lördag 24 september 2016

Olle Ljungbeck: Politiker och myndigheter delaktiga till svenska skolans haveri.Det nya Sverige:
Olle Ljungbeck: Ni alla politiker och myndigheter är delaktiga i detta. Gör något eller avgå.

”Kriminella åkte in på motorcyklar och sköt med paintballgevär”
Sjumilaskolan ligger mitt i Norra Biskopsgården. Det är en grundskola upp till nian med 99 procent invandrarbarn. De talar över 20 språk, tio procent är nyanlända och en tredjedel har varit i Sverige mindre än fyra år.

Skolinspektionen gjorde förra hösten en inspektion på Sjumila och beslutade om vitesföreläggande på 1,4 miljoner kronor om inte en rad brister rättades till. I nyhetsrapporterna talades om ”stökig” miljö, att eleverna inte känner sig trygga och att det förekommer bråk och kränkande språkbruk.
– Kritiken är befogad och kommer att vara en hjälp i vårt kommande förändringsarbete, sa områdeschefen för skolorna Päivi Malmsten i ett pressmeddelande.

Det är en sådan där nyhet som brusar förbi. Stök. Bråk. Förändringsarbete. Orden saknar doft och konkretion och ger egentligen ingen kunskap. De bara förstärker förortsklichéerna.

Jag beställde fram underlaget för vitesförläggandet. Efter sekretessprövning fick jag ta emot en tjock bunt dokument i ett tomt rum på Skolinspektionen i centrala Göteborg, långt bort från förorten men nära flera bra restauranger och den superhippa inredningsbutiken Artilleriet.

I pappersbunten fanns så mycket av vårt samhälles goda intentioner. En  likabehandlingsplan. ”På Sjumilaskolan ska alla elever känna sig välkomna oavsett religion, etnisk tillhörighet, kön, funktionshinder, sexuell tillhörighet eller läggning… Sjumilaskolan är en solidarisk, jämställd och jämlik skola där elevperspektivet genomsyrar hela verksamheten.”
Där talas om gemensamma lekdagar, trygghetsgruppen, stadieövergripande konferenstid och ökad samsyn. Mänskliga rättigheter med fokus på genus. Där talas om gruppstärkande aktiviteter, rutiner för att upptäcka trakasserier och kränkande behandling och andra rutiner för att utreda och åtgärda när elev kränks av personal.

Det är ett samhälle där vi inte lämnar något åt slumpen. Alla ska med. Alla ska få påverka. Alla ska bli sedda och må bra.

Inspektörerna konstaterar det under lektionen bara varit tyst i sammanlagt sex minuter vid två tillfällen när läraren läst högt eller förklarat en text.
Och så fanns i pappershögen de protokoll som inspektörerna upprättade efter sina besök på skolan. Jag måste här be läsaren om ursäkt för ett par riktigt långa citat och be om tålamod. Läs noga och betänk att detta är en skola i ett av världens mest demokratiska och välmående länder:

”Sammanfattning av lektionsobservationer”
Lektioner i högstadiet

Lektion 1: Bild, 55 minuter, 14 elever
Klassen har vikarie denna lektion. När lektionen börjar är färre än hälften av eleverna på plats. Läraren avvaktar cirka fem minuter till några fler kommit in. Flera elever har jackor och mösa på sig, vissa under hela lektionen. Eleverna har påbörjat en uppgift som de ska fortsätta med. Det tar mellan 10 och 13 minuter innan samtliga elever hämtat sitt material och satt sig på sina platser. Under dessa första minuter droppar elever in i klassrummet. Eleverna går runt och pratar högt med varandra, pojkar skriker ‘fuck off’ till varandra utan att läraren tar notis om det. En grupp med fyra flickor kommer snabbt igång med sitt arbete. Läraren säger kontinuerligt till eleverna att vara tysta och försöker efter cirka åtta minuter gruppera om vissa elever för att få lugn och ro i klassrummet. Läraren säger ‘Det är bild – det betyder inte att ni får skrika!’ …När det är tio minuter kvar av ordinarie lektionstid lämnar eleverna klassrummet.”

Detta är alltså skolan i ett land där politikerna talar om ”kunskapslyft” och att det är med en välutbildad befolkning som vi bygger vårt välstånd.

