarius (lat."boken om livsmedel") är namnet på det regelverk för livsmedel som utarbetats inom FN:s ram under namnet Joint FAO/WHO Food Standards Programme. Programmet är gemensamt för FAO och WHO, men FAO har större delen av både praktiskt och ekonomiskt ansvar.

Syftet med FAO/WHO-programmet är att skydda konsumenternas hälsa och garantera redlighet i internationell handel med livsmedel.

Efter att ha tillbringat de senaste tolv månaderna med att undersöka Codex Alimentarius (latin “boken om livsmedel”), är jag djupt oroad över den nästan totala avsaknaden av medvetenhet (eller ens intresse) när det gäller konsekvenserna av denna skadliga globala Kommission, särskilt bland de som drabbas värst av överdrifterna i denna restriktiva lagstiftning.

I enlighet med National Health federationen är avsikten och målen för Codex Alimentarius följande:

• Endast låga doser av komplement kommer att bli tillgängliga vilka inte kommer att göra något för din hälsa.

• Alla eller de flesta livsmedel är genetiskt modifierade.

• Nyttiga tillskott kommer inte att säljas annat än på recept.

För många människor är denna agenda så skandalös att de inte tror att sådana mål kan uppnås, men detta kan mycket väl bli verklighet redan den 31 december 2009, om Codex Alimentarius-kommissionen fortsätter att bortse från förslag från dem som erbjuder ett alternativ till de samverkande krafterna som representeras av "Big Famer" och "Big Pharma" (de stora läkemedelsföretagen.)

De senaste fem åren har den europeiska utmaningen för Codex letts av Dr Robert Vererk, verkställande direktör för Alliance for Natural Health (ANH) och vetenskaplig rådgivare till National Health Federation (NHF). Trots de ansträngningar som gjorts genom ANH, NHF och Dr Rath Foundation, närmar sig Codex agenda mer och mer det som förordas i EU:s regelbok.

I april 2005 iscensatte ANH en juridisk utmaning för Codexkommissionen; Domare Leendert A Geelhoed, EU: s generaladvokat, hänvisade till de godtyckliga befogenheterna i Codex-stödet för EU-lagstiftningen och beskrev dem som "ungefär lika öppna som en svart låda" .

Den efterföljande domen i Internationella domstolen i Luxemburg den 12 juli 2005, följd av ett Codex-möte i Rom den 4 juli, när 85 länder var närvarande, stadfäste restriktiva riktlinjer för kosttillskott. Detta hände sex dagar efter att London tilldelades OS-2012 och bara fem dagar efter bombattentaten i London, och det var inte mycket omnämnt om ICJ avgörande i brittiska medier.

Bland det mest störande inslag som ingår i artikel 6 i EU-direktiv är att det är strängt förbjudet att informera om sjukdomar som kan behandlas med näringsämnen och att man efterlyser restriktioner för framtida kompletterande doseringar.

Sådan är makten och inflytandet från "Big Pharma".

Idag betalar EU en årlig bötessumma på $ 150 miljoner för att upprätthålla förbudet mot importerat nötkött från USA från djur som utfodrats med hormonberikat foder. Tydliga bevis för att WTO: s regler sätter jordbrukets frihandelsavtalsintressen framför nationella hälsoproblem.

(…)

NHF & ANH motstånd mot Codex kommer inte att bli mer än en olägenhet för de drivande bakom denna skadliga globala plan ... om inte det finns en större insikt om ekologiskt jordbruk och hälsokostindustrin kan detta snart vara ett minne blott.

Under tiden vill jag avsluta med att konstatera att Big Pharma och Big Farmer har en väl utarbetad strategi för att säkerställa framgång med Codex-planen. Det faktum att de har en strategi är en mycket positiv indikator ... eftersom det visar att de är väl medvetna om att det ännu inte är 'helt självklart"

Vår utmaning är att visa att inget företags strategi kan vara effektivt mot en universell önskan att behålla den grundläggande mänskliga rättigheten om frihet att välja mat och hälsa.

