söndag 27 februari 2011

Rapport från landet Idyllien


Till redaktör Åsa Lempert, Giv Akt – se människorna

Från Sandor Herold, Malmö

Det sista numret av Vårt Malmö gav mig ett gott skratt när jag läste rubriken Det kungliga Seved.

Kung Karl Gustav var ju tydligen där och besökte den underbara mångkulturella stadselen Seved, Sofielund där den enda nationen som inte finns representerad torde vara den svenska bland de boende.

Några dagar innan kungen var där så visade man på TV 5 ett inslag av programmet Den hemlige miljonären där TV teamet som filmade inslaget från just det "kungliga Seved" blev hotade av trevliga representanter för nysvenskarna där så till den milda grad att huvudpersonen som var med i programmet inte vågade bo kvar i Seved utan fick ta in på hotell i en helt annan stadsdel. Tillmälen såsom försvinn, dra åt helvete snutar, här har vi våra egna lagar, ni har inte rätt att vara här haglade över TV-teamet. Kungligt så det förslår, eller hur?

Nej, jag cyklar ofta genom Seved på min väg till och från jobbet och jag kan konstatera att Seved inte är något annat än ett av många mångkulturella misslyckanden och ett av många bevis på förräderiet mot den egna befolkningen av våra egna politiker när man på detta sätt har upplåtit både bostäder, sociala resurser och andra insatser på folk som troligen aldrig kommer att kunna eller vilja tillföra det svenska samhället annat än ännu mera kostnader och sociala problem.

Samtidigt kan man idag i Sydsvenskan läsa om indragningar av frukostägg på ett äldreboende i Köping samt indragning av påtår på ett liknande boende i Hässleholm för gamlingarna. På de här boendena har man säkerligen inte det lika kungligt som i Seved.

Jag skulle vilja att nästa reportage om det kungliga Seved kunde ni väl göra en vacker och varm sommarkväll en vanlig vardag när de boende har ställt till med gatufest, s.k spontankultur, och där man ställer ut bord och stolar mitt på Rasmusgatan och spelar och dansar och dricker till långt efter midnatt. Alltså en tidpunkt då vanligt arbetande folk för länge sedan har gått och lagt sig. Dessa yttringar av s.k spontan mångkultur torde också vara en av anledningarna att svenskar knappast bor i Seved.

Rubriken till detta reportage kunde ju vara: Så här roar man sig kungligt på andras bekostnad i Seved.

Om ni sedan även denna gång kunde lura dit vår förvirrade konung som ju emellanåt har vissa besvär med att hålla reda på var han är och vad han läser så torde ju reportaget röna än mer uppmärksamhet än hans sista besök.

Till sist så har du mitt tillstånd att publicera detta inlägg tillsammans med mitt namn i nästa nummer av Vårt Malmö.
Dock tror jag knappast att detta blir verklighet.
Sandor Herold, Malmö

******
Vem bor i detta rara lilla torp? Här behöver man inte ransonera på vare sig kaffe eller frukostägg.


Från EKP:
Israelisk TV om Sverige
”Den välvilliga attityden till invandring i Sverige och västvärlden beror på skuldkänslor för Förintelsen och för kolonialismen. Det verkar som att det är de kristna som är de största pådrivarna av massinvandringen - och dessutom ofta eldsjälar för islam!

Vad har dessa 'kristna' för bevekelsegrunder, har de tagit Jesus ord om att vända den andra kinden till allt för bokstavligt? Är deras okunskap så stor? Allah är faktiskt inte densamme som Bibelns gud.

Det är alltså känslor av kollektiv skuld som ligger bakom invandringsliberalismen, inte det judiska folket, som antisemitiska konspirationsteoretiker påstår. Det finns få judar men många fler kristna. Det är ologiskt att judar skulle vilja ha invandring av folk från länder där judehatet är utbrett.

Bloggen 476 skriver bra om detta”

****

Ensamkommande flyktingbarn” från Björkuddens transitboende – misstänkta för sexbrott mot svensk flicka i Husbybadet.

Nyligen avslöjade sajten Politiskt inkorrekt en händelse som skedde på Husbybadet i norra Stockholm. En händelse som inte nämnts med ett enda ord någonstans i massmedia. Detta trots att samtliga stora dagstidningar har tagit emot uppgifter om saken från flera håll.

Denna icke-nyhet skedde söndagen den 20 februari. Två pojkar samt fyra flickor, samtliga etniska svenskar, befann sig på badet för att fira födelsedagskalas.
På badet befann sig också ett tjugotal män från Björkuddens transitboende i Solna. Detta drivs av det privata företaget Attendo.

Boendet är anpassat för barn upp till tjugo år, enligt företagets hemsida. Och hit räknas naturligtvis också personer utan id-handlingar, men som påstår sig vara barn.
(…)
En ganska generös definition av begreppet ”barn” alltså. Som omfattar både tjugoåringar och människor utan legitimation alls. Men Attendo vore de sista att klaga.

Sveriges kommuner betalar nämligen mellan två och tre tusen kronor per dag till företag som tar hand om sådana asylsökande. Industrin blomstrar, och bara i norra Stockholm finns två stora bolag – Attendo och Vårljus – som tillsammans omsätter mer än 150 miljoner årligen. (Dock inte enbart genom transitboenden). Dessutom har marknaden plats för ytterligare en aktör i samma område. Nyligen slog därför Carema upp portarna, och erbjuder liknande boende i Stockholms norrorter.

De 80 000 kronorna per månad som staten spenderar på varje enskild asylsökande är bland annat tänkt att användas till fritidssysselsättning, lek och utflykter.
Det var en sådan utflykt som Björkudden gjorde den 20 februari.

Innan man begav sig till badhuset hade personalen på Björkudden ett informationssamtal med de asylsökande männen. Under detta samtal förklarade man att de fick lägga band på sig, och inte tafsa eller våldta några av flickorna i bassängen. Att det vore en god idé att inte förgripa sig på medborgarna som bekostar deras uppehälle, och som förväntas ge plats åt dem i sitt land.
Björkudden har uppenbarligen lärt sig av andra flyktingboenden. Där har de asylsökande inte blivit informerade om detta. Vilket exempelvis resulterat i tafsningar och sexuella ofredanden när svenska flickor kommit för att sjunga luciasånger. Eller som Gullspång, där kvinnlig personal slutade på grund av alla sexuella kränkningar.
Läs hela artikeln

***

Mattias Gardell skriver i Aftonbladet: Per Albins bröder, Muslimska brödraskapet vill bygga ett folkhem - inte ett nytt Iran:

"Två försök att begripliggöra Brödraskapet genom att likna dem vid företeelser i det svenska politiska landskapet har av bland andra Dilsa Demirbag-Sten, Anna Ekström, Jonas Lundberg och Fredrik Malm tolkats som skönmålningar: Jan Hjärpes liknelse med KD och min term 'folkhemislamism'. Hjärpe brukade liknelsen då Brödraskapet liksom KD är ett socialkonservativt mittparti där omsorg om varandra, familj och moral står högt på dagordningen och där man breddat sig mot andra trosgemenskaper.[...]I en studie från 2005 lanserade jag termen folkhemsislamism som bild för vad islamdemokrater säger sig eftersträva. [...]Som term beskriver 'folkhem' det sociala välfärdssamhälle Brödraskapet säger sig vilja realisera.

Samhällsekonomiskt eftersträvas en kapitalism med vänligt ansikte, där fri företagsamhet kombineras med ett progressivt skattesystem för att möjliggöra en utbyggd allmännytta där varje medborgares rätt till mat, vatten, bostad, sjukvård och utbildning skall garanteras. Den goda staten skall byggas med gradvisa reformer, inte väpnad revolution."

***

Först en rejäl pension

Bakgrund:
Anitra Steen, statsministerfru och systembolagschef, har varit framgångsrik. Hon har rott iland ett pensionsavtal som överträffar det mesta - trots nu hård konkurrens!
Vid ATP-omröstningen 1957 använde socialdemokraterna en affisch om trygghet på ålderdomen för svenskar i allmänhet. Idag gäller det något annat...

Tidningen Affärsvärlden, den 14/3 -06:
"Anitra Steen har rätt att gå i pension vid 60 års ålder, år 2009. Hon kommer då att ha suttit på sin post i tio år. Och totalkostnaden ör Systembolaget och skattebetalarna kan bli hög. Det tidigare pensionsavtalet ger henne alltså rätt till 70 procent av slutlönen från år 2001, 1 660 000 kronor.

Beloppet är indexerat, det vill säga det räknas upp med inflationen. Sedan början av 2001 och fram till idag har konsumentprisindex KPI, stigit med cirka 7 procent. Räknat på en ökning på totalt 10 procent från 2001 till 2009 kommer den pensionsmedförande lönen ha stigit till drygt 1,8 miljoner. Det betyder att Anitra Steen får ut 1,3 miljoner om året eller totalt 28 miljoner om hon når medellivslängden 82 år."

