söndag 28 augusti 2016

Katastrof för europeiska kvinnor, värdegrund och värdegrundsarbete, vems värdegrund? Slavhandel!Skriften på väggen

…Afrikanska flyktingar vrålar i Berlin: "Vi dödar alla er tyskar!" Och man frågar sig själv: Vilka är det som tillåter sådant och också stöder det?

Det är en bra fråga, eller hur. Många verkar inte fatta att vi lever på 2010-talet och hävdar fortfarande mot bättre vetande att islam är en fredlig religion som i likhet med de flesta andra religioner predikar att man inte får döda, stjäla och ljuga. Värre är att det inte bara är ett religiöst hat som vi möts av, det är även ett etniskt hat mot vita européer.
Upplagt för katastrof, framförallt för Europas kvinnor. Förra året kom över en miljon män över Medelhavet. EKP och läs kommentarerna
 I&N
Bloggläsare i slutet av augusti
Tillbaka på jobbet sen två veckor. Det sprängs, skjuts och brinner på med oförminskad styrka. Jag förundras över alla människor i min omgivning som inte verkar bry sig om att samhället långsamt (men tydligt) eroderar framför ögonen på dem. Vad behövs för att få dem att reagera? Skulle ens en stor terrorattack på svensk mark göra någon skillnad? Hörde på radion i dag om den exceptionella frekvensen av handgranatsexplosioner i Sverige, tydligen helt unik i Europa. Hur tror du det skulle gå om jag försökte diskutera detta med mina lärarkollegor?
***
På mitt arbete skall man ha en heldag om värdegrundsarbete och jag är faktiskt ledsen över att på grund av semester missa övningen. Jag har dock kontakt med en kollega som lovade mig redogöra för allt fint man kommer att förmedla. Jag tyckte att hon skulle ta upp de somalier som kastar in handgranater i lägenheter i Göteborg och fråga om de har samma värde som de som träffas av detonationerna.
Feminismen är resultatet av frångåendet av ordningen för hur familjer har varit sammansatta allt sedan de första människorna på jorden, frångåendet av de olika uppgifterna som män och kvinnor traditionellt har haft både i familjen och i samhället i övrigt, förnekandet av biologiska och sociologiska fakta och den mycket långt gångna sekulariseringen. Läs mer av inlägget

Fransk toppolitiker: "Fransmän vakna, annars hotar inbördeskriget er!

Den infekterade konflikten om burkini och annan religiös klädsel i Frankrike är en del i en större kamp mellan en sekulär och religiös stat som kommer leda till väpnad konflikt. Det befarar den franska toppolitikern och tidigare statsrådet Nadine Morano (UMP).

– Fransmän vakna, annars hotar inbördeskriget er! varnar hon. Fria Tider
 En tragedi – feministerna står på islamisternas sida
Gudrun Schyman, Amnesty, PK, och många fler kräver att det franska förbudet mot att bära burkini tas bort.
Det är det som er problemet, PK-etablissemanget ställer sig på medeltidsprofeternas sida…det är en tragedi för kvinnorna och i förlängningen för alla utom islamisterna…Petterssons
Asylkaos – vad ska vi göra?
Islam – den fredliga religionen
Av: Nicolai Sennels

Muslimsk slavhandlare pryglar en afrikansk slav
(Billede: Muslimsk slavehandler piner en afrikansk slave)

 Islam är en egendomlig (häpndsväckande) religion.
Muhammed genomförde själv 28 större massakrer. Härtill kommer de 43 lönnmord han beordrade.
Då han kom till Medina var hans första handling att hugga huvudet av 600 judar.
Muslimernas slavhandel
Professor Bill Warner slår ihop  antalet icke-muslimer som mördats av muslimer.
Många vet icke, att det var muslimer, som stod för slavhandeln i Afrika, 11 miljoner slavar skickades till Amerika, medan 14 miljoner skickades till islamiska länder.
Afrika-missionären David Livingstone reste i områdena. Han uppskattade att för varje slav som såldes, dog fem andra under de muslimska slavhandlarnas  attacker eller sjukdom under transport.
Sammanlagt dödades 120 miljoner afrikaner av de brutala muslimska slavhandlarna.