”Lektion 2: Språkval Sv/En, 65 min, 19 elever”
Lektionen skulle hållas av två lärare men då endast en är närvarande har alla eleverna svenska…
Kl. 13.00 – 13.05 fyra elever kommer in
13.07 en elev kommer in
13.07 en vuxen kommer in
13.08 vuxna och barn kommer in
13.08 en elev kommer in
13.09 flera elever går ut
13.10 en elev går ut
13.10 en elev rycker upp dörren
13.10 en elev går ut
13.10 en elev går ut
13.11 två elever kommer in
13.11 elev går fram och knuffar elev, blir tillsagd av läraren, går och går ut
13.12 elev går ut
13.12 elev som knuffade annan elev kommer in
13.13 elev kommer in
13.13 elev kommer in och låser dörren efter sig
13.15 det knackar på dörren och två elever blir insläppta
13.15 en elev går ut
13.17 någon knackar på dörren, elev kommer in
13.21 elev kommer in
13.22 elev går ut
13.26 någon rycker upp dörren men kommer inte in
13.35 elev knuffar annan elev och går ut
13.45 dörren rycks upp igen men ingen kommer in
13.46 dörren rycks upp igen
13.58 elever öppnar dörren när en elev läser högt för klassen, läraren stänger dörren och låser”


Kommisarie Pål Sjölander. 

Inspektörerna konstaterar att det under lektionen bara varit tyst i sammanlagt sex minuter vid två tillfällen när läraren läst högt eller förklarat en text.

Låt mig ge ytterligare ett kort utdrag ur Skolinspektionens protokoll:
”Skolinspektionens utredare väntar på att klass 9A:s lektion ska börja men läraren kommer inte. En elev springer in på toaletten medan en annan elev med kraft slänger en bok mot toalettdörren. När eleven på toaletten öppnar dörren och tittar ut försöker den andra eleven få upp dörren genom att ta stöd med en fot mot väggen och rycka kraftfullt i dörrhandtaget. Eleven på toaletten lyckas stänga dörren igen och då sparkar den andre eleven våldsamt i väggen och rycker våldsamt i dörren. Under tiden detta pågår reagerar de andra eleverna som står i korridoren inte märkbart på det som sker. Ett par elever har varit och letat rätt på läraren och kommer nu med läraren, tio minuter efter utsatt lektionsstart.”

”Det handlar inte om att rektorn eller lärarna är dåliga eller att det skulle vara något fel på pedagogiken. Det handlar om regler och normer”, säger sociologen Maria Wallin. 
Bildresultat för sociolog Maria Wallin
Det finns mycket, mycket mer i Skolinspektionens underlag. Att lärare bara går förbi när elever förstör saker eller ”utövar våld gentemot varandra eller gentemot en kollega.” Tre elever som sparkar sönder en möbel i korridoren när en vuxen går förbi och säger: hej. Om lärare som har stressymptom som sömnsvårigheter, högt blodtryck, trötthet, ångest, känsla av overklighet och alienation, förvirring och vanmakt.

Lärare som är ovänner med lärare.
Personal som inte klarar att få slut på slagsmål som fortsätter och fortsätter.
Elever med hörselskydd.
Rädda lärare.
Rädda elever.
Och skolan får kritik och kommunen ska betala vite om det inte blir ordning. ETC, ETC

Här är hela artikeln om Sjumilskolan bl.a.torsdag 22 september 2016

Utblickar från "Det nya Landet".Med risk för att verka tjatig. Har du inte sett denna video så gör det nu

Det nya landet - INGEN VÄG TILLBAKA

Löfven bygger upp vi och dom hatet

Flyktingarna "får" en hälsocentral! Hällans hälsocentral i Öjebyn har öppnat en flyktingmedicinsk enhet på Pite havsbad med ekonomiskt stöd av Migrationsverket. Hotellets tidigare spaavdelning har byggts om till undersökningsrum och asylsökande i behov av vård behöver inte längre hänvisas till olika hälsocentraler i kommunen. Soldatmamma

Anne Ramberg


Anne Ramberg borde kanske tänka som Abraham Lincoln:Bättre att tiga och tas för en idiot än tala och undanröja varje tvivel.

Det goda samhället - Vad bör göras?
Jag frågade min polare på den amerikanska managementkonsultfirman Boose, Goldmann, Young, McGilvie, Rubicam, Frankenstein, Mountbatten, Lingonskog, Putin & Partners vad de skulle ge för råd till en svensk som jag som bara ser en massa problem och inga lösningar och inget trovärdigt ledarskap. De skickade ett team på femton kostymklädda konsulter av olika kön och skrev en rapport varur jag nu återger sammanfattningen.

Executive summary
Sverige är verkligen under isen. Problemet är tvåfaldigt. 
För det första har ni ingen fungerande och tillräckligt spridd självförståelse. Den dominerande ideologin eller samhällsuppfattningen – det ni kallar pk-ismen, alltså tanken att politiker och välfärdsindustrin har ansvaret för nationens framtid och dessutom kompetens att säkra framtiden – är själva grundproblemet i nationen. Ni har, med ett lyckat svenskt uttryck, utsett bocken till trädgårdsmästare. 

För det andra har ni inga potentiella nationella ledare som skulle kunna samla ihop ert förnuft och leda nationen rätt. Hur skulle förresten sådana ledare kunna uppstå och få genomslag i ett samhällsklimat där dagordning och etablerade synsätt bestäms av dem som är Sveriges problem?

Vår bedömning är att det där med politiska partier för er bör vara prioritet två. Ni har de partier och politiker ni har. Inget av partierna har egentligen någon genomtänkt politik på något enda område. Gör så gott ni kan med dem ni har. ”Läs hela artikeln för den är bra

Nedan följer två artiklar som åtminstone inte jag har läst om i MSM. Men så har ju också Sverige världens sämsta journalister eller…. 

Turkiet : Barnvåldtäkt vanligt – medierna mörkar
Journalisten som skrev om våldtäkten för tidningen Birgun uppgav att han och tidningen fick ta emot otaliga dödshot på sociala medier för att man rapporterade om fallet.

I juli upphävde Turkiets konstitutionsdomstol en lagparagraf vilken gjorde alla sexuella handlingar med barn under 15 år straffbara som "sexövergrepp". Parlamentet har fått ett halvår på sig att komma med förslag på ny lag.

De fakta som framkommit på plats ger vid handen att sexuella övergrepp mot barn är mycket vanliga i Turkiet, och att de turkiska myndigheterna inte agerar ansvarsfullt.
Syriska bebisar och barn, och även kvinnor, våldtas och behandlas fruktansvärt i Turkiet; förövarna går fria; journalister som skriver om övergreppen hotas; brott mot syrier censureras i medierna, och brottslingar får straffrabatt för "gott uppförande" av domstolarna. Allt detta får Turkiet att framstå som ett av de sista länderna på jorden som bör ta sig den moraliska rätten att kräva visumfria resor till Europa, eller andra ställen.Gatestone

Västerländska publicister underkastar sig islam
På grund av sin islamkritik lever Hamed Abdel-Samad under polisbeskydd i Tyskland. Precis som Salman Rushdie har han en fatwa på sig. Till fatwan kan också läggas förolämpningen att ha blivit censurerad av ett oberoende förlagshus. Detta är samma sak som man gjorde i Sovjetunionen för att tysta författare: förstörde deras böcker.
I en tid när dussintals författare, journalister och akademiker är utsatta för islamistiska hot, är det fullständigt oförlåtligt att västerländska publicister inte bara går med på att vika ner sig, utan ofta kapitulerar redan på förhand.
En domstol i Paris dömde Renaud Camus för "islamofobi" (böter på 4 000 euro) för ett tal han höll 2010, där han resonerade kring utbytet av den franska befolkningen med hjälp av multikulturalismens trojanska häst. En annan författare, Richard Millet, fick i mars förra året sparken från förlaget Gallimard på grund av sina åsikter om multikulturalism.
Inte nog med att Rushdies förläggare kapitulerade; även andra förläggare slängde lojaliteten överbord och återgick till att göra affärer med Teheran. Oxford University Press deltog i Teherans bokmässa, liksom två amerikanska förlagshus, McGraw-Hill och John Wiley. Dessa publicister valde att besvara mordisk censur med att falla till föga.
Det påminner om hur det var när nazisterna brände böcker – västerländska publicister teg inte bara, man bjöd till och med in en tysk delegation till Paris och New York.Gatestone
Marika Formgren var tidigare journalist men tvingades sluta då hon inte var helt politiskt korrekt. På sin blogg skriver hon: VÄGRA SKÄMMAS och Soldatmamma skriver om svenska politiker och journalister.
Läs:

onsdag 21 september 2016

Olle Ljungbeck: Brotten som EU, Nato, USA och Sverige är skyldiga till.Flyktingkatastrofen över Medelhavet till Europa
Brotten och konsekvenserna av dem är mycket värre än svenska folket kan ana eller har vetskap om!

