söndag 28 februari 2010

Violin Bach


Washington DC, en tunnelbanestation en kall januarimorgon 2007.

En man med violin spelar Bach i en timme.
Under den timmen passerar ca 2000 personer.

Efter 3 min spelande uppmärksammar en medelålders man musikanten och drar ned tempot i sina steg. Han stannar några sekunder och fortsätter sedan vidare.

Efter 4 min:
Violinisten får sin första dollar. En kvinna kastar myntet i hans hatt utan att stanna.

Efter ca 6 min:
En yngre man lutar sig mot staketet och lyssnar en stund, men tittar snart på klockan och går vidare.

Efter 10 min:
Ett barn i 3-årsåldern stannar, men modern drar honom vidare. (Flera barn stannade men blev utan undantag omgående ivägsläpade av sina föräldrar)

Efter 45 min:
Violinisten har spelat oavbrutet. Endast 6 personer har stannat för att lyssna en kort stund.
Ett 20-tal personer har lagt pengar i hans hatt, men de flesta utan att sakta in. Violinisten fick ihop 32 dollar sammanlagt.

Efter en timme:
Musikanten slutar att spela och det blir tyst. Ingen lägger märke till att han slutar, ingen applåderar.

Sanningen:Musikanten som spelade är Joshua Bell, en av världens främsta nu levande violinister och musiker. Han spelade några av Bachs mest krävande stycken på en violin värd 3,5 milj dollar.

Två dagar tidigare spelade Joshua Bell för utsålda hus i Boston, biljetterna kostade i genomsnitt 100 dollar.

Detta är en sann historia. Joshua Bells inkognitospelning på T-banestationen organiserades av Washington Post, detta som en del av ett sociologiskt experiment om perception, smak och människors prioriteringar.

Man ställer frågan: "Lägger vi överhuvudtaget märke till skönheten i en vardaglig miljö vid en opassande tidpunkt? Stannar vi till för att uppskatta skönheten? Känner vi igen en talang i ett oväntat sammanhang? Hur många av oss går på fina koncerter och betalar dyra pengar för något vi inte har vett att uppskatta?"

En slutsats i mängden:

Om vi inte väljer att stanna till när en av världens bästa musiker spelar några av världens bästa stycken på ett av världens finaste instrument...

HUR MYCKET ANNAT GÅR VI INTE MISTE OM?

lördag 27 februari 2010

Demonstration mot Guldspadenpris


UTDELANDE AV PRISET GULDSPADEN

Med anledning av nomineringen av de tre sydsvenskanjournalisterna så undrar jag,om de nu får priset, var och när de kommer att få detta tilldelat. Anledningen till frågan är nämligen den att vi planerar en demonstration mot denna horribla prisutdelning. Varför vi tycker att den är horribel framgår i texten nedan.

FGJ skulle kanske kunna förväntas ha lite mer omdöme när man nominerar och delar ut priser. Särskilt till journalister och tidningar som undanhåller fakta och sanning för sina läsare.

From: sandorherold@hotmail.com
To: laso@sydsvenskan.se
CC: tobias.barkman@sydsvenskan.se; katia.wagner@sydsvenskan.se; jens.mikkelsen@sydsvenskan.se; hanna.younes@sydsvenskan.se; heidi.avellan@sydsvenskan.se
Subject: pris
Date: Thu, 25 Feb 2010 13:42:12 +0100

Är ni stolta nu över att tre av era journalister är nominerade till att få priset Guldspaden?
Jag tycker att ni borde skämmas över varför de är nominerade. En av anledningarna är tydligen "avslöjandet" att poliser sins emellan har använt uttryck såsom apajävel och blattajävel om ungdomar ute i Rosengård som deltog i upploppen där ute för drygt ett år sedan. Detta om ungdomar som bränner, vandaliserar,rånar och misshandlar mm mm. Jag kan garantera dig att majoriteten av era läsare tycker att uttryck som dessa passar väldigt bra in på dessa typer.

Att journalister som inte ens vågar eller vill skriva ett ord om dessa dräggs härkomst när de skriver artiklar om deras gärningar eller när en fällande dom är ett faktum skall få pris är ju bara skrattretande. Ni har ju censuren som ledstjärna när det gäller dessa invandrarungdomar och deras kriminella verksamheter. Ännu mer skrattretande ter sig er censurjournalistik när man i andra tidningar och medier skriver sanningen och ni envist hänger kvar vid er policy i denna tidning.

Ni har inte med ett ord skrivit något om varifrån dom gängmedlemmarna härstammar ifrån som med jämna mellanrum ägnar sig åt skjutningar på allmänn plats här i staden. Varför?

Att ni skall få pris för era s.k avslöjanden av poliser som mer eller mindre riskerar sina liv i sin yrkesutövning genom att de blir utsatta för stenkastning, raketbeskjutningar och annat är ju enbart vämjeligt att behöva läsa om. Ni som inte ens har civilkurage att skriva sanningen i era artiklar! Skulle någon ha ett pris så vore det poliserna. Ett passande namn till detta pris vore Guldbatongen.

Det här priset som era journalister tydligen är nominerade till heter Guldspaden.Det rätta namnet vore Dyngspaden!

Till sist en fråga, skall vi någonsin få läsa en censurbefriad Sydsvenska Dagbladet?
Sandor Herold
Silverviksg.9 213 74 Malmö
Tel: 922577 070-7242078

Bränderna i Rosengård

Foto: Patrick Persson

Anlagda bränder i Rosengård

fredag 26 februari 2010

Vanärat sitt land - Anders Fogh Rasmussen -

Nedanstående information kom till bloggen. Det framgår att det i alla tider funnits människor som förråder sitt land och säljer sin själ för pengar.

Diplom till tidigare statsminister Anders Fogh Rasmussen

Kära svenskar

Det är i dag den 26 februari, den dag Carl X Gustav tvingade Danmark att underteckna sin hårdaste fredsuppgörelse någonsin, förrådd av kung Frederik 3´s svåger,

den mäktiga och maktlystne adelsmannen Corfitz Ulfeldt. Man reste en skampåle över honom till evig spott och spe.

I 2008 stiftades ett ”Corfitz Ulfeldt-Diplom” till vanära för politiker som sviker sitt folk.

I år tilldelas ”Corfitz Ulfeldt-Diplomet”

” till tidigare statsminister Anders Fogh Rasmussen, för hans hantering av Lissabontraktaten med avlämnande av dansk suveränitet till EU utan folkomröstning som tidigare lovats danskarna."

Titta på min blog Spydpigen

Intressant bok: Robotfolket

Är Sverige en verklig demokrati? Läs hela artikeln på Gates of Vienna.

Det stora sveket mot det brittiska folket

Nedanstående information om vad Labour har gjort mot den brittiska befolkningen fanns redan omtalat i oktober 2009 men är väl värt att läsa om igen. Det är ett förräderi som saknar motstycke. Det brittiska folket skulle precis som svenska folket benämnas som rasister, om de ifrågasatte den enorma massinvandringen.


Citat från Fröken Sverige:

”Dato: d. 23.02.10, 21:58
Af: Morten Uhrskov Jensen


MÅ DET GÅ RIKTIGT ILLA FÖR LABOUR
I oktober 2009 så framkom det genom en av Tony Blairs tidigare rådgivare Andrew Neather, att Labour under 2001 ville genomföra en aldrig tidigare skådad massinvandring till Storbritannien. Enligt Andrew Neather ville man »rub the Right’s nose in diversity«, alltså »doppa högerns näsa i mångfald«.

Andrew Neather berättade även att Labours ministrar inte ville prata högt om detta, då de fruktade att en sådan politik skulle skrämma deras kärna av arbetarväljare.

Det blir ännu värre

Idag har det kommit fram, genom ett dokument som tillbakahållits av inrikesministeriet, att Labour ville ha »social förändring« i Storbritannien, trots vetskapen om att väljarna skulle vara emot det.

Man fick veta att kriminaliteten skulle stiga, men man lät bli att berätta detta för väljarna.

Dokumentet berättar vidare om att ministrarna blev tillsagda att endast dåligt utbildade och personer, som aldrig mött en invandrare, skulle vara motståndare av massinvandring. Om man skulle visa oenighet med den förda politiken, så skulle man stämplas som rasist. Enligt tidningen Daily Mail, så slutade Labour att strö runt anklagelser om rasism efter att de börjat förlora väljare till det rasistiska partiet British National Party.

Sir Anthony Green från Migrationwatch säger, att Labour troligtvis har trott att de skulle ha nytta av invandrarnas röster (utan tvivel ett korrekt antagande) utan att att bli av med sina arbetarröster (en inte så riktig antagelse dock).

Mycket ska man höra…

Jag kan minnas en del smutsiga trick under de tio år som jag har följt denna debatt här hemma och i Europa. Jag kan minnas minns korkade uttalanden, lallande bortförklaringar och klumpiga försäkringar.

Men hitintills så tar Labour priset fulhet. Med en cynism, som väl trots allt måste vara ovanlig, har den brittiska socialdemokratin förhoppningsvis grävt sin egen grav. Måtte det gå riktigt illa vid det parlamentsval, som enligt planen ska hållas senaste den 3 juni i år." ”
Läs orginaltexten av Morten Uhrskov Jensen på Jyllands-Posten


ENOCH POWELL förutsåg vad som skulle ske med Storbritannien men ingen lyssnade.