270 miljoner dödade
Mellanöstern (inkl. Turkiet) och Nordafrika var ursprungligen Christian. Men hundratals muslimska jihadattacker har nästan rensat  kristna områden. 60 miljoner kristna dödades här.
Därtill kommer de 80 miljoner hinduer, som dödades i Indien under muslimska invasioner från år 1000-1525 och de 10 miljoner buddhister (t.ex. var Afghanistan från början buddhistiskt), som de mördade längs Sidenvägen.
Sammanlagt har muslimer dödat 270 miljoner icke-muslimer sedan Muhammed tills nu.
1)Medborgarna har rätt att bilda församlingar för att dyrka Gud i överensstämmelse med sina övertygelser, förutsatt att inget lärs ut eller görs som strider mot moral eller allmän ordning.”
 ”Så det finns ingen fullständig religionsfrihet i Danmark. Trossamfund som lär saker som strider mot a) dansk anpassad och b) vår demokratiska ordning är inte lagligt.
Tio saker du behöver veta om arabisk slavhandel

1. Den muslimska slavhandeln har pågått under 14 århundraden och fortsätter ännu i denna dag på platser som Mauretanien, Saudiarabien och Sudan.
2. Över 17 miljoner slavar (mest svarta kvinnor och barn) blev transporterade ut ur Afrika av islamska slavhandlare. Ytterligare 85 miljoner tros ha dött under transporten.
3. Profeten Muhammed praktiserade och gjorde slaveriet tillåtet, samt gav sina män direktiv till att göra detsamma.
4. Koranen ägnar fler verser att informera muslimska män om deras rätt att hålla kvinnor som sexslavar, än vad den gör för att tala om för dem att de ska be fem gånger om dagen.
5. Det arabiska ordet för ”svart” (Abd) är synonymt med ordet för ”slav”.
6. Muhammeds svärfar, Umar klargjorde att araber inte kunde göras till slavar, och befriade alla arabiska slavar. Detta ledde till den utbredda islamiska kampanjen att tillfångata slavar i Afrika, Europa och Asien.
7. Västs slavhandel utnyttjade afrikaner i första hand som arbetskraft inom jordbruk. Den arabiska slavhandeln å andra sidan, har oftare använt män som soldater, och kvinnor för sex och för att utnyttja deras livmödrar, för att producera barn som skulle bli muslimer.
8. Många muslimska ledare efter Muhammed har haft harem med hundratals (ja till och med tusentals) av ickemuslimska unga flickor och kvinnor för att betjäna deras begär.
9. Att omvända sig till islam är inte någon automatisk garanti för att ge slaven sin frihet, trots att detta påstås för att öka slavägarens himmelska belöning.
10. Enligt islamsk rättsuppfattning, får slavägare behandla sina slavar precis som de vill utan någon fruktan för bestraffning.
Eftersom Abd betyder slav på arabiska, så är alla namn som börjar på Abd gamla slavnamn, exempelvis Abdullah och Abdel." Petterssons
Fler artiklar av Nicolai Sennelslördag 27 augusti 2016

Olle Ljungbeck: Två krigsförbrytare kramar om varandra 
Gasledningen Nordstream 2 är ingen bra affär för Europa, anser USA:s vicepresident Joe Biden. Energipolitik, flyktingfrågan och mänskliga rättigheter var några av de ämnen som kom upp under hans Sverigebesök. Hela artikeln

Man funderar: har han med Europa att göra, egentligen? Finns det inte nog med problem i Amerika att ta itu med? (bloggarens anm.)

Ljungbeck:
Vi har genomfört bilaterala samtal som påminde mig om hur fantastisk den svensk-amerikanska relationen är, sa Löfven efter att ha omfamnat sin vän krigsförbrytaren - USA.s vicepresident Joe Biden.

Därefter får denne representant för USA med Löfvens tysta medgivande inte bara hetsa mot Ryssland utan också på alla sätt skrämma oss att detta land är ett hot mot Sverige.

Den som lyssnade till Bidens tal och är något så när orienterad i historien erinrar sig då att inget annat land i världen har genomfört/stött  så många statskupper mot demokratiska regeringar som USA.

Att en svensk statsminister kan stå och svälja alla dessa lögner mot Ryssland, inte minst att Ryssland skulle vara ett hot mot Östersjöstaterna. Låt oss i stället se hur USA laddar upp sin krigsmaskin mot Ryssland.

