onsdag 18 januari 2017

Olle Ljungbeck: Cynismen kunde inte vara råare. Kenneth Sandberg: Kalifatet år 20??..Först skriver Sofia Mirjamsdotter en ledare om varför otryggheten har ökat där hon uttrycker sig på ett sätt som inte kan förstås på annat vis än att hon inte ser verkligheten alternativt vill dölja den. Därefter harangerar Per-Anders Karlgren henne för texten, som jag först trodde var ironi från hans sida men när jag läst färdigt ser jag att han delar hennes åsikter.

Hur kan något sådant bara vara möjligt. I Sverige finns i dag ca 53 utanförskapsområden (Nogo-zoner). De finns i våra storstäder men framförallt i dessas förorter. De finns i små och medelstora städer med en spridning över hela landet.På dessa orter attackeras systematiskt genom stenkastning etc; brandmän, ambulansförare, bibliotekspersonal, poliser, snöröjare, brevbärare, journalister etc. Hedersvåldet är utbrett. Kvinnor/flickor tvingas klä sig efter särskilda klädkoder. De är bevakade varje steg de tar för att inte avvika från hederskulturens lagar och regler. Kvinnor/flickor är lovligt byte för hederskulturens väktare. Mord, rån, våldtäkter är naturliga inslag som de boende tvingas leva med. Trots detta förvånas Sofia Mirjamsdotter och Per-Anders Karlgren över att 31 procent av kvinnor/flickor känner ångest och rädsla för att vistas ute utan sällskap!

En jämförelse med de övriga nordiska länderna visar helt klart på att oron och ångesten som de svenska kvinnorna lever med är mer än befogad. Utländska tidningar som t ex Daily Mail tar t ex upp Nordstan i Göteborg som ett skräckexempel för kriminalitet som grovt våld, rån, våldtäkter skjutande erc.

Så sent som 2014 rankades Malmö som Europas 84:e mest kriminella och otrygga stad. 2015 hade den klättrat till plats 46. 2016 tog Malmö ett ytterligare rejält kliv upp till plats 6. Och i år rankas Malmö som Europas näst mest kriminella och otrygga stad!

Inte ens skolans värld är undantagen från denna terror. Föräldrar berättar hur deras flickor går gråtande till skolan. På badinrättningarna är de ständigt utsatta för sexuella trakasserier.
Barn- och tvångsäktenskap är vanligt förekommande trots att de i lag är förbjudna. 70000 invandrarflickor/pojkar får varken själva välja kamrater eller den de vill vara tillsammans med.

Den här artikeln kunde göras hur lång som helst. Att man då som Mirjamsdotter och Karlgren inte ser eller vill se orsaken till oron och vad denna har sin grund i är framförallt vad gäller Mirjamsdotter en skandal med hänsyn till hennes skyldighet att som journalist beskriva verkligheten.

Först den dag alla vågar erkänna att en stor del av de individer som tagit sig till vårt land de senaste 5 åren har en värdegrund som klart skiljer sig från vår, kan vi göra något åt dagens katastrof. Inte minst skillnaden mellan kvinnor och mäns rättigheter är en av grundorsakerna till det som orsakar oro och rädsla.

Olle Ljungbeck, Hanåsvägen 110, 80591 Gävle  Nordens ledare inom arbetarrörelsen
-"Låt inte populismen rasera vårt samhälle."
Vad ska man säga. Vår EU-toppstyrda regering skriver en debattartikel, och visar att dom tror på riktigt att dom fortfarande representerar "en nordisk modell"! Med "en stark gemenskap, en kombination av effektivitet, sammanhållning, jämlikhet och förtroende som är unik i världen", och med en "välorganiserad arbetsmarknad som en grundpelare i samhället." Läs  mer på Soldatmamma

Kalifatet år 20??

Till:  Partiledarna
Sent: Tuesday, January 17, 2017 4:00 PM
Subject: Kalifatet Sverige år 20??...