"Totalkostnaden för Anitra Steens lön, förmåner, pensionspremier under vd-tiden samt pensionsbetalningar livet ut hamnar på minst 55 miljoner kronor, enligt Affärsvärlden. beräkningar. Det ger en totalkostnad för skattebetalarna på 5,5 miljoner varje år hon varit vd."

Anitra Steens otroliga pension inte bara kostar mycket för skattebetalarna skadar arbetsmoralen medborgare i allmänhet. Den bryter dessutom gällande regler.
Affärsvärlden:

"Avtalet strider mot statens riktlinjer på flera punkter. Där anges att pensionsåldern ska vara mellan 62 och 65 år. Högsta för förmånsbestämda pensioner är satt till 32,5% inkomster över 20 basbelopp."
Ändå godkändes pensionen för statsministerfrun.


dn ex ex ex ex svd svd svd dn dn ex hd sk ek ab vf lt gp

lördag 26 februari 2011

Wafa Sultan - Kvinnor under islam


Nedanstående introduktion och tal av Wafa Sultan finns på Youtube men jag har skrivit ner det så att de som tycker att det är viktigt kan dra ut det och visa vänner och bekanta hur kvinnor har det i de muslimska länderna.

Vad säger de svenska feministerna? Ingenting, eller hur?

Från : The Breakers Hotel, Palm Beach Florida 2007

Introduktion:

Wafa Sultan – kvinnor under islam

Wafa är en syrisk-amerikansk psykiater som föddes av djupt troende muslimska föräldrar. Hon var med om en livsomvälvande händelse när hon gick på läkarlinjen vid universitetet Aleppo i Syrien. Hennes skolprofessor mördades mitt i klassrummet av medlemmar ur Muslimska brödraskapet till stridsropet Allahu Akbar. Ni kan föreställa er hur traumatiskt det måste ha varit och den händelsen fick henne att förkasta sin religiösa tro.

Wafa emigrerade 1989 till USA med sin make och deras barn. Några år senare skrev hon en essä om vad som var fel med den muslimska världen och den muslimska religionen. Detta fångade al-Jazeeras uppmärksamhet och de bjöd in henne att debattera med en imam på al-Jazeera TV och detta spelades in av MEMRI (Mellanösterns Mediaforskningsinstitut) och översattes och nu har det setts av miljontals människor på Internet. Ni kan se det på Youtube.


Wafa fortsätter att tala ut om hotet från Islam för Capitol Hill till The Department of Homeland Security, Fox News, CNN, Voice of America och runt om i världen på platser för många att räkna upp.

2006 utnämndes hon till en av de 100 mest inflytelserika personerna i världen av Time Magazine och just nu arbetar hon på sin bok (”En undkommen fånge/varför Gud är ett monster”.)


Nu till Wafa Sultan och hennes föredrag om hur kvinnor har det under islam.

Jag har alltid ett behov av att skoja på min bekostnad. Att skratta åt mig själv för att dölja och förtrycka den sorg som är djupt planterad i mitt hjärta. Speciellt när det gäller att tala om kvinnor under islam.

Idag är jag fri men jag kan inte glömma min systerdotter. Hon tvingades att gifta sig med sin kusin när hon var tio år. Han var över fyrtio. Hennes äktenskap var giltigt och lagligt enligt islamisk sharia, eftersom att Muhammed, gifte sig med sin andra fru när hon var sex. Han var över femtio. Jag minns alltid min systerdotter och hur hon kom tillbaka till sin faders hus och bad honom att inte skicka tillbaka henne till hennes make. Han brukade säga:

”I Islam är det skam för en kvinna att lämna sin mans hus. Gud kommer att belöna dig om du lyder honom”.

Vid 25 års ålder begick min systerdotter självmord genom att sätta sig själv i brand. Hon brann ihjäl och efterlämnade fyra barn.

2002 så hindrade den saudiska religiösa polisen skolflickor från att fly en brinnande byggnad eftersom de inte bar den rätta islamiska klädseln. Det var ca 800 flickor i skolbyggnaden och minst femton flickor dödades enligt saudiska tidningar. Men det tror jag inte på, jag tror att antalet var betydligt högre.

På grund av detta och på grund av många, många mänskliga tragedier som jag har bevittnat under de första tre årtiondena av mitt liv, så har jag beslutat mig för att bekämpa Islam.

Jag ber er att ni lyssnar noga på mitt uttalande. Att bekämpa Islam. Inte politisk Islam, inte militant Islam, inte radikal Islam, inte wahhabi Islam utan Islam i sig självt. Jag är helt övertygad om att västvärlden har uppfunnit dessa termer i syfte att vara politiskt korrekta.

Under min uppväxt i Syrien så hörde jag aldrig talas om något annat än Islam. Islam har aldrig missförståtts. ISLAM ÄR PROBLEMET MEN INGEN SÄGER SANNINGEN. Ingen tar en ordentlig titt på roten till terrorismen som är hjärntvättsmaskinen som kallas Islam. Islam är inte upp till mig eller till någon muslimsk man eller kvinna. Islam är exakt vad profeten Muhammed gjorde och sade. För att förstå Islam så måste ni läsa biografin om Muhammed. Det är mycket traumatiserande. Det är mycket chockerande. Han gifte sig med sin andra fru när hon var sex år gammal. Han var över femtio.

Jag kom precis tillbaka från Frankrike. Jag debatterade med en muslimsk pakistansk kvinna. Hon var minister för kvinnor i Pakistan.När jag berättade detta faktum för publiken vände hon sig till mig och hon sa:

”Detta är en stor lögn. Hon var nio inte sex”. Det låter som när en polis stoppar dig eftersom du kör över 160 km/h och du vänder dig till honom och säger:

”Det är en stor lögn. Jag körde 145 km/h, inte 160 km/h”. Hon var nio år, inte sex! Han gifte sig med sin andra fru, hon var hans svärdotter. Hans son var adopterad och på den tiden var det inte acceptabelt enligt den förislamiska arabiska kulturen. Så han vände sig till sina anhängare och sa:

”Jag fick veta av Gud att adoption är förbjudet”. Och adoption tro det eller ej, blev förbjudet i den islamiska kulturen bara för att rättfärdiga hans äktenskap med sin svärdotter.

Hans tredje hustru var Safia. Hon var en judisk kvinna. Det är väl dokumenterat och utförligt beskrivet i våra skolböcker att han attackerade hennes stam. Han dödade hennes far, hennes bror och hennes make samma dag som han låg med henne. Det är vad jag kallar Islam. Ni behöver veta, ni måste förstå att ISLAM ÄR PROBLEMET.

Jag är så trött på människor här i väst som ber mig att linda in mitt budskap. Jag är så trött på människor som frågar mig: ”Försöker du förändra 1,3 miljarder människor?” Ja, jag försöker. Ja, det gör jag. Det är inte en fråga om ifall ”jag försöker”, Jag kommer att förändra dem. Jag vill att ni ska veta att det allra första värdet jag lärde mig när jag kom till detta underbara land är att man faktiskt kan göra det omöjliga om man tror på sig själv. Jag tror inte bara på mig själv. Jag tror på alla miljontals muslimska kvinnor som Noni Darwish och Ayaan Ali och vi arbetar hand i hand för att förändra 1,3 miljarder muslimer. De måste inse att de bara har två val, att förändras eller krossas.

Jag ber er, låt inte ert civiliserade sätt att tänka hindra er att försvara detta underbara land. Jag ber er att försvara era värderingar, försvara era friheter.

Försvara himlen du lever i. Ta inte något för givet. Jag gör det inte. Jag njuter av varenda ögonblick av mitt amerikanska liv. Bara att ensam gå ner för gatan utan att anklagas för att vara en hora är en välsignelse för mig. Bara att småprata med min manlige granne utan att anklagas för äktenskapsbrott är en välsignelse för mig. Att ensam ta en kopp kaffe på Starbucks är en välsignelse. Jag ber er, ta inget för givet och jag ber er att försvara detta vackra land. Min dröm är att se mitt land Syrien lika fritt som Amerika, inte tvärtom.

När jag var i Syrien grät jag mycket. Nu när jag är fri så gråter jag fortfarande och mycket värre för de kvinnor som jag lämnat bakom mig. Min dröm om en dag då de alla är fria borde vara drömmen för hela mänskligheten.

Tack så mycket för uppmärksamheten.

***

Från Atlas Shrugs:
”Onsdag 23 februari 2011
Fruktansvärt hedersmord i Tyskland, 21-årig blivande mor mördades med "100 knivhugg”

En 21-årig gravid flicka mördades av sin muslimske ex-pojkvän (18 år gammal, far till barnet) med mer än 100 knivhugg. Barnet dog, naturligtvis, också. Lägg märke till hur de skyddar vildens ansikte. Sjukt.”


Läs också om steningen av Soraya. Stening är ett v anligt straff i de muslimska länderna.


dn dn dn dn dn dn svd svd svd svd svt svt gp gp gp hd

torsdag 24 februari 2011

En man för alla tider - Ardalan Shekarabi

Socialdemokraternas blivande partiledare!
Ardalan Shekarabi var en av flera som utsågs till att hantera socialdemokraternas kris efter Mona Sahlins avgång.

Ardalan Shekarabi, född 28 november 1978 och är en svensk jurist och politiker (socialdemokrati) ersättare i Europaparlamentet och före detta förbundsordförande för Sveriges socialdemokratiska ungdomsförbund SSU) (2003-2005).

Bakgrund
Ardalan Shekarabi är född i Manchester i Storbritannien och uppvuxen i Shahriyar, utanför Teheran i Iran. Han kom till Sverige 1989 tillsammans med sin mor som politiska flyktingar från Iran men efter att ha fått avslag på sin asylansökan gick familjen under jorden. 1991 beviljades de uppehållstillstånd av humanitära skäl.

I december 2004 avslöjade Dagens Nyheter att Shekarabis valkampanj 2003 delvis finansierats med pengar från en intern SSU-fond, avsedd för integrationsprojekt. Shekarabi själv hävdade att han inte känt till varifrån pengarna kom, medan han enligt Dagens Nyheter var en av de drivande i upplägget.

I mars 2005 avslöjades det att Shekarabi på olaglig grund utsetts till ledamot i polisstyrelsen i Uppsala län trots att han vid tillfället varken var svensk medborgare eller bosatt i länet - ett uppdrag han senare avsade sig, efter att ha flyttat till Nacka. Den mittenorienterade och EU-vänlige Shekarabi fick kritik från förbundets vänsterfraktion som ansåg att han hade gynnats av SSU-förbundet i ordförandestriden mot den mer vänsterinriktade och EU-skeptiska Lina Afvander. Till skillnad från sin motståndarkandidat som förespråkade att SSU skulle ta ställning mot ett svenskt EMU-medlemskap i folkomröstningen 2003 tillhörde Shekarabi ja-sidan, dock intog han en neutral hållning i frågan efter att ha valts till förbundsordförande.

Under Shekarabis tid som förbundsordförande avslöjades det också att ett omfattande medlemsfusk förekommit under flera decennier inom SSU:s verksamhet. Uppblåsta medlemssiffror ledde till oförtjänt stora bidrag till förbundet, men kan också ha varit en del i interna maktkampen i det att antalet medlemmar ligger till grund för hur många ombud distriktet får skicka till kongressen]. Bland annat Stockholmsdistriktet krävde vid detta Shekarabis avgång.

Det skulle visa sig att också Shekarabis eget distrikt, Uppsala-distriktet, överdrivit sina medlemssiffror under Shekarabis tid som ordförande där, något som dock Shekarabi hävdat att han aldrig känt till.

Shekarabis kandidatur till Europaparlamentet var inte okontroversiell. Bland annat kritiserade två doktorander i statsvetenskap Socialdemokraterna i Uppsala i en debattartikel i UNT för att spä på politikerföraktet i Sverige. De menade att det med tanke på Shekarabis inblandning i inte bara en, utan två politiska skandaler, borde vara möjligt att finna någon mer kompetent kandidat till ett så prestigefullt uppdrag.

Lite mer om Ardalan Shekarabi

”Ursprungligen postat av BurkHans
Lugn bara lugn. Hr ShejkArabi står nog dubbelt upp i kurs hos såssarna. Son och mor Arabi har tydligen också asylfifflat på sätt och vis. Han är nämligen född i UK, Manchester, och brittisk medborgare. Hade väl kollat upp bidragsnivån innan med tanke på hur de bet sig fast i Sverige för att inte behöva hamna i "Good Old Blighty" trots medborgarskapet. Mer info nedan:

http://webcache.googleusercontent.co...&gl=se&strip=1

Med facit i handen är det väl självklart att en sån lottovinst inte kan skickas tillbaka till det rasistiska England!

Ardalan Shekarabi är mycket riktigt född i England och blev därför brittisk medborgare. Modern återvände sedan till sitt hemland Iran med den lille Ardalan, men därefter åkte hon till Sverige, där hon hade släktingar som redan bodde här, och sökte och fick asyl. Shekarabi var vid den tiden ganska liten och kan inte ha förstått detta med medborgarskap, så det är inte han som är skyldig till detta asylfusk.

Dock har han vid vuxen ålder berättat hjärteknipande historier om hur han varje morgon sprang till brevlådan för att se om det hade kommit ett brev med uppehållstillstånd.

Det kan vara sant att han var i god tro vid den tiden, när han var barn, men när han vid vuxen ålder måste ha förstått att hans mamma vilselett honom, att de hela tiden kunde ha åkt tillbaka till England utan problem och inte borde haft mage att belasta det svenska asylsystemet, borde han öppet säga att "min mamma lurade mig, för att hon förstod att hon skulle få ett bekvämare liv i Sverige än i England. Hon skapade ångest i mig när hon fick mig att tro att ett uppehållstillstånd i Sverige var avgörande för oss och att vi kanske inte skulle få det. Jag skäms för min mamma för detta och ska verka för att rutinerna att kolla medborgarskap för asylsökande i Sverige ska skärpas."

S beter sig lika korkat som alltid när de nu återlanserar Shekarabi. Det är ju så lätt att hänga ut honom, en asylfuskare, låt vara oavsiktlig.”

”Man kan lura en del av folket hela tiden.
Man kan också lura hela folket en kort tid.
Men man kan inte lura hela folket hela tiden”.


tisdag 22 februari 2011

Islamiseringen av Sverige fortgår oavbrutet - tro inget annat

Moskén i Stockholm

Religiöst lärda över hela muslimska världen hyllar revolutionerna – fördömer demokrati.

Göteborgs-Posten

Tisdag 22 februari 2011
Publicerad 21 februari 2011 Uppdaterad 21 februari 2011

Svensk bakläxa i immigration

Den skinande svenska självbilden som presenterades på toppmötet i Davos nyligen har en fläck: Immigrationspolitiken.

Statsminister Fredrik Reinfeldt är tydlig med att Sverige måste skärpa sig för att inte tappa konkurrenskraft.

Det världsekonomiska forumet hölls i januari för 41:a gången.

Runt 2 500 deltagare från mer än 100 länder.

Fler än 30 stats- och regeringschefer och minst dubbelt så många ministrar, bland andra utrikesminister Carl Bildt, finansminister Anders Borg och biståndsminister Gunilla Carlsson.

Cirka 1 400 företagsledare. Jacob Wallenberg är en av ordförandena för WEF.

Åtta centralbankschefer.

35 ledare för de största internationella organisationerna.

Dessutom hundratals akademiker, fackföreningsledare, mediechefer, religiösa ledare, opinionsbildare med flera. (TT)

Det världsekonomiska forumet i den exklusiva skidorten i Schweiz lockade i slutet av januari runt 2 500 företagsledare, toppolitiker och akademiker från hela världen.

På måndagen gjordes en uppföljning. I spegelsalen på Grand Hotel i Stockholm satt ett hundratal ledande politiker och näringslivsföreträdare samlade när Fredrik Reinfeldt talade om Sveriges internationellt uppmärksammade reformarbete och väg ut ur finanskrisen.

Han pekade stolt på sådant som ändrat pensionssystem och sänkta inkomstskatter.

Men på en publikfråga om den svenska immigrationspolitiken kan skada landets konkurrenskraft, svarade han obetingat ja.

– Immigration är ingen framgångshistoria i Sverige, enligt min åsikt. Vi har gjort många saker rätt, men när det gäller immigration är vi inte ett ledande exempel.

Han pekade på att asylprocesser utdragna i åratal har hindrat sökande från att börja arbeta.

– Vi försöker ändra detta nu. Men vi har fortfarande mycket problem kopplat till detta vilket naturligtvis kan orsaka bekymmer för samhället och ekonomin.
Lars Pedersen

***

I en krönika i Expressen ställer Marcus Birro frågor om vad som är heligt för människor och varför allt skall dras ned i smutsen. Han har fått en enorm respons på sin artikel och så här sammanfattar Världen idag reaktionerna:

”Att älska är svårt var rubriken för Marcus Birros krönika i Expressen i onsdags. Han skrev om kärlek, livets helighet och tron på Gud:

”Ingenting får vara heligt längre. Allt ska släpas i smutsen. Det uppfattas som progressivt och radikalt att omänskliggöra grundläggande värderingar som livets okränkbara värde, Gud, kärlek och sexualitet...

Vår samtid är en kran som vi öppnar och glömmer bort. Allt av värde rinner ur oss. Gud är det särskilt populärt att håna. Till och med i kyrkan. Vilken obarmhärtig skam att Svenska kyrkan, med ett darrande leende får man förmoda, öppnar sina dörrar för befängda konstnärers fixering vid nedmonterandet av allt heligt” löd några av raderna.

Marcus Birro, som ofta väcker reaktioner, är tagen av den stora responsen. Ett hundratal mejl, 4 000 personer som tryckt på ”gilla” på Facebook och många bloggkommentarer är ett långt större gensvar än normalt.

– Som jämförelse brukar det kanske komma tre mejl och 20 ”gillar” på Facebook. När vi kom hem med Milo från BB hade vi fler mejl i inkorgen, men utöver det har jag aldrig skrivit eller gjort något som fått ett sådant här gensvar, säger Marcus Birro. Han delar med sig några av de många uppmuntrande kommentarerna:
”Jag tillhör en av dem som tror på allt det du skriver, Tack!!! Det var det bästa försvar av tro, av det som är heligt, av livets okränkbarhet, jag läst någonsin i media! Fortsätt att skriva så här! Kanske några nyktrar till!”

”Tack för det du skriver, jag blir glad i hela kroppen när jag läser det. Att det finns människor i Sverige 2011 som vågar ge uttryck för sådana politiskt inkorrekta åsikter som du gör. Och kan uttrycka det på ett sätt som är njutningsfullt att läsa.”

Ja, vad är heligt i Sverige numera? Läs om Allmänna Arvsfonden och vad de gör med de pengar som de får genom att många svenskar saknar arvingar.

Döda svenskar bidrar till islamiseringen
På den utmärkta bloggen Den osynliga journalisten hittade jag följande och artikeln är så viktig att jag skriver av den helt. Kopiera den och sprid till så många som möjligt.

Insändare

Visst låter det väl groteskt att man som död skall behöva medverka till samhällsupplösningen och förslavningen av efterlevande. Det räcker inte med att vi under vår levnad, genom världens högsta skatter, dagligen mjölkas på pengar för att bidra med den kostsamma islamiseringen av Sverige. Även som död måste man bidra…
Men så fungerar det dessvärre i det nya Sverige.

I ett land där muslimer, tillsammans med zigenare, njuter av status såväl som privilegiet att kallas för Morgondagens Sverige! För övrigt en härlig etnisk cocktail… hur detta nu skall funka!

Jag hittade det här skrämmande dokumentet i min dator. Skall bekänna att jag tagit sifferuppgifterna från en blogg någonstans, vilken har jag glömt. Skänker dock ett stilla tack till den som tog sig tid och jobbet att plocka fram dessa så deprimerande, tillika groteska uppgifter.

Det handlar om siffror från Allmänna Arvsfonden; vilka projekt med zigenska och muslimska förtecken som tilldelats pengar från döda svenskar.

I genomsnitt avlider 1 800 personer årligen utan att efterlämna make eller närmare släktingar än kusiner. Allmänna Arvsfonden är då deras arvinge. Genom att gå in och titta här får man en uppfattning om vilka som står i tur att ärva nästa gång.

I genomsnitt avlider 1 800 personer årligen utan att efterlämna make eller närmare släktingar än kusiner. Allmänna Arvsfonden är då deras arvinge. Genom att gå in och titta här får man en uppfattning om vilka som står i tur att ärva nästa gång.

Krav för att få projektstöd från Arvsfonden

Vi ställer särskilt höga krav på att projektet är nyskapande och utvecklande. För att få stöd ur fonden krävs också en egen insats av mottagaren. Det kan till exempel handla om ideellt arbete eller att upplåta lokaler för projektet.”

Det är inte precis några småsummor som det handlar om. Projektet Att främja Islamsk Fredskultur får inte mindre än 2,6 miljoner under tre år. Zigenarna berikas med nästan 10 miljoner genom olika projekt. Medan Afrosvenskarnas Riksförbund erhåller drygt 4 miljoner. Det känns dessutom tryggt att veta att, Allahs barn i folkhemmet får nästan 600 000 spänn att rumla för! Och så vidare… Läs och begrunda!

Bosniska Östersjöns Ungdomskommitté 240 000
Projektet Att främja Islamsk Fredskultur 870 000 x 3 år
Romska ungdomsförbundet 1.185 000 x 2 år
Babylon Media Föreningen 300 000
Afrosvenskarnas Riksförbund 823 000 x 3 år
Folkets Hus Hammarkullen 395 000 x 2 år
Föreningen Clowner utan Gränser 300 000
Projektet Roma Community Leadership 1.159 000 x 3 år
Projektet Att främja Islamsk Fredskultur 870 000 x 3 år
Kulturföreningen Sweden/Somalia 44 000 x 2 år
Afrosvenskarnas Riksförbund (ASR) 813 000 x 2 år
Projektet Vägen till arabiska via Sverige 210 000 x 3 år
Somaliska Framtidsföreningen 360 000 x 2 år
Romskt informations- och rådgivningscenter 855 000 x 3 år
Kurdiska ungdomsföreningen i Göteborg 265 000
Projektet Inte utan mitt språk 100 000 x 2 år
Kurdistans Kvinnoförbund i Sverige 420 000 x 3 år
Projektet Sharaf hjältar 1. 260 000 x 1 år
Projektet Kulturcirklar bland barn och unga afrosvenskar 300 000 x 3 år
Romska Ungdomsförbundet (RUF) 495 000 x 3 år
Somaliska Hälsoteamet i Stockholm 133 000 x 3 år
Projektet Allahs barn i folkhemmet 290 000 x 2 år

Jack London

***

Vilka är de nya slavarna i Sverige? Ni har säkert blivit uppringda av dem mer än en gång. Käckt och hurtigt. Hej, det är Camilla, Hej det är Torbjörn o.s.v.

Fler moskéer planeras i Sverige. Förutom Borlänge också i Östersund.

fredag 18 februari 2011

Om misslyckandet med mångkulturalismen

Det värsta hotet mot mänskligheten

AUSTRALIEN riskerar att bli en nation av "etniska enklaver" som ovetande köper djur som slaktats "i Allahs namn" varnade ledande liberala parlamentsledamöter.

Öppna upp för en ny politisk debatt, menade förre migrationsministern Kevin Andrews och vände sig till de politiska ledare som misslyckats med att tala ut om uppkomsten av extrem islamism.

En annan ledande liberal, Mitch Fifield, varnade för faran med att "parallella samhällen" utvecklas så som har skett i Europa, där hårdföra muslimska grupper predikar sharialagar snarare än västerländska värderingar.

Senator Bernardi varnade för en växande "kulturell klyfta" i Australien där hårdföra anhängare av islam vänt ryggen till ”mainstream” värderingar. Ta tag i "extrem islam innan det är för sent", varnade den liberala riksdagsledamoten . Han nämnde tillkomsten av toaletter bara för muslimer vid ett Melbourne universitet och halal-metod för djurslakt som kulturella sedvänjor, som ska motverkas.

"Jag, för min del, vill inte äta kött slaktat i namn av en ideologi som är fast i sjätte århundradets brutalitet och är en styggelse till mina egna värden, sade han. Tackla "extrem islam innan det är för sent", varnade liberala riksdagsledamöter..

KANADA - Multiculturalism kommer att misslyckas: Tarek Fatah
Av Terry Davidson, Toronto Sun

En framträdande röst i Kanadas muslimska samfund anser att Storbritanniens premiärminister David Cameron var "rätt ute" när han insisterade på att den brittiska mångkulturalism har misslyckats.

Och precis som Storbritannien kommer Kanadas att misslyckas, menade Muslimska Canadian Congress´ grundare Tarek Fatah.

Han sade på måndagen att precis som Storbritannien har Kanada varit alltför tolerant och låtit muslimska invandrare bosätta sig i slutna samhällen, varav några predikar islamiska värderingar och ett hat mot väst.

"Den kanadensiska mångkulturella modellen har misslyckats, precis som den brittiska modellen har", sade Fatah.
Fatah menade att Kanadas liberala och konservativa regeringar driver en tolerant, passiv form av mångkulturalism som ett sätt att behålla röster.

"Nykomlingen finner tröst i hans eller hennes egen community", sade Fatah, "och när det finns stater som sponsrar mångkulturalism, finns det människor som tjänar pengar på marginaliseringen av dessa människor."

Läs mer

Uttalande av vår ”landsfader” Fredrik Reinfeldt angående halalslakt

”Det är mycket märkligt att stora företag inte ser till sitt eget bästa. Här har vi över 400 000 muslimer som lever i Sverige och som rättrogna muslimer vill ha sitt eget halalkött. Det finns ju en efterfrågan och det finns pengar att tjäna men de tas inte tillvara på det p g a okunskap eller i värsta fall fördomar.”

Läs om hur det var i Iran innan Khomeini

Varför tar vi emot muslimer men utvisar kristna?


onsdag 16 februari 2011

Muslimska brödraskapet tar över i Egypten!

Obama vet mycket väl vilket kaos han har frigjort

Muslimska brödraskapet kommer att ta över och inleda en barbarisk islamistisk kamp i Egypten

Obama inkluderade det Muslimska brödraskapet i de grupper som måste finnas med i vilken egyptisk regering som än bildas. Detta motsvarar president
Woodrow Wilsons välkomnande av bolsjevikerna i den ryska regeringen tillbaka till år 1917.


Victor Sharp skriver i The American Thinker
"Vår president har nu öppnat en Pandoras ask i Mellanöstern.

Det kan mycket väl inleda en katastrof som inte setts sedan andra världskriget. Från hans beryktade Kairotal till nutid, talar Obama och katastrof följer.

Vissa bedömare tror att president Obama och utrikesminister Clinton är så otroligt naiva att det gör dem oförmögna att förstå vad som händer i Egypten som ett resultat av att de undergrävt Mubarak-regimen. "


Sharpe fortsätter: "En berättigad fråga:
Tror de verkligen att nästa regim som kommer till makten kommer att ha intresse och hjärta för USA och Väst? Jag fruktar att Obama inte alls är naiv, utan han vet istället bara alltför väl vad han gör, för han är ivrig att främja makten i världen under det att han vill minska den i västvärlden och Israel, hur mycket oskyldigt blod som än kommer att flyta som följd.

Det är oundvikligt att Muslimska brödraskapet kommer att ta över och inleder en barbarisk islamistisk makt i Egypten som kommer att styra Suezkanalen, och visar ingen nåd mot sitt eget folk eller uppfattade fiender. "


****

Stjärnreporter gruppvåldtogs på Kairotorg
Publicerat 16 februari 2011 kl 07:14

Egypten. Lara Logan är en av TV-kanalen CBS mest kända utrikeskorrespondenter. Sydafrikanskan har tidigare rapporterat från såväl krigets Afghanistan som Irak. Att gå ut på Tahrirtorget i Kairo för att fånga folkmassans glädje efter Mubaraks avgång skulle dock visa sig vara ett misstag. En mobb på 200 firande araber samlades kring henne och hon utsattes för en brutal och utdragen gruppvåldtäkt.

fredag 11 februari 2011

Den berikande mångkulturen

Fredrik Reinfeldts folkhemstal 2009:

”Jag är en typisk svensk, sa Fredrik Reinfeldt och fortsatte: Min farfarsfar var frukten av en romans mellan en färgad amerikansk cirkusartist och ett lettiskt hembiträde. Det är svenskt. Blandat."Tillbaka till medeltiden på högskolor och universitet. Detta är inget skämt. På Malmö högskola bl.a. har man accepterat den medeltida kulturen. Att man inte kan läsa och förstå svenska på högskolan är mindre viktigt.


Vilka ska betala det mångkulturella samhället?


Sveriges mest hatade person just nu-Ulf Kristersson

Tar han bort välfärden och sätter folk på pottan? Rubriken ovan talar sitt tysta språk och inte nog med att folk blir av med både sin A-Kassa eller inte får den sjukersättning, som man är berättigad till, så skall nu också den så kallade förtidspensionen eller aktivitetsersättningen, som det nu heter tas bort, speciellt för yngre människor, som inte hittat nåt jobb efter skolan, därför att de har dåliga betyg eller av andra orsaker.

Kristersson kommer att gå till historien inte bara som den mest hatade personen utan även som den mest cyniska person vi skådat av dessa politiker. Sådan här typer, vill man klämma åt, men han kan ju bli sjuk! För sjuk för arbete?Övergavs av regeringen. En ny folksjukdom! Är det dags för Sverige att söka bistånd, för sitt sjuka folk, pensionärerna och andra tillkortakommande i svenska samhället, när pengarna tryter."

Thoralf Alfsson:

Enligt uppgifter till bloggen skall det råda stora missförhållanden på Samhall i Kalmar. Hot och trakasserier skall förekomma. En anställd skriver följande till mig.

”Här på min arbetsplats ser jag dagligen hur svenskar oftast äldre människor med olika form av handikapp behandlas jättedåligt av andra anställda muslimer.”

”Det har förekommit knivhot och andra form av hot men allt hemlighålls.”

Att det även förekommit knivhot och andra former av hot utan att ledning på Samhall gjort någon polisanmälan är mycket anmärkningsvärt och tyder på stora missförhållanden på Samhall-tvätten. Ingen av de anställda vågar ta upp problemen då det riskerar sina arbeten och att anklagas för diskriminering av andra anställda och ledningen.

Samhall skriver på sin hemsida följande.

”Samhall har en unik kunskap om hur man matchar rätt person med rätt uppdrag. Det skapar kompetenta, trygga och dedikerade medarbetare. Med våra 20 000 medarbetare har vi en mångsidighet och spetskompetens som få företag kan överträffa.”

I Samhalls uppförandekod kan följande läsas.

Jämställdhets- och mångfaldspolicy
Samhall ska främja lika rättigheter och möjligheter oavsett funktionsnedsättning, kön, sexuell läggning, etnisk tillhörighet, religion/annan trosuppfattning eller ålder samt hindra diskriminering på sådana grunder.

- Diskriminering, mobbning eller trakasserier accepteras inte i någon form.

Stora ord från ledningen av Samhall, verkligheten ser dock annorlunda ut om man skall tro dessa uppgifter.

***

Invandrad irakier har våldtagit minst 13 småbarn
Salar Mahmoud Hassan åtalas för övergrepp i Stockholmsförorter

Den 34-årige mannen åtalas för att ha förgripit sig på 13 unga flickor.

Många av övergreppen filmades.

Flera av flickorna tvingades till oralsex efter att han fäst en ögonbindel kring deras huvuden.

Salar Mahmoud Hassan, som är irakisk medborgare, ska nu genomgå en rättspsykiatrisk undersökning.

Flickorna är mycket unga - alla är mellan åtta och elva år gamla.
Övergreppen har skett i Stockholmsförorter: Hökarängen, Spånga, Rågsved, Farsta, och ett fall i Uppsala. Brotten begicks mellan 2006 och 2010.

"Mycket grova brott"
De flesta av övergreppen är grova och flera är fullbordade våldtäkter. Ett tiotal fall rubriceras som grova våldtäkter, grova sexuella övergrepp och andra är sexuella ofredanden.

– Det är mycket grova brott som sätter djupa sår hos barn som vi vet tar lång tid att bearbeta. Flera av de målsägande har varit utsatta vid upprepade tillfällen och under lång tid, säger Elisabeth Massi Fritz, som är målsägarbiträde åt två av flickorna.

Polisen hittade videoband i mannens bostad på vilka många av övergreppen fanns inspelande.

Se TV-inslag om muslimsk liga som våldtagit ca 60 engelska småflickor

Läs även om våldtäkterna på vita flickor i Sverige och i Storbritannien.

***

Bostäder åt ”ensamkommande flyktingbarn” men för svenska ungdomar
finns inga bostäder.

I Kungsbacka bygger man bostadsmoduler åt ensamkommande ”flyktingbarn”.

ENSAMKOMMANDE Kungsbacka kommun har skrivit avtal med Migrationsverket om att ta emot 50 flyktingar årligen men även ett antal ensamkommande. Men inga familjer vill ställa upp som hem och kommunen har inget eget boende. Dessutom vill man helst ligga centralt.

Så vad gör man då? Efter mycket letande hittade man en gammal läkarvilla på en kulle intill sjukhuset. Den var först tänkt att användas som boende men visade sig vara i för dåligt skick. Så nu har man rivit den och istället bygger man ihop sju moduler på platsen och inreder dem. Preliminärt startdatum för boendet är den 2 mars. Samtliga tjänster kring flyktingsamordning och de ensamkommande finansieras av Migrationsverket. Boendet ska även bemannas dygnet runt.

I sin naivitet skriver kommunen på sin hemsida att det rör sig om flickor mellan 13 och 18 år och pojkar mellan 13 och 15 år som förväntas komma. Men de vet inte från vilka länder:

Det återstår att se varifrån barnen och ungdomarna kommer. På senare år har flyktingströmmarna varit störst från Afghanistan, Somalia och Irak enligt Migrationsverket.

Projektsamordnare Bertil Ahlborg på Fastigheter säger om bakgrunden till beslutet att riva villan och ersätta det med bostadsmoduler:

- Det blir en bra lösning och uppfyller de krav man kan ställa på ett boende. Marken ägs av landstinget och läget är väldigt bra. Nära centrum men ändå lite avskilt.

***

Malmö Stads budget 2011 – läs och begrunda

Läs om Malmö stads sjuka budget. Den går ut på att fortsätta på det mångkulturella vansinnet i accelererande fart, trots att det borde stå klart för alla att det varit ett totalt misslyckande. Lite som att Vänstern rånat en bank och när de är omringade av polis väljer de att förstöra så mycket som möjligt i banken oavsett om människor kommer till skada.

En presentation av de som är ansvariga för att förvandla Malmö till en beryktad stad långt utanför Sveriges gränser:

Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet är överens om ett politiskt samarbete under den kommande mandatperioden 2010 – 2014 i enlighet med punkterna i detta dokument.