Så här började hans berömda tal. På svenska: Floder av blod.

”Den främsta uppgiften för statsmannaskap är att förhindra sådant ont som går att förhindra. I försöken att göra så stöter man på hinder som är djupt rotade i den mänskliga naturen. Det onda märks inte förrän det har visat sig, och i varje dess steg finns rum för dispyter huruvida det är verkligt eller imaginärt.”

Så här slutade talet:

När jag ser framåt fylls jag av förutsägelser; som romarna tycker jag mig se "Tibernfloden skummande av blod". Detta tragiska och motspänstigt förnimbara som vi åser med skräck på den andra sidan Atlanten men som där är invävd i historien och statens själva existens, kommer till oss här av vår egen vilja och vår egen försummelse. Verkligen, det är här. I numerära termer, det kommer att vara av amerikanska proportioner långt innan slutet av detta århundrade.

Endast resolut och brådskande handling kommer att avvärja det. Huruvida det kommer att bli allmänhetens vilja att kräva det, vet jag ej. Vad jag vet är att se det, men inte tala om det, skulle vara ett stort förräderi.”

torsdag 25 februari 2010

Är Sverige en verklig demokrati?

Snaphanen kan man hitta ett och annat intressant bl.a. följande i snabböversättning från danska..

Det kan faktiskt vara förnuftigt att använda erfarenheterna från valobservatörsuppdrag i andra länder för en form av service-check hemma i Sverige – inte minst när det verkligen är några områden som det vore naturligt att titta på .


Så skriver JØRGEN ELKLIT och BIRGITTA WIDSTRAND

Svenska val lever inte upp till internationell standard. Lite före jul skrev Morten Messerschmidt, som är medlem av Europaparlamentet för Dansk Folkeparti, till parlamentets ordförande, herr Buzek. Det var inte ett traditionellt julbrev Morten Messerschmidt skickade. Han oroade sig över hur val genomförs i Sverige, och han föreslog därför att talmannen skall överväga om inte Europaparlamentet bör erbjuda Sverige att sända valobservatörer till valet till riksdagen i september. [..]

En diskussion om den svenska valdagen medförde dock att vi - som båda under flera år har arbetat med valövervakning och råd om val och demokratiska frågor i nya demokratier - började fundera på vad resultatet kan bli om man nu ändå gjorde som Messerschmidt föreslog. Den överraskande slutsatsen var att det faktiskt finns betydande problem, åtminstone om man har ett mål att hålla genuint demokratiska val, då det i politiska och journalistiska språkbruk ofta benämns som "fria och rättvisa val".

Vi skrev tillsammans ned våra åsikter om det svenska valets brister ur en demokratisk synvinkel i en liten debattartikel som vi i vår enfald trodde att vi kunde få publicerad i en av de fyra stora svenska dagstidningarna. Trots dess betydelse för bedömningen av svenska vals demokratiska legitimitet - som också ifrågasatts av flera parter i Sverige, och inte bara av Morten Messerschmidt - har nu debattartikeln förkastats av alla fyra. Det finns inte utrymme, är det identiska svaret. Dagens Nyheter, var dock ärliga nog att erkänna att det bara var en av anledningarna till varför de inte skulle ta in den lilla artikeln, kanske var det också alltför kontroversiellt? [..]

Bortsett från att det är oroande att det tydligen inte finns någon som vill delta i en diskussion om valet hemma i Sverige – vill man gärna veta hur allting ska vara konstruerat och inrättat för att arbeta i de nya demokratierna, dit vi skickar valobservatörer.

----------

Hur i all världen kunde det gå så långt?

Brita Mogensen skriver:

” I Sverige och England är det inte längre tal om en smygande islamism. De är redan islamiska och har för länge sedan nått en punkt utan återvändo. Det finns därför inte längre någon urbefolkning att kämpa emot. Ändå är upploppen, kriminaliteten, förstörelsen av landet och övergreppen mot befolkningen av mycket allvarligare karaktär än i andra länder. Om inte annat borde detta säga våra politiker och deras medlöpare att dhimmi-beteende skapar ännu fler krav, ännu fler övergrepp på befolkningen och ännu fler brott."


Om åsiktsdiktaturen och den obefintliga yttrandefriheten. Hur mycket frihet finns kvar i vårt land?

Vilka är svenska folkets värsta fiender?

DN censurerar och Herbert Tingsten vänder sig i sin grav skriver en bloggläsare på Merit Wagers blogg.

Herbert Tingstens chefredaktörstid på Dagens Nyheter (DN)

Som chefredaktör för Dagens Nyheter blev Herbert Tingsten känd som en av Sveriges mest debattvilliga och obarmhärtiga ledarskribenter genom tiderna men också en av de retoriskt säkraste. Han angrep såväl kungahuset som statskyrkan och boxningssporten, han drev kampanj för Sveriges anslutning till NATO och förespråkade ett svenskt avskaffande av kärnvapen. Tingsten tvekade inte att sätta vänskapsband på spel för principernas skull. Exempelvis gick han i en serie ledare till häftigt angrepp på vad han menade var FN:s ”hyckleri” och flathet för diktaturer, vilket ledde till att hans vänskap med Dag Hammarskjöld fick ett slut.
Källa: Wikipedia

Idag är DN något helt annat än under Herbert Tingstens tid. Det är vänsterjournalisterna som bestämmer vad som skall skrivas och inte skrivas. De är inte journalister utan något slags lärare som uppfostrar människor i den rätta läran.


Ilmar Reepalu säger att det har inte förekommit några attacker mot judar, och om judar här vill flytta till Israel är det ingen angelägenhet för Malmö. Per Gudmundson, ledarskribent på Svenska Dagbladet, skriver om den tilltagande förföljelsen av judar i Malmö.

Judarna flyr Malmö och Reepalu ser på. Ilmar Reepalu säger att det är ”ingen angelägenhet för Malmö” om de judar som känner sig tvungna att flytta från antisemitismen.

Detta säger han trots att ”Malmö är en demografisk katastrof”.

I Expressen idag anser Ilmar Repaluu att han är felciterad.

Kommunalrådet Ilmar Reepalu säger att han blivit felciterad och att han är förtvivlad över trakasserierna. Foto: Joachim Wall

Emma, obotligt hjärnskadad

Emma, 19 år KRISTIANSTAD, blev misshandlad och dumpades för att dö på ett fält utanför Kristianstad. Det var hennes tidigare afghanske pojkvän som nu skall åtalas för den fruktansvärda misshandeln som har förstört Emmas liv.


Salah Fadi Samir Mahdi El-Kaissi Ramadhan, 21, slog nästan ihjäl sin ex-flickvän Emma, 20.

Svårt hjärnskadad genomgår hon i dag (24 februari) en kritisk operation. Samtidigt har ex-pojkvännen funnits skyldig till mordförsök.

Emma, 20, levde i ständig skräck för sin expojkvän. Detta sedan hon polisanmält honom för en misshandel, olaga hot och våldtäkt 28 oktober förra året. - Hon sov varje natt med en kniv under sin huvudkudde, säger Mats Svensson, pappa till Emma.

I går var han med på andra rättegångsdagen när den 21-årige expojkvännen som nästan dödade och obotligt hjärnskadade hans dotter stod inför rätta i Malmö.


Ett vittne berättar att Salah Fadi Samir Mahdi El-Kaissi Ramadhan försökte få honom att mörda Emma. Hon skars i ögonen av Salah Fadi Sami när hon var livlös.
”Vid rättegången i går vittnade både polis och rättsläkare om när Emma 6 november utanför Kristianstad misshandlades, knivskars och utsattes för förödande struptag, för att därefter dumpas på Näsby fält.

En av poliserna som hittade Emma bröt samman i en gråtattack när han skulle beskriva synen som mötte honom.

"Aldrig sett något värre"
- Jag har jobbat som polis i 20 år men aldrig sett något värre, snyftade han.
En annan polis uttryckte det så här:
- Hennes lilla kropp till det huvudet. Huvudet var dubbelt så stort efter misshandeln. Den synen glömmer man aldrig.”

onsdag 24 februari 2010

Miljöpartiet - ca 8.300 kr/månad till asylsökande

Ywonne Ruwaida. I bakgrunden det vackra stadshuset i Stockholm.

De som väljer eget boende bör få en ersättning som motsvarar medelkostnaden för vad det kostar att bo på Migrationsverkets anläggningsboenden, skriver Miljöpartiet på Newsmill.

Enligt Migrationsverkets årsredovisning 2008 (sid 40) var utgiften per inskriven och dygn 278 kronor. En asylsökande skulle därmed få 8 340 kr i ersättning varje månad med Miljöpartiets förslag.

Asylsökande som saknar egna pengar har idag rätt till dagsersättning från Migrationsverket. För ett par år sedan var dagsersättningen: Vuxen 71 kr/dag, sammanboende 61 kr/dag och barn (0-17 år) 37-50 kr/dag. Bidraget halveras från och med det tredje barnet.

En ensam vuxen asylsökande ska alltså enligt MP få 6 210 kr extra i ersättning varje månad.

-------

I Sverige finns det ca 800.000 svenska fattigpensionärer, många kvinnor som är i åldern 70-90 år. De var hemmafruar i ett antal år och fick sedan arbete inom kontorsbranschen på hel- och halvtid i många fall. När den stora arbetslöshetskrisen kom i början på 1990-talet var det dessa kvinnor som blev arbetslösa. Fackförbunden skyllde på datoriseringen som gjorde att t.ex. läkare, poliser och jurister kunde utföra sitt eget kontorsarbete.


Riksdagsmännen däremot behöver inte leva fattigdom. De har det bra och kan lova guld och gröna skogar till människor som aldrig har betalat något för den välfärd som nu snabbt raseras.Margot Wallström har blivit miljonär på de år hon var EU-kommissionär. Vem har betalat henne. De är alla skattebetalare i EU. Men det reflekterar hon nog inte över en sekund.
Bengt Westerberg har blivit rikligt belönad för att han mer än någon annan hjälpt till att förstöra vårt land. Förutom riksdagspension så har han bra betalt i välgörenhetsföretaget Röda Korset.


Det blir ca 8.300 kronor per månad som en asylsökande får.

Det vore synd att inte visa en vacker bild på Stockholms Stadshus som är beläget på den gamla eldkvarnstomten vid Hantverkargatan på Kungsholmen i centrala Stockholm. Stadshuset skapades av arkitekten Ragnar Östberg och invigdes på midsommaraftonen den 23 juni 1923.
Det finns nog inte en äkta stockholmare som inte vet att det är en av våra mest framstående arkitekter som ritat Stockholms Stadshus. Kanske vet inte Ywonne Ruwaida det!

tisdag 23 februari 2010

Den stora klimatbluffen


IPCC - The Intergovernmental Panel on Climate Change

FN:s klimatpanel måste läggas ned skriver en insändare på debattsidan i vlt. Ordföranden i Svenska FN-förbundet, Alexander Gabelic instämmer och skriver att IPCC ”kunnat beslås med enskilda felaktigheter” och behöver gå i svaromål. Men det gäller inte småsaker. Det gäller grunden.

Debattören anser precis som Gabelic att miljöproblemen måste lösas med vetenskapens hjälp. ”IPCC kunde vara en viktig kraft. Men dess stiftelse-urkund anger uppdraget: ”to asess . . . human-induced climate change”, det vill säga uppdraget begränsas till att: ”fastställa människans påverkan på klimatet”.

Då det första mötet som hölls av IPCC på 1990-talet medverkade många forskare från olika länder och väntade sig att få visa sina resultat och få diskutera dessa. Så brukar vetenskapliga konferenser gå till. Svensken Bert Bolin, som var ordförande, krävde att alla skulle skriva under den resolution som han tog fram.

”Den slog fast dels att det pågår en exceptionell uppvärmning och dels att denna är orsakad av människans utsläpp av koldioxid.”

Många forskare ansåg att det inte var tillräckligt bevisat betr. den globala uppvärmingen och människans utsläpp av koldioxid. Man menade att det hade varit varmt tidigare i historien under romartiden och vikingatiden t.ex.

Klimatskandalen kallas "The greatest lie ever told" av den ansedde forskaren Nils-Axel Mörner.

Innan sin pensionering var han under ett decennium främste företrädare för världens oceanforskare. Efter flera besök på Maldiverna och andra "utsatta" öriken kunde han konstatera att ingen höjning av havets nivå ägt rum på åtminstone 40 år. Han konstaterade att IPCC på sina mätresultat av havets nivå på olika håll lade till en "korrektion" för att visa på en höjning.


Så här skriver ”Last viking” i ett inlägg som kom till bloggen.

DEN STORA BLUFFEN

Global uppvärmning, hav som stiger och länder försvinner och folk dör som flugor. Isarna smälter vid polerna och förändrar hela världens klimat och vi går under. Detta är skräckscenarier som serveras oss i stort sett dagligen och ingen eller i alla fall ytterst få säger emot utan de flesta anser uppenbarligen att det är seriös och vederhäftig information som vi erhåller!
Information som vi i vanlig ordning blint skall tro på och helst ej ifrågasätta. (Speciellt intresserade är de som tjänar stora pengar på katastrofen -eller den påstådda katastrofen)

Men det finns trots allt en frälsning från detta elände!
Om vi nu köper miljömärkta bilar som går på biogas och etanol, gräsklippare som drivs med dyrt miljöbränsle, betalar höga miljöavgifter på både el. och annan energi, rapar mindre och undviker bönor till middag, så räddas världen från undergång, allt enligt experter! Tänk vad pengar kan göra, vilken gudagåva vi har i våra plånböcker!
Betala snällt avgiften till Din myndighet så blir allt bra! Enkelt!.

Men nu är jag inte lika klok som experterna utan ställer därför frågan vart har det sunda förnuftet tagit vägen egentligen? Och inte minst , när och vem har bestämt att vi i alla lägen skall lita på experter?
De kan av många olika skäl naturligtvis också ha fel.

En expert är enbart en person som naturligtvis är väldigt kunnig men inom ett mycket begränsat område. Ju kunnigare expert desto smalare blir deras kunskapsområde!
- Och är de riktigt kloka, studerade och pålästa så kan experten i stort sett allt, om ingenting!

Så länge jorden har funnits så har förändringar i klimatet också funnits, det ingår i den normala cykeln och är ingenting märkvärdigt alls. Vi kommer även i framtiden också att få uppleva både milda och kallare vintrar och det har inget som helst med "global uppvärmning" att göra.

Den "Globala uppvärmningen" är en gigantisk kollektiv Global bluff, inget annat, men en mycket lukrativ bluff som dagligen inbringar miljarder och åter miljarder till sina uppfinnare!
Skrupelfria makthavare som genom hot åter skor sig på folks rädsla.

Vänligen
”Last viking”

England på väg mot döden

Islams sanna ansikte

Shahid Malik, sticker inte under stol vilka planer som finns för England framöver. Han är medlem i Labour Party och är sedan 2005 medlem i det engelska parlamentet representerande Dewsbury. Han arbetar nära Jack Straw, som för övrigt sänder sin hälsning till församlingen.

Han beskriver hur mycket pengar som de närmaste åren skall skänkas till olika muslimska länder.

£ 370 miljoner till Bangladesh
£ 480 miljoner till Pakistan
£ 243 miljoner till Palestinier
£ 100 till Jemen för att inte tala om Sudan och Somalia. Tillsammans (”one billion £”)

Han anser att muslimernas framtid är ljus i England och inom 40 år så kommer Englands premiärminister att vara muslim.

Det är värt att lyssna på hela filmen.

Churchill om Islam - Från "The River War"

”… den moderna europeiska civilisationen kommer att falla, såsom den antika Roms civilisation en gång föll.”

"Hur förfärliga är inte de förbannelser som anfäktar muhammedanismens anhängare! Förutom det fanatiska raseri, som är lika farligt i en man som rabies är i en hund, finns den där förskräckliga fatala likgiltigheten. Effekterna är synliga i många länder. Slösaktiga vanor, slarvigt jordbrukssystem, tröga handelsmetoder, och osäkert ägande finns överallt där profetens anhängare regerar eller finns. En degenererad sensualism berövar detta liv dess behag och förfining; och nästa liv dess värdighet och helighet. Det faktum att enligt muhammedansk lag måste varje kvinna tillhöra en man som hans absoluta egendom - antingen som ett barn, en fru, eller en konkubin - kommer att försena den slutliga utrotningen av slaveri tills dess islam har upphört att spela en ansenlig roll bland män.

Enskilda muslimer kan visa fantastiska egenskaper. Tusentals blir drottningens tappra och lojala soldater; alla vet hur de ska dö; men religionen förlamar den sociala utvecklingen för dem som följer den. Ingen starkare bakåtsträvande kraft finns i världen. Långt ifrån att vara döende, är muhammedanismen en militant missionerande tro. Den redan har spridit sig över hela Centralafrika, och i dess spår uppstår orädda krigare; och vore det inte för att kristendomen skyddades i vetenskapens starka armar - den vetenskap mot vilken den förgäves kämpat - så hade kanske Europas moderna civilisation fallit, på samma sätt som civilisationen i det antika Rom."

måndag 22 februari 2010

Sverige - en nation i fritt fall

Sensus och det tredje könet

Det är ett studieförbund med stolta kristna rötter, utifrån tidigare sammanslagningar mellan EFS:s och KFUK-KFUM:s studieförbund, som sedan slogs samman med Sveriges Kyrkliga Studieförbund (SKS) och Tjänstemännens Bildningsverksamhet (TBV).

Sensus är ett av många exempel på sekulariseringen och den kristna trons reträtt i Sverige;
studieförbundet har idag ingen kristen grund.

... i senaste numret av Kyrkans Tidning läses ... under rubriken
”Han, hon eller hen — välj mellan tre kön”
– Det här handlar om att låta dig som individ själv bestämma hur du vill definiera dig, säger Johan Welander på Sensus studieförbund.

– Jag kan inte säga om vi är tidigast, men vi är nog bland de första som väljer att göra på det här sättet.”