Videon nedan är mycket  ”svårtittad”. Den visar unga pojkar som av någon muhammedansk grupp uppmuntrats, lurats, indoktrinerats, tvingats (?), till att utföra rent barbariska saker! Den lille pojken, som skjuter en bunden man och sedan ropar “allah aukbar”, kan väl inte vara mer än tre år?

Denna svårtittade video visas endast för att våra läsare skall få en uppfattning om vad dem så kallade ”fredliga och humana religionen” kan leda till!
............

Heja PK-Sverige!!!

//Kenneth Sandberg

Läs mer på Petterssons – Man undrar var gränsen går. Där kan ni också titta på videon den som orkar.tisdag 17 januari 2017

Sverige är svenskarnas land - Glöm aldrig det!Idag lägger jag in slutet på Julia Caesar som vanligt utmärkta artikel som handlar om bl.a. agenda DN och dess chefredaktör Peter Wolodarski.

Sedan följer citat från bl.a. Soldatmamma och Invandring och Mörkläggning.

Julia Caesar, Snaphanen

Hämnaren i Marieberg.

”Statsvetaren Lars Trägårdh, som inte är rädd för att sjunga ut, gör en kraftfull markering mot Mattias Hagbergs vantolkning av Segerstedts inställning till nationalism. I sin sista gästkrönika i G-P den 23 december 2016 skriver han:

”Och återigen åkallas Segerstedt som lite av en husgud. Han sägs bejaka ”det antiaktoritära och antinationalistiska stråket inom liberalismen.” Problemet med detta är bara att Segerstedt var en större tänkare än så. Han var långt ifrån ”antinationalistisk”. Snarare var han en ganska typisk liberal nationalist för vilken just nationalstaten var en av liberalismens grundpelare. Utan den saknades förutsättningar för både individens frihet och nationernas välstånd, för att tala med Adam Smith. Dessutom var han likt demokrater från vänster till höger under denna tid stolt över Sverige, dess folk, dess historiska arv och dess värderingar.”

”I april 1940 skriver han (Segerstedt): 

”Vårt land är stort och vitt. Här hör vi hemma.
Banden mellan de enskilda och detta folk kunna icke
skäras av utan att förvissnande drabbar den avskilde.
De som försöker bemänga svensk livsluft med främmande
 element, nå endast till att förgifta sin egen atmosfär.


Vi får bara icke svika. Vi får icke förråda det svenska i oss,
detta arv från tusenden av generationer,
utflödet i sinnelag och kynne av denna jord.
Det skapar hemlöshet, tomhet, rotlöshetens eviga förbannelse.


Folk och land, rätt och vett äro heliga. Det svenska är heligt.
Som aldrig förut vidgas i dessa dagar bröstet av glädje att
vara svensk. Här bor frie män, och fria skola vi förbliva.
Vår generation måste fatta posto på den sida i striden,
för rätt och vett och frihet, där våra fäder stått.


Inget tummande på svenskheten fördrages.”

En epok som går till historien som dårskapens tid

När man läser Torgny Segerstedts ord från 1940 ser man klart allt vad vi har förlorat under den epok som inte kan gå till historien som något annat än Dårskapens tid:

Det fria tänkandet. Medvetenheten. Reflexionen. Det historiska seendet. Klokheten. Det sunda förnuftet. Friheten att yttra oss. Stoltheten över vårt land, vår kultur och våra traditioner. Självbevarelsedriften. Kampviljan. ”Det svenska är heligt.”
Och vad har vi släppt fram istället?

Dårskap. Bara dårskap. Det kommer att stå oss dyrt.”Snaphanen Julia Caesar

Det är befängt att förneka den etniska rensningen

Jag måste berätta om en kvinna Clara Block Hane, en berättare av rosenröda sagor i expressen. 