”Resurser ska fördelas solidariskt” = pengar från svenska skattebetalare till invandrare:

Vår gemensamma politik för Malmös barn och ungdomar är inriktad på att motverka de skillnader i uppväxtvillkor som finns. Vi ska därför under mandatperioden särskilt satsa för att underlätta för fattiga barnfamiljer. Grundläggande är att resurser ska fördelas solidariskt efter behov.

Ren och skär diskriminering av svenskar:
Mångkulturell och språklig kompetens är av värde för att öka servicen till Malmöborna. Vi ska därför sträva efter att öka rekryteringen av medarbetare med annan etnisk bakgrund än svensk.


Pengar till invandrarfamiljer som uppehåller sig illegalt i Sverige:
Malmö ska erbjuda papperslösa barn förskola, skola och skolbarnomsorg. Våldsutsatta papperslösa kvinnor är rättslösa och har en mycket svår situation. Vi vill därför stärka kvinnofridsarbetet så att det omfattar papperslösa kvinnor.
Och så fortsätter det. Det är vad man får med mångkulturalisterna i detta land.

***

Svenske medborgaren, al Shabab-kommendören Fuad Shangole en gång aktad Imam i Rinkeby, ser till så att dom rätta straffen utmäts. Rättegångar är snabba och bestraffningen består i att man hugger av ena foten och en hand på den dömde.


Nu vittnar 17-årige Ismael Khalif Abdulle om Shangoles och al-Shababs grymma sätt, för att rekrytera till sig nya medlemmar. Ismael finns nu i Norge, dit han lyckats fly. Hans brott bestod i att han vägrade rekryteras av al Shabab. Den grymme, före detta Imamen är han mitt på bilden ovan.

***

Sarkozy erkänner att mångkulturalismen är död.
torsdag 10 februari 2011

Ljuset släcks över Europa - och sedan?

Geert Wilders anförande vid den nya rättegången
Målet är att fortsätta strategin med massinvandring som slutligen resulterar i att Europa blir islamistiskt

"Ljusen slocknar över hela Europa. Över hela kontinenten, där vår kultur blomstrade och där människan skapade frihet, välstånd och civilisation. Grunden i Västvärlden är under attack överallt.”

Lord Tebbit av Chingford är en av Storbritanniens mest frispråkiga konservativa kommentatorer och politiker. Han var en högt uppsatt minister i Margaret Thatchers regering och är en före detta medlem för det konservativa partiet i parlamentet. Han har också arbetat inom journalistik, förlagsverksamhet, reklam och var pilot i RAF och British Overseas Airways.

Lord Tebbit

Kom igen David, om du fortsätter så här så kan du vinna nästa val
Äntligen en politisk ledare som har vågat säga vad jag har sagt i tjugo år och fått mycket sk-t för. Mångkultur är inte bra för vårt samhälle. I själva verket tvivlar jag på om det är bra för något samhälle, av det enkla skälet att ett samhälle definieras inte av dess etniska ursprung, utan av dess kultur. Tack och lov så är David Cameron klok nog att förstå detta och modig nog att säga det. Om David Cameron fortsätter så här, kommer han vinna nästa val. (Det är statsmångkulturalism som är rasistisk och David Cameron som är liberal .)”

Så här skriver Douglas Murray i Wall Street journal

Camerons multikulturella ”VAKNA – ANROP”

Tillväxten av islamistisk extremism i väst är något även den politiskt korrekta kan se. Slutligen verkar Europas mainstream partiledare inse vad andra har märkt länge: Mångkultur har varit den mest skadliga och splittrande politik som utövats av västerländska regeringar sedan andra världskriget. [..]

De muslimska samfund som Mr Cameron fokuserat på kommer inte att reformera sig själva. Så den brittiska regeringen kommer att behöva stänga och lagföra terrorister och extremistiska organisationer, inklusive några "välgörenhetsorganisationer." Det finns grupper som är förbjudna i USA men kan och fortfarande sysslar med ”allmännyttigt arbete” i Storbritannien Präster och andra personer som kommer från utlandet för att predika hat och splittring bör utvisas. Kommer Mr Cameron lyckas göra något av detta?

Det finns anledning att vara skeptisk. I kölvattnet på 2005 års tunnelbane- och bussbombningar i London - attacker som utförts av muslimer födda i Storbritannien - meddelade Tony Blair att "spelreglerna förändrats." Men inget förändrades.

Det är möjligt att Mr Cameron kommer att visa mer politiskt mod. Om han gör det kommer han säkert att bli utskälld av försvararna av mångkulturalismen. Han kommer också att bli en ledare av betydelse. Om han inte gör det, så kommer framtida generationer att förknippa honom med München. Men det kommer inte att vara för lördagens tal. Det kommer att bli med en tidigare premiärminister som också reste till den staden och som återkom med en ära som visade sig vara djupt tillfällig. Wall Street Journal"
Läs hela artikeln

Från Paul Widen:
”Den största och bäst organiserade oppositionsrörelsen i Egypten är det Muslimska Brödraskapet (MB).

Organisationen grundades 1928 men förklarades olaglig 20 år senare, då den uppfattades som ett hot mot den egyptiska monarkin. Sedan 1950-talet har den i varierande grad tolererats av myndigheterna, men den är fortfarande olaglig.

MB spelar en avgörande roll i de pågående förhandlingarna mellan regeringen och representanter för folkmassorna som de senaste två veckorna har protesterat mot president Hosni Mubarak och den nu rådande regimen. Det är rimligt att anta att organisationen därför kommer att få en mer inflytelserik roll i Egyptens politik framöver. Således vore det på sin plats att ta sig en närmare titt på MB och vad organisationen står för.

Det ottomanska rikets kollaps efter Första världskriget innebar slutet på det muslimska kalifatet. Kalifatet hade existerat på olika håll och i olika skepnader sedan islams begynnelse på 600-talet men kan sammanfattas som ett politiskt välde bestående av alla muslimska länder styrt av sharia (muslimsk lag). MB grundades som en reaktion på förlusten av kalifatet, med syfte att återetablera det. ”Allah är vårt mål, Koranen är vår konstitution, Profeten är vår ledare, Jihad är vår väg, och död för Allahs skull är vårt hösta strävan,” hette det i organisationens manifest.”
Läs mer

Vad är det Muslimska brödraskapet som vi hört så mycket om dessa dagar?

Vårt uppdrag är världsdominans och en komplett tro att islam kommer att invadera Europa och Amerika.

År 1928 var Egypten under brittiskt styre. De hade ett egyptiskt parlament och kabinett, men britterna kontrollerade de tre viktigaste kabinetten: armén, polisen och ekonomi. Vid den tiden förklarade en ung lärare vid namn Hassan al-Banna, under inflytande av Wahabi rörelsen i Saudiarabien att ett självständighetskrig från brittiskt styre måste utkämpas. Han trodde att detta krig inte borde föras på en sekulär "klassisk liberal" grund utan istället genom islamisk ideologi. Men det innebar att Egypten återvände från modernitet till "stenåldern" Stone Age” 700 A.D. Arabian rule”, enligt vilken islams grundare och hans efterträdare, kalifatet, gjorde anspråk på att vara inspirerade av Allah och hans Shariahlag.
(…)
I åratal har, journalister - muslimska journalister - varnat världen vilka avsikter Muslimska brödraskapet har betr. jihad. Men människor, särskilt i Västs liberala vänster har medier valt att ignorera dessa varningar.

Den 25 juni 2007 offentliggjorde egyptiska kolumnisten Tariq Hasan en artikel i Al Ahram dagstidning om att Muslimska brödraskapet förberedde ett våldsamt maktövertagande i Egypten med hjälp av sin maskerade milis för att kopiera Hamas maktövertagande i Gaza. Tråkigt nog ignorerades Hasan och andra. Nu är det smärtsamt att se hur ett vackert land med en uråldrig civilisation är i fritt fall till total undergång. Men ännu mer alarmerande - detta är bara ett förebud om vad som komma skall.
Läs hela artikeln

Världen idag:
”Islam = kristdemokrati?
I Världen idag (2 februari) ser den socialdemokratiska Broderskapsrörelsens ordförande, Peter Weiderud, påtagliga likheter mellan islamistiska ytterlighetsrörelser som det egyptiska Muslimska brödraskapet och den europeiska parlamentariska kristdemokratin.

Samma tankar luftade häromdagen den så kallade islamologen Jan Hjärpe, som tyckte att Muslimska brödraskapet mycket väl kunde jämföras med Göran Hägglund.

Vad ska man säga annat än: Stackars Sverige, som begåvats med så inkompetenta läromästare och opinionsbildare!
Göran Modén
Partille ”

***

ENOCH POWELL förutsåg vad som skulle ske med Storbritannien men ingen lyssnade.

Så här började hans berömda tal. På svenska: Floder av blod.

”Den främsta uppgiften för statsmannaskap är att förhindra sådant ont som går att förhindra. I försöken att göra så stöter man på hinder som är djupt rotade i den mänskliga naturen. Det onda märks inte förrän det har visat sig, och i varje dess steg finns rum för dispyter huruvida det är verkligt eller imaginärt.”