Birger Schlaug om Skytte och den STORA LÖGNEN
Birger Schlaug ironiserar på sin blogg över att Göran Skytte fått erbjudanden från fem partier att ställa upp som kandidat till riksdagen.
Schlaug tror att det möjligen kan vara Kristdemokraterna som är desperata och det kan han förstå. "Kan de övriga tänka sig att låta en företrädare för den kristna rödvinshögern - som inte ens förmår ta avstånd från dödsstraff - företräda sig i riksdagen? Sossarna också? Betänk följande: från att vara riksdagsledamot till att bli statsråd är det blott ett manodepressivt, desperat beslut av en stressad och förvirrad statsminister...


Nej, förmodligen är det även partier utanför riksdagen som hört av sig. Dock knappast Feministiskt Initiativ. Kvar står Piratpartiet, Landsbygdspartiet, Sverigedemokraterna och Ny Demokrati (jo, de sistnämnda finns kvar, bidande en tid som aldrig lär komma...). Jag tippar att Sverigedemokraterna är ett av partierna." Så skriver Schlaug.

Schlaug har tydligen också fått erbjudanden om att komma igen i politiken. Han har inte fått av fem men väl fyra. Ja, nog måste partierna vara desperata, om de vill att Schlaug kommer tillbaka.

Så här skrev Birger Schlaug, i sin bok "Svarta oliver och gröna drömmar" om den lögn som genomsyrat det svenska samhället i alltför många år och fortfarande genomsyrar debatten.

"Lögnen kan få dystra politiska konsekvenser. Under många år fanns en outtalad överenskommelse mellan journalister, politiker och tyckare att inte säga sanningen om det framväxande mångkulturella samhället. Vi - jodå, jag tillhörde lögnarna - förnekade problemen, fast vi alla såg dem. Vi satt i teve och förnekade att det vid sidan av det positiva och nödvändiga också fanns svårigheter och problem. Människor utanför den lilla svenska tyckareliten kände naturligtvis inte igen sig. Politiker ansågs leva långt borta från verkligheten. Ny demokrati föddes som en följd av den välmenande lögnen och den hatfyllda lögnen kunde ta säte i parlamentet."

Kommentar på samma hemsida
Anders Sundholm var en av dem som insåg att det fanns dilemman och problem, han sade det dessutom öppet. Men det gick inte för sig - han blev utesluten ur Miljöpartiet. Under aktiv medverkan av Birger Schlaug.
Tillkom inte Miljöpartiet just för att representera en annan typ av politik än intrigerandet och taktiken, en politik för öppenhet och ärlighet?


De Nya moderaterna i Värmland och demokratin

Det blir inget samarbete med Sverigedemokraterna.

” Det blir inga debatter med Sverigedemokraterna, SD, före valet och det blir inget samarbete med partiet om de kommer in i riksdagen. Det var kommunikationscheferna för Socialdemokraterna, Karin Pettersson och Pär Henriksson för Moderaterna överens om när de på onsdagen deltog i Informatörsdagen i Karlstad”.

Foto: Jonny Ohlsson

”– Sverigedemokraterna är ett enfrågeparti och vi har ingenting att diskutera med dem , sade Pär Henriksson.”
Det förhållandet att alltfler kända socialdemokrater i Värmland dyker upp på internetsajten Facebook har av en del uppfattats som att internet kommer att vara en viktig del i valarbetet.
Läs hela artikeln.

Asylsökande skall slippa lämna familjen
"Regeringen föreslår att asylsökande som får barn med en svensk medborgare ska slippa åka tillbaka till hemlandet för att lämna in en ny ansökan om uppehållstillstånd."

söndag 21 februari 2010

Skillnad på folk och folk


Från ISM, den slitiga skribenten har följande brev postats till Carl Bildt

Från ISM
To: registrator@foreign.ministry.se

18 februari 2010
UD v g diarieför och meddela dnr tack
Utrikesminister Carl Bildt

Ämne: ”UD slutar betala för evakuerade svenskar”

Ett kraftfullt slag i luften
Ni skriver den 18 februari 2010 på DN Debatt om skattebetalarna fortsättningsvis inte skall betala för ”evakuerade svenskar” och att ”bra försäkringar bör kunna täcka de här utgifterna.” Det tackar vi för men samtidigt framstår förslaget såväl som ett sent uppvaknande som ett kraftfullt slag i luften.

En etniskt svensk resenär förväntas ha så pass mycket pengar i plånboken eller på kontokortet att han/hon klarar en krissituation såväl utomlands som på hemmaplan. För större kriser på resan – sjukdom, olycksfall, död – skall man givetvis ha försäkringar som täcker oförutsedda utgifter.

Det är väl känt att invandrarna sällan eller aldrig bryr sig om att teckna privata försäkringar. De flesta väljer att i stället ställa krav på skattebetalarna så fort de försatt sig i prekära situationer utomlands.

Etniska svenskar förväntas i alla lägen ta ett personligt ansvar i form av reseförsäkringar eller en hemförsäkring, som även omfattar utlandsresor. Varför har samma krav inte ställts på libaneser och andra ”nya svenskar”? Varför skall dessa i motsats till etniska svenskar tillåtas leva u p a på skattebetalarnas bekostnad? Hur har de kunnat bibringas uppfattningen att det är onödigt att teckna försäkringar och att de alltid kan räkna med att staten tar hand om dem, om de skulle råka hamna i en nödsituation? Kan det möjligen ha något med den förda integrationspolitiken att göra?

Invandrarnas hemresor bekostas av skattebetalarna

Ett exempel är Safia Benaoudas och fästmannen Awad Munirs pilgrims- och turistresor till världens värsta krigs- och konfliktzoner. 2007 reste de till Somalia för att ”uppleva muslimsk kultur och vacker natur.” Sedan de åkt fast och fängslats hostade UD snabbt upp 9 067 kr för Safia Benaoudas och 7 944 kr för Awad Munirs hemresa. Dessa 17 013 kr skulle återbetalas till UD.

I samband med parets turistande 2009 i södra Waziristan på gränsen till Afghanistan och i närheten av al-Qaidas högkvarter framkom att någon återbetalning ännu inte skett. Som finansiär av parets turistande vill jag veta om UD fått tillbaka utläggen nu? Hur stor ränta betalade paret på skulden? Eller slapp de ränta p g a de kan åberopa religiösa skäl för att inte betala ränta? Det hade väl som vanligt varit ett hot mot religionsfriheten och ett uttryck för islamofobi om de tvingats betala ränta!

Helena Benaouda gjorde stor affär av att hon betalade dotterns hemresa från Pakistan. Eftersom det inte framkommit vem som betalade fästmannens och ressällskapet Mehid Ghezalis hemresa förmodar jag att UD - dvs skattebetalarna - även denna gång fick stå för kalaset!


Vad kostade övriga insatser i samband med de tre turisternas eskapader i Somalia respektive Pakistan - bl a utgifter för rättshjälp/advokater, ambassadpersonal mm? UD:s personal reste i skytteltrafik till USA och Guantánamo för att förhandla med den amerikanska administrationen och för att besöka hr Ghezali. UD förhandlade även med de somaliska och pakistanska myndigheterna och ambassadpersonal besökte paret Benaouda/Munir ett flertal gånger i fängelserna i Somalia och i Rawalpindi i Pakistan.

Vid hemkomsten från Pakistan begärde Helena Benaouda att Säpo skulle skydda det turistande paret vid deras ankomst till Arlanda. Vad kostade den uppvaktningen?

Den flitige resenären och hedersmedborgaren Mehdi Ghezalis resande i muslimska konfliktområden har redan tidigare belastat skattebetalarna. Hans hemresa från Guantánamo med regeringsplanet kostade skattebetalarna 522 500 kr. Har detta belopp återbetalats? Hur stor blev räntan på denna summa?

Ni skriver: ”Den som väljer att resa och vistas utomlands har ett personligt ansvar för att vara informerad om resmålet. Det faller på den enskilde att ta ansvar för den egna säkerheten och se till att hon/han har ett nödvändigt försäkringsskydd mm” Uppenbarligen gällde detta varken hr Ghezali eller paret Benaouda/Munir eller de 8 000 libaneser som evakuerades på de svenska skattebetalarnas bekostnad i samband med Libanonkriget 2006.

”UD - den statliga resebyrån”
Ni skryter i artikeln över att ”Sverige i samband med Libanonkriget var det land som evakuerade flest människor på kortast tid, tack vare de nya strukturer som byggts upp under UD:s ledning.”

2006 kunde vi under rubriken ”UD - den statliga resebyrån” i DN läsa om de 8 000 libaneser med svenskt medborgarskap, som återvände till Sverige. En stor del av dessa svenska medborgare var enligt artikeln permanent bosatta i sitt hemland Libanon. UD- tjänstemannen Niklas Kebbon, som råkade befinna sig i Libanon på semester, kom att ansvara för - eller som det heter på nyspråk ”hålla i”- evakueringen. Han upptäckte då att listorna över ”svenskar” – dvs svenska medborgare – inte stämde och konstaterade att ”ambassadens lista visar att runt 500 ”svenskar” hade registrerats som fast boende. Det var kanske en tiondel av det verkliga antalet.”
Någon förklaring till detta förhållande fick man inte i artikeln. Inte heller framgick det vilka de ekonomiska konsekvenserna är av att endast 500 - eller en tiondel - av de svenska medborgarna var registrerade som fast boende i Libanon. Jag vill därför gärna ha svar på följande frågor.