Vår framtid ligger i våra händer.”

Läs hela artikeln

Whistleblower
Februari 2012

MATBEDRÄGERI:

Varför regeringen och 'experter´ har matat dig med farliga kostråd i decennier

Salt är dåligt. Socker är dåligt. Kolhydrater är dåliga. Kolesterol är dåligt. Kalorier är dåliga. Fett är dåligt.

Dåliga är också alla naturliga livsmedel som våra förfäder ätit under en tid relativt fritt från de moderna plågorna som cancer och hjärtsjukdomar - mat som ägg, obehandlad mjölk, smör, ost och rött kött.

Något är ruttet - amerikaner har blivit allvarligt lurade om mat och vad som utgör en "hälsosam kost" under en mycket lång tid."

Läs mer

Annika Dahlqvist

Seeds of destruction (fröer av förstörelse) – F William Engdahl

måndag 27 februari 2012

Afghanistan - ett av många helveten för kvinnor

De gav mig elchocker ...Jag vill att de får fängelse ":

Den torterade afghanska barnbruden säger att hon hoppas att hennes man och hans familj kastas i fängelse.

I detta skick var Sahar då de fann henne, halvt döende

Även i det krigströtta Afghanistan och dess ändlösa utbredning av skräckhistorier, det rör sig om en 15-årig tjej som heter Sahar Gul blev många afghaner chockade och skäms då de såg TV-bilderna av hennes kraftlösa och blåslagna kropp bäras till sjukhuset.

Tonåringen hade just räddats från veckor i fängelse och tortyr i händerna på sin mans familj. Sahar Gul hade sålts till familjen för att betala en skuld men hon vägrade att bli prostituerad att få in mer pengar. Hon klipptes, brändes med cigaretter, slagen till en massa och många av hennes naglar revs ut. Hon var knappt vid liv när polisen hittade henne.


En tonåring vägrade att titta bort och avfärda attacken som bara en incident i ett land där – även efter de mest ultra-kvinnohatarna bland talibanerna har dragit sig tillbaka till isolerade hålor –situationen för kvinnor fortfarande oerhört svår och desperat.

Noorjahan Akbar, som är aktivist och tog sig an fallet Sahar Gul, säger så här:

"Jag tror att när du är född kvinna i Afghanistan får du lära varje dag att hata dig själv. Vi vet inte hur man ska respektera kvinnor, varken män eller kvinnor, ingen vet det, kvinnor respekterar inte sig själva. "

När Utrikeskorrespondenten Trevor Bormann följer Noorjahan som besöker Sahar på sjukhusets vårdavdelning avslöjas ett djupt rörande möte. En djup vänskap har utvecklats mellan de två och Noorjahan tillbringar tid med att trösta och uppmuntra Sahar och även låta en manikyrist behandla hennes sargade fingrar.

År 2011 inrättade Noorjahan Akbar och hennes kompis Anita Haidary, en organisation för att förbättra livet och rättigheter för afghanska kvinnor.

Läs även här om Sahar Gul:Länk

fredag 24 februari 2012

Sverige på väg mot katastrof och inbördeskrig

Så här skriver man på Snaphanen:

“Sveriges väg mot katastrof

Under 2008 fick den tidigare FN-officeren Anders Lugn mirakulöst in en artikel i Aftonbladet med denna rubrik. Han förutsåg ganska nyktert och sansat att Sverige är på väg in i ett inbördeskrig i likhet med det han själv bevittnade i Libanon. Man bör läsa hans artikel minst en gång om året, så man blir förberedd den dag hans förutsägelser går i uppfyllelse. För det gör de. Sverige har passerat ”The Tipping Point” demografiskt. Resten är bara väntetid. Tjugo år, plus eller minus, är min gissning.