Så här slutade talet:

När jag ser framåt fylls jag av förutsägelser; som romarna tycker jag mig se "Tibernfloden skummande av blod". Detta tragiska och motspänstigt förnimbara som vi åser med skräck på den andra sidan Atlanten men som där är invävd i historien och statens själva existens, kommer till oss här av vår egen vilja och vår egen försummelse. Verkligen, det är här. I numerära termer, det kommer att vara av amerikanska proportioner långt innan slutet av detta århundrade."

***

Maud Olofsson är svenska folkets många landsförrädare och går islamisternas ärenden. Det egendomliga är att svenskar på centerns möte i Linköping applåderar då hon uttalar sig om att "svensken är lat, dåligt utbildad och åldrig".

Så långt har det gått. Vårapolitiker, valda av svenska folket, har lyckats ta bort svenskarnas självaktning och de applåderar åt sig själva!!!

tisdag 8 februari 2011

Är Maud Olofsson en "älskansvärd" person?


OINSPIRERAD? Maud Olofsson ger inte intryck av att ha den energi och det fokus som krävs för att leda Centern ” som i valet var det parti som tappade mest” ut ur öknen. Foto: Roger Vikström

Svensken lat, lågt utbildad och åldrig – enligt Maud Olofsson

Så här skriver man på PI:

"SPYFÄRDIG Jag höll på att sätta morgonkaffet i vrångstrupen i morse när jag läste den vedervärdiga smörja som den fullkomligt avskyvärda Maud Olofsson, Centerpartiets ordförande, sägs skall ha rapat upp på partiets kommundagar i Linköping – (Se talet). Och inte blev mitt illamående mindre när jag såg att det var Expressens beskäftige lille goddagspilt David Baas, vars sätt att arbeta har fått omdömet ”märklig journalistisk arbetsmetod” av Journalistförbundets ordförande, som återigen har slaskat ihop en skräpartikel att lägga till komposthögen."


"Maud Olofsson har varit ordförande för Centerpartiet i ett decennium. Under en så lång partiledarkarriär hinner man förstås lära sig mycket. Till exempel att förtroendesiffror och opinionsresultat är flyktiga, både som förbannelser och välsignelser.

Det är väl den insikten som får henne att ta det interna missnöjet med sådan ro. Att döma av Olofssons framträdande på Centerns kommundagar, som avslutades i helgen, är hon fast besluten att föra sitt parti genom ännu en valrörelse.
Åhörarna verkade inte fullt så entusiastiska. Enligt en undersökning som Expressen genomförde bland 502 förtroendevalda centerpartister vill drygt en tredjedel att hon avgår redan på partistämman i höst.

MAUD OLOFSSONS POLITIK EN KATASTROF FÖR CENTERN ansåg Börje Hörnlund, som 2009 skrev en debattartikel i DN om Maud Olofssons politik och det sätt hon har skött bl.a. kärnkraftsfrågan som har varit Centerns stora fråga under många år.

I artikeln framgår att han menar att Maud Olofssons sätt att sköta kärnkraftsfrågan är det mest odemokratiska agerandet i Centerpartiets 99-åriga historia

Han ser med oro på hur partiet överger sina kärnväljare och framför allt landsbygdens människor.

Läs mer

I en ledare på DN skriver Maud Olofsson att det viktigaste inför valet 2010 är att skapa arbetstillfällen för ungdomar. Sverige har inte råd att utestänga en hel generation från arbetsmarknaden. Den höga ungdomsarbetslösheten är oacceptabel.
(…)
Det är svårt att tro att detta är det parti som en gång grundades för att tillvarata svenska landsbygdens folk. Maud Olofsson och hennes parti har hamnat långt från den profil som sedan Bondeförbundet numera Centern grundades 1913 har haft målsättningen att värna om svensk landsbygd även om det finns inslag i detta parti som har varit mindre sympatiska som det bruna i partiets historia..

Maud Olofsson – den mest sverigefientliga ministern.
Vid valet 1998 hade Centern annonser med en text som innebar att vi svenskar inte har någon särskild rätt till Sverige bara för att våra bönder i århundraden ”gått och harvat” i dess jord. En annan hade texten ”Sverige tillhör svenskarna lika mycket som månen tillhör amerikanerna”.

Denna affisch är väldigt egendomlig då man refererar till mark som inte tillhör någon. Alltså blir budskapet att Sverige inte tillhör någon - just Sverige är allemansland och ingenmansland!

Det är häpnadsväckande att centern av alla partier visar prov på en så skriande brist på känsla för hembygdens och rötternas betydelse.”

Så här skriver Stellan Boijerud:
Invandringen ska rädda Sverige anser Maud Olofsson

”Centerns nya politiska fundament
Inför 600 jublande centerpartister har Maud Olofsson förklarar att invandrare är mer företagsamma, mer högutbildade och har lägre ålder än svenskar, varför de är ”välfärdens kärna runt om i landet”. Därför skall centern vinna fler röster på ökad invandring.

Riksdagsmannen (c) Fredrick Federley karaktäriserar samtidigt Sverigedemokraternas riksdagsledamöter som ”galningar”.

Tillägg:
Maud Olofsson har nu givit ett nytt namn åt områden såsom Hammarkullen, Rinkeby och Rosengård – Välfärdscentra!”


Maud Olofsson har också uttalat att Sverige ska bli ett nybyggarland. Är det så att invandrarna ska överta det svenska jordbruket?

Redan Göran Persson på sin tid gav klartecken för islamiseringen kan man förstå av en artikel i DAGENS NYHETER 990214.
”Dagens system för flyktingmottagande är alltför inriktat på socialpolitiska åtgärder och för lite på företagande. Resultatet blir bidragsberoende. Det här systemet bör skrotas. I stället bör vi samordna flyktingmottagandet med stödet till orter som är på väg att avfolkas. På så sätt kan vi stimulera driftiga flyktingar att bosätta sig i Norrland. Invandrarna måste ses som ett nationellt tillväxtinstrument.”

Det skriver Lars Stjernkvist och Hedi Bel Habib, chef för respektive expert vid Integrationsverket.”

Vidare:
Låt flyktingar stimulera glesbygden
Som de hittills har stimulerat Skåne då? Vad är det för stimulans egentligen? Pizza, kebab, mariuanaodlingar, khatförsäljning, samt en massa våldtäkter och misshandel.

”Integrationspolitiken ska i huvudsak inriktas på att stärka den enskildes förutsättningar att stå för egenförsörjning. Detta mål kan dock inte åstadkommas utan grundläggande förändringar i dagens system”.

”Kommunernas arbete med att tidigt stimulera egenföretagande bland flyktingar under Introduktionsperioden är nästan obefintligt. Bland de 100 000 flyktingar som mottagits av kommunerna mellan 1992 och 1994 hade år 1998 bara 0,5 procent startat ett eget företag eller stimulerats till att starta eget.

Ur ett långsiktigt perspektiv är detta ett enormt bortfall av tillväxt med tanke på att uppskattningsvis 30 procent av dessa 100 000 personer har förutsättningar från sin hemlandstradition att driva eget företag”.

En annan artikel om det svenska jordbruket av BORIS BENULIC ur tidningen Metro tisdagen den 11/4-2000.

FLYKTINGAR KAN FÅ LANDSBYGDEN LEVANDE
Sveriges landsbygd ligger alltmer öde. När man passerat Västerås på väg norrut så är det som att åka genom neutronbombdrabbat landskap. För fem år sedan lystes skogarna upp av flackande ljussken från gårdar och villor där familjerna satt samlade framför TV:n.

Nu är det svart, tyst och öde mellan de punkter av liv och rörelse som städerna utgör. Nu är ljusen släckta och kronofogden har hämtat TV:n och familjerna har flyttat in till den stora kommunen eller till Stockholm. För vem kan försörja sig när bruken läggs ned?

Vem kan driva lantbruk när bara de mycket stora bondgårdarna lönar sig – och de lönar sig eftersom de får EU-bidrag för att inte odla saker som ärtor majs.”

*****

Svenska folket måste fråga sig och framförallt de små bönderna varför det är bättre att flyktingar skall bruka jorden och få lönsamhet på sitt arbete än att den svenske bonden kan leva på sin gård oavsett storlek.

Varför finner svenska politiker och journalister det mer angeläget att värna om flyktingars väl och ve?

Vi kanske måste börja tanka i banor att det är en gemensam konspiration mot svenska folket av sjupartiet (m, c, fp, kd, s, mp ochv)? Vart skall svenska folket ta vägen?

Det fjärde budordet i Luthers katekes:

Hedra din fader och din moder för att det må gå dig väl och du må länge leva i ditt land.

Vem hedrar Maud Olofsson? Absolut inte sig själv och knappast sina föräldrar och förfäder.

I själva verket är hon en skam för vårt land och hon borde gå in i sin kammare och inte komma ut därifrån förrän hon ber svenska folket offentligt om ursäkt.