Rysslands militärutgifter är mindre än 10 procent av NATO.s. USA har fyrdubblat sina militärutgifter i Europa. Man har deponerat kärnvapen i Tyskland och skall anlägga avancerade missilsystem i Polen och Rumänien.

NATO har nyligen dessutom beslutat om en rad kraftfulla åtgärder i området kring Östersjön som: en mekaniserad division i Polen med ca 5000 personer och liknande insatser planeras i Estland, Lettland och Litauen. VEM HOTAR VEM?

När Chrustjev en gång avsåg att placera kärnvapen på Cuba kom omedelbart svaret från Kennedy som hotade med kärnvapenkrig.

Den flyktingvåg som pågått sedan flera år tillbaka och har sin grund i USA.s krig mot bl a Irak, Afghanistan, Libyen etc. Dessa länder styrdes visserligen av diktatorer men lösningen på diktaturer är inte krig utan diplomati där bl a bojkotter ingår.

Libyen var trots sin diktatur ett välfärdsland med en högre välfärd än Sverige. USA.s Natos men också Sveriges krig mot Libyen har inneburit att landet fullständigt slagits i spillror. Förutom att ett flertal grupper strider mot varandra har miljoner flytt och är på flykt därifrån. Detta bär USA, Nato inkl Sverige skulden för. Så flyktingkrisen är ett verk av dessa.

I en framtida sanningsenlig historieskrivning kommer med hundraprocents säkerhet Sverige att klassas som krigsförbrytare för deltagandet i kriget mot Libyen.

Det finns inget annat land som stött så många statskupper i länder med demokratiskt valda regeringar. som USA. Men knappast något annat land har ej heller som USA stött så många diktaturer, framförallt militärdiktaturer.

Nedanstående är ett exempel på stater där USA endera störtat eller understött ett störtande av demokratiskt valda regeringar: Mossadeq i Iran 1953, Arbenz i Guatemala 1954, Lumumba i Kongo 1960, Sukarno i Indonesien 1965, Allende i Chile 1973, Sihanouk i Kambodja 1970. Därtill kommer ett antal diktaturer som varken hotade USA eller världen. En eliminering av diktatorerna skulle helt klart varit möjligt utan krig. 

Men orsaken till störtandet har i alla ovanstående fall berott på att USA i första hand velat tillgodogöra sig ländernas naturrikedomar eller på annat sätt skaffa sig fördelar genom att störta deras ledare.

Däremot har man sällan agerat mot diktaturer och framförallt militärdiktaturer som gått i USA.s ledband.

T ex Egypten, Tunisien, Bahrain, Saudiarabien, Pinochets Chile och ytterligare ett antal militärdiktaturer i Sydamerika.

I jämförelse med USA måste man därför om man vill vara ärlig ge ett erkännande till Ryssland som trots att det är en stormakt tillhört och tillhör de fredligaste staterna i Världen.

Lägg därtill att såväl USA som Sverige i avgörande grad var delaktiga i statskuppen i Ukraina.

Den hets som nu riktas mot Ryssland såväl från Sverige, USA som Nato grundas helt på lögner och är inte minst ovärdigt att land som haft Olof Palme som statsminister. I stället för en sanningssägare har vi nu fått en lakej som villigt går USA.s och Natos ärende utan minsta reflektion över vem som bär skulden till att vi nu är på väg mot ett nytt kallt krig ja kanske till och med något ännu värre.

Olle Ljungbeck, Hanåsvägen 110, 80591 Gävle  
 Nr 5/2015

torsdag 25 augusti 2016

USA och Sverige - vad har de gemensamt? Nato och Den nya världsordningen?Fundera på vad vicepresidenten Joe Biden gör  i Sverige men läs detta först.

Vad det handlar om:

"Libyens diktator Muammar Gaddafi i har drivit frågan om att arabstaternas olja inte längre ska handlas i dollar utan i gulddinar (äkta guld) ... en konkurrerande valuta till US-dollarn och Euron. Dessa planer hotar den amerikanska dollarn som världsledande valuta som givit USA och dess politiska och finansiella elit en enorm makt. Då Saddam Hussein bestämde att irakisk olja skulle handlas i Euro och inte längre i dollar invaderade USA Irak år 2003.