Fler och flera ledande politiker och myndighetspersoner världen runt anklagar nu EU, Nato, USA och Sverige för att ha orsakat flyktingkatastrofen över Medelhavet till Europa. Framförallt de nämndas krig mot Irak och Libyen men också Afghanistan och Syrien.

När diktatorerna störtades blev det fritt fram för olika terrorgrupper.
USA:s, EU:s, och Natos avsikt var att även störta Assad i Syrien men tack vare Putin blev detta inte möjligt vilket kommer att innebära att Syrien kommer att stabiliseras och många vända tillbaka. När regimerna störtats blev terrorn så omfattande att folket måste fly. Enda vägen var då över Medelhavet. Terrorn i förening med rundhänta  ekonomiska löften från framförallt Sverige har varit avgörande för flyktvågen. Därför delar Sverige med USA, Nato och EU skulden till alla dem som drunknat.

Kriget mot bland annat Libyen som Sverige deltog i med bl a Jasplan betraktas nu av fler och fler med kunskaper om folkrätten som en krigsförbrytelse.

Följderna av flyktingkatastrofen där Sverige är en av medbrottslingarna ser vi nu konsekvensen av.
Ja inte alla ser den i dess vidd, eftersom medierna bildat symbios med makten och därför vägrar att ge medborgarna sanningen. Därför har svenska folket ännu ingen aning om vad som verkligen kommer att hända. Visserligen är förstörelsen av Sverige redan nu av sådan omfattning att något liknande aldrig hänt. Men det kommer att bli mycket värre.

Då menar jag såväl den grova brottsligheten som skapat en otrygghet vi aldrig upplevt tidigare. Svenska kvinnor/flickor kan i dag aldrig känna sig säkra att inte bli överfallna och våldtagna av en invandrare. Bilägare får nästan räkna med att få sin bil uppeldad om han har den parkerad i ett invandrartätt område. Offentliga byggnader som skolor etc har hitintills bränts ner av invandrare till belopp som rör sig om många miljarder. De invandrade våldsmännen har ingen urskiljning vad gäller våldsutövningen. Hänsyn tas varken till man eller kvinna, pojke eller flicka, ung eller gammal. Invandrarvåldet är urskillningslöst så väl vad gäller människor, djur och byggnader. 

Trots detta försöker nu Aftonbladet med en invandrad hatare - Gellert Tamas - som språkrör lögnaktigt skuldbelägga svenskarna som hatare! Vi behöver endast ögna medierna för att se att hans påstående inte är annat än lögn. Trots att svenskarna i ett antal som ökar för varje dag - av invandrare dagligen utsätts för olika former av hämningslöst grovt våld och kriminalitet  - ser man nästan aldrig en insändare som tar upp detta. En naturlig och mänsklig reaktion borde ju vara att tidningarna skulle översvämmats av hat mot de människor som påstår att de sökt sig till Sverige bort från krig och terror - men i stället lönar folket i det landet de sökt asyl - med terror.

Många undrar säkert över att sjuklöverpartiernas främsta företrädare med  Stefan Löfven i spetsen dagligen öser sitt hat över Sverigedemokraterna (SD) förutom att de beskyller dem för att inte vara demokrater. Beträffande det sistnämnda så är ju förhållandet i verkligen omvänt. SD har alltsedan sitt inträde i riksdagen strikt följt grundlagens anda såväl som bokstav. Sjuklöverpartierna har däremot alltsedan EU-inträdet upprepade gånger brutit mot grundlagen i vissa fall så grovt att Lagrådet påpekat detta. Ja, brotten har ibland varit så grova att ledande jurister till och med  använt ordet statskupp.