I dag kan man se i svenska medier, att den i förväg mycket stora “anhöriginvandringen” kommer att stiga till 59 500 under detta år. Den har i många år legat omkring 25–30 000. Låt oss påminna varandra om, att familjeföreningen under 2001 i Danmark passerade 12 500. Då sa socialdemokraterna själva att detta antal var den absoluta smärtgränsen. Sverige kan tydligen inte känna smärta, därför är alla varningar fullständigt meningslösa – ända till dess den helt stora, kroniska, obotbara smärtan sänker sig över landet. Det har satts ett datum men vi känner bara inte till det.

Man kan idag se att bloggaren Merit Wager har givit upp att försöka påverka Sveriges politiska ledning. 95 % av den svenska befolkningen har ännu inte drömt om att försöka påverka sin regering, som uppenbarligen vill avskaffa dem och låta dem själva få betala för det. Det är självklart den stora gåtan, varför svenskarna är de mest politisk apatiska i hela den västliga världen? Det enda man har i bakhuvudet är att de är en särdeles välbeväpnad befolkning med omkring en miljon legala skjutvapen i landet.

Själv har jag aldrig haft den ambitionen att påverka politiken annat än via röstsedeln. Jag dokumenterar, dvs. jag skriver på samma sätt som jag fotograferar. Och så hoppas jag att min tid är ute den dag mina värsta föraningar för Sverige går i uppfyllelse.”

Anders Lugn, 55+, Hongkong, Shanghai och Stockholm, tidigare FN-officer. Journalist och rådgivare i kommunikation och ledarskap.

Så här skriver Anders Lugn bl.a.:

”Jag kunde hitta sex förhållanden som skapade förutsättningar för den libanesiska undergången:

1. Svaga gemensamma nationella värderingar.

2. Svag nationell krigsmakt.

3. Svag nationell polismakt.

4. Extremt god tillgång till vapen.

5. Stor tillgång till droger – alkohol till kristna, hasch till muslimer.

6. Känsla av vanmakt i befolkningen: ”det är ingen idé att kämpa för ett bättre liv... fogdarna tar ändå det jag skrapar ihop”.

Roger Scruton, en konservativ författare och filosof, har skrivit mycket om hur viktigt det är med nationer och han menar att nationalstaterna är under attack.

I sin bok ”The Need for Nations” skriver han att ”nation och nationalitet är en direkt förutsättning för demokrati och fredlig utveckling.”

Sverige är illa ute som har en statsminister som hatar sitt eget folk och jobbar målmedvetet på att förrinta svenska folket och därmed nationen Sverige.

339 000 har röstat på SD. Vi i alliansen har nästan tre miljoner röster, och vi lierar oss här med ett parti – Miljöpartiet – som är större än Sverigedemokraterna. Ett parti som har motsatt uppfattning än SD i den här frågan. Tillsammans representerar vi långt över tre miljoner röster. Vi är tio gånger större än vad SD är.”

(…)

”Sverige har en statsminister som går omkring med en lapp i fickan med siffran på hur många av landets medborgare som han avskyr. Ja, han avskyr svenskar så mycket att han inte ens kan erkänna att det finns en befolkningsgrupp som heter svenskar.”

Statsminister Reinfeldts tal i riksdagen:
”Att hävda att det finns en grupp … som svenskar… visar sig väldigt ofta vara svårt att sedan definiera.”


torsdag 23 februari 2012

Blandat från Absurdistan tidigare Sverige

Skattebefriade invandrare

Folkpartisten Erik Ullenhag jobbar på. Han är ett lydigt redskap för vår statsminister Fredrik Reinfeldt som mycket målmedvetet arbetar på att förrinta svenska folket. Läs Julia Caesar på Snaphanen.

Ullenhags senaste projekt är att invandrare skall slippa betala skatt.

Invandrarområden i Sverige ska bli skattefria zoner, enligt ett nytt förslag från regeringen. Först ut är Rosengård i Malmö, där invånarna nu ska slippa det skattetryck som gäller i de övriga delarna av landet.

Det går inte så bra för Ullenhag och hans olika projekt.