Vad innebär i praktiken denna registrering som ”fast boende” för utbetalande av bidrag? Vad innebär "en utebliven registrering"för utbetalandet av bidrag?

Vad innebär det ekonomiskt för de svenska skattebetalarna att så många libaneser med svenskt medborgarskap valt att ”inte registrera sig som fast boende” vid återvändandet till hemlandet? Jag antar att den uteblivna registreringen innebär att de kan fortsätta att uppbära svenska socialbidrag, sjuk- och arbetslöshetsersättning och övriga bidrag som t ex det skattefria äldreförsörjningsstödet, barnbidrag och flerbarnstillägg? Kan även de som registrerat sig som fast boende fortsätta att uppbära dessa bidrag i sin egenskap av svenska medborgare?

Enligt en uppgift från Rikspolisstyrelsen hade 7 089 av de evakuerade svenskt pass medan 599 inte var svenska medborgare. Den gruppen bestod till största delen av personer med PUT i Sverige. Andra hade uppenbarligen besöksvisum till Sverige. Vad innebär detta, när det gäller UD:s ekonomiska åtaganden? Hade de, som har PUT eller besöksvisum samma ekonomiska rättigheter som svenska medborgare i samband med evakueringen?

Redovisning av totalkostnaderna för evakueringen
I början av evakueringen utökade regeringen UD:s budget med 57,5 miljoner för att undsätta de ca 4 000 personer UD då trodde fanns i Libanon. De beräknade kostnaderna steg med rekordfart till 90 miljoner kr. Enligt Er uppgift i DN-artikeln blev notan för att evakuera 8 000 libaneser - eller ”svenska medborgare av libanesiskt ursprung” – 77 miljoner kr. UD trollade alltså fram 77-90 miljoner kr lika lätt som en trollkarl trollar fram en kanin ur hatten. Hur kommer det sig att det aldrig saknas pengar när det gäller invandrarna?

Har ”de 8 000 svenska medborgarna av libanesiskt ursprung” betalat tillbaka miljonerna till statskassan. Eller har deras skuld till skattebetalarna avskrivits? Skattebetalarna måste givetvis få en offentlig redovisning av totalkostnaderna.

Hur gick det med de krav libaneserna ställde på att även få sina inrikesresor i Sverige - från Arlanda till hemorten - betalade av staten dvs av skattebetalarna? Ålade UD/regeringen kommuner och landsting att tillmötesgå dessa krav?

Det är onekligen en märklig tingens ordning, när en libanes i Libanon kan kräva blixtsnabb svensk transport därifrån, när det smäller och fortsatt individuell reseservice vid ankomsten till Sverige. Så vitt jag vet har en norrlänning eller skåning aldrig kunnat kräva individuellt anpassade busstidtabeller eller gratis limousinservice för att ta sig från Arlanda till hemorten!

UD:s sena uppvaknande
”Det är rimligt att den som väljer att resa eller bosätta sig utomlands får räkna med vissa ökade kostnader om han eller hon drabbas av en kris- eller katastrofsituation.”
Skattebetalarna har sedan länge insett det som UD nu något yrvaket upptäckt. Det är givetvis orimligt att skattebetalarna skall stå för notan för de svenska medborgare, som valt att förlägga sin semester till hemlandet Libanon eller för den delen till andra konflikt- och krigsområden i Mellanöstern och i andra delar av världen.

”Brist på disciplin och solidaritet”
UD-tjänstemannen Niklas Kebbon konstaterade att det vid evakueringen av ”svenskarna” ”rådde brist på disciplin och solidaritet.” Hur kan det komma sig? Det låter i mina öron väldigt ”osvenskt.” Man kan ju - om man så vill - jämföra med den ”disciplin och solidaritet” som rådde vid Estonias förlisning eller som de tsunamidrabbade svenskarna visade varandra. Eller för den delen de stormdrabbade smålänningarna för ett antal år sedan. Mot denna bakgrund är det mycket märkligt att denna ”disciplin och solidaritet” saknades i Libanon!

Avslutningsvis…skriver Ni att ”det är viktigt att svensk allmänhet får en bättre kännedom om vad som gäller på det här området” och hänvisar till UD:s hemsida. På vilka av de ca 150-200 invandrarspråk som talas i Sverige finns denna information?

Bilaga 1
En sista fråga – som aldrig tycks få något svar: hur kan de s k ”flyktingarna” resa tillbaka de till de länder från vilka de påstår sig ha flytt ”undan krig och förföljelse”?

På förekommen anledning ber jag Er notera att frågorna i detta brev icke är retoriska utan kräver konkreta svar.

ISM

Bilaga 1

Babels torn
Språk som talas i Sverige: acholi, afari/dankali, akan/asante/fante, akan, albanska, arabiska, arameniska aluf, amarinja, amhariska, arabiska, assyriskaväst- öst assyriska, atjeh, aymara, azeri/azerbaljani, baluchtiska, bambara, bassa, bangla/bengali, bihari, bono, bosniska/kroatiska/serbiska, burmesiska, bulgariska, cebuanska/visayan, chauzho/fukinesiska/hainanesiska, daginska, dari, divhi, edo, ewe, fule, ga/gah, gujarati, georgiska, hindi, ibo, illongo, ilokano, joroba, kalé, kamba/kikamba, kantonesiska, kazakiska, khmer, kikuyo/kuvo, kinyarwanda/rwanda-runi, , kirundi, kinyarwanda, koreanska laotiska, lingala/rigala, lovari/kalderari, luganda/ganda, luo, malayalami, , mandarin, mandinka/malinka, makedonska, malaysiska, maoriska/rotoro, marathi, mongolisk, nepalisk, nord-sydkurdiska, oromo, pampangan, pastho, , persiska, punjab, romani, rumänska, saho, , sesotho/sotho, serbiska, slovakiska, somaliska, , syriska shona, singhalesiska, swahili, tagalog, tamazight, tamilska, telugu., tigrinja, tongaska, twi, , twiwarai, , tjetjenska, turkmenska, uiguriska, ukrainska, uzbekiska, urdu, urmiska, wolof, yoruba,, vietnamesiska m fl.
Flera bland dessa språk är stamspråk - bl a är kingala ett stamspråk som talas i Kongo-Kinshasa.

Malmö är en demografisk katastrof

Hälsning från Sveurabia

Från Snaphanen dk

Antisemitism får inte spridas till Finland

Den finske politikern och ordförande i Samlingspartiets ungdomsförbund Wille Rydman säger att Finland måste stoppa terrorn mot judar som begåtts av den muslimska asylsökande befolkningen i de svenska muslimska Malmö stad från att spridas till Finland.

"Vi måste lära av Sverige och känna till hur fullständigt den svenska muslimska invandringspolitiken har misslyckats. Vi kan inte tillåta att samma händer i Finland," skriver den konservativa politikern i sin blogg.

"Jag är medveten om att ämnet är svårt och de flesta finländska politiker hellre ta avstånd från det. Många av dem känner jag också.

Tyvärr är det en så stor och allvarlig fråga att inte en enda politisk beslutsfattare kan smita undan från sitt ansvar."


Enligt Rydman, har Malmö upplevt våld mot den judiska befolkningen av muslimska asylsökande, bombattackerna mot den judiska kyrkogården och systematisk förföljelse av de judiska malmöborna.

Förövarna är muslimer.

Rydman tror att det är den grymma historiens ironi att genom spridning av mångkulturalism, har antisemitism återvänt till Europa i form av radikal islam.

25 procent av befolkningen i Malmö är muslimer.

"Min syn på den muslimska invandringspolitiken är enkel: inget land skall importera fler muslimska invandrare och inte snabbare än de kan integreras framgångsrikt i det inhemska samhället.

Då det gäller Malmö kan vi tala om en demografisk katastrof, där terrorisering av den judiska befolkningen i Malmö och vissa muslimska områden (getton) är fruktansvärda exempel på att de svenska myndigheterna håller på att förlora kontrollen.”Vad är Sveriges problem idag?

Är det att Sveriges styrs av inkompetens?

Lyssna på Brigitte Gabriel, då hon gripande berättar om utvecklingen i Libanon, som en gång var ett kristet land.

lördag 20 februari 2010

Mångkulturens "fanbärare"-Luciano Astudillo

I DN den 19 februari skriver Luciano Astudillo och Anders Lago följande:

”Socialdemokraternas nya integrationspolitik: Vi vill ändra lagen så att det blir obligatoriskt för alla kommuner att ta emot nyanlända flyktingar och asylsökande. Den nuvarande integrationspolitiken har nått vägs ände, därför har vi nu förnyat vår politik.”

....”När människor flyttar sprids arbetskraft, kunskap och idéer; nätverk växer och nya möjligheter uppstår. I dag tar Sverige inte vara på dessa möjligheter fullt ut. Det tar för lång tid för nyanlända flyktingar att etablera sig i arbete och nå egen försörjning.”

Här nedan återges ett brev från en svensk som arbetat hela sitt liv och nu får en pension som man kan möjligen överleva på
.
Skickat till: Luciano Astudillo
Kopia till:
Kalle.larsson@riksdagen.se Mona.Sahlin@riksdagen.se, patrik.lindqvist@riksdagen.se
lena.olsson@riksdagen.se

Heja Lusi, ge svenskjävlarna bara vad de tål. De är klart att de skall tvingas att ta hand om alla typer som kommer hit objudna. Fattas bara annat!

Jag tycker du är jävligt smart och inte lika korkad som jag som i princip bara har jobbat och betalat skatt i detta landet under mitt vuxna liv. Jag har trott att detta skulle vara ett fint sätt och uppskattat av det svenska folket att jag så här har visat min uppskattning för att man en gång tog emot mig och mina föräldrar och gav oss en fristad här. Nu börjar jag förstå hur dum jag har varit. Naturligtvis så skulle man ha gjort som du, d.v.s aktivt arbetat för islams utbredning i landet och gjort allt för att ta emot kriminella element och allt annat skräp som naturligtvis bara innebär kostnader för svenskjävlarna.

Du har blivit ordentligt belönad för ditt idoga arbete att se till att kaoset och det mångkulturella förfallet breder ut sig. Jag kommer snart att gå i pension och belönas då med en pension som det kanske går att hanka sig fram på och naturligtvis så får jag finna mig i att jag bara ses som en äcklig rasist som bara har förföljt stackars flyktingar.

Jag är övertygad om att du i framtiden kommer att bli minister särskilt nu när du vill tvinga ovilliga kommuner att vara med och betala för skräpet som du värnar om. Nej.det är helt rätt ,ingen svenskjävel skall slippa undan sitt ansvar. Det är varje svensks skyldighet att ta hand om alla som kommer hit.

Jag har ett förslag till dig som kommer att göra dig ännu populärare.
Jobba för att instifta en lag att varje svenskjävel som bor i stora hus och lägenheter skall dra sig tillbaka till max två rum och upplåta resten av bostaden till hjälpbehövande. Naturligtvis så skall svenskjäveln betala kostnaderna för hela bostaden.

Jag kommer själv att drabbas av detta eftersom vi bara är två i huset sedan ungarna har flyttat hemifrån och bor på nästan 200 kvadratmeter. Men eftersom jag tydligen har drabbats av akut solidaritetsinfarkt och en svår samvetsabstinens så är jag bara tacksam över detta.
En annan fin ide fick jag precis också som jag bjussar på är att du även kan arbeta för att alla svenska ungdomar som har lyckats att flytta hemifrån omedelbart skall flytta hem igen och överlåta sina bostäder till bättre behövande flyktingar. Detta skall gälla alla svenska ungdomar upp till 40 års ålder.

Lycka till Lusi med ditt arbete att jävlas med svenskarna. Du har hittat det rätta sättet att visa din tacksamhet.

Sandor Herold

fredag 19 februari 2010

Ensamkommande flyktingbarn från Somalia bl.a.

Här följer ett inlägg om bl.a.de stackars ensamkommande flyktingbarnen
Skickat till: Folkpartiet, Sverigedemokraterna-riks. Moderaterna-riks. Centerpartiet-riks

INTERNETGRUPPERNA Fw:
John Wilthorn:
2010-02-18 inkom nedanstående e-brev från Sandor Herold sandorherold@hotmail.com ställt till Sara Wåhlin sarawahlin82@gmail.com. Hennes mobilnummer är 073-0530410. Det finns på Eniro, så det är s.a.s offentligt.

Sandor Herold

Jag har sett Sara Wåhlins TV film och hört hennes uttalanden gällande ett flyktingläger på Malta - dit hennes somaliska vänner returnerats, helt enligt Dublinförordningen angående första asyllandet. När jag såg bilderna på Sara Wåhlin förstod jag att hon är tillräckligt ung för att veta allt. Hon har ännu inte lärt sig att varje ny dag i en människas liv är ett nytt blad i livets kunskapsbok. Därför söker Sara Wåhlin uppfinna hjulet en gång till. Vi har ärvt detta land som våra förfäder byggt upp under generation efter generation. Det handlar om ett arv vars traditioner vi i vår tur skall förvalta väl till efterkommande släktled. Vi skall vara mycket aktsamma om vilka vi ”släpper in”. Är vi inte det då kommer problemen med de stridstuppar vi redan släppt in att förvärras. Nu är folk trötta på allt dalt med alla utom våra egna. Att ha ett gott hjärta är bra, men det är mycket farligt om inte hjärnan och omdömet hänger med.

Alltnog: Här följer Sandor Herolds kontakter med Sara Wåhlin:

Jag ringde dig i förmiddags angående inslaget om Malta som sändes i Syd-nytt och Rapport.
Jag förstår inte varför du försöker skuldlägga svenska myndigheter för att dessa somaliska killar skickas tillbaka till Malta.Detta görs ju helt enligt Dublinförordningen angående första asyllandet. Det är helt självklart att dom skall tillbaka till Malta eller något annat EU-land dit man först har kommit.Att sedan omständigheterna inte är som i Sverige på Malta får du väl i så fall prata med dom Maltesiska myndigheterna om.

Malta är ju ett litet land som knappast har några resurser att ta hand om dessa horder som söker sig dit, varken ekonomiskt eller utrymmesmässigt.

Sverige har f.ö. redan uppfyllt allt som tänkas kan vad det gäller att ta emot s.k. flyktingar så här behöver vi inte alls ha dåligt samvete för dessa somalier som skickas tillbaka. Om dom nu inte tycker om "kycklingtillvaron", för att använda din väns egna ord, så är det bara att åka tillbaka till Somalia. Kan man åka dit på släktbesök och semester samt att delta i strider där kan man åka tillbaka utan några större besvär annars också.

Alla dessa s.k. ensamkommande flyktingbarn, varför kommer dom allihopa till Sverige och varför skall dessa så fort dom har kommit in i landet genast ha som ett krav att få stanna här? Vad har vi för skyldigheter att föda, utbilda och garantera dem ett boende så fort dom har tagit sig in i landet? Vem skickar dem och vem betalar deras resa? Märk väl att jag skriver resa och inte flykt. Har man ett land på andra sidan jordklotet som ett redan i förväg utsatt mål att ta sig till så är det ingen flykt utan en välplanerad resa vars syfte är att skapa sig en bättre ekonomisk och social tillvaro. Men nu är det så att vi Sverige inte kan ta emot alla som anser sig behöva komma hit för att skapa sig en bättre tillvaro.

Har du aldrig tänkt på varför det i dessa länder som T.ex. Somalia och Afghanistan ständigt pågår stridigheter och krig? Varför kan inte dessa människor någon gång lägga ner sina vapen och börja bygga upp sina länder på ett normalt sätt? Jag kan inte annat än se att våldet ligger i deras natur och gener och jag vill faktiskt inte ha hit dom till Sverige så att detta underbara land också en dag blir ett enda inferno av stridigheter och motsättningar.

Som ett bevis för detta är ju överrepresentationen av grovt kriminella invandrare på våra fängelser. Om jag vore kvinna så skulle jag vara än mer orolig för att få hit människor från dessa våldsfixerade kulturer. Det jag tänker på att en kvinna idag knappt kan gå ut på gatan, åka i en taxi eller gå på ett nöjesställe utan att bli antastad och förnedrad från dessa män komna från kulturer där kvinnan behandlas sämre än boskap. Jag har en 22-årig dotter som berättar hur hon och hennes väninnor blir bemötta av dessa typer när dom är ute för att roa sig så det jag skriver är inte taget ur luften.

Jag vill rekommendera dig att gå in på en sida på internet som heter frianyheter.wordpress.com, där kan du bl.a. läsa om hur mångkulturens representanter beter sig i sitt nya hemland.Bilden av dig som jag fick i inslaget i TV var att du är en naiv svensk tjej som tror gott om allt och allting. Många tjejer med samma naiva inställning mot våra s.k. flyktingar har tyvärr blivit mycket besvikna på ett för dom mycket brutalt sätt när det visar sig att Ali eller Muhammed inte är den trevlige kille som han utger sig för att vara.

Det senaste exemplet för detta är ju tjejen i Kristianstad vars afghanske pojkvän nästan slog ihjäl henne och där rättegången mot honom pågår i dagarna. Vilka är det som t.ex. håller på med allt skjutande på gatorna här i stan?

Nu tror jag inte att din film har väckt några varmare känslor för dina somaliska vänner, tvärt om. Folk i gemen är så trötta på allt detta som pågår och allt bluffande och rövarhistorier om resor i lastbilar och containrar och årslånga flykter över berg och hav för att ta sig till det förlovade landet uppe i norra Europa. Din film väckte nog bara ännu mera antipati mot dessa lycksökare och mot dom som har sänt hit dom.

Vore jag dig så skulle jag istället söka mig ett jobb inom hemtjänsten. Våra gamlingar. t.ex. behöver bättre dom resurserna som läggs på dina somaliska vänner.

Vad mig beträffar så får gärna ännu fler somalier återse Malta eller ännu hellre Somalia.
Sandor Herold, Malmö


”Det borde Trelleborg kunna göra bättre
Publicerad 17 februari 2010
I Trelleborgs Allehanda skriver Henrik Silfverstolpe, folkpartist, vad annars, en ”rar” artikel om de stackars barnen som kommer hit . Folkpartister bryr sig om övriga världen mer än svenska folket. Tänk bara på Birgitta "Minaret" Ohlsson och Cecilia Malmström så förstår alla vad som menas.