Klart är att sjuklöverpartierna inte längre följer vare sig grundlagens anda eller bokstav.
Några ex. 2002 ändrade man grundlagen helt i strid mot hur ändring skall ske. Medlemskapet i EU skedde utan folklig förankring. Decemberöverenskommelsen (DÖ) innebar avskaffande av en av hörnpelarna i demokratin, nämligen Parlamentarismen. DÖ har visserligen hävts men Anna Kinberg Batra vill grundlagsfästa den och därmed ändra vår konstitution på ett sätt som helt strider mot demokrati. Till detta skall läggas krigsförbrytelsen mot det Libyska folket som alla sjuklöverpartierna står bakom. (Även V ). Detta kan närmast jämföras med slakten på civilbefolkningen i vissa afrikanska stater för ett antal år sedan.

Eftersom SD under sin tid i riksdagen mer än övriga partier följt grundlagens regler om vår konstitution, är sjuklöverpartiernas påstående inget annat än ren lögn.

Jag tror nu att jag börjar förstå varför man så hatfullt och besinningslöst slungar ut sitt hat mot SD. Med stor sannolikhet beror det på att man genom massinvandringen skapat en katastrofsituation för vårt land som man tappat kontrollen över och därför nu på alla sätt och med alla medel söker dölja för medborgarna. Tyvärr har man för detta usla uppsåt medierna på sin sida vilket gör att den medborgare, som inte själv letar information ej får kännedom om katastrofens enorma volym och brutalitet.

Detta gör vår möjlighet att få ut sann information enormt svår. Jag tror därför att vi måste söka ny vägar att få ut sanningen. Läget för Sverige och svenska folket är nu så allvarligt inte minst utifrån islams/islamisternas allt större inflytande, hot och skapande av parallellsamhällen som i framtiden kommer att betyda olika värdegrund som i sin tur innebär ett splittrat Sverige med ständig terror och konflikter.

Stoppar vi inte den pågående islamiseringen kommer vi bli ett delat samhälle som fortlöpande måste föra en kamp mot islams barbari. Detta barbari tar sig uttryck såväl mot människor, djur och natur. Deras strävan är inte mot ett mera utvecklat, humant och upplyst samhälle. Nej de vill ha ett samhälle där våldet råder, där sharia styr människornas liv, där kvinnor/flickor är andra klassens medborgare som män/pojkar får göra vad de vill med. Deras strävan är inte att samhället skall styras med förnuft utan genom vidskepelse hämtad ur koranen. Deras religion - islam - är en dödskult och så långt ifrån det samhälle generationen före oss har skapat. Därför finns endast ett alternativ vi kan välja. Islam måste lämna Sverige.

"Statsminister" Stefan Löfven har som en papegoja upprepat att han inte avgår även om Alliansen blir större än de rödgröna med mindre än att alliansen söker sitt stöd hos SD. Hans resonemang visar tydligt att han även här är beredd att bryta mot grundlagen och därmed demokratin. Hans förakt för den senare kunde inte tydliggöras bättre. Nedanstående anger vad Regeringsformen stadgar om Regeringen inte har stöd av en majoritet.

Vem som helst av Allianspartierna som kan samla 35 ledamöter kan kräva misstroendevotum. Röstar då 175 för ett sådant så har Löfven bara att packa i hop såvida han inte utlyser nyval. Sannolikheten att han kommer tillbaka med en majoritet är försumlig. Så därför kommer han att tvingas lämna Rosenbad även vid ett nyval.

"Enligt regeringsformen kan riksdagen på förslag av minst 35 av riksdagens ledamöter avsätta ett statsråd eller hela regeringen. Vid sådant misstroendevotum krävs att en majoritet av riksdagen, det vill säga minst 175 ledamöter, stöder misstroendeförklaringen. Om misstroendet gäller statsministern måste hela regeringen avgå. Regeringen kan inom en vecka söka väljarnas förtroende genom att upplösa riksdagen och utlysa extra val.

Sedan 1998 har det i Sverige blivit praxis att något oppositionsparti begär misstroendevotum efter riksdagsval om inte regeringen självmant avgår. Efter valet 2010 ägde dock ingen förtroendeomröstning rum. Grundlagsutredningen föreslog att denna praxis ska grundlagsfästas genom att en förtroendeomröstning automatiskt äger rum efter varje riksdagsval för att pröva regeringens stöd. Detta skedde för första gången efter 2014 års val".