Ni som ännu inte läst Julia Caesar söndagskrönika: Hundraåringarna. Läs den. Så här skriver hon om en svensk som var stolt över sitt ursprung, Jussi Björling och som svenska folket tog till sitt hjärta. Han var dessutom en anspråkslös man som svarade då han blev tillfrågad om hur det var att vara så begåvad svarade: ”Det har jag aldrig tänkt på”.

”Det är den 24 november 1938, en söndagskväll. Mannen som sjunger Rodolfos roll i La Bohème är Jussi Björling, världens störste tenor någonsin. Han ska komma att sjunga rollen i 114 scenföreställningar av de cirka 3 000 han ger under sitt liv. Många andra tenorer har korsat etern och operascenerna; Enrico Caruso, Tito Schipa, Benjamino Gigli, Giuseppe Di Stefano, Nicolai Gedda, Alfredo Kraus, Fritz Wunderlich, Gösta Winbergh, José Carreras, Placido Domingo, Luciano Pavarotti. Ingen har överträffat Jussi Björling. I internationella omröstningar koras han som nummer ett, år efter år.

Hans säreget silverskimrande tenor har en oförliknelig klang av skönhet och djup. Med den trollband han under hela sin livstid publiken på världens operascener. Jussi Björling dog bara 49 år gammal. Men med sin röst har han skrivit in sig i evigheten. Med den fortsätter han ständigt att trollbinda nya generationer.”

Jussi Björlingmuseet i Borlänge
Museibesökarna kommer från hela Sverige och så många som var femte är från utlandet.

"De riktiga entusiasterna vistas ofta en hel dag här", säger museichef Jan-Olof Damberg. Foto: Johan Solum

VI MÅSTE RÄDDA VÅRT LAND!


söndag 6 februari 2011

Egypten början på världskalifatet eller.....!

Läs också om Singapore och vad premiärministern har för uppfattning om integrering av muslimer.

Av James West
MidasLetter.com
4 februari 2011

Egypten är bara början
Att titta på CNN så är det lätt att invaggas i uppfattningen att det rara lilla afrikanska tredje-världen landet som är hem till Cleopatra, mumier och pyramider har en liten revolution för att bli av med en trött gammal tyrann.

Elisabeth Taylor som Cleopatra

(…)

Detta fenomen, som har sitt ursprung i Tunisien, en nation på 10 miljoner, och som nu rasar i Egypten på 85 miljoner och har spridit sig till Jemen med en befolkning på 25 miljoner och Jordanien, befolkning 6 miljoner, är inte bara en regional politisk förändring: detta är början på USA:s förlust av kontroll över regionen.

(…)

Denna förbittring, som nu tar sig uttryck i en enhetligt regional protest omvandlar sig till en kraft för självbestämmande, och Muslimska brödraskapet och al-Qaida är mest benägna att erkänna och dra nytta av denna kraft.

(…)

Konsekvenserna för USA, Saudiarabien och Israel är seismik (jordskalvs-). Denna typ av revolution, som börjar lugnt och slutar våldsamt, är ärketypen för ett tidigt skede av regionens totala omorganisation. Detta kan vara det första steget i en ökande konflikt som skulle leda till ett krig mellan Saudiarabien och resten av den islamiska regionen, där resultatet skulle bli en dramatisk ökning av islamisk fundamentalism och saudierna skulle fullt korrekt framställas som marionetter till det dekadenta och imperialistiska väst och Egypten skulle falla till Muslimska brödraskapet, redan den största politiska oppositionen grupp i Egypten.

(…)

Algeriet, Syrien, Marocko och andra nordafrikanska länder kommer att stegvis bli modigare, och i teorin kan det inte dröja länge innan nya strategiska allianser med Ryssland och Kina ändrar maktbalansen mot en islamistisk form av socialismen. Kina i synnerhet skulle välkomna sin chans att stärka det finansiella beroendet den redan får från USA med ett militärt beroende också.

Hur många fler aktiva krigsskådeplatser kan USA ha råd att kämpa med tanke på dess skulder på 14.3 billion dollars och den svaga ekonomin?

Läs hela artikeln

******

Singapores Lee: "Vi kan integrera alla religioner och raser utom islam"

Av Thomas Lifson

Lee Kuan Yew rankas som en av 1900-talets mest framgångsrika statsmän, som har lett Singapore till självständighet och han har byggt en blomstrande välmående ministat med en ekonomi i världsklass av en etniskt blandad befolkning. Han avgick som den som tjänat som premiärminister längst i världen, och vid 87 års ålder har han inget att förlora på att säga vad han tycker.

Därför är hans uppriktighet i diskussionerna om assimilering av muslimer kanske förståeligt, men ändå häpnadsväckande i en värld av politisk korrekthet och obligatorisk känslighet för muslimer, som aldrig kan förväntas bli återgäldad. Singapore har en betydande muslimsk minoritet, mest malajer men även en del indiska muslimer. Genom historien har Singapore strävat efter att minimera de etniska spänningarna bland sin skiftande befolkning (etniska kineser är den största gruppen [74%], följt av malajer [13%], indier, och andra - däribland många västerlänningar). Vid ett tillfälle på 1960-talet, gick Lee i spetsen för en fusion med en muslimsk majoritet i Malaysia, men det föll snabbt samman.

Nu har Lee publicerat en bok om Singapores framtid, och han säger vad han tycker.Läs om Världskalifatet

lördag 5 februari 2011

Muslimska brödraskapet - Obama


Pamela Geller intervjuas av Jamie Glazov, Frontpage Magazine's redaktör och författare till den kritikerrosade och bästsäljande boken, United in Hate: The Left's Romance with Tyranny and Terror, and his new book, Showdown With Evil.
Jamie Glazov är redaktör på Frontpage Magzine. Han har en doktorsexamen i historia med inriktning på rysk, amerikansk och kanadensisk utrikespolitik. Han är författare till den kritikerrosade och bästsäljande, United in Hate (Förenade i hat): The Left's Romance with Tyranny and Terror (Vänsterns romans med tyranni och terror). Hans nya bok är Showdown With Evil. Han kan nås på jamieglazov11@gmail.com.

Frontpage intervjugäst idag är Pamela Geller, grundare, redaktör och utgivare av den populära och prisbelönta webbloggen AtlasShrugs.com. Hon har vunnit bifall för sina intervjuer med internationellt kända figurer, bland andra John Bolton, Geert Wilders, Bat Ye'or, Natan Sharansky, och många andra, och har avslöjat många viktiga historier – särskilt de tvivelaktiga källorna då det gäller vissa av finansieringsstöden till Obama-kampanjen.

Hennes artiklar har publicerats i The Washington Times, The American Thinker, Israel National News, Frontpage Magazine, World Net Daily, och New Media Journal, m.fl. publikationer. Hon är medförfattare (med Robert Spencer) till The Post-American Presidency: The Obama Administration’s War on America.

FP: Pamela Geller, välkommen till Frontpage intervju.

För de som är bekant med din bok och ditt arbete är det ingen stor överraskning att Obama har godkänt en uppgift för Muslimska brödraskapet i en ny post-Mubarak regering för Egypten.

Jag skulle vilja begränsa mig idag och fråga dig angående det Muslimska brödraskapets infiltration i Obama-administrationen. Vad kan du berätta om detta islamistiska intrång i Vita huset?

Geller: Tack Jamie.

Det första vi måste inse är att det Muslimska brödraskapet är verksamt i USA under olika namn och organisatoriska paraplyer. Tekniskt sett finns det inget "Muslimskt brödraskap" i USA. Men den muslimska American Society (MAS), Islamic Society of North America (ISNA), the Council on American-Islamic Relations (CAIR)= Rådet för amerikansk-islamska relationer (CAIR) och andra är - enligt ett dokument som hittades vid en räd och släpptes av brottsbekämpande polis år 2007 under rättegången om finansieringen av Holy Land Foundation Hamas - Brödraskaps-länkade organisationer.

Spelet är över:

Barack Obama har ställt sig bakom en roll för Muslimska brödraskapet i en ny, post-Mubarak regering för Egypten.

Läs hela artikeln

Idag i Svenska Dagbladet om Egypten

Aktivister tror på ny gryning
Spionchef kan bryta dödläget
Brödraskap skyndar långsamt

Cameron attackerar mångkulturen
David Cameron för fram en förödande attack i dag efter 30 år av mångkulturalism i Storbritannien och varnar för att det främjar extremism och direkt bidrar till inhemsk islamisk terrorism.

Bloomberg rapporterar samma FFC:

Cameron kommer meddela på den säkerhetspolitiska konferensen i München att regeringarna bör överge mångkulturalism och toleransen av "oacceptabla åsikter och praxis" inom deras samhällen och framhålla fördelarna med västerländska värderingar, enligt en text av talet som släpptes av Camerons kansli. Istället bör målet vara "en klar känsla av den gemensamma nationella identiteten."

Angela Merkel: Mångkulturalismen är död