” I måndags deltog integrationsminister Erik Ullenhag i ett seminarium anordnat av Region Skåne om hur man med mikrofinans kan hjälpa och stödja utsatta invandrarkvinnor i Skåne att starta egna företag. Som exempel på hur bra det är i Rosengård egentligen och på hur entreprenörskapet kan blomstra besökte Ullenhag fyndigt nog en blomsteraffär i Rosengård som startats och drivits av Ghenwa Nahim och hennes man Hussein. På tisdagen, dagen efter Ullenhags besök alltså, meddelar dock paret Nahim att man på grund av skadegörelse, trakasserier och hot från ungdomsgäng tvingas slå igen butiken och flytta från området.”

Vilka får betala för Ullenhags olika projekt?

Jo, det är svenska assistansbehövande, som Tobias. Som inte klarar av ett liv utan hjälp dygnet runt. Läs hela artikeln

Myten om arbetskraftsinvandringen

Vi behöver ingen arbetskraftsinvandring, inte ens om vi, som den här reaktionära regeringen vill, ska gå från ett högteknologiskt samhälle till ett lågteknologiskt.

Alla kan inte stå i arabiska basarer och skrika för att få folk att komma, och som de kan försöka lura skjortan av, precis som de har gjort i alla tider. Vi kan heller inte odla kryddor här och tro att det skulle ge vinst på något sätt i detta sinnessjuka slavsamhälle som nu håller på att stampas fram.”

Fortsätt att debattera, FP

Så lyder rubriken på ledarsidan i Corren

Nyamko Sabuni lämnar politiken efter nästa val. Hon vill ägna sig åt annat. Men ledarskribenten antyder att Sabuni tröttnat på politiken för att tankefriheten är begränsad!

Sabunis inställning är att invandrare inte skall ”matas” bara ges möjlighet att skaffa egen föda” Och Birgitta ”Minaret” Ohlsson från Tokarp är fixerad vid genuspedagogiken och gör det extra svårt för FP att hantera.

Sabuni har också uttalat sig emot könsstympningar och vill ha förbud mot slöja.

Ministrarna Nyamko Sabuni och Birgitta Ohlsson tillhör samma parti men har olika syn på jämställdhet. Förhoppningsvis beror Sabunis avsked till politiken inte på åsiktsmässig utrensning inom Folkpartiet. Foto: Fredrik Persson / SCANPIX

Birgitta Ohlsson – ett omistligt kulturarv?

”Moskébyggande bör uppmuntras och inte bekämpas. /../ Tack vare moskébyggen i Malmö, Uppsala och Stockholm och andra städer, har vackra moskéer blivit synliga i det offentliga rummet. De utgör en omistlig del av Sveriges religiösa, kulturella och arkitektoniska mångfald.” formuleringar ger upphov till ett antal frågor.

Ohlsson är en entusiastisk förespråkare för minareter i Sverige. ”

Feminismen och hjärntvätt

Så här skriver man på Mxp

SVERIGE är – än så länge – den perfekta arenan för alla slags -ismer och urspårade ideologier som vänstern desperat behöver fylla sitt inre tomrum med. I Norge börjar man tillfriskna från genusvansinnet sedan NRK, norsk tv, 2010 visade serien ”Hjernevask” (hjärntvätt) i sju delar.

Läs mer

Är feminismens tid förbi

Bitterfittans klagan

” Maria Sveland heter hon, och på grund av olösta känslomysterier har hon lagt ner mycket psykisk energi på att försöka förklara en värld som hela tiden varit helt oförståelig, så visst är det synd om henne, inget annat kan sägas eftersom hon är ett offer för en psykisk neuros.”

Genusvetenskap – KafkaliknandeLänk

”Kafka ansåg att världen är absurd och ogripbar. ´Människorna är grymma, onåbara och samtidigt offer för all slags tarvlighet och ondska.´ Han såg tillvaron som en labyrint ur vilken människan inte finner någon utväg."

Svenska komiker tar avstånd från Sverigedemokraterna

”Rikskverulanten Magnus Betnér med ett humör som skulle göra Kalle Anka avundsjuk, har gjort sin debila analys av Sverigedemokraternas principprogram, och själv tycker tönten att han är politiskt inkorrekt! Precis som Kalle Anka, kan man förmoda då!”