Ni vet alla dom här svenska larmen som nu kommer om äldre som behandlas värre än små kycklingar på väg till slakt, om sjukhusen som sprängs av lidande akutpatienter som väntar upp till 40 timmar, och om personal som har brunnit upp i huvudet på grund av utmattning och politikerpress att leverera medmänsklig vård, trots all brist på personal, skäliga och fungerande arbetsscheman, och ledarskap. 

När vi andra förtärs av oro över utebliven välfärd trots världens högsta skatter, vill Clara Block Hane berätta för oss om sin pappa. Han som vann den enda och högsta miljonvinsten, dvs han inte bara fick plats på äldreboende, utan han hade 48 (!) olika boenden att välja på! 

…Inte en enda dag var den iranske vårdaren sjukskriven, denne pappans privat-allt-i-allo-betjänt.

- "Jag kan inte tro att det hade blivit lika fantastiskt med en svensk hemtjänst. Eller jag vet att det inte hade blivit lika bra, för det hade vi provat förut." 

 Om detta vill Clara Block Hane berätta i svensk och tjeckisk TV. Soldatmamma

När jag gjorde ett program om invandrare och brottslighet för Norra Magasinet (SVT) 1989 sade BRÅ-chefen Jerzy Sarnecki att det är angeläget att utreda förövarnas etnicitet och se vilka nationer de kom ifrån.
"Det är helt givet att vi måste titta på olika etniska minoriteter", sa han.
Klippet ligger alldeles i början av reportaget.
Efter drygt 10 minuter säger han också om den politiska oviljan att inte vilja beröra frågan om invandrares kriminalitet: "Man har bedrivit strutspolitik!"
Det var då det!
Vi har tidigare lagt ut reportaget här på bloggen, men här kommer det igen:
Om Jerzy Sarnackis och hans nya svar ”Han vet ej” kan du läsa på Demokratbloggen. 
Bildresultat för Jerzy Sarnecki
 

måndag 16 januari 2017

Sofia Mirjamsdotter, en av alla urusla svenska journalisterFrån Olle Ljungbeck fick jag följande artikel som var införd i Hela Hälsingland/ledare.

Ljungbeck skriver så här:
Så här olika kan en PK-journalist resp en klart seende individ se på samma företeelser.
Självklart vill jag tvåla till dennna Mirjamsdotter riktigt men PK media tar inte in det. Är det inte skrämmande hur en person får skriva på ledarplats och stå oemotsagd?

Bloggaren frågar sig hur dum en journalist får vara? Hur dum som helst verkar det. Ju dummare desto bättre. Denna journalist har inte förstått någonting.

Fredrik Kärrholm har sett verkligheten och beskriver den. Men hur många tidningar tar in det? Du kan läsa delar av Kärrholms inlägg efter artikeln här

Sofia Mirjamsdotter: Lås inte in dig bara för att du känner dig otrygg
Varför ökar känslan av otrygghet i Sverige?
Det är en högst relevant fråga att ställa sig utifrån resultatet av Brottsförebyggande rådets (Brå) årliga nationella trygghetsundersökning. Den visar att antalet kvinnor som känner sig otrygga har ökat med 25 procent sedan föregående år, vilket är den största ökningen sedan den första undersökningen gjordes 2006. 

Även män känner sig mer otrygga även om ökningen där inte är lika stor. Trots en märkbar ökning är det fortfarande 81 procent av befolkningen som känner sig trygga i sitt närområde.
Undersökningen säger dock ingenting om huruvida det finns anledning att känna sig mer otrygg i dag än för låt säga två år sedan. Den mäter bara upplevelsen av otrygghet.

Visserligen är det fler kvinnor än tidigare som uppger att de utsatts för sexuella övergrepp av något slag (allt från ofredande till våldtäkt), men vad betyder det egentligen?
Det betyder inte nödvändigtvis att fler övergrepp begås. Det kan lika gärna ha att göra med hur samtalsklimatet har förändrats, och om en delvis ny syn på innebörden i begreppet sexuellt ofredande. Det är svårt att få klara besked om vad som gäller här. Dels för att vi vet att mörkertalet när det gäller sexuella övergrepp är stort. Anmälningsbenägenheten är liten i förhållande till många andra brott, även om den ökat något på senare år. Dessutom har de senaste årens debatt präglats av fokus på att ta sexuella övergrepp på större allvar, att faktiskt anmäla när de sker och på samtycke. Det skulle alltså kunna vara så att medvetenheten om vad som faktiskt är ett ofredande eller övergrepp har ökat. 