Flyktingbarnen förtjänar att möta respekt och förståelse från omgivningen, och detta kan bäst ske genom att saklig och korrekt information finns tillgänglig. Det skriver folkpartisten Henrik Silfverstolpe.
Vi kan nog alla dra oss till minnes den senaste tidens diskussioner som har varit kring ensamkommande flyktingbarn.”

Vidare framgår av artikeln att det är viktigt att informera hur svensk flyktingpolitik fungerar, regler avtal med Migrationsverket o.s.v.

” Med information och fakta kan vi se till att flyktingbarnens vistelse på Rosengården blir så bra som möjligt, samtidigt som undrande, intresserade eller nyfikna medborgare kan få svar på sina frågor. Låt oss se till att flyktingboende i Trelleborg blir ett flyktingboende som präglas av stor förståelse, hög kunskap och respekt för alla parter.”

Läs hela artikeln


Funderingar kring Florida och semester där?

torsdag 18 februari 2010

Den politiska konspirationen mot svenska folket

Med tillåtelse från skribenten publicerar vi ett brev till DO från en utlandssvensk.
Citat ”bott mer än halva sitt liv i Europa, Afrika, Mellanöstern och Asien så jag kan tämligen väl de länder som "våra invandrare" kommer ifrån. Därför blir jag också upprörd över den svenska flatheten och undfallenheten inför oärliga och kriminella element som kommer in i Sverige.”

Enligt denne skribent så har han fått bekräftat att det finns över 500.000 muslimer i Sverige.

Kenneth Sandberg skickade kopia på brevet från U Bergström till DO och här följer korrespondensen med ”stolpskottet” på Nya Upsala Tidning. Korrespondensen har också skickats till de tidningar och journalister som framgår nedan.

Från: Kenneth Sandberg [mailto:sandberg.kenneth@bredband.net]
Skickat: den 15 februari 2010 20:26

Till: Aftonbladet Andersson; ann-charlotte.marteus@expressen.se; David Arbetaren; Östran Asmundsson; Tobias Barkman; Aftonbladet Carron; Mats. Dalademokraten; Täppas Fogelberg; Henrik Fritzon; Gräv Gustavsson; Mikael Hermansson; Magnus Jiborn; Aftonbladet Jungkvist; Ted Kudinoff Aftonbladet; Sydsvenskan Lindberg; Gotlands Linder; GP Lovkvist; NT Charli Nilsson; Ole Rothenborg; Pontus Schultz; Allehanda Webbredaktionen; sjpat@sydsvenskan.se; andreas.victorzon@aftonbladet.se; pelle.tagesson@aftonbladet.se; maria.wernhult@punktse.se; ossi.carp@dn.se; anna.lindstrom@expressen.se; anna.mattsson@expressen.se; Gustav SdS Svensson; Elin SdS Fjellman; Annika SdS Johansson; Örjan Dagens samhälle Björklund; Petter Aftonbladet Larsson; annika.engstrom@svd.se; martin.aagard@aftonbladet.se; ann.persson@dn.se; Andreas Lovén; Lars Kvällsposten; Ripenberg Maria; Kalle Östersund; America Zaveta; Katia Wagner; Roland Texas; Andres SvD; Torbjörn SkD; Susanne Sjostedt; Motala Redaktion; Jens Mikkelsen; Elisabeth Marmorstein Aftonbladet; Dennis Josefsson; Agneta Hulthén; Sydsvenskan Hamrén; Claes Furstenberg; Lars Folkbladet; Pernilla Dalademokraten; Expressen Dahlberg; Mats Context; Hasse Boström; Per Barometern; Gunnar Barometern; Fokus Ahlquist; Ronnie Aftonbladet; lovisa.hook@sydsvenskan.se; Anders Nilsson; ingrid.hedstrom@dn.se; mail@lindaskugge.se; katarina.melvinger@sydsvenskan.se; Dalademokraten Wiklund; Staffan DN Kihlström; kulturdebatt@dn.se; Lisa EXPO Bjurwald; Ulf SVT Hambraeus; granskning@svt.se; existens@svt.se; Abc; Axess; Debatt Bergsten; SVT Debatt; Syd-Nytt Ericson; Anna Jakten; Konflikt; Karin Mattisson; Syd-Nytt Midunger; SR Kim Nordberg; SVT Opinion; SVT Aktuellt; SVT Gomorron; SVT Rapport; Sanna SVT; TV 4 Nyheterna; TV 4 Nyhetsmorgon; TV4 Öresund-redaktionen; Jan Scherman; Lasse Bengtsson; agenda@svt.se; kalla.fakta@tv4.se

Kopia: katri.linna@doOriginal Message -----
From: ulf.bergstrom
To: katri.linna@do.se
Sent: Monday, February 15, 2010
Subject: skadestånd

Bonjour,
Jag bor i Frankrike sedan 12 år och besöker Sverige under någon sommarmånad för att hälsa på familj och vänner. Jag blir lika deprimerad varje gång jag ser mitt fosterland på ett långsamt utförsglid från A till B-nation p.g.a. en konspiration av politiker/journalister (de som i dagligt tal refereras till som PKA - Politiska Korrekta Apostlar) som utan att ha konsulterat medborgarna beslutat genomföra den största sociala revolutionen i Sveriges historia; massinvandring/mångkulturellt samhälle.

Det som bekymrar mig mest är bristen på demokrati och okänsligheten för folkopinionen. En stor majoritet av svenska folket, inkl. ambitiösa invandrare under 60-talet och bakåt ser med sorg och vrede på ert "projekt", men det tar ni ingen hänsyn till. Ni har er dolda PKA-agenda som lär ha istiftats av Palme 1973. Problemet med svensk politik från svenskarnas sida är att deras medverkan till samhällsutvecklingen begränsas till en inbjudan att rösta på i förhand bestämda listor/partier vart 4e år. I övrigt är de helt utestängda från inflytande via media eller politisk påverkan.

Det lär finnas närmare 500.000 muslimer i Sverige varav 5% är flyktingar medan övriga 95% är ekonomiska migranter och som alltså utgör en huvudingress i det mångkulturella samhälle som ni aningslöst och utan djupare kunskaper om de långsiktiga konsekvenserna håller på att skapa. Ni har ju representanter ute i Europa, varför ber ni inte dem informera er om verkligheten utanför den svenska horisonten? Frankrike t.ex har en stor och djup förankring i världen utanför sitt eget revir, mycket tack vare sin kolonialhistoria. Men....Frankrike är inte mångkulturellt.

I Frankrike finns bara en kultur, den franska och den som inte accepterar och anpassar sig efter den är inte välkommen att stanna. Det franska kravet för att få uppehållstillstånd är:
1. man skall behärska språket
2. man skall kunna och förstå innebörden av texten i nationalhymnen
3. man skall visa respekt för flaggan och franska värderingar i samhället
4. man skall acceptera det sekulariserade samhället och inte demonstrera religiösa symboler i skola, arbets eller offentliga platser.
5. (ny lag) man får inte dölja ansiktet.

Alltså, en muslim som vägrar ta en arbetsgivare i hand t.ex. blir utestängd från arbets och bidragsmarknaden. Alltså (om jag har förstått det rätt) tvärtom mot i Sverige, där bl.a. Du har drivit ett mål som resulterade i att en invandrad muslim fick 60.000 i skadestånd för att att inte ha fått en anställning p.g.a. att han vägrade ta arbetsgivaren i hand. (!)

Jag skulle värdesätta om Du ville klarlägga detta fall för mig (och förhoppningsvis korrigera mina uppgifter) så att jag inte missinformerar mina franska vänner och läsare.
Med vänlig hälsning
Ulf Bergström

Original Message -----
From: Ripenberg Maria
To: Kenneth Sandberg
Sent: Tuesday, February 16, 2010 9:57 AM
Subject: SV: skadestånd

Hej
Ja, jag vill korrigera Dig.
• För det första är Sverige en sekulär stat, inte ett sekulärt samhälle. I samhället råder religionsfrihet. Samma förhållanden råder i Frankrike. Religiösa symboler såsom kors runt halsen kan aldrig förbjudas i ett samhälle med religionsfrihet. Här måste man alltså skilja på begreppen stat och samhälle.
• För det andra har det Du kallar "massinvandring" förekommit under hela Sveriges historia. Till exempel skulle många av småorterna i Bergslagen, Norduppland, Värmland osv skulle sannolikt aldrig ha uppstått utan vallonerna och den blomstrande utveckling de medförde till Sverige. Stockholm var under medeltiden mer tysk än svensk, Gotland har alltid varit mångfaldens ö med mängder av nationaliteter och språk. Och så vidare.
• För det tredje är det missvisande att säga att det finns "500 000 muslimer" i Sverige - lika missvisande som att säga att alla de andra är "kristna". Den stora majoriteten av dem vi kallar "muslimer" är lika sekulariserade svenskar som de flesta kristna svenskar och lever helt vanliga "Svenssonliv". (Frankrike är f ö det land i Europa som har flest muslimer - naturligtvis p g a dess koloniala historia.
• Jag tror för övrigt knappast att alla de EU-medborgare som slår sig ned i Frankrike behärskar språket och förstår innebörden av nationalhymnen - men som EU-medborgare har man automatiskt "uppehållstillstånd" i alla EU-länder, utan krav. De krav Du räknar upp blir därför lite lustiga.
Över huvud taget målar Du upp en bild som är starkt schabloniserad och överdriven, så Du kan lugna Dina franska vänner: Sverige är inte på väg utför utan har t o m klarat den ekonomiska krisen bättre än andra länder i Europa och världen!
Med vänlig hälsning
Maria Ripenberg

Från: Kenneth Sandberg [mailto:sandberg.kenneth@bredband.net]
Skickat: den 16 februari 2010 11:51
Till: Ripenberg Maria
Kopia: Ulf BERGSTROM
Ämne: Re: skadestånd
Hej Maria,
Jag vidarebefordrar Dina kommentarer till avsändaren (Ulf Bergström) av det mail som jag förmedlade till Dig.

