torsdag 22 december 2011

Pinsamt och kontraproduktivt Erik Ullenhag

Denna rubrik har Correspondenten idag på en kritisk ledare på den hemsida som Erik Ullenhag lanserar

Den 19 december skrev ”propagandaministern" Erik Ullenhag en debattartikel med rubriken ” i DN

Myterna på nätet måste ifrågasättas.

Den 20 december skrev journalisten Gunnar Sandelin följande i en debatttartikel i DN

Saklig diskussion bästa motgiftet mot rasism

Vill Erik Ullenhag ha ett slut på alla spekulationer på hemsidor, bloggar och i kommentatorsfält, bör han som folkvald ta sitt demokratiska ansvar och öppet och allsidigt redovisa invandringens omfattning, konsekvenser och kostnader.”

Sverigedemokraterna anmäler Erik Ullenhag för vilseledande information på regeringens hemsida.

ÖC-Ledare:

Integrationsminister Erik Ullenhag och resten av regeringen har lanserat en hemsida som ska "bemöta främlingsfientliga nätmyter med fakta". Tyvärr är sajten så taffligt gjord att den riskerar att bli kontraproduktiv.Foto: Claudio Bresciani/SCANPIX

Regeringens toleranssajt är ett fiasko, eftersom den utgår från att alla kritiker av invandringspolitiken är rasister utan tankeförmåga.

(…)

Det räcker inte med god vilja. Ska de som är negativa till invandring påverkas så måste Ullenhag och regeringen respektera att även dessa människor har förmåga till kritiskt tänkande.

Redan år 2008 skrev Gunnar Sandelin en debattartikel om att journalisterna mörklägger sanningen om invandrarna.

”Krav på genomlysning av svensk invandringspolitik: Den politiska korrektheten ligger som giftgas över debattklimatet i asyl- och flyktingfrågor. Drygt en miljon utländska medborgare har under ett kvarts sekel beviljats uppehållstillstånd i Sverige. Av dessa är hela nio av tio varken klassade som flyktingar eller som skyddsbehövande. Det är alltså en lögn att Sveriges mottagande av utlänningar främst värnar om de mest utsatta flyktingarna. ”

Förnekelsens timma

*****

Nedanstående artikel fanns publicerad på Fria Tider för några dagar sedan men det går nu inte att komma in på den sajten.

Nackadebattör undervisar extremistregering

I regeringen Reinfeldts värld är motståndet mot massinvandring isolerat till en liten grupp oerfarna oppositionella. Ett "svårhanterat fenomen" i form av ett 20-tal riksdagsmän som med massmedias hjälp kan isoleras och frysas ut. I ett brev till regeringen presenterar Inger-Siv Mattson en lista av citat som visar att den svenska moderatregeringen i själva verket står mer ensam än vad Sverigedemokraterna gör.

Attitydundersökningar visar att större delen av svenska folket instämmer med SD:s syn i invandringsfrågan. Ändå får man det motsatta intrycket av de intervjuoffer från gator och torg, artister och diverse pratmakare som passerar över TV-rutan.

Även när det gäller opinionsbildare och andra intellektuella personer i ledande samhällsställning ger medierna intrycket att majoriteten stöder invasionspolitiken. Vi får antytt för oss att överklass och ledningspersoner genom sin höga utbildning och intelligens förstår mångkulturen bättre än vi andra träskallar. Även denna bild av ett koncensus är falsk. Intrycket av enighet upprätthålls genom att nyhetsredaktörerna ger tiofalt mer utrymme åt sina arbetsgivares meningsfränder än åt andra.

När medierna talar om invandringsmotstånd talar de om ”extremism”. Men en samling av citat från inflytelserika personer visar att det förmodligen att mediamogulerna och deras handgångne män som är extremisterna. De skiljer sig från både folkflertalet och överklassen – både i Sverige och utomlands. ”

Mångkulturen ett allvarligt misstag
Bland de första att dödförklara mångkulturen i Europa var Spaniens f d premiärminister José Maria Aznar. I ett föredrag 2006 på Georgetown University i Washington hävdade han att ”den mångkulturella politiken i Europa misslyckats. Jag är emot denna idé. Den delar våra samhällen och försvagar dem. Multikulturalismen skapar varken tolerans eller integration /…/ Mångkulturalismen är ett mycket, mycket allvarligt misstag i Europa.

För några år sedan medgav Storbritanniens dåvarande inrikesminister David Blankett att ”mångkulturen misslyckats.” Han konstaterade att ”Det mångkulturella samhället har varit en katastrof.”

Minska med 95%
Premiärminister David Cameron har tagit klar ställning mot vidare invandring. Vid World Economic Forum i Davos 21 januari 2011 sade Cameron att ”ohållbara nivåer i offentliga utgifter och invandringen bidragit till finanskrisen i UK.” Ett av de konservativas vallöften var att ”begränsa invandringen från dagens nivå på 200 000 per år till ett tiotusental”. Detta löfte upprepade David Cameron i sitt linjetal, där han lovade att minska invandringen av outbildade personer från utanför EU.

Europas självmord
Den f d franske ambassadören i Bryssel Christian Lambert har i tidskriften ”4 Vérités” talat om ”l’inexorable suicide de l’Europe” dvs Europas ofrånkomliga självmord.

Öppenhet för invandring ett problem
Tjeckiens president Vaclav Knaus noterade 2005 att ”mångkulturalismen är ett tragiskt misstag som kommer att stå den västerländska civilisationen dyrt.” Han konstaterade att ”öppenheten för invandring är ett fundamentalt problem.” Han talade om att ”mångkulturalismen är en falsk ideologi enligt vilken det finns ett anspråk, en generell mänsklig rättighet att flytta runt var som helst i världen” och att ”denna föreställning inskränker de mänskliga rättigheterna hos de ursprungliga invånarna.

Koster Norge dyrt
Den norska motsvarigheten till Svenskt Näringsliv NHO anser att ”innvandring koster Norge dyrt”.

I Norge har koncernchefen för Umoe konstaterat att ”innvandrere uthuler velfersstaten”.

Enligt finansmannen Jens Ulltveit-Moe har förklarat att det är en myt att Norge behöver invandrare: ”icke-vestlige innvandrere er ett rent netto-tap.

90% borde aldrig ha släppts in
Tysklands f d centralbankschef Thilo Sarazin har i sin bok ”Deutschland schafft sich selbst ab” - Tyskland avskaffar sig självt – varnat för nationellt självmord. Sarrazin kräver ”en ny invandringspolitik där gränserna öppnas bara för den mest kvalificerade arbetskraften. Hade Tyskland från början tillämpat den principen hade 90 procent av dagens invandrare aldrig släppts in.

Multikulti ist tot
I oktober 2010, strax efter publiceringen av Sarazins bok, sade plötsligt förbundskansler Angela Merkel ”multikulti: Den här hållningen har misslyckats totalt” och varnade för ”invandring som drar ner våra sociala system.” Merkel vill i stället för mångkulturen se ”en förstärkt samhällsgemenskap. Från politik som splittrar – mångkultur – till en som enar.”

CSU:s ledare Horst Seehofer har konstaterat att ”Multikulti ist tot.

Tage Erlander: Nej för tusan!
Statsminister Tage Erlander uttryckte redan 1969 sina farhågor mot invandring från MENA-länderna (Middle East & North Africa) i en TV-debatt: ”Nej för tusan, släpp inte in folk från mellanöstern. Då får vi en katastrof.

Hot på tre nivåer
Hans Esping konstaterade redan 1995 i boken Dags för en ny migrationspolitik ”Det är uppenbart att den massinvandring det nu är fråga om till Västeuropa och Sverige framstår som ett problem, närmast som ett hot på tre nivåer: den politiska, den socialekonomiska och den statsfinansiella.” ”Men den beror också på invandringens ändrade sammansättning med en mycket större andel icke-européer.”

Mångfald eller demokrati
I Filosofiska rummet den 29 november 2009 ställde Andras Johansson Heinö frågan som aldrig får något svar från ”ansvariga” politiker: ”Kan vi ha hur mycket mångfald som helst utan att demokratin drabbas” Han svarade själv på frågan genom att citera Herbert Tingsten som för drygt 40 år sedan konstaterade att ”skälet till vår stabila demokrati är att vi inte har några språkliga, religiösa eller etniska skiljelinjer.”

Per Gudmundsson skrev i SvD den 13 juni 2009: ”Johansson Heinö tar avstamp i några vitala självklarheter som sällan återspeglas i svensk debatt, t ex den att nästan alla framgångsrika demokratier bygger på nationalstatens grund och att det finns en stark korrelation mellan nationell homogenitet och grad av demokrati. /…/ ”Johansson Heinö landar i att lösningen står att finna i mer nationalism som en förutsättning för tolerans och pluralism.”

Richard Schwartz skrev i SvD den 12 januari 2005: ”Det mångkulturella samhället är möjligt bara om det samtidigt är auktoritärt.”

Mångkultur kan emellertid definieras som ett avståndstagande från samhället som en sammanhållande kulturell gemenskap på det offentliga planet” skrev John Järvenpää i sin bok Politisk korrekthet. Likriktning, åsiktsförtryck och dikotomisering.

Redan den 16 november 1997 påtalade journalisten och historikern Herman Lindqvist i AB ”den påtvingade, snabba förändringen av den svenska befolkningssammansättningen” och konstaterade att ”invandringsproblematiken prackats på folket mot den allmänna folkviljan.” Han har efter detta gjort flera liknande inlägg.

Zhengyuang Wu förvånades i en insändare i DN den 16 maj 2000 över hur politikerna medvetet och hänsynslöst kört över ett helt folk: ”Är det inte konstigt att en politik av denna storlek och vikt som gäller ett lands och ett folks framtid många generationer framöver, inte ens diskuterats innan den sattes igång. Varför har de ansvariga politikerna haft så stor makt att de kunnat strunta i folkets vilja, både svenskars och invandrares.”

När Anders Fogh Rasmussen efter tre valsegrar lämnade sin post nämnde han som en av sina viktigaste insatser som statsminister att ”invandringspolitiken kommit i fas med folkopinionen.

Också idéhistorikern Svante Nordin har dömt ut mångkulturalismen: ”Det blott och bart mångkulturella är det som skulle kunna strykas ur världskulturen utan den ringaste förlust.

*****

Vad kallar vi detta?
1 kommentar:

  1. Bilderna ovan talar sitt tydliga språk om alliansen med Reinfeldt vid makten hur svenska folket blir behandlade av invandrare och det gillar Reinfeldt.
    Hoppas att ni får ert straff.

    SvaraRadera