Emellertid ger inte undersökningen svar på vilka orsaker som ligger bakom ökningen.
Det är givetvis så att samhällsdebatten och medierapporteringen spelar roll för den upplevda tryggheten. Det dödliga våldet i till exempel Göteborg var större under både 2013 och 2015 än under 2016. Antalet skjutningar var fler under både 2013 och 2014. Trots det kan upplevelsen vara att våldet har ökat, eftersom medierapporteringen har fått större utrymme. Nu är det visserligen så att det dödliga våldet har ökat de senaste två åren, sett till hela landet. Frågan är om det betyder att den stora majoriteten har större anledning att frukta för sina liv när de stegar ut på gatan år 2017 än de hade år 2007? 

De flesta av oss bygger fortfarande vår världsbild genom vad vi ser och hör i olika medier. Får vi dagliga rapporter om svält är vi benägna att tro att svälten är mer omfattande än om vi aldrig får höra talas om den, även om de faktiska förhållandena lika gärna kan vara tvärtom.
I spåren av debatten om polismyndigheten, om bristande resurser och dålig organisation, så är det därför knappast konstigt att många upplever att Sverige har blivit otryggare, även om den enskilde kanske inte alls löper högre risk att utsättas för brott. 

När debatten om sexuella övergrepp i folksamlingar och på festivaler får mer utrymme än tidigare är det därför inte heller konstigt om många unga kvinnor känner större rädsla nu än för fem år sedan då rapporteringen om dessa övergrepp inte var lika omfattande. Detta trots att sexuella övergrepp på festivaler är långt ifrån någon ny företeelse.
Den som låter känslan styra riskerar att skrämma upp sig kanske utan anledning. Att inte våga gå ut ensam på kvällen är att begränsa sitt liv, ofta helt i onödan.
Sofia Mirjamsdotter
sofia.mirjamsdotter@mittmedia.se
                                           -------
Det osänkbara landet
“Den grova brottsligheten ökar. Hänsynslös ligism breder ut sig. Segregationen förvärras. Arbetslösheten bland invandrare är enorm. Statens skuldsättning växer. Skatterna höjs. Företag flyttar utomlands. Överbeläggningen i sjukvården tilltar. Sjukvårdsköer växer. Bostadsbristen eskalerar. Skolresultaten är alltjämt usla. Kvaliteten i högskolan sjunker. Och pensionsprognoserna är negativa. Men det är ingen fara, tänker den gode svensken – det kommer nog snart att lösa sig till det bättre, vi bor ju trots allt i Sverige.

Låt oss kalla det Titanic-nationalism. En föreställning om nationen som osänkbar. Trots att båten lutar 15 grader; trots att människor kommer uppspringande från tredje klass och ropar att det läcker in iskallt vatten. Men ingen båt och inget land är osänkbart. Även om också de allmänna historiekunskaperna har försämrats krävs inte mer än ett par sökningar via Google för att finna gott om exempel på välfungerande samhällen som krackelerat. Ofta till följd av folkvandring eller politiskt vanstyre, inte sällan i kombination. Hela inlägget kan du läsa här och här

Vi har aldrig varit ockuperade och vår existens har aldrig varit hotad i verklig mening. Kanske är det också därför många svenskar tror att vårt samhälle är osänkbart. Och kanske kommer därför reaktionen att bli oväntat kraftig med insikten om motsatsen”.

FREDRIK KÄRRHOLM
Polis och kriminolog.

Hela inlägget kan du läsa här och här