Arbetsförmedlingen har havererat

Att Arbetsförmedlingen själv får välja sina konkurrenter har lett till slarvigt ihopsnickrade tjänster. Usla upphandlingar har skapat en kaotisk marknad som går ut över de arbetslösa. Systemet bör göras om, skriver entreprenören Tomas Tjajkovski.

Den 1 juli 2010 började arbetsförmedlingen omfattas av lagen om valfrihet. Den skulle ge arbetslösa rätten att välja den leverantör som ger bästa hjälp. Tyvärr har verkligheten blivit en helt annan.”

Sverige världsledande

Cecilia Malmström och invandringsvansinnet

kriminalpolitiken och häktningsordern mot Assange

skolan och flummet

genusvansinnet."


MASSINVANDRINGEN På tisdagen gjorde statsminister Fredrik Reinfeldt (M) klart att hans planer för Sverige är status quo: vi ska fortsätta i samma spår.." "2011 anhöriginvandrade ungefär 41 000 människor, en siffra som spås öka till knappt 60 000 under 2012. Detta innebär bland annat att antalet somalier väntas fördubblas under de nästkommande två åren, från 30 000 till 60 000."Avpixlat

Anders Wijkman har kommit till slutsatsen att vi behöver färre människor på jorden. Om detta har han skrivit en artikel.

”Vi behöver färre människor på jorden

Anders Wijkman mfl: Med fortsatt låt-gå mentalitet kan vi bli 12 miljarder medan däremot en målmedveten tidig satsning kan leda till utplaning på nivån ner mot 8 miljarder. Det är en dramatisk skillnad som skulle ha en avgörande effekt på möjligheten att uppnå välfärd för alla i balans med naturen och jordens resurser.”


De som blir kvar skall troligtvis alla bo i Sverige!!!


tisdag 21 februari 2012

Paul Weston, Britisk Liberal Party varnar USA

Snaphanen:

Paul Weston i New York, ledare för det brittiska BFP talar i New York. Björn Larsen, Internationella Free Press Society - Kanada presenterar Weston som är en utmärkt talare och skribent, långt över normal politikerstandard.

En varning från Storbritannien
Jack Kemp

18 februari 2012

I torsdags kväll (16 februari) talade ordföranden i nybildade British Freedom Party BFP, Paul Weston, till en grupp av New Yorkers vid ett möte som sponsrats av Brigitte Gabriels
Act For America organization. Weston sade också att han kom för att varna Amerika att det som händer i Storbritannien idag kan hända i Amerika i en inte alltför avlägsen framtid.

För fem år sedan arbetade Mr Weston i privat verksamhet (fastigheter) utan intresse för politik, men nedgången i livskvalitet och kulturinstitutioner i Storbritannien fick honom att börja skriva om dessa ämnen. Weston kom då till slutsatsen att han inte längre kunde sitta på åskådarplats när hans land står inför en "dystopisk" framtida massinvandring och upplopp på gatan.

Weston citerar Samuel Huntingtons The Clash of Civilizations och talade om "en illusion av att allting är permanent," en övertygelse om att saker kommer att fortsätta på ungefär samma sätt som de alltid har gjort. Denna illusion var lätt för den infödda brittiska befolkningen att ha när de var de var de flesta invånarna (ordet "citizenry" i övers. befolkning passar inte riktigt här). Detta är attityden hos det brittiska konservativa partiet som vägrar prata offentligt, om än privat, om någonting som inte är riktigt passande i Storbritannien i dag.

Jag skulle kalla det en brittisk version av "Fråga inte, berätta inte", tillämpad på jihadister och en möjlighet till en omvälvande förändring i det brittiska samhället och politiken.”

(…)

Man kan se och höra Paul Weston hans partis hemsida och YouTube från en samling 2011 i Amsterdam för det fria ordet.

Paul Weston har även besökt Toronto, Kanada.