Kanske får jag ändå ställa några frågor till Dig?:

• Menar Du på fullt allvar att invandringen av ett fåtal yrkesskickliga Valloner på 1600-talet är att likställa med de tre senaste decenniernas drygt en miljon immigranter (förespeglande "flyktingskap"), varav flertalet vare sig äger förutsättningar för deltagande på arbetsmarknaden eller motivation för konstruktiva bidrag till det svenska samhället?
• Menar Du med "religionsfrihet" att det är okay när en muslimsk man - troende eller sekulariserad - vägrar ta en kvinna i handen. Så även om kvinnan ifråga är en presumtiv arbetsledare/chef för den arbetssökande (?) mannen..?

Mvh
Kenneth Sandberg
Icke-feminist, men fostrad (i ett kristet - om än sekulariserat - Sverige) att hälsa på såväl kvinnor som män genom att ta i handen.

From: Ripenberg Maria
To: Kenneth Sandberg
Sent: Tuesday, February 16, 2010 11:57 AM
Subject: SV: skadestånd

Vallonerna var bara ett exempel. Sjukvården i dag skulle t ex inte fungera utan de nya svenskarna. Kom inte och påstå att de flesta invandrare inte jobbar, betalar skatt och gör rätt för sig!
Jag tycker inte att det är ok om en man vägrar ta mig i hand hemma hos mig eller på mitt jobb - det är samma typ av diskriminerande beteende som många män håller på med i sina ryggdunkande nätverk där de pratar nedlåtande om kvinnor och kallar varandra för "broder" osv. Det är inte ok.
Men när jag var i Libanon och träffade muslimer hemma hos dem, då accepterade jag förstås att inte hälsa i handen. Man tar seden dit man kommer, tycker jag. Men jag har aldrig varit med om det i Sverige. De män jag känner som Du kanske skulle kalla "muslimska" är mer jämställda än många "kristna" män födda i Sverige. Så man ska aldrig generalisera!
Mvh
Maria Ripenberg

Från Kenneth Sandberg
Till: Maria Ripenberg
"Kom inte och påstå att de flesta invandrare inte jobbar, betalar skatt och gör rätt för sig!"
- Bästa Maria; Om Du ifrågasätter mitt påstående så kan Du ju själv kolla statistik från SCB och andra marknadsundersökninger.

"Man tar seden dit man kommer, tycker jag"
- Är det Din uppfattning att senare decenniers invandrare gör det, i den utsträckning som vi har rätt att begära?

"Så man ska aldrig generalisera!"
- Man "generaliserar" inte när man utifrån konkreta företeelser bildar sig en uppfattning om sociala och samhälleliga förhållanden. Om det är oförmågan att abstrahera eller det är skir naivitet som är förklaringen till de alltför många Politiskt Korrekta ledarskribenterna i dagens Sverige, kan jag dock inte annat än spekulera.

Mvh
Kenneth sandberg

----- Original Message -----
From: Ripenberg Maria
To: Kenneth Sandberg
Sent: Tuesday, February 16, 2010 1:28 PM
Subject: SV: skadestånd

"Vi" har inte "rätt" att begära vad som helst mer än att folk följer lagen och grundlagen. Att vara tolerant och fördomsfri är inte detsamma som att vara "PK" - det där är bara ett missbrukat uttryck använt av folk som vill slippa ta ansvar. Nu tycker jag att vi avslutar denna meningslösa diskussion.
/Mvh


Från Kenneth Sandberg
Till Maria Ripenberg

Jag har länge levt i föreställningen att Uppsala var "lärdomens" stad. Den här korrenspondensen har väl snarare associerat till "teflon".

Så jag instämmer; Vi avslutar denna meningslösa diskussion...

Mvh
Kenneth Sandberg
........

Om någon vill kontakta eller skriva till detta stolpskott som kallar sig journalist så är adressen följande:
Maria Ripbenberg
debattredaktör och ledarskribent
AB Upsala Nya Tidning
maria.ripenberg@unt.se; debatt@unt.sehttp://www.unt.se
Postadress: Box 36, 751 03 Uppsala
Besöksadress: Dragarbrunnstorget 2
Tfn: 018-478 11 94, 070-289 90 12
Fax: 018-12 95 07


" Så kunna vi i dag hälsa vår blågula fana icke blott i den befriande känslan av en överstånden fara utan jämväl i starkare medvetande om en levande svensk vilja och förmåga till nationell hävdelse, till beslutsamt värn kring fosterlandet och dess dyrbara värden. Leve fosterlandet, leve Sverige! "
- Per-Albin Hansson, 1945

onsdag 17 februari 2010

Centerpartiet - ett parti i totalt förfall

Centerpartiets "pratande" partiledare,

Här kommer en del intressant information angående Centerpartiets syn på skadeståndet som betalades ut till en muslimsk man som vägrade hälsa på en svensk kvinna. Nu är feministerna tysta.From: Info2 Centerpartiet
To: Kenneth Sandberg
Sent: Tuesday, February 16, 2010 1:23 PM
Subject: Re: Fw: skadestånd

Hej!

Tack för ditt mail!

Det fall som du refererar till handlar inte om en man med kvinnohat eller ens diskriminering av kvinnor. Det handlar om att kunna få leva med och enligt sin religion. Det handlar också om att staten inte får inskränka religionsfriheten utan mycket starka skäl, och då med stöd av lag. Något sådant lagstöd har inte Arbetsförmedlingen haft för sitt beslut att inte ge den muslimske mannen en praktikplats.

Jag tycker att det är mycket bra att veta att lagar följs i Sverige. Och att inga plötsliga och oväntade och ovälkomna inskränkningar görs i våra demokratiska fri- och rättigheter.


Med vänlig hälsning


Mikaela Munck af Rosenschöld
Politiskt sakkunnig
"Mikaela Munck af Rosenschöld
Politiskt sakkunnig
Centerparitet (sic)"Om det är den typen av sakkunnighet som är representerad i Sveriges riksdag och regering så har Du åtminstone gett mig svar på frågan huruvida det är hyckleri eller pur okunnighet (läs dumhet) som ligger bakom vanstyret av vårt land. Definitivt åtminstone vad beträffar den sanslösa invandrings- och integrationspolitiken.

Din tolkning är alltså att religionsfrihet innebär (de muslimska) männens rätt att vägra ta en presumtiv arbetsgivare i handen för att hon är kvinna? Och därmed också ha rätt till skadestånd då a-förmedlingen ansett att den arbetssökande inte fullgjort de skyldigheter man har som arbetssökande..?

Gud bevare svenskarna för politiskt sakkunniga i paritet med centerpartisterna...

Med (desillusionerade) hälsningar
//Kenneth Sandberg
.........

Välgörenhetsföretaget Röda Korset

På en annan blogg kan man läsa om Röda Korsets "idealitet".

Från I mitt Sverige:har jag lånat detta:

”För tre år sedan blev jag tillfrågad om att föreläsa om Hénri Dunant, slaget vid Solferino och uppkomsten av Röda Korset.

Det skulle ske på Hornsgatan i Stockholm, RK:s lyxinredda huvudkontor. De frågade om mitt arvode. Jag svarade att eftersom RK är en ideell rörelse, så arbetar även jag ideeellt.

Efter två dagars arbete hade jag gjort alla illustrationer jag behövde och dessutom kontrollerat att mina hågkomster stämde mot fakta.

Jag hade sagt att jag av ideella skäl inte ville ha något arvode. Däremot ville jag ha 300 (trehundra) kronor som resebidrag, enär jag som rörelsehindrad pensionär nödgas anlita taxi (som tur och retur RK:s högkvarter å Hornsgatan kostade det dubbla).

Jag fick aldrig dessa 300 kronor, utan blott en ursäkt att RK hade så ont om pengar. Det levde jag länge med innan det gick upp för mig varför RK har så ont om pengar.

De skall ju se till att deras styrelseordförande BW inte faller offer för torka och hungersnöd.

(Hos mig har RK inget mer att hämta än förakt Hundralapparna räknas inte, men de har svikit Hénri Dunant, idén, folkörelsen och medmänskligheten för att berika sig själva).”

Läs hela artikeln på Stellan Bojeruds blogg samt hans artikel om ”mångsysslaren” Jan Guillou och dennes bok ”Det nya Arabien”

Tänd ett ljus kan man läsa mer om Bengt Westerberg "Nutidshistoria".