fredag 31 december 2010

Det eviga av en av våra stora nationalskalder Esaias Tegnér


På årets sista dag kan det vara värt att påminna om en våra stora svenska skalder som nu inte längre läses i våra skolor.

Esaias Tegnér, 1782-1846, svensk skald och kulturpersonlighet. Han var professor i grekiska vid Lunds universitet, biskop i Växjö samt ledamot av Svenska Akademien från 1819.

Det var inte bara förlusten av Finland 1809 utan även de övriga omvälvningarna i Europa som påverkade de svenska författarna i deras syn på det nationella. Napoleon var en gestalt som både beundrades och avskyddes.

Tegnér hade först en positiv bild av denna krigarhjälte, efter 1809 svängde han dock om.

I sin dikt "Det eviga" gör Tegnér upp med sin positiva bild av Napoleon

DET EVIGA

Väl formar den starke med svärdet sin värld,
väl flyga som örnar hans rykten;
men någon gång brytes det vandrande svärd
och örnarna fällas i flykten.
Vad våldet må skapa är vanskligt och kort,
det dör som en stormvind i öknen bort.


Men sanningen lever. Bland bilor och svärd
lugn står hon med strålande pannan.
Hon leder igenom den nattliga värld,
och pekar alltjämt till en annan.
Det sanna är evigt: kring himmel och jord
genljuda från släkte till släkte dess ord.

Det rätta är evigt: ej rotas där ut
från jorden dess trampade lilja.
Erövrar det onda all världen till slut
så kan du det rätta dock vilja.
Förföljs det utom dig med list och våld,
sin fristad det har i ditt bröst fördold.

Och viljan som stängdes i lågande bröst
tar mandom lik Gud, och blir handling.
Det rätta får armar, det sanna får röst,
och folken stå upp till förvandling.
De offer du bragte, de faror du lopp,
de stiga som stjärnor ur Lethe opp.

Och dikten är icke som blommornas doft,
som färgade bågen i skyar.
Det sköna du bildar är mera än stoft,
och åldren dess anlet förnyar.
Det sköna är evigt: med fiken håg
vi fiska dess gullsand ur tidens våg.

Så fatta all sanning, så våga all rätt,
så bilda det sköna med glädje.
De tre dö ej ut bland mänskors ätt,
och till dem från tiden vi vädje.
Vad tiden dig gav må du ge igen,
blott det eviga bor i ditt hjärta än.

Gott Nytt 2011 önskar Vår Stund i Sverige och Caesar som tar det lugnt som alltid

torsdag 30 december 2010

Parisdeklaration mot islamiseringen av Europa

"I dag och nu börjar vi den europeiska motståndsrörelsen grundad för att försvara vår civilisation, som står inför en ny form av totalitarism."


Från bloggen Spydpigen har följande information inkommit och bloggaren vill att denna information sprids till så många som möjligt. Informera vänner och bekanta. Det gäller västvärldens framtid.

Parisdeklarationen mot islamiseringen av Europa
24/12 11:20 Nicolai Sennels

Parisdeklarationen
Antogs den 18 December 2010

Konferensen om islamiseringen av Europa, som hölls i Paris, Frankrike den 18 december 2010, är grundläggande för framtida gemensam verksamhet. För första gången samlades talare från hela Europa för att tala ut om islamiseringen av vår kontinent. I slutet av konferensen kunde 32 partier, organisationer, föreningar, tidningar och Internetbloggar och ”nyhetsbloggar” stödja detta gemensamma uttalande:

"Vi står upp mot den aggressiva marknadsföringen av islam, mot bedjande muslimers ockupation av det offentliga rummet, mot offentlig finansiering av moskéer, mot utvecklingen av halal-mat på marknaden, mot islamistiska förtryck av kvinnor och mot varje framsteg av islam i Europa.

Inför islamiseringen av Europa kommer vi att stärka vår tusenåriga kultur, dess värden och traditioner.

Vi inbjuder alla människor från Europa och världen att skydda våra barn och barnbarns framtid genom att stå upp mot alla former av försök att ersätta ländernas lagstiftning - vårt kulturarv och garanti för social harmoni - med importerade bestämmelser som är oförenliga med våra lagar .

Vi inbjuder Europas och världens folk att försvara EU-medborgarnas yttrandefrihet, fri debatt och fria och öppna val om dessa saker.

Vi inbjuder alla människor genom politik och media att motsätta sig de ökande kraven från islam, samtidigt som vi även motsätter oss varje form av totalitarism.

Vi inbjuder dem att arbeta tillsammans och motsätta sig alla icke-konstruktiva fraktioner och ömsesidig svartsjuka i kampen mot islamisering, för varje splittring skulle vara till skada för vårt folk och länder.

Vi inbjuder alla att gå med i en förening eller ett parti som deltar i denna kamp, som överensstämmer med ens egna politiska åsikter och att förena er med andra människor, grupper och länder och därigenom skapa ett starkt nätverk. Detta är det enda sätt vi kan bekämpa den sexistiska, homofobiska, islamiska totalitarism, som genom hot och demografisk dynamik försöker undertrycka den humanistiska civilisationen. Vi motsätter oss obskurantism, vidskepelse och människors undergivenhet mot sjukliga och skandalösa principer.

I denna dag och under denna tid har vi grundat en fri sammanslutning av oberoende organisationer. Vi är ett enat team. Vi har en kamp att kämpa. I dag och nu börjar vi den europeiska motståndsrörelsen grundad för att försvara vår civilisation, som står inför en ny form av totalitarism."


Från november 15, 2008
Mr. Euro-Islam Tariq Ramadan Capitulates

The Vienna Association of Academics demands the following from Muslims in Austria:

(Note: This is the first time these demands have been made public)

We demand the following:

1.Full disclosure of religious foundations, as required in the law on religion. A certified translation of the Qur’an and the Ahadith are to be deposited (in the Ministry of Interior).

2.All fatwas from imams preaching in Austria are to be translated into German and deposited in the Ministry of Interior.

3.Public Service: All Muslims entering public service must dissociate — in writing — from Koranic verses prohibiting subordination to the instructions of “infidel” officials and judgments from “infidel” judges.

4.School: Teachers, including Islamic religious instructors, must dissociate from those Koranic verses that propagate the disadvantage of women, corporal punishment and violence against members of other religions (and atheists and non-theists).

5.Friday prayers and Quran as well as in schools must be held in German.

6.Ban on covering faces: Total ban of burqa and chador in public.

7.Mosques I: Adjustments to the building regulations so that the preservation of the Austrian Cultural heritage is guaranteed (no dome and minarets).

8.Mosques II: Prayer houses and rooms are often misused and thus viewed as conducive to setting up cells of Islamic parallel society. Mosque-affiliated businesses, restaurants, commercial areas are — unless correctly legally established — to close immediately.

9.Criteria for the awarding of citizenship: Knowledge about the Christian-humanist foundations of our social order is to be tested authoritatively.

10.Asylum applications: There must be a demand for the applicant’s commitment to our Christian-humanist values.

11.Forcing the headscarf for children is to considered an act of violence on the part of the legal guardian and must be treated as child abuse.

12.Animal Cruelty: Ban on trade in and the sale of meat slaughtered according to Islamic rites.

13.Polygamy: As prescribed by law to religious groups in Austria, a ban on marriages in mosques without prior civil wedding must be enforced.

14.Immediate cessation of all public measures designed to encourage refusal of integration (separate cemeteries, special treatments in hospitals, offer of social services in the languages of the countries of origin of migrants, etc.).

15.Call on the Islamic Faith Community to focus efforts on enforcing building permits for Christian Church in Islamic states.

Läs mer av Nicolai Sennels:

Muslimer tänker annorlunda. I deras kultur är det den hund som skäller högst som blir boss.

Tredje världskriget: så blir det

Läs också Europas ofrånkomliga självmord och

Purhycklare om pursvenskar

onsdag 29 december 2010

Skolan har ett stort ansvar att motarbeta svenskfientligheten

Detta är Richard Frank, relativt nytillträdd chefredaktör på Trelleborgs Allehanda som inte gillar öppenhet i debatten


Sänt till:
Per Klarberg, Söderslättspartiet, TA pol redaktionen,Trelleborgs Allehanda Nilla Olsson, Trelleborgs Allehanda Richard Frank chefredaktör, Jenny Larsson sdu.

INTERNETGRUPPERNA Fw:
----- Original Message -----
From: Per Klarberg
To: john.wilthorn@swipnet.se ; John Wilthorn
Sent: Wednesday, December 29, 2010 1:32 PM
Subject: Fwd: Debattartikel: Skolan har ett ansvar att även motarbeta svenskfientliga attityder

Hej John!

Trelleborgs Allehandas politiska redaktör Mattias Karlsson vägrar publicera denna debattartikel som Jenny Larsson skickade in till tidningen 16 december. Kan du sprida den via dina vanliga kanaler?
Tack på förhand.