Dessvärre har vi en partiledare i Alliansens största parti som inte är vuxen sin uppgift att företräda de fyra partierna. Hon har inte endast visat sig sakna brist på lämplighet som statschef genom att hon satt sig själv före medborgarnas väl genom att på olika sätt tricksa och spela med rollen som förmodad kommande statschef. Hon håller som person inte på långa vägar måttet varför M omgående borde finna en ersättare. Hennes agerande är ett hån och förakt mot medborgarna. Detta är ju inget nytt. Det har hon ju inte minst visar genom sitt intelligenta påstående att landsbygdens folk är dummare än stockholmare .Ingen medborgare i Sverige vet var hon står i flertalet frågor.

Jag skulle önska att vi gemensamt arbetar för en folktribunal där såväl svenska företrädare för "vårt" Sverige och vår grundlagsfästa värdegrund informerar om hur ohållbar situationen är om Sverige skall fortsätta att vara en demokrati med en demokratisk värdegrund.  

Självklart bör även utländska representanter inbjudas inte minst för att belysa sjuklöverpartiernas delaktighet i bl a krigsförbrytelserna mot Libyen och dess folk. Detta är helt enkelt nödvändigt eftersom medierna har svikit sin viktigaste uppgift att kritiskt granska makten och sanningsenligt gå ut till folket med information om situationen.

En folktribunal skulle sålunda kunna inleda med att redovisa krigsförbrytelserna mot Libyen och Irak och vilka konsekvenser dessa fått för folken i deras länder. Som bl a flyktingkatastrofen och med denna följande död på Medelhavet. Men även hur den humanistiska stormaktens "generositet" lockat flyktingar över medelhavet trots enorma risker. Där bör också smugglarna ges tillfälle att berätta att de kunde ta tre gånger så hög ersättning för dem som ville till Sverige just för denna "generositet".

Som nästa punkt borde våldet och kriminaliteten få en grundlig belysning. Där också politikernas och myn-digheternas  undfallenhet att inte tillämpa likhet inför lagenredovisas. 
Några av de tusentals svenska kvinnor/flickor som utsatts för såväl våldtäkt som gruppvåldtäkt borde ges möjlighet att vittna. Statistik på allt slags våld utfört av invandrarebör redovisas, liksom kostnader för förstörelse av bilar, byggnader etc jämte advokatkostnader mm. Bristerna inom åldrings- sjukvård, skola till följd av överbeläggning orsakad av massinvandringen. Situationen rent socialt och psykiskt för svenska barn i skolor med hög belastning av invandrare.

Redovisning av förhållanden i muslimska/islamiska friskolor.
Hur värdegrunden skiljer sig i parallellsamhällena jämfört med den värdegrund vi lagstiftat om. 
Hur invandrarkvinnor/flickor till nästan hundra procent fort-farande lever i miljöer där hedersvåldet härskar utan att myndigheter ingriper.

Hur kvinnlig omskärelse fortgår som i hemlandet. Jag har själv kämpat mot detta barbari. Efter ett och ett halvt år fick jag nog då jag av myndigheter fick beskedet att man anmodats att inte vidtaga några åtgärder därför att det kunde irritera religiösa makthavare. Jag är beredd att vittna om detta. 
Detta är självklart bara ett axplock. Men vill vi försvara det samhälle Sverige var till omkr 2000 då måste vi agera kraftfullare och på bredare front. Vi måste nå ut till en bred allmänhet. Får vårt folk i gemen veta sanningen och endast den, kommer vi att kunna vända utvecklingen så att vårt land återigen blir något positivt att leva i och känna stolthet över.

Från sjuklöverpartierna kan vi inte vänta oss något stöd.

Strax innan jag började skriva den här artikeln lyssnade jag på ett program om Evert Taube. Jag tänkte då; "En sådan skönhet i hans poesi och vilken humanism och kultur präglar all hans diktning. Men också. Vilket kulturarv vi har genom vår visskatt. Då slår det mig att vi håller på att byta ut vår egen kultur mot en barbarisk sådan i vilken såväl sång, musik och bildkonst är förbjuden. Denna "kultur" får nu bilda egna enklaver med egna barbariska värderingar och lagar. Men inte nog härmed. Den får också genom egna skolor prägla de inkommande barnen i en livsfientliga kultur!

Det är mycket hög tid att bryta denna utveckling annars tar barbarer från en dödskultur över.
Olle Ljungbeck, Hanåsvägen 110, 80591 Gävle 

Lyssna på Evert Taube – Tango i Nizza.


Läs:

Hatpropagandan mot Ryssland rullar vidare