Läs tidigare artiklar om och av Paul Weston:

Västvärlden skall ställas till svars, del 1 och del 2

Etnisk rensning av det brittiska folket

Några rubriker:

Så här skriver Every Kinda People:

Man blir mållös

Vill den siste som lämnar landet vara snäll och släcka ljuset!

Förenta Staternas armé beordrar sina manliga soldater att snöra på sig lösbröst och en stor extramage för att f
å bättre förståelse för hur det känns att vara en gravid kvinna.

14 underofficerare vid Camp Zama ska ha på sig "Graviditet-simulatorer", när de tränar och stretchar under en tredagarskurs, som ska utbilda dem till instruktörer för gravida soldater och nyblivna mödrar.

Medelklassen försvinner i USA

Inkomstklyftorna vidgas i USA, så också motsättningarna mellan fattiga och rika. Samtidigt som problemet vandrar omkring som en tickande bomb i politikens korridorer urholkas även medelklassen – något som Vita Huset menar kan slå mot den ekonomiska tillväxten.

En förlorad generation – Det är en tickande tidsinställd bomb för Europa. Arbetslösheten växer bland de unga.

Den skyhöga arbetslösheten hotar ställa en hel generation utanför samhället.

Det nya Europa - toalettträning

Tredje världskriget – så blir det

måndag 20 februari 2012

Är feminismens tid förbi?

Maria Sveland är feminist och har skrivit boken ”Bitterfittan”, som handlar om vilket helvete det var att leva med man och barn och som slutade i en lycklig skilsmässa.

Hon har nu skrivit en artikel med rubriken ”hatet som gör mig politiskt deprimerad”. Hon mår så dåligt. Enligt Julia Caesar så har stackars Maria hamnat i en politisk depression.

Så här skriver hon på DN:s kultursida bl.a. den 9 januari:

”Just hatet mot det så kallat politiskt korrekta, eller kulturmarxismen, är ett genomgående tema bland antifeministiska bloggare som Pär Ström och Pelle Billing.

I deras värld råder en stats- och medie­feminism som utövar en hegemonisk kontroll över åsikter och värderingar. Och eftersom gränserna långsamt förskjutits kallar ingen Pär Ström eller Pelle Billing för de extremister de faktiskt är, tvärtom bjuds de in till tv-soffor och debatter och erbjuds utrymme på olika forum.”

Pär Ström svarar Maria Sveland i en artikel med rubriken ”De är rädda nu. Feministerna har inte kunnat hantera sin framgång”.

Pär Ström skriver bl.a.


”I går gick författaren Maria Sveland till angrepp mot mig i en helsidesartikel här i DN:s kulturbilaga. Hon kallar mig och bloggaren Pelle Billing för ”extremister”. Artikeln handlar om ett nytt hat i samhället som Sveland säger sig uppfatta – ett hat som hon säger är byggt på antifeminism och rasism.”

(…)

Nej, Maria Sveland, om något på genusområdet är extremistiskt i Sverige så är det feminismen. Den rörelsen hade högst berättigade krav i sin begynnelse, men har sedan länge lämnat tanken om jämställdhet bakom sig. I dag har feminismen urartat till en kravmaskin som växt samman med makten, och som begär privilegier för kvinnor samtidigt som den ignorerar mäns problem och ofta sprider manshat omkring sig.

(…)

Feminismen har haft sin tid. Den misslyckades med att hantera sin egen framgång och urartade i extremism. Nu har jämställdismens tid kommit. En tid då vi ska bygga sann jämställdhet, med fokus på både mäns och kvinnors svårigheter. En tid med lika rättigheter och skyldigheter för könen – utan kvotering och annan diskriminering. En tid av könsneutral lagstiftning. Kort sagt – en tid av rättvisa.

Pär Ström författare och debattör, bloggare på GenusNytt

kulturdebatt@dn.se

Läs hela artikeln

Här kan du läsa Maria Svelands artikel och Bitterfittans klagan.

Vill du läsa mer om Bitterfittan?

Erik Ullenhags nya satsning