Mvh
Per Klarberg

---------- Vidarebefordrat meddelande ----------
Från: Jenny Larsson
Datum: 16 december 2010 13:34
Ämne: Debattartikel: Skolan har ett ansvar att även motarbeta svenskfientliga attityder

Till: Per Klarberg

Debattartikel: Skolan har ett ansvar att även motarbeta svenskfientliga attityder

Hans Lindström teckning är belysande för hur TA med åsiktscensur dumförklarar sina läsare. Undra på att TA numera, med magert resultat, tigger efter annonsörer och prenumeranter
...fast det kan TA förstås inte leva på i längden.

Genom ett extremt politiskt korrekt debattklimat har alla som på något sätt kritiserat den i decennier förda massinvandringspolitiken brännmärkts av självutnämnda proffstyckare som rasister eller främlingsfientliga. Att på ett sunt och ansvarsfullt sätt i skolans värdegrundsarbete motverka den fientlighet som faktiskt kan finnas gentemot invandrare är givetvis väldigt bra och ett viktigt arbete men som inte får sammankopplas med elevers kritik av en förd politik.

Något som helt glömts bort av skolan är dock den utbredande fientlighet som riktas mot svenskar p.g.a. sin etniska bakgrund. Detta gör naturligtvis att många svenska ungdomar upplever det som en stor orättvisa när den fientlighet som riktas mot dem inte tas på lika stort allvar som den som riktas mot invandrare.

Svenskfientligheten kan ta sig uttryck på fler sett än glåpord som svennejävel eller svennehora, något som sociologen Petra Åkesson i en studie vid Lunds universitet visade.

Petra Åkesson intervjuade unga invandrare i Malmö som rånat svenskar. Åkesson menar att hon som utlandsadopterad med ett icke-svenskt utseende lättare kunnat få ärliga svar från de kriminella invandrarna eftersom de i viss mån har räknat henne till sin grupp.

Slutsatsen i Åkessons studie är att den huvudsakliga drivkraften bakom rånen inte är materiell vinning utan att de snarare är en del i ett pågående "krig mot svenskarna" och det svenska samhället. Titeln på studien är också ”Kriget mot svenskarna”. De kriminella invandrarna uppger för Åkesson att de helst väljer svenska rånoffer och de beskriver svenskarna som "rädda, mesiga och dumma".

En rapport från Brottsförebyggande rådet 2001 beträffande ungdomsrånen i Stockholm och Malmö ger stöd för Åkessons tes, då BRÅ konstaterade att 69 procent av de misstänkta gärningsmännen var utlandsfödda, 21 procent var födda i Sverige med minst en utlandsfödd förälder och 10 procent födda i Sverige av svenska föräldrar. Bland offren var förhållandena omvända då 71 procent av offren var födda i Sverige av svenska föräldrar, 22 procent födda i Sverige med minst en utländsk förälder och endast 5 procent var födda i utlandet.

Jag skulle kunna ta betydligt fler exempel på hur svenska ungdomar systematiskt utsätts för diskriminerande behandling av personer med utländsk bakgrund, men jag tror att jag nått fram med min poäng.

Poängen är att skolan måste ta sitt ansvar med att erkänna och integrera motverkandet av svenskfientliga attityder i sitt värdegrundsarbete. Detta är en likabehandlingsfråga och det är dags att skolan nu tar sitt ansvar!

Jenny Larsson
Ordförande
Sverigedemokratisk Ungdom Trelleborg

Eurabia: Den planerade islamiseringen av Europa


Fredrik Reinfeldt svenskarnas "landsfader" i samspråk med radikala muslimer i Sverige

Följande analys av islamiseringen av Europa är skriven av Michael Mannheimer 2009 och publicerades ursprungligen på tyska på Bürgerbewegung Pax Europa webbsajt.
"Europa är inte ockuperat upptagen av någon yttre kraft, men trots detta faktum befinner sig kontinenten mitt uppe i en av de största demografiska omvälvningarna i sin historia ..."

Av Michael Mannheimer

Exemplet Danmark

Islamiseringen av Europa är i full gång. Majoriteten av européerna är hjälplösa mot denna utveckling. De informeras varken om den verkliga kärnan i islam, inte heller om bakgrunden till den islamiska politiken på europeisk mark. Muslimerna har inte kommit för att integreras i de europeiska samhällena. Deras mål är att omvandla Europa till en islamisk värld där Sharia ensam, lagen i islam, kommer att härska.

Denna serie av handlingar ger viktig information och belyser denna fråga med hopp om att muslimerna och deras vänsterelitistiska anhängares expansionistiska önskningar kommer att bemötas med välbehövligt motstånd.

* * * * * * * * * * * * * * *

Del 1: Den politiska, ideologiska och religiösa bakgrunden bakom islamiseringen av Europa

Planen av vänstern för islamisering

- och dess ihärdiga förverkligande i dag

I början av 1990-talet, meddelade företrädare Bündnis90/Die Grünen (Coalition90/Greenpeace) för tysk-franska Europa och en av de ledande vänsterpolitikerna, Daniel Cohn-Bendit således följande:

"Vi de gröna (mp) måste, sträva efter att för detta ändamål så många utlänningar som möjligt förs till Tyskland. Om de är i Tyskland, måste vi kämpa för deras rätt att rösta. När vi har uppnått detta, då har vi det segment av väljare vi behöver för att ändra denna republik. "

Läs hela artikeln som är lång men intressant.

En fotnot lyder, nr 11:

Adolf Hitler själv hade endast en marginell förståelse för islam, men han samarbetade med stormuftin av Jerusalem för att bygga ett dödsläger för judar i Palestina. Ändå kunde han förstå det islamiska uppdraget för världsdominans bättre än de flesta moderna utbildade européer kan.

"Om vi hade blivit muhammedaner, skulle vi ägt världen idag." 11

Hitler och stormuftin under andra världskriget

fredag 24 december 2010

Endast tomten är vaken

TOMTEN.


Ursprungligen publicerad i Ny Illustrerad Tidning 1881.
Dikt av Viktor Rydberg

Midvinternattens köld är hård,
stjärnorna gnistra och glimma.
Alla sova i enslig gård
djupt under midnattstimma.
Månen vandrar sin tysta ban,
snön lyser vit på fur och gran,
snön lyser vit på taken.
Endast tomten är vaken.

Står där så grå vid ladgårdsdörr,
grå mot den vita driva,
tittar, som många vintrar förr,
upp emot månens skiva,
tittar mot skogen, där gran och fur
drar kring gården sin dunkla mur,
grubblar, fast ej det lär båta,
över en underlig gåta.

För sin hand genom skägg och hår,
skakar huvud och hätta ---
»nej, den gåtan är alltför svår,
nej, jag gissar ej detta» ---
slår, som han plägar, inom kort
slika spörjande tankar bort,
går att ordna och pyssla,
går att sköta sin syssla.

Går till visthus och redskapshus,
känner på alla låsen ---
korna drömma vid månens ljus
sommardrömmar i båsen;
glömsk av sele och pisk och töm
Pålle i stallet har ock en dröm:
krubban han lutar över
fylls av doftande klöver; ---

Går till stängslet för lamm och får,
ser, hur de sova där inne;
går till hönsen, där tuppen står
stolt på sin högsta pinne;
Karo i hundbots halm mår gott,
vaknar och viftar svansen smått,
Karo sin tomte känner,
de äro gode vänner.

Tomten smyger sig sist att se
husbondfolket det kära,
länge och väl han märkt, att de
hålla hans flit i ära;
barnens kammar han sen på tå
nalkas att se de söta små,
ingen må det förtycka:
det är hans största lycka.

Så har han sett dem, far och son,
ren genom många leder
slumra som barn; men varifrån
kommo de väl hit neder?
Släkte följde på släkte snart,
blomstrade, åldrades, gick --- men vart?
Gåtan, som icke låter
gissa sig, kom så åter!

Tomten vandrar till ladans loft:
där har han bo och fäste
högt på skullen i höets doft,
nära vid svalans näste;
nu är väl svalans boning tom,
men till våren med blad och blom
kommer hon nog tillbaka,
följd av sin näpna maka.

Då har hon alltid att kvittra om
månget ett färdeminne,
intet likväl om gåtan, som
rör sig i tomtens sinne.
Genom en springa i ladans vägg
lyser månen på gubbens skägg,
strimman på skägget blänker,
tomten grubblar och tänker.

Tyst är skogen och nejden all,
livet där ute är fruset,
blott från fjärran av forsens fall
höres helt sakta bruset.
Tomten lyssnar och, halvt i dröm,
tycker sig höra tidens ström,
undrar, varthän den skall fara,
undrar, var källan må vara.

Midvinternattens köld är hård,
stjärnorna gnistra och glimma.
Alla sova i enslig gård
gott intill morgontimma.
Månen sänker sin tysta ban,
snön lyser vit på fur och gran,
snön lyser vit på taken.
Endast tomten är vaken.

Jultid och julfrid

Här bränner de nya svenskarna den svenska fanan


Svenska Dagbladet Kultur den 4 december 2010-12-24. Kaj Schueler skriver om Vilhelm Moberg.

Fakta
Vilhelm Moberg
Den riktiga jultomten och andra julberättelser
Redaktör Carl Hyltén-Cavallius
Carlssons Bokförlag, 2010

”I HELGRUSCHEN Medan den moderna, sekulära julen närmar sig med all stress och alla förväntningar, kan det ¬vara värt att blicka tillbaka på julens betydelse för människor. Och finns det en bättre ciceron än författaren Vilhelm Moberg?

......

Det var längesen jag läste Vilhelm Moberg och i ärlighetens namn tillhör han gruppen 1900-talsförfattare som man läser i ungdomen och sällan återkommer till. Det är synd och efter att ha läst novellerna, inte alltid litterärt upphetsande, anar jag ändå en litteratur som är stadig och idag värdefull för dess skildring av ett Sverige som inte längre finns och aldrig kommer att återkomma. Moberg inbjöd mig som läsare att besöka miljöer som jag själv aldrig upplevt. Novellerna har en kärv och tidsbunden stil, de är realistiska i tonen och i total avsaknad av romantisering av det hårda lantlivet.
.......

Men de handlar om julen och det intressanta med Mobergs, och för den delen många andra, julnoveller är att de tycks till en del skrivna i opposition till en förenklat förskönad bild av julen. Det är jordnära berättelser dock med inslag av folktro som att den som snabbast kom hem efter julottan fick den bästa skörden till sommaren. Ur hans berättelser framträder ett hårt arbetande Fattigsverige som förvisso rustar för julen och den dags ledighet som människorna kunde unna sig, Ur hans berättelser framträder ett hårt arbetande Fattigsverige som förvisso rustar för julen och den dags ledighet som människorna kunde unna sig. Men alltsomoftast grusas förhoppningarna.

I kontrast till dessa berättelser står Vilhelm Mobergs skildring av den egna barndomens jular. Tiden har gått, det är jul igen när han skriver, det yttre är sig likt men det är något som saknas och författaren minns. Det är ett glädjefyllt julminne: ´Ingenting i det förflutna är så levande gestaltat som min barndoms jul. I den tid som är kan jag sitta en julaftonsskymning med huvudet lutat i händerna och se ut genom fönstret, sitta och se hur snöflingorna flyger omkring som en svärm vita fjärilar. Granen är klädd och julklappspaketen inslagna. Alla julens attribut finns i min närhet, ingenting fattas. Med det är icke jul i mitt inre. Icke som det var hos pojken en gång. Den är verkligen värd att genomlevas i minnet, min barndoms jul.

Äntligen skymmer det på, och man kan säga: Stunden är inne. Hela familjen ömsar kläder, inne i huset är allt pyntat och fint, att man aldrig ser dess make mer om året. Och människorna rör sig så dämpat och stilla och högtidligt, det är helg i deras sinnen, Ingen brådska, ingen oro, ingen nervositet. ´


Så var det på den svenska landsbygden för dryga 100 år sedan. Julen var ett avbrott, några dagar som inte liknade några av årets övriga dagar. Vilhelm Mobergs julnoveller levandegör en svunnen tid, de har historiskt och antropologiskt intresse, inte minst för att alla vi som slapp uppleva de svåra umbärandena i Fattigsverige.”

Det kan vara dags att i en tid då vårt land, vår kultur och våra traditioner hotas att tas ifrån oss att läsa SVENSK STRÄVAN AV Vilhelm Moberg från 1941.


Belägrade kristna irakier avbryter julfirandet i hela Irak

Med al-Qaida som hotar med flera angrepp mot Iraks belägrade kristna gemenskap, har kristna kristna ledare i tre oroliga delar av landet ställt in julfirandet i år.

Livet för kristna i Irak har blivit alltmer förrädiskt under de senaste månaderna, och många fruktar för sina liv och framtid efter ett brutalt och blodigt gisslandrama då 70 personer dödades förra månaden vid Bagdads Sayidet al Najat kyrkan.

Hotade, och i sorg efter senaste tidens attacker mot samhället, har irakiska kristna ledare beslutat att ställa in de flesta tjänster kvällsgudstjänster och avstå från andra festligheter till jul.


NÄR KOMMER VI TVINGAS ATT STÄLLA IN JULEN?

De dödsdömda irakierna
Att sända tillbaks kristna irakier till Irak är att likna vid dödsstraff.
I dag, den 15 december 2010, återupptar Sverige utvisningen av kristna irakier.
100 % av de som sänds tillbaks till Iran går endera döden till mötes eller flyr på nytt. Man kan säga att Sverige återinför dödsstraffet säger Jamal Mati, ordförande i Syrianska föreningen i Köping och även ordförande i St Maria Kyrka i Köping.

Inget att återvända till

I Irak hade de sina hem och sina ägodelar, som de för att rädda sina liv, tvingades lämna utan ersättning. När de kommer tillbaks bor tidigare grannar i husen vilket gör att de tvingas återvända till hemlöshet. Att hyra en bostad som kostar 500 dollar per månad är en omöjlighet. Tidigare respekterade yrkesmänniskor som lärare, jurister, läkare, egna företagare etc. kommer tillbaks till en tillvaro i arbetslöshet. De har ingen möjlighet att betala hyror och se till att familjen kan klara livsuppehället. De har inget val, de måste fly igen. De är en förlorad generation, som bara hoppas att deras barn och barnbarn skall få växa upp i trygghet i ett nytt hemland, Sverige.”

NÄR KOMMER SVENSKA KRISTNA TVINGAS FLY FRÅN SITT HEM OCH SINA ÄGODELAR?


HALSHUGGEN KRISTEN FLICKA I IRAK

torsdag 23 december 2010

En efterlängtad julklapp till våra riksdagsmän


Idag fick hela den svenska riksdagen en julklapp, en kopia av vår krönikör Julia Caesars bok. Givaren är en okänd, svensk välgörare, något en del svenskar som inte läser danska, har missförstått. De tror det är författaren som gav bort böckerna. Inte Alls, de är köpta och betalade allihopa, 458 sidor för endast 200 svenska kronor.

Centerpartiets Fredrick Federley som på allvar blev nedslagen av ett "mångkulturellt" gäng en vecka före valet, (förövarna mörkades av pressen flera veckor efter valet), och fick tillbringa en tid på sjukhuset är inte nöjd med gåvan. Det är vad vi säger våld löser (nästan) inga problem.”


Julia Caesar ger riksdagen en julklapp

Författaren och journalisten ”Julia Caesar” som skrivit boken ”Världsmästarna – När Sverige blev mångkulturellt”, och som för närvarande annonserar den här på PI (köp boken, för bövelen!) har i dagarna skickat ut en riktig ”julsmäll” till samtliga 349 ledamöter av Sveriges riksdag. Idag verkar julklappen ha nått flera av dem. Innehållet är ett exemplar av boken inslagen i julpapper med glada snören och med tomteetiketter försedda med hälsningen ”God Jul, Gott Nytt År och lycka till i ditt ansvarsfulla värv önskar Jultomten”.

En som reagerade direkt är den mycket politiskt korrekte Frederick Federley som på Twitter, utan att ens ha läst boken, avger följande insiktsfulla kommentar: ”boken ”Världsmästarna” av pseudon ”Julia Caesar” som hatar det mångkulturella samhället. Alla MP:s fick den idag.”

Julia har dessutom skickat ut boken till 90 dagstidningar, 26 fackförbundstidskrifter och ett stort antal enskilda journalister. Förhoppningen är att det någonstans bland dessa mottagare av julgåvan kanske finns vettiga människor som klarar av att ta till sig den mycket sanningsenliga, men för det svenska konsensussamhället obekväma, informationen som Julia delger oss.

onsdag 22 december 2010

Får svenskarna känna samhörighet och tillgivenhet för sitt land?

Ur Mario Vargas Lhosas Nobelföreläsning i december 2010

"Man ska inte förväxla den lomhörda nationalismen och dess motvilja mot ”den andre”, som alltid har varit ett frö till våld, med patriotismen som är en sund och generös tillgivenhet för det land där man såg dagens ljus, där ens förfäder levde och ens första drömmar tog form, ett välbekant landskap av platser, anhöriga och händelser som blir till hållpunkter för minnet och sköldar mot ensamheten.

Fosterlandet är inte flaggorna eller nationalsångerna, inte hyllningstalen för de utvalda hjältarna, utan en handfull miljöer och människor som befolkar våra minnen och färgar dem med melankoli och en varm känsla av att var vi än är, finns det ändå ett hem dit vi kan återvända."


Tanja Bergkvist är en spännande dam som bl.a.har mycket för att inte säga mycket, mycket emot det som hon kallar ”genusperspektivet och genusvansinnet”. Men här handlar det om ett program i Kunskapskanalen och ett samtal om boken ”Afrika” med dess författarinna Ellen Hillbom, som också är doktor i ekonomisk historia verksam vid Lunds Universitet. Ca 20 minuter in i programmet (här i UR Play) kunde man höra följande (min 19:56 och framåt):

”Intervjuare: ´Men i Afrika då, spåren av kolonialismen, såren av kolonialismen, vad ser vi av det idag då?´

Dr Ellen Hillbom: ”Ja en så´n sak som vi ser det är ju uppdelningen, gränsuppdelningen, det är ju väldigt få gränser som egentligen har förändrats efter självständigheten. Och det har ju inneburit att man har skapat länder som Nigeria, med 250 olika folkslag som ska samlas inom en nationsgräns.

I andra fall i Somalia har man delat upp den somaliska folkgruppen i fem olika stater, och det här har ju orsakat problem, att statsstaterna, det som förväntas att bli nationalstater, inte bygger på en homogen befolkning som vi kan känna här i Europa, det har inte fått växa fram på ett mer långsamt naturligt sätt utan tvingats på, och det är väl mycket utav det vi kanske ser som, man tycker om att kalla för etniska konflikter idag, många av de grupperna, folkgrupperna, skapades ju också utav kolonialmakten.´

Det intressanta här är inte analysen av Afrika, som säkerligen är helt korrekt, utan det faktum att Hillbom säger något som man egentligen inte får hävda, något som dessutom anses helt felaktigt av experterna i det politiska etablissemanget och journalistkåren (även om dessa inte innehar doktorsgrad så är de ju ändå som bekant ämnesexperter inom alla tänkbara områden): att det varit en fördel för de europeiska staternas framväxt med en homogen befolkning, och inte bara det – dessutom har nationalstaterna, till skillnad från här i Europa, inte fått växa fram på ett naturligt sätt, vilket varit en nackdel.

Får man verkligen säga att nationalstaterna i Europa vuxit fram ”på ett långsamt naturligt sätt” och att det varit en fördel med homogena befolkningar!? Naturligt och långsamt? Jag trodde att de alla var en onaturlig social konstruktion som implementerades från en dag till nästa någon gång på 1800-talet. Har dagstidningarna lurat mig?”

Läs mer

Från det ena till det andra:

Till och från kan vi höra de politiskt korrekta politikerna och journalisterna berätta att i USA minsann, där arbetar somalierna som är en stor grupp av invandrare. På Kent Ekeroths blogg kan man läsa hur trevligt det är numera i svenskbygderna i Minnesota sedan somalierna gjorde entré

”De gamla svenskbygderna i Minnesota i USA är inte längre vad de varit sedan somaliska invandrare mer och mer börjar sätta sin inte alltför trevliga prägel på samhället. Senaste exemplet på det kan vi läsa om i lokaltidningen Mankato Free Press där man berättar om en av konsekvenserna med att låta minoriteter med en samhällskrävande agenda av myndigheterna tillåts styra över majoriteten. Denna gång har muslimska kravmaskiner lyckats få till ett förbud för jultomten att besöka barn i förberedande skolklasser.. ”

I Italien är det stora problem med muslimska elever. De terroriserar och saknar vett och moral.
Läs mer

Apropå genusvetenskap
Unga schimpanshonor leker med pinnar på ett sätt som påminner om hur småbarn leker med dockor, skriver forskare i en ny studie. Det här kan bidra till att förklara varför flickor oftare än pojkar leker med dockor, spekulerar forskarna.”

Läs mer

Verner von Heidenstam – ur Ensamhetens tankar


Jag längtar hem sen åtta långa år.
I själva sömnen har jag längtan känt.
Jag längtar hem. Jag längtar var jag går
– men ej till människor! Jag längtar marken,
jag längtar stenarna där barn jag lekt.

tisdag 21 december 2010

Nu är det jul igen så länge vi får ha den traditionen kvar

GOD JUL och GOTT NYTT ÅR FRÅN
SVENSK TOMTE

Från ”Last viking” kommer en julhälsning.

Ja, nu är det bara några dagar kvar till Julafton. Tiden går fort, det var ju inte så länge sedan vi satt i kortbyxor, fajtades med myggen och åt finsk sommarsoppa ( koskenkorva på en blommig tallrik) och nu är det allaredan vinter och jul.

Julgranen skall huggas - eller köpas- skatboet som egentligen är en julgransbelysning skall åter tas fram och redas ut, om det går?

Och Julstakarna plockas fram ur sina gömmor.

Julklappar skall inköpas för de som fortfarande har råd och julmaten inhandlas.
Den traditionella Julskinkan står naturligtvis mitt på bordet som en symbol för hela Julfirandet.

Och Jullediga svenskar träffas och umgås i gammal fin traditionell gemyt och samvaro.

Barnen får sitt efterlängtade Jullov från skolan och föräldrarna sin Julledighet.
Och sedan kommer - den glade och lätt punsch doftande- Jultomten med alla sina Julklappar!

En gammal fin tradition som ingen vill ändra på eller...håll i Er nu!
 
Diskrimineringsombudsmannen, eller i detta fall kvinnan Katri Linna, har bestämt att de anställda på DO inte längre får några Julklappar. De erhåller i stället "vinterpresenter".

Nyamko Sabuni och Katri Linna


Och de firar heller ingen Julfest numera utan den har ersatts med en "decemberfest"
Detta för att en liten del av befolkningen inte ska känna sig kränkt av majoriteten. Att majoriteten däremot blir kränkt och tas ifrån sina gamla traditioner bekymrar dock inte detta Linnabeläte.

Julskinkan är också ersatt, med vad vet jag inte, men ett stalltips är en bit halalslaktat (torterat) kött för att alla ska kunna äta, eller rättare sagt allha!
Ja, då blir vi av med Julen också, allt det svenska är ju ändå bara barbari enligt vår eminente statsminister och har bör ju veta vad han talar om…

Ni vet han vars farfars far var kannibal!

Så åt helvete med allt som är svenskt det är ju dagens melodi bland etablissemanget, ju svenskare traditioner ju större anledning till destruktion.

Kioskbiträdet Sahlin var också hon inne på precis samma linje att riva det svenska samhället!

Julen ersätts då med en 24:e december fest där alla byter vinterpresenter med allha, dock är spargrisar bannlysta, men en importerad ända(!)målsenlig bönematta från Ö&B blir garanterat årets vintergåva!

Julskinkan ersätts med mångkulturell "mat" bestående av halalslaktat kött, kamelmage och torra fikonblad. Vem behöver Julskinka, revbensspjäll, sill, janson och nubbe efter en så´n meny?

Ingen har heller Julledigt längre, utan nu är det midvinterledighet som skall "firas" och som då påpassligt nog kommer att firas tillsammans med den glada och uppsluppna ramadan, dhul-kaada och muharran - ej att förväxla med murran som är något helt annat!

Och när Jultomtens röda näsa ersätts av något som mer liknar en Arvikaplog och det vita skägget av ett svart dito samt fyrverkerier runt magen så är helgen räddad, åtminstone för en del

JUL, JUL STRÅLANDE JUL
Och julstaken i fönstret förvandlas efter DO:s önskemål till en helt vanlig simpel decemberstake och Katri Linna står då i valet och kvalet mellan decemberstake eller en vanlig simpel vardagsstake!

Så trevligt och oerhört spännande gestaltar sig vår jul och vår framtid om D.O. (Dumheternas Ombudsman) får bestämma!


Och det är ju numera kutym att i Sverige anamma allt som är galet och idiotiskt och skrota alla gamla fina Svenska traditioner!

Fira nu Julen mina vänner som om det vore den sista…

God jul och ett Gott Nytt År till Er alla önskar

Last viking

Lögnen om arbetslösheten - slavarbete infört

En guldgruva - för arbetsgivare

Arbetslösa beskriver Fas 3 som förvaring eller slavarbete. För arbetsgivarna är åtgärden en guldgruva - de får pengar för att ta emot arbetskraft utan att betala ut några löner.

När en arbetslös kommit till Fas 3, den tredje och sista fasen i jobb- och utvecklingsgarantin, ska personen erbjudas en heltidssysselsättning.
Den jobbsökande hänvisas till en arbetsgivare, offentlig, privat eller ideell förening.

Tanken är att den arbetslöse ska göra sysslor som ordinarie personal inte hinner med och som annars inte skulle utföras, men som kan ses som kvalitetshöjande i verksamheten.

Exempel kan vara allt från allt-i-allo på ett företag till klassmorfar på en skola.

Slavarbete
Enligt arbetsförmedlingen är sysselsättningen frivillig, men den som tackar nej förlorar sin ersättning.

En del arbetslösa som Corren har talat med är positiva till att sysselsättas och menar att det betyder mycket att slippa gå hemma.

Andra är mycket kritiska och beskriver Fas 3 som förvaring eller slavarbete.
Men oavsett om de är positiva eller negativa är det få som tror att åtgärden ökar deras chanser att få jobb. Flera menar att möjligheterna tvärtom minskar och att risken för att fastna i åtgärden är överhängande.

Arbetsförmedlingens egen statistik visar också att få personer får anställning efter att ha haft en så kallad sysselsättningsplats inom Fas 3.

Magert resultat
I Östergötland lämnar i snitt bara cirka 1,5 procent Fas 3 för en anställning. Om man dessutom räknar bort nystartsjobb och anställningar med stöd sjunker siffran ytterligare - långt ner under en procent.

Det magra resultatet gör Fas 3 till en ineffektiv arbetsmarknadsåtgärd som dessutom kostar mycket pengar då Arbetsförmedlingen betalar ut ersättning till arbetsgivare som skapar sysselsättningsplatser.

Kostnaden för att sysselsätta de 24 000 svenskar som i dag ingår i Fas 3 är cirka 5,4 miljoner per dag eller drygt 118 miljoner kronor i månaden.

Betalar ingen skatt
För att ta emot en arbetslös får arbetsgivarna 225 kronor per arbetsdag, cirka 5 000 kronor per månad, i ersättning för handledarkostnader och liknande.
Arbetsgivaren betalar ingen skatt för ersättningen. De betalar heller ingenting för de arbetsuppgifter som den arbetslöse utför, varken lön, arbetsgivaravgifter eller försäkringar.

Tar en arbetsgivare, eller en anordnare som Arbetsförmedlingen kallar det, emot flera arbetslösa ökar ersättningen lika mycket. En arbetsgivare som sysselsätter tio arbetslösa får alltså 50 000 kronor i månaden.

Tjänar stora pengar
Det har gjort att det finns gott om sysselsättningsplatser i Östergötland och en del tjänar stora pengar på att ta emot gratis arbetskraft.
Möjligheten till ersättning har också lockat till sig mer eller mindre seriösa aktörer.

Corren har varit i kontakt med en person som har lång erfarenhet av att driva företag. Han har fått flera erbjudanden om att vara med och starta upp verksamheter för långtidsarbetslösa i Fas 3.

Finns ingen plan
- Men jag har tackat nej, det har varit för tydligt att det bara handlar om att tjäna pengar. Det har inte funnits tillstymmelse till plan för någon verksamhet som faktiskt kan hjälpa de arbetslösa och göra dem mer attraktiva på arbetsmarknaden. I stället har det handlat om att omvandla skattemedel till privat kapital och jag vill kunna se mig själv i spegeln på morgonen, säger mannen som vill vara anonym.

De anordnare i Sverige som i dag tar emot flest Fas 3-placerade är två kommuner som tar emot cirka 300 personer var, vilket innebär att de får en ersättning på cirka 1,5 miljon i månaden.

Tätt därefter följer flera privata företag. Det som sysselsätter flest har 264 långtidsarbetslösa i sin verksamhet och inkasserar därmed 1,3 miljoner kronor i månaden i ersättning.”

Lena säger:
"Jag känner mig utnyttjad.
Lena är Fas 3-placerad hos ett privat företag. Arbetsgivaren låter henne utföra samma arbetsuppgifter som ordinarie personal - men när det blev dags att anställa vikarier för att klara julruschen var inte Lena aktuell för jobbet. Hon fanns ju redan där.

Redan en av de första dagarna på sysselsättningsplatsen i Linköping gjorde arbetsgivaren klart att "det här kommer inte att leda till något jobb hos oss.

- Hon sa att det inte var aktuellt med att anställa någon den närmaste tiden och ville vara tydlig med det. Men eftersom det är i den här branschen jag vill jobba så bestämde jag mig för att jobba på och hoppas på att få bra referenser för att kunna söka andra liknande jobb, säger Lena, som inte vill framträda med sitt riktiga namn på grund av rädsla för att det skulle påverka hennes möjligheter att få jobb.
Hon har utbildning inom området hon arbetar i och, trots att reglerna för Fas 3 säger att det inte är tillåtet, så utför hon i princip samma arbetsuppgifter som de som är anställda på företaget.”

Läs mer

En affärsidé för företag
För second hand-företaget Prio1 är arbetsmarknadsåtgärden Fas 3 en affärsidé.Genom att sysselsätta långtidsarbetslösa inkasserar företaget nära en miljon kronor i månaden i statlig ersättning - och mer ska det bli.

Prio1 består av secondhandbutiker i Linköping, Norrköping, Sundsvall och snart även i Gävle. Likt andra secondhandbutiker ägnar man sig åt försäljning av varor som skänkts av privatpersoner men företagets huvudsakliga inkomst kommer inte härifrån.
Större delen av intäkterna är ersättning från staten, för att Prio1 sysselsätter långtidsarbetslösa i jobb- och utvecklingsgarantins Fas 3.

Totalt sysselsätter företaget cirka 200 personer runt om i landet och inkasserar nära en miljon kronor i månaden i ersättning.

I dagarna påbörjas arbetet med att få i gång verksamhet i Gävle och planer finns på att öppna i fler kommuner.

Tanken med Prio1 är att butikerna och verksamheten runt dem ska skapa vettig sysselsättning för långtidsarbetslösa. Målet är att bygga upp deras självförtroende och ge dem färska meriter och referenser i hopp om att göra dem mer attraktiva på arbetsmarknaden. Dessutom lovas coachning.

Butiken i Linköping finns på Tornbyområdet. De första Fas 3-deltagarna kom i juni och sedan augusti är butiken i gång. Nu sysselsätts 69 långtidsarbetslösa där, men det finns planer på att ta emot betydligt fler. Enligt källor inom Arbetsförmedlingen har företaget anmält plats för totalt 200 personer.

Det gör Prio1 till en av de anordnare som sysselsätter flest långtidsarbetslösa i Linköping. Bara kommunen, som tar emot cirka 100 personer, tar fler.

När en Fas 3-deltagare kommer till Prio1 får han/hon välja vad man vill arbeta med inom verksamheten. Reglerna om att sysselsatta bara får utföra arbetsuppgifter som ordinarie personal inte hinner med gäller inte, eftersom Prio1 inte skulle kunna drivas utan Fas 3-deltagare.

De kan välja mellan att arbeta i butiken, med sortering och lagning av kläder, med transporter eller med något som kallas lokalt bistånd. Företagets tanke är nämligen att hälften av det som skänks till butiken ska skänkas vidare till Linköpingsbor i behov av hjälp.

När Corren besöker butiken och går runt med två arbetsledare hyllar flera deltagare verksamheten.
- Jag trivs jättebra här. Jag har tidigare arbetat i butik och därför ser jag det här som en bra chans att få jobb någon annanstans. Dessutom känns det jättebra att jobba på ett ställe som vill hjälpa människor, säger Susanne Karlsson som står i kassan.

Malin Nilsson och Marianne Eriksson håller med.
- Det här är skitkul. Det känns jättebra att ha något att göra om dagarna. För mig har det betytt jättemycket att jag har fått komma hit, annars hade jag bara suttit hemma i väntan på ett jobb, säger Malin Nilsson, som arbetar med att sortera kläder och som varit på Prio1 sedan juli.

- Känslomässigt känns det här som ett jobb, jag har arbetskamrater och arbetsuppgifter jag trivs med. Här får jag hålla på med mitt stora intresse att renovera och fixa till möbler, säger Marianne Eriksson.

Andra är betydligt mer kritiska
- Det här ger inte mig något jobb. För mig som har arbetat hela mitt liv och har läst på universitet är det knappast en merit att ha varit här. Samtidigt finns det värre stolleprojekt än det här. Men jag hoppas det är sant att ägarna inte gör det här bara för att tjäna pengar, säger en person vill vara anonym.

Så här skriver man på Robstens blogg :

I stället för att ge människor nya chanser till jobb ägnar sig regeringen åt arbetskraftsinvandring. Vad är det för fel på den befolkning som redan finns i landet och som saknar arbete? Varför inte sätta dem i arbete först, innan man ägnar sig åt arbetskraftsinvandring. Det är en gåta som tydligen är utan svar, varför skall människor med A-kassa eller socialbidrag, samtidigt som vi importerar arbetskraft. Nationalekonomiskt måste det vara fullständigt vansinne.
Läs mer

måndag 20 december 2010

Lönlöst att bekämpa våldsam extremism

Bombmannen i Stockholm: Al-AbdalyMuslimer i bombmannens stad får £ 500.000 för att bekämpa terror ... men ger inte polisen ett enda tips.

Muslimska grupper i staden där Stockholms självmordsbombare bodde har fått mer än £ 550.000 av skattebetalarnas pengar för att bekämpa våldsam extremism, men de har misslyckats med att varna polisen om en enda terrormisstänkt.

Bidragen delades ut till moskéer, skolor och kvinnoprojekt av Luton Council för att förhindra att unga muslimer radikaliseras.

Enligt inrikesministeriet är det som hindrar våldsam extremism systemet att ge islamiska organisationer pengar för att stoppa medlemmar från att övergå till våldsbrott. Grupperna uppmanas att avslöja namnen på de som riskerar att begå våldsbrott så att de kan läggas på en "at-risk" lista av polisen.

Men Daily Mail har konstaterat att det - trots £ 554.000 som gavs till grupper i Luton sedan 2008 - så har inte ett enda namn överlämnats. [...]

Det Luton-islamiska centret, där Taimour Abdulwahab Al-Abdaly predikade innan han förbjöds, vägrade att medverka då ledare inte vill informera om sina "muslimska bröder och systrar". [...]

Islamic Center-ordförande Qadeer Baksh sade: "Anledningen till att vi inte tog emot regeringens pengar för förebyggandet av våldsam extremism är att det krävs av oss att vi informerar om andra muslimer. [...]


Läs mer

Läs mer om Stockholmsbombaren:
Helig krigare i fyra år och landets moskéer enas mot terrorn.


Mikael Jalving på Human Rights Service skriver om Sverige:

Islam-komedi på svenska
Sverige är ett konstigt ställe på denna planet.

I Bombmannen Taimour Abdulwahab hotbrev fanns ett testamente:

"I Guds, den barmhärtiges namn. Nu har den islamiska staten uppfyllt vad den lovat dig. Vi är här nu i Europa och i Sverige."

Testamentet översättes till politiskt korrekt svenska av fyra experter utvalda av Sydsvenskan. En av experterna, Anne Sofie Roald, framhåller Lars Vilks som problemet. Vilks dyker upp i media, om och om igen. Det är onaturligt att terrorn drabbade Sverige, inte Norge eller Danmark för i Sverige är debattklimatet så ”millt” heter det. En annan menar att Abdulwahab var sjuk. Han har begått ett "utvidgat självmord”.

Men i Sverige finns experten och islamkramaren Birgitta Ohlsson, EU- och demokratiminister som vill ge avhoppare bättre stöd. (Denna artikel finns inte på nätet).

Birgitta Ohlsson, självutnämnd expert på islam

”Vi har en betydligt längre erfarenhet av högerextremism i vårt land och det kan vara en förklaring till att vi idag saknar avhopparverksamhet för andra former av extremism.”

Vidare säger hon till Säpo som bedömt arbetet mot våldsbejakande islamism som viktigare än det mot höger- och vänsterextremism. Hon anser att Sverige måste stödja personer som vill lämna våldsbejakande islamistisk extremism men hon vet inte hur detta skall finansieras.

”Vi behöver personer som är på gränsen till radikala men vågar stå upp och säga att det är fel” säger Magnus Ranstorp, terroristexpert.

Vi har också journalister som är experter på det mesta i Sverige. Som t.ex. Heidi Avellan.

Så här säger hon:
Islam är inget hot mot det öppna samhället. Men islamistisk extremism – i likhet med höger- och vänster¬extremism – är ett allvarligt hot.”

Men så här skriver Julia Caesar i sin söndagskrönika:

”Kommentariatets diktatur
På bara en vecka har de mest högljudda skrikhalsarna i den offentliga debatten lyckats med den remarkabla bravaden att på typiskt svenskt vis vrida perspektivet 180 grader. Från att en islamistisk terrorist var ytterst nära att ta livet av ett okänt antal människor och i den ljudfil han skickade till Säpo och TT säger:

”Nu ska era barn, döttrar och systrar dö lika som våra bröder och systrar och barn dör. Våra aktioner kommer att prata för sig själva. Så länge som ni inte slutar ert krig mot islam och förnedrande mot profeten och ert dumma support till grisen Vilks.”

Till att muslimers ständiga offer- och kränkthetsfixering står i fokus för hundrasjuttioåttonde gången och vi ser imamerna tåga in och avlösa varandra i radiosändningar och TV-soffor.”

Det här är vad ledarskribenten Sanna Rayman på Svenska Dagbladets ledarblogg kallar ”kommentariatet” (”ofta ett vansinnigt avtrubbat släkte”) som breder ut sig i media och gör allt som står i deras makt för att avleda uppmärksamheten från vad som faktiskt har hänt. Det är kommentariatets diktatur, tyckarelitens egen lilla lekhage där de sin vana trogen debatterar uteslutande med varandra utifrån gamla cementerade positioner.

Mikael Jalving arbetar på en bok om Sverige ("extremernas Sverige"). och han säger så här:

”Det offentliga Sverige kräver total tystnad från sina medborgare i känsliga frågor och de få som vågar lufta sina åsikter stämplas som fördomsfulla. Ändå är det just fördomar som driver svenska journalister när de skriver om fenomen som Danmark och Sverigedemokraterna.

Från mina egna resor i Sverige i samband med min kommande bok om Sverige i dag upplever jag hur Sverige från att en gång ha varit ett kulturellt och socialt sammanhållet land med ett förhållandevis homogent folk under den senaste generationen har förvandlats till ett extremernas land.

Så skriver Javling i en artikel på Newsmill. Det konforma samförståndet och åsiktsintoleransen ger enligt honom i en rasande fart upphov till ständigt nya extrema tendenser i det nya Sverige. Potentiellt explosiva konflikter bubblar under ytan.

"Sverige möter jag är ett mycket annorlunda Sverige än vad jag hört om som barn. Ibland tror jag knappt mina egna ögon och öron, men jag försöker att låta materialet tala sitt eget språk," skriver Javling om sin kommande bok.

"Alla länder genomgår utveckling, det tror jag vi alla kan enas om. Men i fallet Sverige påminner det snarare om avveckling."


dn dn dn hd hd ab ex ex dn ab svd svd gp dn hd svd svd svd svd gp gp dn dn ab ab svd d

lördag 18 december 2010

Svenska kyrkan och den kristna tron

Anders Wejryd, Sveriges ärkebiskop och den högste bland alla falska profeter i Guds hus

Bo Wettéus
Örebro
Teol kand och pastor inom EFK
”Debatt: Svenska kyrkans svek fortsätter
Håller Svenska kyrkan definitivt på att lämna den kristna tron och därmed gräva sin egen grav? Den frågan ställer sig Bo Wettéus efter att ha tagit del av professorns i missions¬vetenskap, Kajsa Ahlstrand, uttalande om att kristen tro kanske inte är nödvändig för människans frälsning.

Vidare:
Den 2 december berättar Kyrkans tidning om den nya teologin för religionsmöten som just nu utarbetas under ledning av Kajsa Ahlstrand, Uppsala. Dokumentet skrivs på uppdrag av Svenska kyrkans kyrkomöte och ska antas av Svenska kyrkans teologiska kommitté i februari och ska vara ett underlag för samtal. Enligt tidningen menar hon ”…att vi har lämnat ett strängt inklusivt tänkande, där vi hävdar att dop och kristen tro är nödvändigt för människans frälsning. I stället har vi rört oss mot tanken att Gud finns i fler sammanhang. Vi kanske till och med är beredda att tänka att alla religioner, bortom vars och ens språk har samma mål”.

Man tar sig för pannan och blir både upprörd och ledsen. Sveket mot kristen tro sådan som den formats genom århundradena fortsätter.

Är det Muhammed eller Buddha som ska tillbedjas vid målet? Är varken Jesus eller apostlarna längre trovärdiga, vad ska kyrkan då tro på och förkunna? Håller Svenska kyrkan på att lämna Bibeln, den klassiska kristna tron, evangeliet själv och därmed gräva sin egen grav? Hur länge kan sant Bibel- och Jesustroende kunna vara kvar i en kyrka vars teologer sviker evangeliet så radikalt? När sker uppbrottet från den kyrka som förnekar och sviker sin ende Herre och Frälsare?”

Ur Svensk Evangeliska Alliansens nyhetsbrev den 17 december 2010-.

Orsakssambandet mellan islam och förtryck och terror

Hela Sverige har berörts av lördagens självmordsbombning i centrala Stockholm. Samtidigt måste det konstateras att det kunde ha blivit en fruktansvärd avslutning på årets julhandel. Hade attentatsmannen lyckats i sitt uppsåt hade det blivit en massaker. Nu dog bara självmordsbombaren.

Vidare :

Är det som skett ett uttryck för religionen eller en avvikelse från den? Går handlingsmönstret att motivera utifrån åskådningens grundidéer och dess grundare eller har det andra källor?

Varför saknar muslimskt dominerade länder demokrati och mänskliga rättigheter, inklusive religionsfrihet? Varför är självmordsbombare med religiösa motiv till så stor del muslimer? Enkelt uttryckt: finns det någon form av orsakssamband mellan innehållet i islam och förekomsten av förtryck och terror?

Tre områden av islam leder mig att ge ett jakande svar.

Det första området är avsaknaden av en distinktion mellan "kyrka och stat", mellan tro och samhällsbygge. Islam är en samhällsordning, med ett eget lagsystem (sharia). Frånvaron av demokrati och religionsfrihet i muslimskt dominerade länder är därför ingen tillfällighet; det auktoritära samhället är symptomatiskt för islam.

Det andra området är den stora mängd uppmaningar i Koranen att bekämpa de otrogna, inklusive uppmaningar att döda. Tolkningarna av hur denna kamp ska föras går isär bland muslimer, men det är inte svårt för radikala islamister att hitta koranstöd för att använda våld.

Det tredje är Muhammed som förebild. Han var inte bara predikant och profet, utan också en skicklig härförare involverad i många militära strider. Islams framväxt under Muhammeds och de efterföljande fyra kaliferna är oskiljaktigt sammanvävd med våld och krig.

Dessa tre aspekter av islam - religion som ett auktoritärt samhällssystem, en urkund som innehåller uppmaningar till våldsam strid och en idealiserad förgrundsfigur som själv använde våld - finns med som ideologisk bakgrund till de muslimska självmordsbombarna.

Slutsatsen är att det finns ett orsakssamband mellan islam och förtryck. Om den slutsatsen är riktig behövs en fördjupad kritisk analys av islams idéinnehåll.

STEFAN GUSTAVSSON
Generalsekreterare
Svenska Evangeliska Alliansen
......

Från Robstens blogg:
"I Irak pågår just nu en allvarlig terror mot den kristna minoriteten som är mycket hårt ansatt. Det pågår en religiös rensning av stora mått där kristna mördas enbart för deras tro, en tro jag själv inte delar vill jag påpeka för säkerhets skull. Vad säger Svenska regeringen om denna terror? Vad säger oppositionen? Om man nu värnar om religionsfriheten och ”allas lika värde” samt alla andra floskler vi fått höra till leda, varför producerar man inte ens några av dessa floskler med tanke på det som just nu sker i Irak. Tystnaden är nästan öronbedövande. Så här ser resultatet ut av ”lyckade” attentat ut mot kristna i Irak."
.......

Kanske är det bristen på en kristen tro som får barn att mörda andra barn! Mord på barn av andra barn ökar nämligen.

I Spanien döms familjen till skadestånd för sina kriminella barn.
Toledo, 15 DIC (EFE) .- Toledo ungdomsdomstol har tilldelat föräldrar till Christina Martin, 13 år gammal, som mördades i april i Seseña (Toledo), en ersättning på 300.000 euro.

Club Sydkusten, veckobrev nr. 347 - 17/12/2010‏

Fem år för tonårsmord

SPANIEN RIKS Två minderåriga flickor har dömts till fem respektive två år på ungdomsvårdsanstalt, för mordet på en 13-årig kamrat i Seseña (Toledo). De dömda flickorna är bägge 14 år och har erkänt dådet. Den ena döms för att ha dödat 13-åriga Cristina Martin de la Sierra i april i år och den andra för att ha bevittnat händelsen och inte meddelat polisen. Flickorna hade stämt möte vid ett grustag för att slåss och enligt utredningen lämnades Cristina att dö, även om det tog henne två dagar att förblöda.

Då flickorna erkänt och accepterat straffet varade rättegången endast några minuter. En annan domstol ska avgöra vilket skadestånd flickans familj ska få och de yrkar på 300 000 euro.

.......

Olagliga svenskar. Statsminister Reinfeldts tal i riksdagen:
”Att hävda att det finns en grupp … som svenskar… visar sig väldigt ofta vara svårt att sedan definiera.”

fredag 17 december 2010

Hur röstade Du egentligen, Svensson?

Med sådana vänner behöver svenska folket inga fiender!

Från "Last viking" kom detta brev och en vädjan om att artikeln som "landsman Johansson"skrivit skulle distribueras till så många svenskar som möjligt.

"Handen på hjärtat, röstade du verkligen rätt……

Trots massiv kritik i sociala media och på andra forum på samhällets redaktionella skuggsida, riktad mot systemets självutplåning av nationalstaten Sverige, är ingen ansvarig politiker beredd att lyssna. Situationen blir alltmer motbjudande för varje månad. Samtidigt som svensk massmedia föraktar och censurerar oliktänkande, medan massinvandringen uteslutande omskrivs med superlativer. Åsiktsdiktaturen bestämmer dagordningen. Sverige skall fungera som Europas största socialbyrå. Punkt slut!

Det politiska målet, tillika sinnessjuka beslutet, om upplösning, utsugning och utplåning samt islamisering av Sverige ligger orubbligt fast. Om detta råder ingen tvekan. Mitt framför våra ögon utspelas en nationell tragedi utan dess like.

Sveriges blivande socialdemokratiska partiledare!

Våldtäkten på ett helt land.

Okontrollerad massinvandring i symbios med maktgalna, obegåvade och omdömeslösa politiker, påhejade och okritiskt understödda av massmedia, resulterar i tilltagande underminering av det svenska samhället vilket leder till successiv destabilisering. Politiskt vanvett är på väg att lamslå och sänka Sverige.

"Flyktingindustrin" har kommit att utvecklas till ett stort, omättligt svart hål, som glupskt sväljer den ena miljarden efter den andra. Oberoende ekonomer hävdar att det kostar runt en miljard om dagen för att hålla hjulen rullande i denna fullständigt improduktiva "industri"!

Alltså tusen miljoner om dagen…!

Någon förändring till det bättre kommer aldrig att ske, vare sig till följd av bokstäver eller med aldrig så hårt knutna händer i byxfickorna. Det som en gång berövats oss genom censur, smutsjournalistik, politisk lögn, propaganda och massmedial tystnad kring verkligheten, tillsammans med tvång, vänsterextremt våld och annat odemokratiskt förfarande, kan aldrig återvinnas med fredliga metoder.

Så enkelt, eller så svårt, är det… Öppna historieboken!

Förutsatt förstås att de manipulerade, hunsade och nedtryckta svenskarna verkligen vill ha sitt redan svårt sargade land tillbaka, med den trygghet, öppenhet och framåtanda samt demokrati, som en gång präglade Sverige. Fast jag är inte alls säker på att man vill. Som alla vet, var det riksdagsval den 19 september 2010; det var då som drygt nittiofyra (94!) procent av den röstberättigade svenska befolkningen sade sig vilja ha detta Sverige:

… okontrollerad massinvandring från utomeuropeiska länder, "arbetskraftinvandring" till icke existerande arbeten, anhörighetsinvandring av hela byar, kontinuerligt utbyte av den etniskt svenska befolkningen, ökande bidragsförsörjda etniska enklaver som lever isolerade från svenska samhället… på bara några årtionden har en femtedel av landets befolkning bytts ut, de sista 35 åren har 1,3 miljoner utlänningar beviljats uppehållstillstånd i Sverige, de flesta från muslimska länder i Mellanöstern och Afrika… mångkulturellt kaos, religiös fanatism,islamism, antisemitism, analfabetism, vandalism, samhällsterrorism, vänsterextremism, asylturism, mångkulturism, bidragsturism, politisk terrorism, marxism… utanförskap, slum, fattigdom, gatutiggeri, arbetslöshet, segregation, misslyckad integration, oanständigt parasiterande på socialsystemet, fusk och bedrägeri, assistansligor.

Plundring av socialsystemet, fuskande vårdcentraler, olagliga trafikskolor, mångkultursvindleri… nygamla sjukdomar, sekundäreffekter/sjukdomar till följd av inavel, omskärelse, dagliga kniv- och skottskador, orealistiskt hög belastning på sjukvården… ghetton, förorts helveten, släktfejder, kusiner, bröder, morbröder, farbröder, bilbränder (ett par tusen om året), hämndaktioner, skolpyromani (en skola om dagen brinner i Sverige), dagliga skjutningar på öppen gata, vandalisering av polisbilar, uppeldning av halva stadsdelar (Malmö), gatstenar som vapen, pistolbeväpnade småtjuvar, bilbrännare, etniska konfrontationer… upplopp, sabotage, flaggbränning, nyårsraketer som vapen mot polisen, terroristattacker mot utryckningsfordon, stenkastning mot bussar och bilar från viadukter, väpnade rån mot busschaufförer, systematisk vandalisering av allmän egendom, mord, oprovocerat våld, trafikvåld, gatuvåld, skamvåld, våld och hot mot brevbärare, kraftig ökning av våld och hot mot arbetsförmedlare, islamistiskt dödshot mot svensk konstnär (Lars Vilks), misshandel, ungdomsrån, stöld, samt rasering av strukturerna i det svenska samhället… organiserad brottslighet, tung och brutal kriminalitet, beskyddarligor, kriminella gäng, ungdomsgäng, våldsbenägna flickgäng, gängkrig, gängrån, gängmisshandel, gängrelaterad brottslighet, våldsprovokationer, tonårsmördare, ritualmord, ständigt vapenskrammel, bombattentat, butiksrån, värdetransportrån, ungdomsrån, vägrån, väskryckning, plundring… zigenarligor, släktingar, klan rivalitet, rån av handikappade, rån av åldringar, villainbrott, lägenhetsinbrott, aggressivitet, våld och hot mot sjukhuspersonal, rån av vårdcentraler, manipulering/skimning av bankautomater, nya droger, khattuggande, vapensmugglare, narkotikasmugglare, människosmugglare, hormonpumpade kamphundar på gatorna, religiösa konflikter, utpressning, politiska hot, integrationsproblem… islam som ges allt större inflytande i samhället, krympande yttrandefrihet och ett växande hot från islam.

Upphävd kvinnofrid, mord på egna döttrar, tvångsäktenskap, barnäktenskap
kvinnomisshandel, ingen respekt för kvinnor, svenska kvinnor förolämpas ständigt, svenska kvinnor betraktas som horor och allmän egendom, svenska kvinnor tilltalas fitta eller svennehora, gruppvåldtäkter, serievåldtäkter, brutala våldtäkter, synnerligen hänsynslösa våldtäkter, åldringsvåldtäkter, barnvåldtäkter, balkongknuffning, kidnappning, könsstympning av flickbarn, kvinnoförtryck…

Moskébyggen, muslimska bönerum på arbetsplatser, källarmoskéer, minareter, halal slakt, muslimska krav i all oändlighet, muslimskt präglat livsmedel, muslimska undantag, muslimska friskolor, muslimska flickskolor, särskilda muslimska högtider, önskemål om särskild lagstiftning för muslimer, muslimska åldrings dräpare (Landskrona), separata badtider på allmänna bad för muslimer, muslimska sharialagar, islamistisk moderat riksdagsledamot i Sveriges riksdag (Abdirizak Waberi).

Radikala islamister, "svenska" terrorister, extremt högt muslimskt födelsetal, demografisk krigföring, muslimska "hedersmord", muslimska män vars "respekt och heder" sitter i deras döttrars könsorgan… niqab, slöja, burka, ingifte, polygami, degenerering, expansiv islamisering och nu senast: muslimska självmordsbombare… illegal vistelse i landet, gömda icke flyktingar, papperslösa icke flyktingar, ekonomiska flyktingar, identitetslösa flyktingar, bedrägeriflyktingar, kvotflyktingar, nysvenskar, nyanlända asylsökande stjäl och begår brott, asylsökande stöldligor, asylsökande sittstrejkar, asylsökande slår sönder förläggningar för miljoner, endast 5 procent är riktiga flyktingar, 95 procent söker sig hit av andra skäl, (inte minst för att ta del av bidragssystemet)…

Flyktingbarn, apatiska barn, papperslösa barn, ensamkommande barn, gömda barn, vuxna barn, skäggiga barn…

Utlänningar ges företräde i bostadskön, utlänningar kraftigt överrepresenterade i brottsstatistiken, utlänningar överrepresenterade i svenska fängelser, utländska män och kvinnor kraftigt överrepresenterade i trafikolyckor, utlänningar kvoteras in på arbetsmarknaden, utlänningar uppehållande sig illegalt i landet medges gratis sjuk- och tandvård medan svenskar måste betala, utlänningar erhåller pension utan att ha betalat in en krona, utlänningar som "flytt" hemlandet åker tillbaka på "semester" efter permanent uppehållstillstånd i Sverige, utlänningar som utvisas eller inte medges uppehållstillstånd bjuds på charterflyg till respektive hemland, utlänningar tilldelas generösa kränkningsarvoden genom utpressningsmyndigheten DO, svenskar kan aldrig bli kränkta utan är endast förbehållet utlänningar… hat-rasism-diskriminering specifikt riktat mot etniska svenskar, anarki, otrygghet, havererat rättssystem.

Skolböcker och läroplan skrivs om för att passa islam, ingen skolavslutning i kyrkan, ansvarslöshet, ryggradslösa och fega politiker, fientlighet mot Sverige och svenskar, landsförräderi, sveket mot våra barn och barnbarn, skattefinansierade tankekontroll- och åsiktsregistreringsorganisationen EXPO.

Transportarbetarförbundet donerar 300 000 kr till vänsterextrema EXPO…
Leif Silbersky(brännvinsadvokat),Jerzy Sarnecki (brottsförnekare),Jan Hjärpe (islamkramare) alla "kända från TV"… villkorslös underkastelse inför främmande religion-politik-kultur (islam), hårt politiskt styrd polis.

Självförnekelse av svensk kultur, förakt för egna traditioner, enligt DO heter jul numera vinterfest medan julklapp kallas vinterpresent (Katri Linna).

Självutplåning, ekonomisk utarmning, parallella samhällen, tidigare utrotade kackerlackor och vägglöss sprider sig i landet med rasade fart, svensk skola allt sämre, nationellt självmord.

Sverige avskaffar sig självt, Sveriges internationella rykte allt sämre, Sverige är fånge i sina egna fantasier, utländsk massmedia ifrågasätter allt oftare Sverige, Sverigefientlig statsminister, Sverige importerar krig, Sverige välkomnar och ger fristad åt terrorister, Sverige operationsbas för internationell terrorism och självmordsbombare, Sverige blir för varje dag ett allt osäkrare land att leva i, våldet sprider sig och ökar lavinartat, åsiktsförtryck, censur av det fria ordet, politiskt korrekthet, en regering som länge äventyrat svenskarnas säkert och
nationens intressen, sparkrav inom alla områden – utom på den muslimska invandringen ......

osv. osv. Tillsammans med våld, våld och åter våld… i aldrig tidigare skådad omfattning Samt i domstolarna två separat tillämpade lagsystem: ett för svenskar och ett för "nysvenskar med spännande kulturer". Medan Sverige även i fortsättningen uttalat önskar tillhöra den internationella eliten gällande anmälda och begångna våldtäkter. Sverige är etta i Europa, och för närvarande världstvåa efter Sierra Leone i mörkaste… Afrika!

Var det detta Sverige som du önskade då du stod vid valurnorna den 19 september 2010…? För mig är det fullständigt obegripligt. Men OK… då känns det väl tryggt att veta (fast de flesta svenskar har ingen aning om det, då det totalt tystats ner i massmedia) att denna socialpolitiska och multikulturella kompost sedan den 24 november 2010 är garanterad genom Sveriges nya grundlag! Detta till löpande kostnader som för länge sedan passerade gränsen en biljon kronor; en biljon lika med ofattbara tusen miljarder!

Samtidigt röstade du ja till att behålla korrupt och politiskt styrd svensk massmedia, som inte med ett ord nämner eller ens med en bokstav skriver om detta som du just läst… utan i stället med "Rasiststämpeln" skrämt folket till tystnad. Press, radio och TV har genom censur, ensidig och vilseledande propaganda, desinformation och mörkläggning av fakta under många år fört svenskarna bakom ljuset. Framgångsrikt har man gemensamt lyckats dölja den fruktansvärda sanning om vad som dagligen utspelas i vårt samhälle, och som håller på att leda till att Sverige ofrånkomligen snart kollapsar. Större delen av befolkningen – nittiofyra procent – tycks dock fortfarande vara lyckligt "ovetande" om den slutliga katastrofen som lurar runt hörnet…

Det är utomordentligt fantastiskt hur man i ett och samma land, lyckats samla så mycket idioti samt de absolut både sämsta och mest avskyvärda mänskliga egenskaper från hela jordklotet! Kanske är det detta som kallas mångkultur!? Eller helt enkelt ett vanvettigt politiskt experiment som gick alldeles åt helvete… Och det kanske värsta av allt: människor (i likhet med mig själv) som varnar för – och pekar på – vad som sker i landet, betraktas som vidriga, högerextrema rasister…!

Vänliga hälsningar – från landsman Johansson, som ifrågasätter den mentala hälsan hos
svenska väljarkåren… "

.......

Demokrati- och EU-minister och folkpartisten, Birgitta ”Minaret” Ohlsson från Tokarp i Östergötland.


Extremism bör bekämpas lokalt, anser hon. Om Birgitta Ohlsson finns det mycket intressant att läsa. Bl.a. anser hon att moskébyggande bör uppmuntras.

Nu är det dags för svenska folket att förstå samtliga sju riksdagspartier har varit överens sedan åratal tillbaka om massinvandringen. Vårt hopp står till Sverigedemokraterna som nu kan rädda svenskarna från utplånande.

Läs Västvärldens politiker skall ställas till svars 1 och 2


svd svd ex dn dn svd ab svt ab