En andra anledning för USA:s inblandning i attackerna mot Libyens ledare Gaddafi med bl.a. bombning av huvudstaden Tripoli kan vara att Libyen är ett av få länder i världen som har en egen centralbank som inte står under kontrollen av centralbankernas centralbank, Bank for International Settlements (BIS), vilket gör att landet står utanför de internationella bankirernas kontroll genom bl.a. skuldsättning och ränta." Nya politiken


Libyen och Muammar Gaddafi:
…I sitt sista uttalande, bara timmar innan han mördades av de Väststödda skurkar som USA och EU hycklande kallade "frihetskämpar", sade Muammar Gaddafi:

"Hör nu, folk i Nato. Ni bombar en vägg som stod i vägen för afrikansk invandring till Europa, och i vägen för Al Qaida terrorister. Denna vägg var Libyen. Ni bryter det. Ni är idioter, och ni kommer att brinna i helvetet för tusentals invandrare från Afrika och för att stödja al-Qaida. Det kommer att vara så. Jag ljuger aldrig. Och jag ljuger inte nu. "


Wesley Clark 
Vi kommer att ta sju länder inom fem år och börjar med Irak och sedan Syrien, Libanon, Libyen, Somalia, Sudan och avsluta med Iran. (- We’re going to take out seven countries in 5 years, starting with Iraq, and then Syria, Lebanon, Libya, Somalia, Sudan and, finishing off, Iran.)

Joe Bidens besök i Sverige

Gasledning oroar USA

”Amerikanska UD:s energisändebud Amos Hochstein har talat om ett energipolitiskt ”kallt krig”.

Kontakterna mellan Sverige och USA är mer intensiva än normalt när Obamaadministrationen går in på upploppet inför presidentvalet i november. Tidigare i år har Stefan Löfven varit i USA på ett officiellt besök, Peter Hultqvist har undertecknat ett försvarssamarbete med sin amerikanske kollega Ashton Carter, Margot Wallström träffar regelbundet USA:s utrikesminister John Kerry. SvD
 John Kerry och Margot Wallström.

Flyktingfrågan i fokus för Biden
Joe Biden, USA:s vicepresident, har landat i Stockholm. Det är ovanligt att Sverige får den typen av högnivåbesök från supermakten, inte minst då det bara är tre år sedan Barack Obama som förste, sittande president reste hit. Det visar på att Sverige är en viktig och uppskattad partner – men också att världens kriser kommit närmre.

Vårt land är intressant för omvärlden på grund av det stora antal flyktingar vi mottagit under de senaste åren. Under förmiddagens förhandlingar i Rosenbad kommer därför fokus att ligga på flyktingkrisen. FN har bjudit in till ett högnivåmöte i september, där migrant- och flyktingströmmar ska diskuteras. I bästa fall leder det till icke-bindande utfästelser om att världens länder ska motverka grundorsakerna till att människor migrerar eller flyr, och vaga ambitioner att ta emot fler flyktingar. Läs mer SvD

Om Joe Biden:
”Bara en dag efter att han meddelat att han skulle ställa upp i presidentvalet fällde han en kommentar som kom att överskugga hans kampanj. I en kommentar om sin medkandidat Barack Obama sade han: ”Han är den förste vardaglige afro-amerikanen som är vältalig och smart och ren och ser rätt bra ut.”  Detta uttalande fick många i det afro-amerikanska samhället att rasa.
Barack Obama meddelade den 23 augusti 2008 att han valt Joe Biden till sin vicepresidentkandidat  och på morgonen den 5 november 2008 stod det klart att han blev USA:s näste vicepresident efter att Barack Obama utropats till segrare i presidentvalet.
Barack Obama har i augusti 2015 gett Joe Biden sin välsignelse om att ta upp kampen mot Hillary Clinton om demokraternas presidentpost. Så har dock inte skett.”Wikipedia

Läs sedan detta så förstår ni att USA är inte längre det land som det tidigare var.

Läs hela denna intressanta artikel


USA för krig mot Syrien

USA har utan krigsförklaring angripit Syrien – sedan länge.  Detta strider mot FN-pakten och international lag, och kan därför ses som en allvarlig krigsförbrytelse.


