fredag 22 juli 2011

Jesse Jackson "Svenska folkets död bör inte ses som något negativt"Jesse Jackson "The Death of the Swedish People Should Not be Seen as Something Negative"

***
Bat Yeór och Pamela Geller, Atlasshrugs

Bat Ye'or: En kriminell rasistisk ideologi kontra den mänskliga moraliska grundtanken

Bat Ye'or extraordinära summering av den historiska Geert Wilderdomen i århundrades rättegång.. Sharialagen vs den västerländska lagen i och utanför Europa. Bat Ye'or är en internationell skatt, den mest lysande och klara förnuftets röst i väst.
Läs hela artikeln

Läs mer av Bat Yéor: Eurabia är nu en realitet och Medelhavsunionen är en förskönande omskrivning av Eurabia.

Här följer några svenskhatande politiker som försörjs av skattebetalarna.

– Kampen mot rasism och främlingsfientlighet har alltid varit central för mig, det känns naturligt att nu fortsätta den i Expo, säger Mona Sahlin.torsdag 21 juli 2011

Det är kvinnan bakom allt

KVINNOR SOM vet sin plats


Barbara Walters, 20/20, gjorde en berättelse om könsroller i Kabul, Afghanistan, flera år innan den afghanska konflikten.

Hon konstaterade att kvinnor vanligtvis gick fem steg bakom sina män.

Hon återvände nyligen till Kabul och konstaterade att kvinnor fortfarande går bakom sina män. Trots störtandet av den förtryckande talibanregimen, verkar kvinnorna nu glada att behålla den gamla seden.

Ms Walters närmade sig en av de afghanska kvinnorna och frågade: 'Varför verkar du nu nöjd med en gammal sed som du en gång försökte så desperat att förändra? "

Kvinnan såg Miss Walters rakt i ögonen, och sade utan att tveka ”landminorna”


Sensmoralen i historien är (oavsett vilket språk du talar eller var du går):

BAKOM varje man, finns det en smart kvinna!

Anm. 20/20 tror jag är en tidskrift.

onsdag 20 juli 2011

Förföljelse av kristna pågår ständigt i muslimska länder


En ständigt pågående massaker på kristna - 105000 döda om året

Om man går in på siffrorna ser man att bortsett från Kina och Nordkorea förekommer det uteslutande i muslimskt dominerade länder. Det är synd att säga att vår kristna solidaritet ändå skulle varna för vår tids största systematiska religiösaf förföljelse, samtidigt som vi också är upptagna med att bekämpa den egna ”islamofobin”. Månntro att de döda kristna är fobiska eller har de blivitf det postumt? Och skall vi inte i god kristen anda bygga en moské för att säga förlåt?"

En internationell blandreligiös konferens har visat att 105.00 kristna dödas varje år enbart på grund av sin tro. De chockerande siffrorna avslöjades på "Den internationella konferensen om interreligiös dialog mellan kristna, judar och muslimer," som hölls i Ungern och visar att en kristen dödas var femte minut någonstans i världen på grund av sin tro.

Massimo Introvigne, representant för OSSE (Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa) om att bekämpa intolerans och diskriminering av kristna, tillade att dessa siffror inte omfattar offren för inbördeskrig eller krig mellan nationer, utan bara de människor som dödas på grund de är kristna.

Enligt ”Catholic Culture” publikationen, säger Introvigne: "Om dessa siffror inte ropas ut till världen, om denna massaker inte stoppas och om det inte blir känt att förföljelsen mot kristna är den första världsomfattande nödsituationen när det gäller religiös diskriminering och våld, kommer en dialog mellan religionerna bara producera underbara symposier men inga konkreta resultat. "Chockerande siffror visar 105.000 kristna martyrer varje år (En kristen dödas var femte minut.)

Från Political Islam

Nedanstående siffror är en grov uppskattning av dödade icke-muslimer genom politisk handling av jihad.

AFRIKA


Thomas Sowell [Thomas Sowell, ras och kultur, BasicBooks, 1994, s. 188] uppskattar att 11 miljoner slavar skeppades över Atlanten och 14 miljoner sändes till de muslimska länderna i Nordafrika och Mellanöstern. För varje tillfångatagen slav dog många andra. Uppskattningar av dessa indirekta skador varierar. Den berömde missionären David Livingstone uppskattade att för varje slav som nådde en plantage, dödades fem andra i den inledande razzian eller dog av sjukdom och umbäranden på den pressande marschen. [Woman’s Presbyterian Board of Missions, David Livingstone, p. 62, 1888] De som blev kvar var de mycket unga, de svaga, sjuka och gamla. Dessa dog snart eftersom de främsta leverantörerna hade dödats eller blivit förslavade.. Så, för 25 miljoner slavar som levererades till marknaden har vi en beräknad dödssiffra på omkring 120 miljoner människor. Islam skötte ”grossistslavhandeln” i Afrika.

120 miljoner afrikaner

KRISTNA

Antalet kristna martyrer genom Islam är 9 miljoner [David B. Barrett, Todd M. Johnson, World Christian Trends AD 30-AD 2200, William Carey Bibliotek, 2001, s. 230, Tabell 4-10]. million [David B. Barrett, Todd M. Johnson, World Christian Trends AD 30-AD 2200, William Carey Library, 2001, p. 230, table 4-10] .

En grov uppskattning av Rafael Moore i History of Asia Minor är att ytterligare 50 miljoner dog i krig genom jihad. Så räknar vi miljoner afrikanska kristna som dödades under 1900-talet har vi:

60 miljoner kristna

HINDUER
Koenard Elst i Negationism in India ger en uppskattning på 80 miljoner hinduer dödade i det totala jihad mot Indien. [Koenard Elst, förnekande i Indien, Voice of India, New Delhi, 2002, sid. 34.] Indien idag är bara hälften så stort som det antika Indien, på grund av jihad. Bergen i närheten av Indien kallas Hindu Kush, som betyder "bålet av hinduer."

80 miljoner hinduer

BUDDHISTER
Buddhister är inte lika inblandade i krig. Kom ihåg att i jihad var det endast kristna och judar som tilläts överleva som dhimmis (tjänare åt islam), alla andra måste konvertera eller dö.

Jihad dödade buddhister i Turkiet, Afghanistan, längs Sidenvägen, och i Indien. Summan är cirka 10 miljoner. [David B. Barrett, Todd M. Johnson, World Christian Trends AD 30-AD 2200, William Carey Bibliotek, 2001, s. 230, tabell 4-1.]

10 miljoner buddhister

JUDAR
Märkligt nog fanns det inte tillräckligt med judar som dödades i jihad för att märkbart påverka summan av det Stora Utplånandet. Jihad i Arabien var 100 procent effektivt, men antalet var tusentals, inte miljoner. Efter det gav judarna efter och blev dhimmis (anställda och andra klassens medborgare) åt Islam och hade inte någon geografisk politisk makt.

Detta ger en grov uppskattning på 270 miljoner dödade av jihad.

*****

Din framtid – Tjänare åt Islam

Islam kräver att varje muslim observerar och lever under Guds lag, men många kulturer är inte mottagliga för det livet. Många muslimer förbjuds att själva leva under grundsatserna i sin egen tro. Vi måste bekämpa intolerans för att sprida acceptans av sharia över hela världen. ”

Här är hur de ska stoppa sharia ner i ”kafirhalsen”.

Läs mer

Kafir är den allmänna benämningen på var och en som förnekar Muhammeds profetiska sändning och Koranens gudomliga ursprung.

Är Europeiska Unionen på fallrepet?


Det knakar i fogarna på Europeiska Unionen. I dagarna begravdes en av visionärerna om ett enat Europa, Otto von Habsburg.

Otto von Habsburg föddes som son till kejsar Karl I av Österrike och Zita av Bourbon-Parma och var från faderns succession till den österrikisk-ungerska tronen 21 november 1916 till monarkins avskaffande 1918 kronprins av Österrike-Ungern. Vid fyra års ålder, 21 november 1916, blev han kronprins av Österrike och 11 november 1918 utsågs han till ställföreträdande statschef för sin far i händelse av dennes frånfälle. Efter monarkins avskaffande lämnade familjen landet 24 mars 1919 och bodde till januari 1922 på olika slott i Schweiz. Under denna tid fastslogs att familjen var landsförvisade från republiken Österrike. 1 april 1922 avled von Habsburgs far på Madeira varvid sonen blev huvudman för huset Habsburg. Eftersom han bara var tio år gammal fick han sin mor till förmyndare.”

Från Svenska Dagbladet:

” En liten pojke på ett foto. Klädd i vita kläder tar han ett litet steg framåt, omgiven av sina föräldrar. Hans mor, kejsarinnan Zita av Österrike-Ungern, är klädd i heltäckande sorgflor. Pojkens far, kejsar Karl I, stirrar sammanbitet in i kameran. Året är 1916 och kejsar Franz Joseph, född 1830, förs till den sista vilan.

I dag (16 juli) evighetslånga 95 år senare, begravs pojken, Otto von Habsburg, Österrike-Ungerns siste kronprins.

Mellan de båda begravningarna ryms hela det moderna Europas historia. En ordning som vi i dag knappt kan föreställa oss skulle vid första världskrigets slut två år efter Franz Josephs död följa kejsaren i graven. De stora mångkulturella imperierna, som Österrike-Ungern, Tyskland och Ryssland, gick under, och tog sina mytomspunna kejsarätter med sig. Andra världskrigets folkmord och massomflyttningar utraderade vad som blev kvar. Kalla kriget skar sönder och skiljde åt det som Otto von Habsburg ständigt påminde om hörde samman.

Efter några försök att rädda Österrike från Hitler, vars ambitioner Otto von Habsburg menade att ”alla som läst Mein Kampf” borde ha förstått, blev dubbelmonarkins siste kronprins på 70-talet tysk europaparlamentariker och ordförande i den internationella Pan-Europaunionen. Där drev han ständigt, hur långt från verkligheten det än verkade, att det västerländska kulturarvet och dess humanism förenade de europeiska länderna i både väst och öst, hur många kärnvapenspetsar de än riktade mot varandra.

Med Otto von Habsburgs död sluts ett av de sista kapitlen i berättelsen om det europeiska 1900-talet. Men när kejsarsonen begravs i det kejserliga gravvalvet i Wien riskerar vi också att förlora förståelsen för mycket av vår tids Europa. Den Europatanke som var så självklar för efterkrigstidens stora européer känns tyvärr i dag, i skuldkrisens och migrationsdebattens EU, som alltför avlägsen och svårgripbar.

Robert Schumann

Jean Monnet

och Otto von Habsburg var alla djupt märkta av det förra århundradets långa kedja av katastrofer.

De såg vad som förenade staterna, hur mycket som än skiljde dem åt. De såg värdet av samarbete för att vårt århundrade skulle bli bättre än deras. Och ingen inkarnerade denna upplevelse mer än pojken som en gång var med och begravde kejsar Franz Joseph.”


Walburga von Habsburg Douglas är dotter till Otto von Habsburg och är sedan 2006 riksdagsledamot för Moderaterna och representerar Södermanlands län.

Läs mer om Otto von Habsburg och hur Österrike-Ungern, det Habsburgska riket, föregångaren till Europaunionen, förvandlades.
Hur står det egentligen till I det gemensamma Europa. Den Europeiska Unionen – fredsprojektet!

Läs också
The beginning of the End of Europa
But the moment of when the eurozone would start to break apart? That was—I thought—in the indeterminate future: “Close, but not yet,” was my thinking.

Not anymore. Not after yesterday.

When a bond market swoons for no real reason at all, it’s a sign that the market participants realize they’re playing a game of musical chairs.

Therefore, the beginning of the end of the eurozone has arrived. It will happen imminently. And it could be triggered by anything—or like on Monday, by nothing at all.

Prepare accordingly.”

Inte bara Grekland
Det gäller ju inte bara Grekland.
Samtliga övriga EU-länder i Sydeuropa - Portugal, Spanien och Italien - är i ungefär samma sits. Finns där en gemensam nämnare? Handlar det om kultur, såtillvida att man i Sydeuropa har en mer lättsinnig hållning till ekonomi och åtaganden än vad man har i norra Europa?”


”Sir Winston Churchill, 1943:

Särskilt under krigsåren blev Winston Churchill känd för sina tal. Bland de många kända citaten finns: Now this is not the end. It is not even the beginning of the end. But it is, perhaps, the end of the beginning. ("Det här är inte slutet. Det är inte ens början på slutet. Men det är, kanske, slutet på början"). Citatet återspeglar Churchills bedömning av krigssituationen efter det avgörande slaget vid El Alamein. ”

Slaget vid el-Alamein, eller mer korrekt andra slaget vid el-Alamein, utkämpat mellan den 23 oktober och den 3 november 1942, var en viktig vändpunkt i Ökenkriget under andra världskriget.

Ser vi kanske början på slutet på Europeiska Unionen?

tisdag 19 juli 2011

Sverigedemokraternas visioner om Sveriges framtid

Inlägget skrevs: 2011/07/18 19:01

Jimmie Åkesson: Vi kommer att bredda vår politik

När nu sverigedemokraternas historiska första riksdagsår är till ända finns det anledning att reflektera men även till att blicka framåt. Detta första år har inneburit hårt och intensivt arbete, men har samtidigt varit intressant ochlärorikt. Vi har också givits förbättrade möjligheter till breddning av vår politik vilket kommer att bli värdefullt i vårt kommande arbete. Det skriver Sverigedemokraternas partiledare Jimmie Åkesson.

Det har uppmärksammats att vi under detta år medverkat till att en samlad opposition fällt regeringen i över 30 frågor. Andra politiker och politiska kommentatorer har ibland haft svårt att förstå vårt agerande och velat påskina att det handlar att vi bara vill röra om i grytan och ställa till oreda. Detta är felaktiga slutsatser. För oss handlar det inte om att vi vill synas eller för att vi av illvilja skulle vilja sabotera för regeringen.

Nej, för oss handlar det om en idé – om en vision. En vision om Sverige som vårt gemensamma hem, Folkhemmet. En vision om hur detta land kan bli ett tryggt och gott hem åt sina medborgare.

Vår folkhemstanke bygger på en kompromiss mellan traditionell höger och klassisk vänster och är inspirerad av så väl det socialdemokratiska folkhemsbygget från Per-Albin Hanssons tid som av konservativa strömningar. Om man gör ett försök att sätta sig in i vårt partis grundläggande ideologi är det inte svårt att förstå varför vi agerar som vi gör och att Sverigedemokraterna idag är svensk politiks verkliga mittenparti om vi nu ska tala om höger och vänster.

Vår kanske största utmaning ligger i att förmedla detta även till väljarna. I dag har vi en situation där SD endast är tydligt profilerat inom invandringspolitiken. I övriga frågor är det få väljare som vet vad vi egentligen tycker vilket vi måste ändra på för att växa i valet 2014.

Samtidigt som vi måste bredda vår politik med fler politiska program måste vi också bli duktigare på att kommunicera detta till väljarna. I ett medieklimat där det tycks finnas en vilja att utmåla SD som ett enfrågeparti är inte detta helt okomplicerat. Det var utifrån den synvinkeln som jag medvetet valde att helt bortse från invandringspolitik i den senaste partiledardebatten. Vi har nämligen uppmärksammat att vid de fall vi till 90 procent valt att prata om annat i debatterna har fokus efteråt ändå endast handlat om invandringspolitik.

Partiets politiska ledningsgrupp har kommit fram till att kriminalpolitiken ska vara ett prioriterat område i detta breddningsarbete. Undersökningar har visat att det är den fråga vid sidan av invandringspolitiken där förtroendet för, och kännedomen om, partiets politik är som störst.

Man kan också tydligt se att det finns ett ledigt utrymme i svensk politik för ett parti som eftersträvar kraftigt skärpta straff för grova brottslingar, ökade resurser till brottsbekämpning samt ökat stöd till brottsoffren. Övriga partier har istället för att värna om brottsoffren och de skötsamma medborgarna valt att se brotten och följderna ur brottslingens perspektiv.

Även om regeringen på senare tid lagt en del förslag på området är det faktiska resultatet klent. Till exempel kan man titta på det nya brottet ”synnerligen grov misshandel” som regeringen infört. Efter domslut i HD står det nu klart att en misshandel utförd av flera personer bestående av sparkar mot huvud och kropp som resulterat i flertalet benbrott i ansiktet och på kroppen, hjärnskakning och en livshotande blodansamling i lungsäcken inte är tillräckligt för att gärningsmännen ska kunna dömas inom ramen för ”synnerligen grov misshandel”. HD fastställde således straffet till endast tre års fängelse.

Trots regeringens avsikter så ligger fortfarande de allra flesta domar vad gäller olika former av misshandel i den nedre fjärdedelen av straffskalan. Ett annat exempel på hur rättskipandet fungerar i Sverige i dag är att man ger flerfaldigt kriminella personer mängdrabatt. Döms man i Sverige för tre olika former av grov misshandel ges man i regel kraftig rabatt på grov misshandel nummer två och tre.

Sverigedemokraterna vill verka för att höja så väl maxstraffen som minimistraffen för våldsbrott samt avskaffa den absurda mängdrabatten för brottsligheten. Ett annat förslag som Sverigedemokraterna kommer att lägga fram är ett avskaffande av preskriptionstiden för all grov brottslighet mot liv och hälsa. Ett dagsaktuellt exempel är hiv-mannen, Mehdi Tayeb, som förmodas gömma sig utomlands. Om mindre än två år preskriberas de grova våldtäkter som han utförde mot flera svenska kvinnor och det kan då bli möjligt för honom att återvända till Sverige. Jag har svårt att förstå rimligheten i det.

Vidare krävs också ökade verktyg för polisen i arbetet mot den organiserade kriminaliteten som under de senaste åren stärkt sitt grepp om flera svenska städer. Vi vill i särskilda fall göra det tillåtet för polisen att använda sig av brottsprovokation vilket i många år efterlysts av polisen på olika nivåer.
Detta instrument måste naturligtvis användas med största försiktighet och enbart i fall där andra verktyg inte visat sig fungera. Till hösten tänker vi också lägga fram konkreta förslag om hur brottsoffrens situation kan förbättras. Vi vill till exempel se över skadeståndsnivåerna.

Detta ökade fokus på kriminalpolitiken ligger också väl i linje med vår folkhemstanke. I vårt folkhem är den fysiska tryggheten precis lika viktig som den sociala tryggheten. Arbetet med att bredda partiets politik kommer att pågå aktivt fram till 2014 och det första avstampet tar vi på landsdagarna i höst då partiets ombud för första gången sedan riksdagsinträdet samlas för att besluta om den politiska inriktningen.

JIMMIE ÅKESSON
partiledare Sverigedemokraterna

måndag 18 juli 2011

Invandrarna bär upp välfärdens kärna enligt Maud Olofsson


Vemodigt och nära till tårar. Centerpartiets avgående partiledare Maud Olofsson använde sitt sista tal i Almedalen till att hylla entreprenörerna. Särskilt de med utländsk bakgrund. ”Invandrarna bär upp välfärdens kärna”, sade Olofsson.

Porträtt av ett haveri
I Sverige gäller arbetslinjen", brukar den borgerliga svenska regeringen säga. Det låter smart, men i praktiken betyder det ingenting. Det finns inte tillräckligt med jobb och alltför många nykomlingar har för lite kompetens. Resultatet visas här hur invandrare ("utrikes födda") upptar mellan 60 och 80% av de stora kommunernas sociala budgetar.
(…)
Avgående Maud Olofsson kunde fortfarande denna månad säga att "invandrare bär upp välfärden" men hon glömde att säga "dock mycket mindre än de belastar den.." Vi vet detta i Danmark och Norge, men det offentliga svenska samtalet lever fortfarande på skamlösa myter."

Lever invandrare mest på bidrag? Ja, här kan man se sanningen! I t ex Kristianstad fick förra året svenskfödda 33 miljoner i socialbidrag. Invandrarna i staden fick 88 miljoner i socialbidrag trots att de ännu är en minoritet. Hur blir det när de blir majoritet?

Läs här och fasa över hur svenska skattebetalares och pensionärers pengar går direkt i handen på invandrade snyltgäster i många städer runt om i landet:
Läs mer på Affes statistikblogg

Statsminister Reinfeldts tal i riksdagen:
”Att hävda att det finns en grupp … som svenskar… visar sig väldigt ofta vara svårt att sedan definiera.”


*****

Ny bok av filosofen och författaren Kai Sörlander

Poul Nyrup var inte rumsren- om Kai Sörlanders nya bok

I sin bok om det politiska engagemanget ger Kai Sörlander filosofiska motiveringar för en rad politiska åsikter. En central del i argumenten handlar om att socialdemokraterna misslyckats med sina mest sårbara väljare genom sin invandringspolitik under 80-talet och 90-talen, väljare som därför fann ett nytt parti som skulle försvara deras intressen, nämligen Dansk Folkeparti (DF).

Här görs upp med en utbredd dogm om att en viss politisk ståndpunkt vittnar om en särskilt sober personlig moral. Men det finns en skillnad mellan personlig moral och politisk ställning. Sörlander påpekar att moralisk egenreklam, såsom människor som Rasmussen, helt ”gratis” kan gå in för en fri invandringspolitik då hans ”egoism”(danska: egoisme) är säkrad genom det danska skattesystemet.

Att låta en stor invandring från muslimska länder som Socialdemokraterna och De radikala har haft ansvaret för är att undergräva landets demokratiska stabilitet. DF får därmed rollen för de människor som såg det mest tydligt under 80- och 90-talet.

Idag är den islamiska terrorn en legitim fiende, medan den islamiska religionen betraktas som en religion i paritet med kristendomen. Det tycker Sörlander är ett olyckligt perspektivskifte. Den största fienden är inte några fanatiska terrorister, utan snarare den ideologi som vill undergräva demokratin genom att låta religionen diktera politiken. En stor del av västerländska politiker och intellektuella förstår inte detta, menar Sörlander. Istället ser de helt enkelt ner på dem som har förstått det. Sörlanders bok borde vara obligatorisk läsning för alla politiker. Många politiker skulle naturligtvis inte hålla med, men de skulle då vara tvungna att mer ingående motivera sina argument.

Steen Stengaard Nielsen: Poul Nyrup var ikke stueren – om Sørlanders nye bog. – (Kai Sørlander. Den Politiske Forpligtelse. Det Filosofiske Fundament for Demokratisk Stillingtagen. Informations Forlag. 280 sider. Kr. 299."

Läs också om Islamiseringen av Sverige och vad som sker i den kärleksfulla religionen islams namn - Jihads tårar.

Europeiska unionen - hur stadigt står den?

Colosseum efter Roms fall

EU-parlamentet som står på ostadig grund

Finns det någon som faktiskt vill ansluta sig till euron.
- Jo, den svenska regeringen, skriver den engelske konservative politikern Daniel Hannan:

"Sverige måste enligt villkoren i Maastrichtfördraget ansluta sig till euron. Till skillnad från Storbritannien och Danmark har man inte velat förhandla fram ett undantag.

För åtta år sedan röstade 57 procent av svenskarna för att behålla kronan. Aktuella undersökningar visar en två tredjedels majoritet mot att ansluta sig till euron. Men bara 16 procent av riksdagens ledamöter delar denna åsikt.

Gates of Vienna: "Den icke valde ex-maoististen Jose Manuel Barroso får den verkliga makten i alla våra liv, och är på väg att uppnå det som Karl den Store, Napoleon, Hitler och Stalin endast kunde drömma om."

”ENGLAND Daniel Hannan, författare, journalist samt konservativ parlamentsledamot sedan 1999, säger sig älska Europa men anser samtidigt att EU gör sina medlemsländer fattigare, mindre demokratiska och mindre fria. I The Telegraph skriver han om svenska politikers obegripliga begär efter att få gå med i den lätt kaosartade valutan.

Is there anyone who actually wants to JOIN the euro? Yup: the Swedish government, konstaterar Hannan inledningsvis som deltagit i ett seminarium hos tankesmedjan Timbro. På papperet borde både England och Sverige ha identiska intressen av att stanna utanför eurozonen, med tanke på dess debacle.

Dock finns en avgörande skillnad i att David Cameron uppger att han är glad att England ställt sig utanför eurozonen och har till och med uteslutit att över huvud taget gå med på sikt. Den svenska statsministern Fredrik Reinfeldt däremot står, tillsammans med hela center-högern, fast vid ett svenskt medlemskap. Trots ett nej i folkomröstningen 2003 ses en anslutning som både åtråvärt och obligatoriskt.

Folkpartiet och Kristdemokraterna vill hålla en ny folkomröstning.”

Vidare:
Sveriges EU-medlemskap kan vara ogiltigt
Än mer obegripligt framstår det att den svenska politiska eliten inte markerar avstånd mot Europas gemensamma valuta. I skenet av det senaste årets turbulenta händelseutveckling inom eurozonen, där flera länder behövt räddas från total statsbankrutt och ytterligare ett antal länder troligen står på tur. Redan det vi sett hittills måste betraktas som en allvarlig kris för eurosamarbetet och innan året är slut kan ett regelrätt sammanbrott mycket väl stå för dörren. Läs mer

lördag 16 juli 2011

Ur led är tiden:

ve! att jag är den som föddes att den vrida rätt igen.

Alla tiders bäste Shakespearetolkare: Richard Burton som Hamlet.
Ur Hamlet akt 1 scen 5

Engångsligget på Skansen snabbar på islamiseringen av Sverige
CHARLOTTA LEVAY gör på Sidan 4, Expressen, en suverän analys av Allsång på Skansens engångsligg häromkvällen:

SVT vill desperat vara moderna. Och de lyckas. Den nya, vågade Allsång på Skansen är ett symptom på sexualitetens totala trivialisering i vårt samhälle.

I dag har sexualiteten systematiskt frikopplats från förpliktande relationer och barnalstring. Folk har kompissex, sex för att ha trevligt - och de får barn utan att ha sex.

Sexualiteten har blivit någonting banalt, ett njutningsmedel bland många andra. Ja, för många upplevs sex till och med som en plikt, någonting det gäller att ägna sig åt tillräckligt regelbundet och skickligt för att vara en lyckad person.

Begrunda Charlotta Leavats analys på Sidan 4 om: Skansens sexfest är som ett engångsligg

CHARLOTTA LEVAY är samhällsvetare och vice ordförande för den kristdemokratiska tankesmedjan Civitas.

Vi har reducerats till utbytbara sexleksaker

Hiv, klamydia och höga aborttal. Det är vad den hyllade sexuella revolutionen har lett till. Man blir inte lycklig i ett samhälle som ständigt uppmuntrar till promiskuitet, sexuell utlevelse och experimenterande.

Det skriver i dag Charlotta Levay, samhällsvetare och krönikör. Vi borde tänka efter om inte den sexuella revolutionen har varit till mer skada än nytta, skriver hon.

Vidare:
Allsång på Skansen har förvandlats till rena sexfesten, rapporteras det. Gamla och barn sjunger med i Eric Amarillos refräng "Vill du ligga med mig". Veronica Maggio kvider att hon kommer på bästa sändningstid. Publiken viftar med plakat som "Eric, vi vill inte ligga med dig, vi vill ligga med Måns".

SVT:s nya allsångs ¬ ledare Måns Zelmerlöw själv hyllar det hela som ett vågat grepp, även om han tror att det säkert finns pensionärer som ringer tv-kanalen och protesterar. Tidigare, äldre programledare påpekar att liknande tilltag inte hade accepterats på deras tid.
Läs hela artikeln


För många blondiner, anser lektor. Foto: AP Photo/Kerstin Joensson
”Identitetspolitisk snedspark

Idag spelar Sverige bronsmatch i fotbolls-VM mot Frankrike. Efter en svag insats i onsdagens semifinal mot Japan förlorade svenskorna med 3-1. För vissa personer inom fotbollssverige var dock inte semifinalförlusten det stora problemet. Andra, uppenbarligen viktigare, frågor fick dem att vädra sitt missnöje redan innan matchen.

För Jesper Fundberg, lektor i idrottsvetenskap vid Malmö högskola och flicklagstränare, tycks det stora problemet med svensk damfotboll vara att allt för många spelare ser för svenska ut.

Det verkar mest vara blonda och blåögda tjejer på plan", ojar han sig på Expressens debattsida (13/7) om det stora elitlägret som hålls för Sveriges bästa femtonåringar varje sommar. "Det verkar mest vara blonda och blåögda tjejer". Ve och fasa! Blonda tjejer på ett svenskt fotbollsläger. Det var det värsta.

VM-semifinalen mot Japan måste därför ha varit en svår upplevelse för Fundberg. Sex av de elva startspelarna i Sverige var blonda. Vi får anta att han skulle vilja ha det på ett annat sätt. Han skriver att fotbollen tjänar på att "berikas av mångfald". Ja, kanske. Kanske inte. Den springande punkten för elitidrott är nämligen vad som förbättrar prestationerna.

Hur bra en enhet fungerar; må det vara ett fotbollslag eller ett samhälle, handlar om de enskilda personerna som utgör enheten och hur väl de opererar tillsammans som ett kollektiv. Hårfärg och ögonfärg känns sannerligen oväsentligt.

Herrlandslaget är inte drabbat av samma problem som damlandslaget, menar Fundberg. De har ju Zlatan. Det är beklagligt att Zlatan aldrig kan berömmas (och bedömas) enbart utifrån sina exceptionella fotbollskonster, utan att hans främsta merit i somligas ögon alltid kommer att vara hans utländska namn och invandrarbakgrund. ”
Läs hela artikeln

Läs också Tanja Bergkvists artikel om svenska skolinsikter

Demokratbloggen nersläckt men här kommer den igen

Som de flesta som läser Demokratbloggen nu vet så är den nersläckt av anledning som inte är helt klar. Men den nya adressen är:
Demokratbloggen

fredag 15 juli 2011

Islamiseringen av Sverige fortgår - Maud Olofsson gråter - över vad?

"Islamiseringen av Sverige - Morgonandakten propaganda för islam

Sveriges Radio har sedan länge kulturberikat Sverige med att sända "morgonandakten" med islamiskt innehåll. Dagens morgonandakt sänds med Anna Waara i Umeå:
-Ansvarskänslan går igenom i min tro och viljan att förändra mig själv. Därifrån utgår all förändring säger Anna som konverterade till islam 2005.

Reflektion
Morgonandakten var förr ett kristet program. Under årens lopp har programmet kommit att bli en arena för all sköns religion och icke-religion. Under senaste åren har islam kommit att bli en regelbunden andaktsdistributör.

Utvecklingen är ett tydligt tecken på den islamisering som pågår på alla fronter av samhällslivet. Morgonandakten är bara ett exempel.

Vad kan den - som inte vill bidra till Sveriges islamisering via islamiska morgonandakter - göra? Kan man avsäga sig Radio- och TV-avgiften? Eller är det omöjligt om man inte gör sig av med TV-mottagare och dator? Vad gör man för att markera att man inte vill låta licensmedel gå till islamiseringen?"

SD-Partille: Ännu ett skattefinansierat islamprojekt


*****


Maud Olofsson tog farväl
Text: TT
Publicerad 7 juli 2011 14.26 Uppdaterad 8 juli 2011 23.30
Stockholm.

Vid en presskonferens i dag uppgav den avgående centerledaren Maud Olofsson att hon i sitt tal i kväll bland annat ska peka ut de tre viktigaste utmaningarna för Centern att ta tag i.

Den första är att göra Sverige till ett "nybyggarland", där man välkomnar invandrare och underlättar för dem att vara med och bygga Sverige starkt.
Från Affes statistik:

– Jag blir extremt deprimerad när jag ser hur illa vi har skött integrationen. Jag är oändligt trött på att man stigmatiserar invandrare och bara använder negativa ord som arbetslöshet och kriminalitet när man talar om dem, säger Olofsson.

Den andra utmaningen är att skapa entreprenörs-Sverige och se till att de små innovativa företagen kan växa.

Den tredje utmaningen, enligt Olofsson, är att skapa det gröna och hållbara Sverige.
– Intresset för klimatfrågan sjunker, medan koldioxidutsläppen ökar. Det verkar som vi bara kan prata om en fråga i taget, sade hon.

SvD:
Så synd var det inte om henne

Maud Olofssons tårar i Almedalen förra veckan blir nog politisk historia. Det började redan på presskonferensen med ett skakigt ”Jag vill inte börja gråta”, för att SvD:s fotograf sekunden senare fick sträcka fram en välbehövlig näsduk. På kvällens tal – kanske veckans mest hyllade – var gråten där igen. Det väckte sympati hos många i publiken, och sannolikt hos tv-tittare i hela landet. Inget kan väl få en människa att framstå så ödmjuk som äkta tårar.

Men i en liten ort i västra Sverige lär Maud Olofsson ha framstått som iskall. Det var nämligen en gång hon framkallade applåder som ekade särskilt länge i Almedalen.
”Man kan inte köpa en bilfabrik bara för att det är populistiskt för dagen”, sa hon med en kraftfull, nästan skrikande, stämma.

Artikeln fortsätter...

Några rubriker:
Every Kinda People kan man läsa om ryssarna och de somaliska piraterna.
Risk att euron försvinner

Man visste att krisen skulle komma

torsdag 14 juli 2011

Antisemitismen i Malmö och skattefinansierat Sverigehat


Malmö går miste om Hollywoodinspelning på grund av muslimernas judehat
Hollywoodbolaget ville spela in en storfilm i Skåne, baserad på en bästsäljare. Men bolaget fick kalla fötter. Anledningen: hotbilden mot judar i regionen. Filmbolaget sade sig vara intresserade av att leta potentiella inspelningsplatser i Malmö och Skåne till en film baserad på en bästsäljare med ett judiskt tema.

Men någon delegation från Hollywood kom aldrig hit. Istället fick Mikael Svensson i februari ett mejl om att planerna på att spela in i Skåne skrotats. Bolaget hade hört att Simon Wiesenthal Center avrådde judar från att besöka Malmö. Simon Wiesenthal Center utfärdade varningen i december förra året, efter att amerikanska medier uppmärksammat hatbrott mot judar i Malmö. Även uttalanden av kommunalrådet Ilmar Reepalu hade väckt anstöt bland många judar.

Så här står det i mejlet: ”Only problem I see with this project, as well conceived as it is, being based on a best seller, is the huge problem that this being a Jewish story and that the Simon Wiesenthal center in the USA called the south of Sweden a VERY unsafe place for the Jewish community due to the large and increasable hostile community of Muslims.” Malmös rykte skrämmer Hollywood (Hollywood scraps filming after Malmö Jews alert.Jødechikane: Hollywood dropper Malmø.)

Läs mer om Malmös ”hövding” Ilmar Reepalu och hans Malmö. Hedras den som hedras bör!!

Nybyggare är välkomna till Sverige! Ta del av Sveriges framtidshopp.

75-åring mejades ner då han satt med sin hund i en busskur.

Olycksplatsen dagen efter.
Foto: Thommy Nyhlén

Idag häktades gänget (fyra ungdomar) av Lunds tingsrätt i Helsingborgs polishus, misstänkta för medhjälp till grovt vållande till annans död och medhjälp till grov vårdslöshet i trafik.

Samtliga bor i Landskrona, är välkända för polisen och har flera brott på sina samveten bland annat grov misshandel, misshandel, grovt olaga hot, olaga hot, förgripelse mot tjänsteman, våldtäkt, grov stöld, stöld, försök till stöld, häleri, skadegörelse, olovlig körning, narkotikabrott, grovt rån (bankrån), våldsamt motstånd, drograttfylleri, med mera. Ingen av dem har något körkort heller, där två av dem har fått sina indragna tidigare. Två i gänget ingår även i en omfattande stöldutredning.

Domstol
Lunds tingsrätt, mål nr B 3804-11

Kent Ekeroth skriver att svenska skattemedel fortsätter att forsa in till muslimska organisationer.

Svenska folkets tvingas finansiera hatverksamhet mot dem själva skriver Merit Wager på sin blogg och Per Gudmundsson skriver om den av svenska staten subventionerade internet-sidan www.muslim.se

"Ge inga bidrag till hatet
Homosexualitet ska straffas med döden, muslimer får inte bli vänner med ickemuslimer, kvinnor bör inte inleda samtal med främmande män, och i val ska muslimer helst rösta på andra muslimer. Judarna styr världsekonomin. Där är några av budskapen på den ambitiösa webbsajten muslim.se som syftar till att ”på ett enkelt sätt presentera Islam för unga muslimer”.

Illa nog, kan tyckas, men det blir värre: Verksamheten har fått statliga bidrag för att fostra ungdomar demokratiskt, arbeta för jämställdhet och motverka rasism.
År 2009 fick Sveriges Imam Förbund 416000 kronor av statliga Ungdomsstyrelsen för att, som det står i årsredovisningen, ”utveckla nya arbetssätt och metoder för att motverka eller förebygga rasism och islamofobi”. I SIF:s egen beskrivning av projektet ”Vad är islam? Ett projekt mot islamofobi” specificeras satsningen.

Den rör sig dels om en föreläsningsturné (den 18 juni i år gästades Stockholm, med ett evenemang på Åsö gymnasium), dels om att ”skapa en professionell hemsida (www.muslim.se) med faktabaserad och saklig information om Islam”.

Och där får alltså läsaren veta att det är förbjudet att hjälpa ickemuslimer, ”att bli vän med dem och tycka om dem”, eller ”att bli medlemmar i deras samhällen, gå med i deras partier”. Där heter det att deltagande i allmänna val bara är acceptabelt när ”det ligger i islâms intresse att muslimerna röstar”, att straffet för homosexualitet är ”att dödas”, och där heter det att ”Judarna” driver Världsbanken och IMF för att förtrycka världen.

Att delta i svenska traditioner är förstås ”inte tillåtet”. Att sjunga med i Nu tändas tusen juleljus vid Lucia innebär ”otvivelaktigt att man utesluts ifrån islam”.
Så långt Per Gudmundsson

Några rubriker:
Familj lurade till sig tre miljoner kronor
Lär er svenska
Den obligatoriska afrikanen
Rosengren och Rosenlund
De ensamkommande flyktingbarnen

Ensamkommande flyktingbarn

Om genusvansinnet. Bara för att han är en svensk man.

Apropå Ship to Gaza. Läs denna artikel från 2010 av José María Aznar?
Originalet finns i The Times of London.

söndag 10 juli 2011

Jimmie Åkesson talar i Almedalen kl. 11.001100: Jimmie Åkesson talar i Alemdalen

Ska onekligen bli spännande. Detta blir Jimmie Åkesson hitills viktigaste tal i hans karriär.

Kommer han gå rakt på sak: massinvandring, mångkultur, islam?


Almedalsbloggen

lördag 9 juli 2011

Danmarks beslut om gränskontroll ifrågasätts av Svenska Handelskammaren

Dansk tullpersonal står redo vid den svenska gränsen på Öresundsbron, nu i veckan. Den svenska regeringen bör inte bara se på utan har möjlighet att säga nej, skriver artikelförfattarna.
Foto: Martin Bubandt/AP

SvD – Brännpunkt:
Sverige måste agera mycket tydligare mot de danska gränskontrollerna som nu sker på svensk mark. Vi har rätt att säga nej och ställa krav enligt gällande regler, skriver Handelskamrarnas vd:ar Stephan Müchler, Maria Rankka och Johan Trouvé.


DF: Hyckleri från Svenska Handelskammaren

- Det är hyckleri bortom alla gränser, säger Dansk Folkepartis medlem av Nordiska rådet, Henrik Brodersen, i en kommentar till att den svenska handelskammaren har uppmanat den svenska regeringen att vidta åtgärder mot den danska gränsen.

- Sverige praktiserar själva gränskontroll - inte bara av Öresundsbron, men även gränsen mellan Norge och Sverige. Jag har till och med kört över gränsen flera gånger och det görs genom att sänka hastigheten, och så en liten nick från tullindrivare och sedan kör man vidare. Det är helt enkelt inte sant när handelskammarens direktörer säger att den svenska tullkontrollen sker endast när det finns en konkret misstanke, säger Henrik Brodersen.

Henrik Brodersen betonar att det är ren mobbning, när handelskammaren vill att den svenska regeringen skall vägra danska tulltjänstemän att verka på den svenska sidan av Öresundsbron.

- Det skulle verkligen vara galet om vi ska bygga en gränsövergång strax före bron, när bilarna ändå stannar när de måste betala för att komma över bron, och när du har passerat betalstationen i Sverige, finns det ingen chans att ta en annan väg. Den tillfälligheten att betalstationen finns i Sverige, hindrar inte Danmark från att utföra kontroller vid gränsen, säger Henrik Brodersen.

Henrik Brodersen sade att handelskammarens ståndpunkt utgör en utmaning för god grannsämja.

- Det är ohållbart att handelskammaren kritiserade Danmark för något som Sverige även praktiserar. Den svenska finansministern Anders Borg har tagit väl emot det danska initiativet, och han har också sagt att det ju är vad Sverige gör. Det fanns absolut ingen debatt om gränskontroller då Nordiska rådet nyligen informerades. Sverige kommer också att dra nytta av den danska gränsen, som kan stoppa brottslingar och illegala som tar sig över gränsen i sina försök att nå Sverige, avslutar Henrik Brodersen.

*****

Ytterligare några av svenska folkets värsta fiender

Handelsminister Ewa Björling deltog 2010-12-16 i en islamistdemonstration utanför riksdagshuset i Stockholm. I demonstrationen skrek man ut sitt hat mot den svenska demokratin ‖Islam tillhör politik och politik tillhör islam. Vi måste använda oss av det för att samhället ska fungera. Islam är en komplett religion.

I debatten tar Björling absolut inte avstånd för vad som sades i demonstrationen och demonstranternas rop om uppror mot den svenska staten. Hon försvarar islamisternas åsikter i demonstrationen när hon säger följande, som argument mot att det skulle vara fel att framföra dessa radikala islamistiska åsikter: ‖det råder religionsfrihet i vårt land.

Maria Leissner, som inte bryr sig särskilt mycket om svenska folket utan säger att sanningen om romernas situation måste lyftas fram! Hon är folkpartist och en av de riktigt ”goda” människorna.

Mona Sahlin, som är "genuin" svenskhatare


Bengt Westerberg: Det finns ingen så god som jag

Per Schlingmann: ÖstgötaCorrespondenten fredagen den 11 december 2009

”Vi måste lämna ett läge när Sverigedemokraterna hela tiden omtalas,till ett läge där de också granskas och ställs till svars”. Moderaternas partisekreterare Per Schlingmann om SCB:s väljarsympatiundersökning, där SD alltså får över fem procent.

Maud Olofsson som har fört Centerpartiet till ca 4,2 % och anses ha gjort mycket bra ifrån sig!

Jan Helin är gift med Charlotte Helin som äger ett fastighetsförvaltningsbolag.


Här är ett foto på chefredaktörens villa i fashionabla Ålsten, en del av Bromma trädgårdsstad. Det är här Jan, enligt egen uppgift, ”lägger sjuka pengar på bilar och resor, har fina trädgårdar som vi inte hinner sköta och kan varenda avsnitt av Solsidan.”