* Massmedia tiger om USA:s angrepp, liksom om landets nya krig mot Libyen men sprider al-Nusras fejkade bild av pojken Omran – i terrorismens intresse.

En militär källa från syriska demokratiska styrkorna (SDF) avslöjade för BasNews att USA nu etablerar två flygbaser i de kurdiska områdena i nordöstra Syrien som kan användas för både militära och icke-militära ändamål.
1 Källan talade på villkor av anonymitet och förklarade att många amerikanska experter och tekniker nu arbetar på banan i en nedlagd flygfält i Rmeilan, Hasaka provinsen i nordöstra Syrien. ”Det mesta av arbetet är redan slutfört.” Enligt källan, kommer den andra flygbasen vara belägen i sydöstra Kobane där konstruktionen pågår. Enligt satellitbilder som tidigare erhållits av säkerhetsanalytikern Stratfors, började USA att renovera och expandera en nedlagd flygbas nära den nordöstra gränsen till Irak, där den är betydligt närmare ISIS fäste i Mosul i Irak.Läs mer
Uppgifterna förnekas av USA, som väntat. Nu är dock officiella uppgifter från USA kända för sin osaklighet. Ny USA-flygbas i Syrien

Den fria pressen i Amerika har kollapsat
22 augusti 2016

Det är den största konspirationen genom tiderna. De korrupta politikerna har fullständigt korrumperat MSH (Main stream media)……… Fox News kunde de inte komma åt.. Alla från CNN, ABC, NBC, CBS, och otaliga tidningar jobbar alla för en kröning av Hillary på fullständig bekostnad av den fria pressen. Vi kan aldrig kunna lita på vad de säger eller skriva och det blir så uppenbart och rakt i ansiktet på oss,  New York Post har kommit ut med en fet huvudrubrik: Amerikansk journalistik kollapsar inför våra ögon.  De är alltför giriga efter makt för att förstå vad de gör, men det är ingen ursäkt för det förräderi de utför mot det amerikanska folket.

Roger Ailes var VD för Fox News men har “ sagt upp sig” sedan han anklagats för sexuellt ofredande. Han är konservativ och står på Donald Trumps sida men nu spekuleras det att han manövrerats bort av vänsterpolitiskt skäl.

I själva verket är detta en del av den sista tiden. Regeringen vänder sig mot folket och den fria pressen, som förmodades försvara vår frihet, har anslutit sig till konspirationen. …..De vet  att de håller på att förlora kontrollen Det finns ingen framtid kvar som vi ville ha den. Det blir ingen frihet eller frihet att lämna över till  våra barn och barnbarn. Pressen kämpar nu för att behålla kontrollen och har gått samman med regeringen och neokonservativa som bara vill föra krig och engagera sig i sin dröm om nationsbyggande, som har varit ett fullständigt misslyckande. De bryr sig inte om människor. Vi är den stora massan i vars blod de festar …..allt för makt och ära. Det för tankarna tillbaka till Patrick Henry och hans mest berömda citat: "ge mig frihet eller ge mig död!" Man når en punkt när de bara går för långt. De kan hota att döda dig. Om du når den punkt när du kan säga sätt igång  för att leva som din slav är ett öde värre än döden, avväpnar du dem. Det finns inget annat de kan hota dig med. Då, och först då, förstår du den djupa innebörden bakom orden Patrick Henry.

Det är en sorglig dag för journalistik. Den har aldrig varit så manipulativ som den är idag. Detta är verkligen slutet på allt som gjorde Amerika till ledstjärnan för frihet i världen. Det är bara ett ihåligt skal. Att tänka sig att föräldrarna till dessa journalister arbetat hårt för att se till att deras barn fick ett bättre liv. De har skämt ut sina föräldrar. De har fördömt sina egna barn. De har gjort narr av vår frihet, och de arbetar hårt för att främja oligarkin,som alltid förstör varje Republik känd i historien. När lag och rätt kollapsar som vi har sett med Hillary, och pressen blir en redskap för etablissemanget, är allt som återstår det monetära systemets kollaps. Spelet är över. Släck lyset. ….Vi måste helt enkelt krascha och brinna med hoppet att överleva och resa oss från askan till ett helt nytt system. För att citera Patrick Henry: